אדוני Adonai

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אדוני (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1021/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  אדון, pl. majestatis + sf. 1.comm.sg., urspr. als Anrede Gottes "mein Herr", lexikalisiert als Bezeichnung Jhwhs, vgl. a. qb. für 𝔐 יהוה (1QIsaa 3,24; 11Q5 5,1 u.ö.; zu qb. יהוה für 𝔐 אדוני vgl. zu יהוה): he.

  Formen:

  אדוני 1QSb 2,22, אדני 4Q521 frg. 2 ii+4,3; Sir 42,15 (Ms.Mas 5,2); + ו: ואדוני 1QIsaa 3,24 (für וַיהוָה Jes 3,17)

  vgl.

  באלף ודלת CD 15,1 = באדוני (vgl. אלף‎ II)

  Semantik:

  Alles zeigen

  1. : in d. Anrede od. als Bez. Gottes, ganz überwiegend in Hymnen und Gebeten; häufig anstelle des Tetragramms wie in 1QSb 3,1 (vgl. Num 6,26), 4Q163 frg. 23 ii,8 (Jes 30,18) u.ö., s.o.; vgl. die Korrektur בר]וך יהוה אתה אדני 4Q408 frg. 3+3a,6


    1. : in Anrede Gottes אודכה אדוני "ich will dich preisen, Adonai" 1QHa 10,33 (Suk. 2,31); 11,20 (Suk. 3,19).38 (Suk. 3,37); 12,6 (Suk. 4,5); 13,7 (Suk. 5,5); 15,9 (Suk. 7,6)


     1. : ברוך אתה אדוני "gepriesen seist du, Adonai" 1QHa 8,26 (Suk. 16,8); 13,22 (Suk. 5,20); 18,16 (Suk. 10,14); 19,3536 (Suk. 11,3233)

     2. : ברוך אדוני אשר שמחנ[ו "gepriesen sei Adonai, der uns fröhlich gemacht hat" 1Q34bis frg. 2+1,4 (par. 4Q509 frg. 206,1), vgl. 4Q504 frg. 6,20 (i.u.K.)

     3. : ברכי נפשי את אדוני "preise, meine Seele, Adonai" 4Q434 frg. 1 i,1 (par. 4Q437 frg. 1,1), אברך ... את אדוני "ich will preisen ... Adonai" 4Q437 frg. 2 i,13


     1. : אותך אדוני זכרתי "deiner, Adonai, habe ich gedacht" 14

     2. : זכורה אדוני/זכור "gedenke (doch), Adonai" 4Q504 frg. 3 ii,5; frg. 5 ii,3; 4Q508 frg. 2,2

    2. : 4Q504 frg. 1-2R vi,10 אנא אדוני "ach, Adonai"

    3. : אדני מנעורי חכמה למדתי "Adonai, von meiner Jugend an habe ich Weisheit gelernt" Sir 51,15 (Ms.B 21r,11)

   1. : קדוש אדוני ומלך הכבוד "der Heilige, Adonai und König der Herrlichkeit" 1QM 12,8 (dgg. par. 19,1 אדירנו "unser Mächtiger" statt אדוני); 1QHa 18,16 (Suk. 10,14) אדוני אל הרחמים ו[רב ה]חסד "Adonai, Gott des Erbarmens und Großer an Gnade"; Zitat im Pescher אדוני יהוה [צבאות "Adonai, Jhwh Zebaot (?)" 4Q163 frg. 4-7 ii,19 (Jes 10,23)

   2. : ונכבדות שלוא היו יעשה אדני "und Glorreiches, welches noch nicht geschehen war, wird Adonai tun" 4Q521 frg. 2 ii+4,11; אמץ אדני צבאיו "stark gemacht hat Adonai seine Heere" Sir 42,17 (Ms.Mas 5,5); גדול אדני עשהו "groß ist Adonai, ihr (scil. der Sonne) Schöpfer" 43,5 (Ms.Mas 5,22); מי כמוכה באלים אדוני "wer ist wie du unter den Göttlichen, Adonai" 1QHa 15,31 (Suk. 7,28; vgl. Ex 15,11 mit יהוה statt אדוני)

   3. : Zitat im Pescher לכן כוה אמר אדוני י[הוה "deshalb, so sagt Adonai, Jhwh (Zebaot?)" 4Q163 frg. 4-7 ii,21 (Jes 10,24)

   4. : []יחונכה אדוני בו "Adonai begnade dich damit" 1QSb 2,22; ישא אדוני פניו אליכה "Adonai erhebe sein Angesicht zu dir hin" 3,1 (vgl. Num 6,26 mit יהוה statt אדוני); יברככה אדוני "Adonai segne dich" 25; י]ש[אכ]ה אדוני לרום עולם "Adonai erhebe dich zu ewiger Höhe" 5,23; vgl. a. IX.2

   5. : התאמצו מבקשי אדני בעבדתו _____ הלוא בזאת תמצאו את אדני ... כי אדני חסידים יבקר וצדיקים בשם יקרא "zeigt euch, die ihr Adonai sucht, in seinem Dienst stark. Werdet ihr nicht darin Adonai finden? ... Denn Adonai kümmert sich um Fromme, und Gerechte ruft er beim Namen" 4Q521 frg. 2 ii+4,35

   6. : 4Q504 frg. 1-2R vi,3 לכה אתה אדוני הצדקה "dir, ja dir, Adonai, kommt Gerechtigkeit zu" (vgl. Dan 9,7); צדקות אדני "die Gerechtigkeitserweise Adonais" 4Q521 frg. 7+5 ii,7 (L. v. צדקות unsich.)

   7. : ידעו את אדני אלהי[הם "sie kennen Adonai, ihren Gott" 4Q459 frg. 1,2


    1. : 4Q521 frg. 8,10.1 ודבר אדני "und das Wort Adonais"; בדבר אדני Sir 43,10 (Ms.Mas 6,3) u. באמר אדני 42,15 (Ms.Mas 5,2) "durch das Wort Adonais"

    2. : ברכת אדני "der Segen Adonais" 4Q521 frg. 2 iii,3 (s.o. V)

    3. : mögl. Sir 42,16 (Ms.Mas 5,3) [וכ]בוד אדני "die Herrlichkeit Adonais"