אור‎ I hell sein, leuchten

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אור‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/159/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ʾWR (u/u) "hell sein, leuchten", hif. "leuchten lassen" u. "erhellen": he.

  Formen:

  qal impf. 3.m.sg.

  : יאור 1QM 1,8 (od. l. יאור = hif.)

  3.m.pl.

  : יאירו 1QM 1,8 (od. l. יאירו = hif.)

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויאר 4Q422 2,10 (L.u., od. hif.); ויאור 4Q51 frg. 55-57a-b+58,5 (= וַיֵּאֹר 2 Sam 2,32)

  ptz. m.sg.abs.

  : אור Sir 50,6 (Ms.B 19r,13; zu אור‎ II)

  f.sg.abs.

  : ]אורה[ 1Q69 frg. 23,1 (od. zu אורה/אור‎ II/אור‎ III); + ו: ואורה 11Q5 27,4

  m.pl.abs.

  : אורים Sir 13,26 (Ms.A 5v,20)

  inf.abs. + ו

  : ואור 1QM 1,8

  hif. pf. 3.m.sg.

  : האיר 4Q511 frg. 18 ii,8 (L.u.)

  2.m.sg.

  : האירותה 1QHa 11,4 (Suk. 3,3)

  impf. 3.m.sg.

  : יאור 1QM 1,8 (od. l. יאור = qal); + ו: ויאר 1QS 2,3

  2.m.sg.

  : תאיר 4Q393 frg. 3,5; Sir 7,24 (Ms.A 2v,26) = תאר Ms.C 3v,10

  3.m.pl.

  : יאירו 1QM 1,8 (od. l. יאירו = qal); + ו: ויאירו 4Q175 1,17

  + sf. 2.m.sg.

  : יאירוכה 4Q376 frg. 1 ii,1 (L.u., i.u.K.; od. l. יאירוכה u. zu אורים)

  2.m.pl.

  : תאירו CD 6,13

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויאר 4Q422 2,10 (L.u., od. qal), ויהיר 4Q381 frg. 1,5 (i.u.K., od. zu יהיר/נהר‎ I)

  imp. m.sg.

  : האר Sir 32,11 (Ms.B 6r,1) (L.u.); + ו: והאר 11Q5 12,3 (für יָאִיר Ps 119,130)

  ptz. m.sg.abs.

  : מאיר 1QM 5,10 (l. weniger wahrsch. מאיר u. zu אור‎ III)

  m.pl.abs.

  : מאירים 4Q164 frg. 1,5

  m.pl.cs.

  : מאירי 4Q405 frg. 23 ii,9; + ל: למאירי 4Q403 frg. 1 ii,35

  inf.cs. + ל

  : לאיר 4Q511 frg. 2 i,4, להאיר 1QS 4,2, CD 6,12; + ל + ו: ולהאיר 1QSb 4,27

  + sf. 3.m.sg. + ב + ו

  : ובהאירו 4Q374 frg. 2 ii,8

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : vom Hohepriester Simeon Sir 50,6 (Ms.B 19r,13) ככוכב אור מבין עבים "wie ein Stern, der zwischen den Wolken hervor leuchtet" (vgl. Smend 1906b, 482; anders BBS s. אור‎ II, Segal 1972, 341)

   2. : Sir 13,26 (Ms.A 5v,1920) עקבת לב טוב פנים אורים "die Folge eines guten Herzens ist ein leuchtendes Angesicht" i.S.v. "heiteres Angesicht" als Zeichen des eigenen Wohlgefallens (s.a. hif. I.3)

   3. : 11Q5 27,4 רוח נבונה ואורה "einen verständigen und hellen Geist", od. zu אורה

   4. : 1QM 1,8 ובמועד אל יאור רום גודלו "aber zur festgesetzten Zeit Gottes wird seine große Erhabenheit leuchten", od. l. eher יאור (hif. I.6; II.5; zum weiteren Kontext s. hif. I.6)

   5. : 8 הלוך ואור עד תום כול מועדי חושך "fortwährend leuchten sie bis zur Vollendung aller festgesetzten Zeiten der Finsternis" (s. zum Kontext a. IV, hif. I.6) u. mit ל mögl. ebd. יאירו לכול קצוות תבל "sie werden leuchten bis zu allen Enden des Erdkreises" (od. l. יאירו, s. hif. II.1.a)

   6. : i.u.K. mögl. ]אורה[ 1Q69 frg. 23,1, od. von אורה "Licht" od. אור‎ II "Licht"    1. : מאור מחושך האירותה "ein Licht aus der Finsternis hast du leuchten lassen" 1QHa 17,2627 (Suk. 9,2627); von Sternen לוא יאירו אורם "nicht werden sie ihr Licht leuchten lassen" 1QIsaa 11,19 (für לֹא יָהֵלּוּ אוֹרָם Jes 13,10)

    2. : mögl. in einer Bez. himml. Wesen בתוך בכול מאירי א נוגה "inmitten aller, die den Glanz leuchten lassen" 4Q184 frg. 1,78


     1. : von Gott (vgl. Num 6,25; Ps 67,2; 80,4.8.20; 119,135) ויאר פניו אליכם "und er lasse euch sein Angesicht leuchten" 11Q14 frg. 1 ii,7; 4Q393 frg. 3,5 ועל מי תאיר פניך "und auf wen lässt du dein Angesicht leuchten"; 4Q374 frg. 2 ii,8 ובהאירו פנו אליהם []למרפא "und wenn er ihnen sein Angesicht leuchten lässt zur Heilung"; ohne explizites sf. vom Vater gegenüber den Töchtern נצור שארם ואל תאיר אלהם פנים "behüte ihren Leib und lasse ihnen nicht das Angesicht leuchten" Sir 7,24 (Ms.A 2v,2627; Ms.C 3v,910; Ms.D 0r,67 [L.u.]); בכל מעשיך האר פנים _____ ובששון הקדש מעשר "bei all deinen Handlungen lass dein Angesicht leuchten, und mit Freude weihe den Zehnten" Sir 32,11 (Ms.B 6r,1; האר פנים L.u.)

     2. : Subj. Gott 1QHa 12,6 (Suk. 4,5) כיא האירותה פני לבריתכה "denn du hast leuchten lassen mein Angesicht hinsichtlich deines Bundes", mögl. a. 11,4 (Suk. 3,3) האירותה פני לבריתכה (die letzten beiden Wörter aber sehr unsicher); Subj. Beter 12,28 (Suk. 4,27) ובי האירותה פני רבים "durch mich hast du die Angesichter Vieler erleuchtet", vgl. von einer (hohe?)priesterlichen Figur 1QSb 4,27 ולהאיר פני רבים "um zu erleuchten das Angesicht Vieler" (i.u.K.)

    3. : להאיר בשמחה ברית ישראל "um leuchten zu lassen in Freude den Bund Israels" 1QM 17,7

    4. : 4Q511 frg. 18 ii,8 האיר אלוהים דעת בינה בלבבי "Gott lässt Erkenntnis von Einsicht in meinem Herzen leuchten" (vgl. II.1.b); Subj. himmlische Wesen למאירי דעת בכול אלי אור[ "für die, die Erkenntnis leuchten lassen bei allen Göttlichen des Lichts" 4Q403 frg. 1 ii,35 (i.u.K.)

    5. : Subj. Gott 1QM 1,89 ובמועד אל יאור רום גודלו לכול קצי ע[ולמים] לשלום וברכה כבוד ושמחה ואורך ימים לכול בני אור "aber zur festgesetzten Zeit Gottes wird er seine große Erhabenheit leuchten lassen für alle ewigen Zeiten zum Frieden und Segen, Ehre und Freude und Länge der Tage für alle Söhne des Lichts", od. zu II.5, od. l. יאור (qal IV)

    6. : von Levi ויאירו משפטיך ליעקוב "und sie werden Jakob deine Satzungen lehren" 4Q175 1,17 (für Dtn 33,10 יוֹרוּ מִשְׁפָּטֶיךָ, Wz. ירה‎ II, vgl. II.4)


     1. : לבלתי בוא אל המקדש להאיר מזבחו חנם "sollen nicht zum Heiligtum kommen, um seinen Altar vergeblich anzuzünden" CD 6,12 u. ולא תאירו מזבחי חנם "damit ihr meinen Altar nicht vergeblich anzündet" Z. 1314 (Mal 1,10)


    7. : ודמות רוח כבוד כמעשי אופירים מאירי "und ein Abbild eines herrlichen Geistes wie Werke von Ofir-Gold/der Ofirländer/der Ofiräer, die leuchten lassen ..." 4Q405 frg. 23 ii,9 (vgl. 5)     1. : von der Sonne ]להאיר על הארץ "zu scheinen auf die/über der Erde" 4Q503 frg. 1-6 iii,12; frg. 10,1; frg. 48-50,7 (L.u.); Subj. unklar 1QM 1,8 יאירו לכול קצוות תבל "sie werden bis zu allen Enden des Erdkreises leuchten" (od. l. יאירו, s. qal IV)

     2. : להאיר בלבב איש "um es hell werden zu lassen im Herzen eines Menschen" 1QS 4,2 u. ohne Präp. ויאר לבכה בשכל חיים "und er erleuchte dein Herz mit Einsicht des Lebens" 2,3

    1. : צורי רוחות מאירים "Gestalten von leuchtenden Geistern" 4Q405 frg. 19,45

    2. : 1QM 5,10 לבן מאיר "weiß glänzend" (l. weniger wahrsch. מאיר u. zu אור‎ III)

    3. : פתח דבריכה והאר מבין פותאים "eröffne deine Worte und belehre als Unterweiser der Einfältigen" 11Q5 12,3 für פֵּתַח דְּבָרֶיךָ יָאִיר מֵבִין פְּתָיִים Ps 119,130

    4. : ובמועד אל יאור רום גודלו "aber zur festgesetzten Zeit Gottes wird seine große Erhabenheit aufleuchten für alle ewigen Zeiten zum Frieden und Segen, Ehre und Freude und Länge der Tage für alle Söhne des Lichts" 1QM 1,8 od. zu II.6 (dort a. weiterer Kontext) od. l. יאור (qal IV)

   1. : עולמים להאיר שב[עתים "Ewigkeiten(,) leuchten (zu lassen) siebenfach (?)" 4Q440 frg. 1,5; [ע]ולמים וחיי נצח לאיר אור "(von) Ewigkeiten und ewiges Leben(,) leuchten zu lassen ein Licht/dass ein Licht leuchtet" 4Q511 frg. 2 i,4; viell. 4Q381 frg. 1,5 לילה וככ[בי]ם וכסילים ויהיר "Nacht und Sterne und Sternbilder und er ließ leuchten", wenn nicht Name eines Planeten o.ä. (s. DJD XI, 95) od. weniger wahrsch. von נהר‎ I hif.

  Ableitungen:

  אור‎ II , אור‎ III , אורה