אסף‎ I (ein-)sammeln

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אסף‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1201/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ʾSP "(ein-)sammeln" oft mit d. Konnotation "an einen bestimmten Ort (zusammen-)bringen", daraus zuweilen a. partitiv i.S.v. "von seinem ursprünglichen Ort wegbringen" › "beseitigen, wegnehmen, tilgen": he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : אסף 1QM 3,10

  2.m.sg. + ו

  : ואספתה[ 4Q509 frg. 3,3 (L.u.)

  pf.cons. 3.m.sg.

  : ואסף 4Q57 frg. 13,9 (für וְאֻסְּפוּ Jes 24,22, puʿal)

  + sf. 3.f.sg.

  : ואספה 1QIsaa 31,10 (für וְיָסְפָה Jes 37,31; › pf.cons. 3.f.sg. durch Nachtrag von פליטת בית יהודה)

  2.m.sg. + sf. 3.m.sg.

  : ואספתו 11QTa 64,15

  impf. 2.m.sg.

  : תוסף 11Q5 frg. E ii,8 (= תֹּסֵף Ps 104,29)

  impf.cons. 3.m.sg. + sf. 3.m.sg.

  : ויספהו 1QpHab 5,14 (= וְיַאַסְפֵהוּ Hab 1,15)

  2.m.sg.

  : ותוסף 1QHa 13,16 (Suk. 5,14)

  3.m.pl.

  : ויואספו 4Q27 frg. 1-4,2 (= וַיַּאַסְפוּ Num 11,32)

  + sf. 3.m.sg.

  : ויוספוהו 4Q429 frg. 3,6 = ויוספוה 1QHa 13,35 (Suk. 5,33; Schreibf.?, vgl. DJD XL)

  imp. m.sg.

  : אסוף Sir 33,13b (Ms.B 6v,9); + ו: ואסוף 4Q423 frg. 5,5

  pl.

  : ]אסופו 4Q82 frg. 34-35,5 (= אִסְפוּ Joel 1,14, L.u.)

  ptz. m.sg.det. + ו

  : והאוסף 4Q394 frg. 3-7 i,17 (MMT B,14)

  m.pl.cs. + sf. 3.m.sg.

  : אוספיו 4Q525 frg. 24 ii,7

  inf.abs.

  : אסוף 4Q57 frg. 13,9 (für אֲסֵפָה Jes 24,22)

  cs. + ל

  : ל]אספ 4Q439 frg. 1 i+2,1 (unsich., vgl. DJD XXIX, od. zu אסף‎ III)

  nif. pf. 3.m.sg.

  : נאסף Sir 42,21 (Ms.Mas 5,11); + ו: ונאסף 1QIsaa 13,27 (= וְנֶאֱסַף Jes 16,10)

  3.f.sg.

  : נאספה Sir 44,14 (Ms.Mas 7,21)

  3.comm.pl.

  : נאספו 4Q51 frg. 86-87,4, נספו 4Q98 2,7 (für נֶאֶסְפוּ Ps 35,15)

  pf.cons. 3.f.sg.

  : ונאספה 4Q419 frg. 8 ii,7

  2.m.sg.

  : ונאספתה 4Q418 frg. 88 ii,7

  3.m.pl.

  : ונאספו 1QM 18,4

  impf. 3.m.pl.

  : יאספו 4Q492 frg. 1,8; + ו: ויאספו 4Q86 4,10 (für יֵאָסֵפוּן Ps 104,22)

  impf.cons. 3.m.pl.

  : ויאספו 1QpHab 8,5

  ptz. m.sg.abs.

  : נאסף Sir 40,28 (Ms.B 10v,3) = [נא]סף Ms.Mas 2,20 (L. ס unsicher, aber gegen Reymond, 2014b, 331, besser als ש)

  f.sg.abs.

  : נאספה 1QHa 16,36 (Suk. 8,35)

  m.pl.abs.

  : נאספים Sir 8,7 (Ms.A 3r,14) (L.u.), נספים 1QIsaa 11,14 (= נֶאֱסָפִים Jes 13,4)

  det.

  : הנאספים Sir 16,10 (Ms.A 6v,13)

  inf.cs.

  : האסף CD 19,35

  + sf. 3.m.sg.

  : האספו 1QS 10,2; + ב + ו: ובהאספו 1

  + sf. 3.m.pl.

  : האספם 1QS 10,3; + ב: בהאספם 5,7, בהספם[ 1QSa 1,1

  pi. ptz. m.pl. + sf. 3.m.sg.

  : מאספוהי 1QIsaa 50,20 (‹ aram., für מְאַסְפָיו Jes 62,9)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : ואסוף תבואתכה בעתה "und sammle deinen Ertrag ein zu seiner Zeit" 4Q423 frg. 5,5, ähnl. mögl. 1Q22 3,3 (i.u.K.)

     2. : והאוסף [א]ת אפרה "und der, der ihre Asche einsammelt" 4Q394 frg. 3-7 i,17 (MMT B,14)

     3. : als Trompetenaufschrift אסף אל "Gott hat gesammelt" 1QM 3,10 i.Bz.a. die aus der Schlacht Zurückkehrenden; אסוף כל שבטי יעקב "versammle alle Stämme Jakobs" Sir 33,13b (Ms.B 6v,9; Anspiel. Jos 24,1)

     4. : von Fischen ויספהו במכ[מרתו "und er bringt sie ein mit seinem Netz" 1QpHab 5,14 (Hab 1,15)

     5. : כמשפטו אסוף שארו "seinem Rechtsanspruch entsprechend bestatte seinen Leib" Sir 38,16 (Ms.B 8v,5)


     1. : ואספתו אל תוך ביתכה "dann bringe es in dein Haus" 11QTa 64,15

     2. : ואתה אלי סגרתה בעד לשוניהם ... ותוסף לשונם כחרב אל תערה "und du, mein Gott, hast ihre Zähne (korr. aus "ihre Zungen") zugesperrt ... und du hast ihre Zunge wie ein Schwert in seine Scheide zurückgesteckt" 1QHa 13,1617 (Suk. 5,1415)


     1. : || zu שוך u. i.Ggs.z. פתח‎ I (s.u. B.I.1.d zu 1QS 10,2) 35 (Suk. 5,33) מרחב פתחתה בלבבי ויוספוה לצוקה וישוכו בעדי בצלמות "einen weiten Raum hast du meinem Herzen eröffnet, aber sie bringen es hinein zur Bedrängnis und umzäunen mich mit Todesschatten"

     2. : וקהל גויים אסף לכלה "und die Versammlung der Völker hat er versammelt zur Vernichtung" 1QM 14,5 (par. 4Q491 frg. 8-10 i,3)

   1. : mögl. neben קבץ i. אוספיו יקבו[צו "seine Sammler werden sammeln(?)" 4Q525 frg. 24 ii,7 (L. יקבו[צו unsicher); 4Q422 frg. 9,1 ואספ (a. pi. mögl.)
     1. : ונאספו אליהם כול מערכות המלחמה "und es versammeln sich bei ihnen alle Schlachtreihen des Kriegs" 1QM 18,4; Zitat i. P. ויאספו אלו כול הגוים "und alle Völker versammelten sich bei ihm" 1QpHab 8,5 (Hab 2,5 sg.); von der Finsternis ובקצ האספו אל מעונתו מפנית אור "während der Zeit, in der sie sich zurückzieht an ihre Wohnstätte vor dem Licht" 1QHa 20,910 (Suk. 12,67), vgl. 4Q258 8,11 vom Licht (par. 1QS 10,1 mit על‎ I, s.u. d)

     2. : בהאספם לבית מועד "wenn sie sich im Versammlungshaus versammeln" 1QM 3,4; von den Lichtern עם האספם למעון כבוד "gleichfalls, wenn sie sich zurückziehen an die Stätte der Herrlichkeit" 1QS 10,3 (par. 4Q256 19,1)

     3. : ובהאספו על מעון חוקו "und wenn es sich zurückzieht zur Stätte seiner Bestimmung" 1 (par. 4Q258 8,11 mit אל‎ I)

     4. : עם האספו מפני אור "gleichermaßen (wenn) sie sich zurückzieht vor dem Licht" 2 (par. 4Q260 2,2); ähnl. 1QHa 20,910 (Suk. 12,67, s.o. b)

    1. : בהאספם ליחד "wenn sie sich zur Gemeinschaft/Einung versammeln" 5,7 u. 4Q249g frg. 1-2,1 (par. 1QSa 1,1, teilw. erg.)

    2. : ואחר יאספו המחנה בלילה [ההוא למנוח עד הבוקר] "und danach soll sich das Kriegslager in jener Nacht zur Ruhe bis zum Morgen versammeln" 4Q492 frg. 1,8 (erg. nach par. 1QM 19,9)

    3. : ונאספו כול בני א[ור "und alle Söhne des Lichts werden sich versammeln/versammelt werden" 4Q177 frg. 12-13 i,11; בהאספם "wenn sie (die Völker/Königreiche) sich versammeln/versammelt werden" 1QHa 14,10 (Suk. 6,7)


    1. : ולשון הגברתה בפי בלא נאספה "und die Zunge hast du stark gemacht in meinem Mund, so dass sie nicht zurückgesteckt wird" 16,36 (Suk. 8,35)

    2. : i.Ggs.z. אצל‎ I Sir 42,21 (Ms.B 12r,15) ל[א נ]אסף ולא נאצל "nichts wurde hinzugefügt und nichts wurde entfernt" (L.u., vgl. FGP No. C471920; לא נאסף auch durch par. Ms.Mas 5,11 gesichert)


     1. : וג[וית]ם בשלום נאספה "und ihr Leib wurde in Frieden bestattet" Sir 44,14 (Ms.Mas 7,21)

     2. : אם יקפוץ ידו ונאספה רוח כול [בשר "wenn er seine Hand verschließt, ist der Geist allen Fleisches eingesammelt" 4Q419 frg. 8 ii,7 (i.u.K.; s. אם‎ I C.II) sowie 4Q417 frg. 2 ii+23,4 (vgl. Ps 104,29); vom Tod des Lehrers CD 20,1314 ומיום האסף יורה היחיד עד תם כל אנשי המלחמה "und vom Tag des Umkommens des Lehrers des 'Einzigen' bis zum Ende aller Kriegsleute", vgl. 19,3520,1 מיום האסף יור מורה ־־־ מורה היחיד "seit dem Tag des Umkommens des Lehrers des 'Einzigen'"; אל תתהלל על גוֿע זכר כלנו נאספים "erhebe dich nicht über einen Toten, bedenke: wir kommen alle um" Sir 8,7 (Ms.A 3r,14); שש מאות אלף רגלי הנאספים "sechshunderttausend Menschen zu Fuß, die umgekommen sind" 16,10 (Ms.A 6v,1213); טוב נאסף ממסתולל "besser dran ist einer, der umkommt, als einer, der sich aufspielt (?)" Sir 40,28 (Ms.B 10v,3)

     3. : || zu כלה‎ I, zu שבת‎ I u. negiertem היה‎ I 4Q431 frg. 2,56 כלה עוון שבת נגע ... נאספ[ה] [עולה ואשמה לוא ת]היה "Sünde hat aufgehört, Plage hat aufgehört, ... Bosheit hat aufgehört und Verschuldung, sie existiert nicht mehr" (Erg. unsich.)

   1. : 4Q418 frg. 88 ii,7 בידכה לחיות ונאספתה ביגונ[ "in deiner Hand, um zu leben; und du wirst dich zurückziehen/sterben in Kummer"

  1. : 1Q69 frg. 8,2 ]אסף[; 4Q166 1,12 ]אסף בקצי חרון "... zur Zeit des Zorns" (L.u.); 4Q177 frg. 23,2 ]אסף[ (L.u.); 4Q439 frg. 1 i+2,1 ל]אספ צדי[קי ]עמי "um die Gerechten meines Volkes zu versammeln" (L. צדי[קי ]עמי unsicher)

  Ableitungen:

  אסף‎ III , אספסוף