אל‎ III Gott

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אל‎ III (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/78/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN /ʾil/ (mas. אֵל; samar. il; Sec. ηλιιμ; Hier. el), "Gott": he. (auch wie ein Name gebraucht)

  Formen:

  sg.abs.

  : אל 1QS 11,12; CD 1,2; Sir 5,4 (Ms.A 1v,23; Ms.C 2r,6 יי); Mur. 6 1,6; + ב: באל 1QpHab 8,11; + ו: ואל 1QS 4,18; CD 3,18; Sir 4,10 (Ms.A 1v,1); + כ: כאל 4Q418 frg. 9+9a-c,17; Sir 7,15 (Ms.A 2v,14); + ל: לאל 1QS 11,10; CD 3,4; Sir 47,8 (Ms.B 16v,14); + ל + ו: ולאל 10,11; + מן: מאל 4Q184 frg. 1,16; Sir 16,17 (Ms.A 6v,20)

  cs.

  : אל 1QS 1,19; Sir 36,22 (Ms.B 6v,16); + ב: ]באל 6Q18 frg. 8,1; + ו: ואל 1QS 3,24; + ל: לאל 1QM 6,6; Sir 51,12b (Ms.B 20v,13); + מן: מאל 1QS 3,15

  + sf. 1.comm.sg.

  : אלי 1QS 11,15

  + sf. 1.comm.pl. + ל

  : לאלנו 4Q427 frg. 7 i,15

  det.

  : האל 4Q393 frg. 3,2; Sir 4,25 (Ms.A 1v,13)

  pl.abs.

  : אילים 4Q418 frg. 69 ii,15, אלים 1QM 1,10; Mas1k 1,9, אלימ 4Q427 frg. 7 i,11; + ב: באלים 1QM 17,7; + כ + ו: וכאלים 4Q166 2,6; + מן: מאלים 1QM 14,15

  cs.

  : אילי 4Q403 frg. 1 i,38, אלי 38; + ב: באלי 4Q400 frg. 2,1; + מן: מאלי 4Q403 frg. 1 i,33

  +

  : ואילינו 4Q460 frg. 8,7 (i.u.K.; od. zu איל‎ I)

  det.

  : האילים 4Q381 frg. 15,6

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : ברוכ אל "gepriesen sei Gott" 4Q427 frg. 7 ii,12 (i.u.K.); אודכה אלי "ich preise dich, mein Gott" 1QHa 19,6 (Suk. 11,3); 1QHa 19,18 (Suk. 11,15); ברוכ אתה אלי "gepriesen seist du, mein Gott" 1QS 11,15; ואתה אלי "und du, mein Gott" 1QHa 10,36 (Suk. 2,34)

   2. : אל יהוה "Gott Jhwh" 4Q225 frg. 2 ii,10 (i.u.K.); אל עליון "Gott der Höchste" 11Q14 frg. 1 ii,7; Sir 46,5 (Ms.B 15v,15); ואל ישראל "aber der Gott Israels" 1QS 3,24; ]אל יעקוב "Gott Jakobs" 5Q13 frg. 2,6 (i.u.K.); אל החסדים "Gott der Gnadenerweise" 1QM 14,8; אל שדי El-Schaddai 4Q252 3,12 (i.u.K.)


    1. : אל ידין עמים "Gott richtet die Völker" 11Q13 2,11 (Ps 7,9); ליראי אל "denen, die Gott fürchten" CD 20,19 (L.u.; Mal 3,16); נאם אל "Spruch Gottes" 19,8 (Sach 13,7); השער לאל "das Tor zu Gott" 4Q173 frg. 5,4 (Ps 118,20); כי אל ארך אפים הוא "denn Gott ist langmütig" Sir 5,4 (Ms.A 1v,23; par. Ms.C 2r,6 יי)

    2. : ברך אל "Gott segnete" 4Q252 2,7 (vgl. Gen 9,1)

    3. : אל 4Q99 frg. 4-5,3 für אֱלוֹהַּ Hi 33,26

    4. : בדבר אל "durch das Wort Gottes" Sir 43,10 (Ms.B 12v,12; par. Ms.Mas 6,3 בדבר אדני)

    5. : וזועם אל Sir 3,16 (Ms.C 1r,45; par. Ms.A 1r,8 ומכעיס בוראו)

   3. : schwören באלף ולמד "bei Alef und Lamed" = באל "bei Gott" CD 15,1; viell. a. אש⟦ה⟧≪ר≫ חקק א ברשית ממשלת אור "die Alef (= אל?) festgesetzt hat am Anfang der Herrschaft des Lichts" 1QS 10,1

    1. : (für sich) selbst, im Unterschied zu "Fleisch" 1QHa 21,7 (Suk. 18 i,21), eine neue Schöpfungsordnung 4Q370 frg. 1 i,7 (i.u.K.), die Zeiten 4Q180 frg. 1,1, alles Erstrebenswerte 4Q418 frg. 127,5; erschafft (ברא‎ I) die Welt Sir 16,26 (Ms.A 6v,29), das Volk 4Q495 frg. 2,1 (i.u.K.); gründet (כון) die Fundamente 1QSb 3,20 (i.u.K.), die Königsherrschaft Sir 46,13 (Ms.B 16r,12), Füße auf dem Weg 4Q428 frg. 10,5 (i.u.K.); bildet (יצר‎ I) 1QHa 12,32 (Suk. 4,31) und scheidet (בדל hif.) CD 7,4 die Geister und hat sie einzeln für sich gesetzt שמן בד בבד 1QS 4,16; legt (שים) Fähigkeiten ins Herz 4Q444 frg. 1-4 i+5,3; richtet auf, sichert zu (קום hif.) CD 3,21, den Bund CD 3,13, den Messias 1QSb 5,27 (vgl. a. qb. 4Q51 frg. 155-158,24 = 2 Sam 23,1 𝔊); stützt den (סמך) den Messias 4Q161 frg. 8-10,18 (i.u.K., Ausl. v. Jes 11,116 ); bemisst, legt fest (תקן) 4Q418 frg. 126 ii,3 (i.u.K.); bestimmt (פרש‎ II) Namen 4Q417 frg. 14,4 (i.u.K.); lässt etwas aus der Erde hervorgehen (יצא hif.) Sir 38,4 (Ms.B 8r,10); erneuert (חדש‎ I pi.) Sir 33,7 (Ms.B 6v,l.Rd. A); teilt zu bzw. erschafft (חלק‎ II) Sir 34,13 (Ms.B 4r,6); Sir 40,1 (Ms.B 9v,9)


    1. : עיני אל Augen Sir 15,19 (Ms.A 6r,29); מפיא אל Mund 1QpHab 2,23, i.S.v. Befehl 1QHa 20,12 (Suk. 12,9); 4Q270 frg. 2 ii,15; יד אל Hand 1QM 1,14; Sir 43,12 (Ms.Mas 6,5); ימין אל Rechte 4,7

    2. : גדל אל Größe 8; כוח אל Kraft 12; 4Q418 frg. 126 ii,9 (|| ורוב כבודו "und Fülle seiner Herrlichkeit"); שם אל Name 4Q291 frg. 1,3 (i.u.K.), 11Q14 frg. 1 ii,4; לכבוד אל Herrlichkeit 1QS 10,9; CD 20,26; Sir 7,31 (Ms.A 3r,2); Mur. 6 1,6 (i.u.K.); לגבורת אל Macht 1QM 1,11; 4Q491 frg. 8-10 i,4 (pl. s.u. VIII.3); צדק אל Gerechtigkeit 4,6; לצדקת אל Gerechtigkeit 1QS 10,25; 1QS 11,12 (pl. s.u.); אמת אל Wahrheit 3,6

    3. : מעשי אל Taten 4,4; CD 1,12; Sir 42,15 (Ms.B 12r,6); נפלאות אל Wundertaten 4Q303 frg. 1,3 (i.u.K.); 4Q417 frg. 20,2 (i.u.K.); חסדי אל Gnadenerweise 1QS 11,12; גבורות אל Machterweise 1QM 3,5; צדקות אל gerechte Taten 1QS 1,21; ישועות אל Rettung 1QM 4,13; עזר אל Hilfe 13; משענת אל Stütze 13; שלום אל Heil 3,5; רחמי אל Erbarmen 4Q181 frg. 1,3; אפ אל Zorn 1QS 2,15; CD 1,212,1; חמת [א]ל Zorn 1QpHab 11,1415 (L.u., i.u.K.); 4Q437 frg. 9,3 (i.u.K.); בנקמת אל Rache 1QS 1,11; גמול אל Vergeltung 1QM 4,12; שלומי אל Vergeltungstaten 12; כלת אל Vertilgung 12; במצרף אל Läuterung 17,9; למשפט אל Gericht 1QS 9,25; ]במשפט[י] אל Gerichte 11Q13 2,23 (i.u.K.)

    4. : בדבר אל Wort Sir 43,10 (Ms.B 12v,12; par. Ms.Mas 6,3 אדוני statt אל‎ III); דברי אל Worte 1QS 1,14; אמרי אל Worte 4Q175 1,10 (Num 24,16); נאם אל Spruch CD 19,8 (Sach 13,7)

    5. : למודי אל Lehren 20,4; בתורת אל Tora 1QpHab 1,11 (i.u.K.); חוק אל[ Satzung 4Q502 frg. 1,2 (i.u.K.); חוקי אל Satzungen 1QS 1,7; במשפטי אל Rechtsbestimmungen 3,56; מצות אל[ Gebote 4Q254 frg. 4,6 (i.u.K.); CD 5,21; תעודות אל Bezeugungen 1QM 3,4; רצון אל Wille, Wohlgefallen 1QS 9,13; Sir 16,3 (Ms.B 2v,10)

    6. : דרכי אל Wege 3,10; CD 20,18; בברית אל Bund 5,8; סרך אל Ordnung 1QM 3,3; גורל אל Los (i.S.v. Gefolgschaft) 1QS 2,2; רזי אל Geheimnisse; ובמועד אל Zeit 1QM 1,8; קיצי אל Fristen, Zeiten 1QpHab 7,13; נצח אל Ewigkeit 1QM 4,13


     1. : נשיאי אל Fürsten 3,3; מחני אל Lager 4,9; דגלי אל Einheiten 3,6; צבאות אל Heerscharen 4,11; מלחמת אל Krieg 12; ריב אל Streit 12; בחרב אל Schwert 15,3; נס אל Zeichen 3,15 (i.u.K.); חללי אל Erschlagene 4,7

     2. : מקדש אל Heiligtum 1QpHab 12,9; תרומת אל Hebopfer 1QM 4,1; בעדת שערי אל "in der Versammlung der Tore Gottes" Sir 7,7 (Ms.A 2v,12); במרומי אל "in den Höhen Gottes" Sir 43,9 (Ms.B 12v,11)

     3. : לעם אל Volk 1QM 1,5; עם פדות אל Volk der Erlösung 12; שבטי אל Stämme 4,10; משפחות אל Sippen 10; בעצת אל Rat 1QS 1,8; ביחד אל Gemeinschaft 12; עדת אל Gemeinde 1QM 4,9; קהל אל Versammlung 10; בחירי אל Erwählte 1QpHab 10,13; קרואי אל Berufene 1QM 3,2; בני אל Söhne 11Q13 2,14 (i.u.K.); ע]ם קדושי אל das Volk der Heiligen 9; קדשי אל Heilige Sir 42,17 (Ms.Mas 5,4)

    7. : שיר אל (שירת) Lied Sir 35,5 (Ms.B 5r,5); ברכת אל Lobpreis, Segen 4Q502 frg. 45,1 (i.u.K.); Sir 11,22 (Ms.A 4v,12); גילות אל Frohlocken 1QM 3,11; רנות אל Jubel 4,45; תשבוחת אל Lobpreis 8; שמחת אל Freude 14; הודות אל Loblied 14; Lobpreis תהלת אל 14

    8. : באהבת אל Liebe CD 8,16; ויראת אל Furcht 1QSb 5,25; מהומת אל Entsetzen 1QM 4,7

  1. : ויעבודו אל נכר בארצם "sie dienten einem fremden Gott in ihrem Land" 4Q504 frg. 1-2R v,3


   1. : מי כמוכה באלים אדוני "wer ist wie du unter den Göttlichen, Adonai?" 1QHa 15,31 (Suk. 7,28); ותכנע אלים "du hast die Göttlichen in die Knie gezwungen" 24,1112 (Suk. 18 ii,11 + frg. 9,6); להרים באלים משרת מיכאל "um unter den Göttlichen die Herrschaft Michaels aufzurichten" (|| "Herrschaft Israels unter allem Fleisch") 1QM 17,7; וכאלים יפחדו מהם "und wie (vor) Göttlichen fürchten sie sich vor ihnen (scil. den Irrlehrern)" 4Q166 2,6 (Ausl. v. Hos 2,10); הודו כל אלי הוד "lobt, alle Göttlichen von Hoheit" 4Q403 frg. 1 i,38; רוחי אלי עולמים "Geister der ewigen Göttlichen" 4Q405 frg. 19,3 (i.u.K.); מי כמוני באלים "wer ist wie ich unter den Göttlichen" 4Q427 frg. 7 i,8 (i.u.K.)

   2. : עדת אלים וקהלת אנשים "eine Gemeinde von Göttlichen und eine Versammlung von Menschen" 1QM 1,1011; ותרועת אלים ואנשים "und Lärm von Göttlichen und Menschen" 11; נקם לאכול באלים ובאלנשים "... der Vergeltung, zu fressen unter den Göttlichen und unter den Menschen" 4Q491 frg. 10 ii,15


    1. : אל אלים "Gott der Göttlichen" 1QM 14,16

    2. : לאלוהי אלים "Gott der Göttlichen" 4Q402 frg. 4,8 (i.u.K.); Mas1k 1,9 (L.u., i.u.K.)

    3. : לאדון כול איל[י "dem Herrn aller Göttlichen" 4Q403 frg. 1 ii,33

    4. : 1QHa 18,10 (Suk. 10,8) שר אלים "Fürst der Göttlichen" (|| "König der Geehrten, Herrscher über jeden Geist")

    5. : 1QM 15,14 ג]בורי אלים מתאזרים למלחמה "die göttlichen Helden rüsten sich zum Kampf"

    6. : 4Q404 frg. 2,2 יברך בשם גבורו[ת] אל[ים "er wird im Namen der Machttaten von Göttlichen segnen", (erg. nach par. 4Q403 frg. 1 i,21)

    7. : 4Q400 frg. 2,1 להלל כבודכה פלא באלי דעת "um deine Herrlichkeit zu loben, wunderbar unter den Göttlichen der Erkenntnis"; הרמים בכול אלי דעת "erhaben unter den Göttlichen der Erkenntnis" (|| "Heilige Gottes") 4Q403 frg. 1 i,3031

   3. : ]אלי אלים "die Göttlichen der Göttlichen" 4Q401 frg. 14 i,5; אלוהים מאלי רום "Gottheiten von den Göttlichen der Höhe" 4Q403 frg. 1 i,33

   4. : ומי בבני האילים "und wer unter den Söhnen der Göttlichen" 4Q381 frg. 15,6 (i.u.K.); ובתהל[ה] יחד עם בני אלים[ "und in Lobpreisungen in Gemeinschaft mit den Söhnen der Göttlichen" 4Q491 frg. 24,4 (i.u.K.)


    1. : כסא עוז בעדת אלים "ein starker Thron in der Versammlung von Göttlichen" frg. 11 i,12; בסוד אילים ואנשים ישפוט "im Kreis von Göttlichen und Menschen wird er richten" 4Q511 frg. 10,11

    2. : יתקרבו לנחשיר גדול עדת אלים וקהלת אנשים "eine Gemeinde von Göttlichen und eine Versammlung von Menschen werden sich zu einem großen Gemetzel nähern" 1QM 1,1011

    3. : ובעדת אלים [ובסוד קד]ושים "und in der Gemeinde von Göttlichen und im Rat der Heiligen" 1Q22 4,1 (i.u.K.)

   5. : כ[י]א אני עמ אלימ מעמד[י] "denn mein Posten ist bei den Göttlichen" 4Q427 frg. 7 i,11 (i.u.K.); ועמ אלים בעדת יחד "und gemeinsam mit den Göttlichen in der Gemeinde der Gemeinschaft" frg. 7 ii,9; אני עם אלים את־חשב "ich werde zu den Göttlichen gerechnet" (|| "Gemeinde der Heiligen") 4Q491 frg. 11 i,14