ברר etwas absondern, auswählen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, ברר (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/116/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BRR, Grundbed. "etwas v. Verunreinigungen, Sachfremdem od. Störendem absondern" › "(die Besten aus einer Gruppe) auswählen", "reinigen, klären" a. i.S.v. "(Klinge, Pfeil) schärfen" (vgl. unten zu 4Q437 frg. 2 i,9) u. "einen Sachverhalt klären" (mhe.): he.

  Formen:

  qal pf. (s.a. pi.) 2.m.sg. + sf. 1.comm.pl.

  : ברתנו 4Q495 frg. 2,1 par. ב]רותנו 1QM 13,9 (od. l. weniger wahrsch. dort ב]רותנו u. zu ברא‎ I)

  pf.cons. 3.m.sg.

  : וברר 11QTa 57,5

  impf. 3.m.sg.

  : יבור 11QTa 57,8

  ptz. m.sg.abs.

  : בורר 4Q372 frg. 1,18

  qalpass. ptz. m.sg.abs.

  : ברור 1QM 5,11

  f.sg.abs.

  : ברורה 1QM 5,14

  m.pl.abs.

  : ברורים 3Q5 frg. 2,2; CD 10,4

  cs. + ו

  : וברורי 1QHa 6,15 (Suk. frg. 18,4)

  det.

  : הברורים 11QTa 57,8

  f.pl.abs.

  : ברורות 4Q271 frg. 3,14

  nif. impf. 3.f.sg.

  : תבר 4Q424 frg. 3,5

  imp. m.sg.

  : הבר 4Q184 frg. 3,2 (i.u.K.; od. hif. od. zu בר‎ II)

  ptz. m.pl.abs. (od. det.) + ב

  : בנברים 4Q511 frg. 35,3

  pi. pf. (s.a. qal) 2.m.sg.

  : בררתה 4Q369 frg. 1 ii,5

  1.comm.sg.

  : בררתי 1QHa 7,23 (Suk. 15,10)

  impf. 3.m.sg.

  : יברר 1QS 4,20

  inf.cs. + ל

  : לברר 1QS 1,12

  hif. pf. 3.m.sg. + sf. 1.comm.pl.

  : הברנו 4Q378 frg. 19 ii,4 (i.u.K., od. 1.comm.pl.)

  1.comm.sg.

  : הברותי 11Q5 21,17 (Sir 51,20)

  1.comm.pl.

  : הברנו 4Q378 frg. 19 ii,4 (i.u.K., od. 3.m.sg. + sf. 1.comm.pl.)

  imp. m.sg.

  : הבר 4Q184 frg. 3,2 (i.u.K.; od. nif. od. zu בר‎ II)

  inf.cs. + ל

  : להבר 1QHa 8,28 (Suk. 16,10); + ל + ו: ולהבר 4Q160 frg. 2,1

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 11QTa 57,78 וכול הברורים אשר יבור יהיו אנשי אמת "und alle Ausgewählten, die er auswählt, sollen zuverlässige Männer sein"

    2. : Subj. Gott 4Q372 frg. 1,18 כי אתה בורר את האמת "denn du wählst die Wahrheit"

    3. : Subj. König 11QTa 57,56 וברר לו מהמה אלף אלף מן המטה "und er wählt sich aus ihnen je tausend pro Stamm" (zur Einordnung als qal vgl. יבור Z. 8, s.o. I.1)

    4. : וברר לו 5 (s. I.3); mögl. a. 4Q266 frg. 4,12 ]וברר לו (i.u.K., od. zu pi.)     1. : 11QTa 57,8 הברורים "die Auserwählten"

     2. : i.K. d. Auswahl d. Richter d. Gemeinde 4Q266 frg. 8 iii,4 [עד עשרה אנ]שים ברורים מן העד[ה] "bis zu zehn Männer, ausgewählt aus der Gemeinschaft" (par. 4Q270 frg. 6 iv,1516 u. CD 10,45); i.K. d. Prüfung einer Jungfrau 4Q271 frg. 3,14 נשים] נאמנות וידעות ברורות ממאמר המבקר "Frauen, die vertrauenswürdig und erfahren sind, ausgewählt auf Grund der Angabe des Aufsehers"

    1. : ויד הכידן קרן ברורה "und der Griff der Waffe ist auserlesenes Horn" 1QM 5,14


     1. : neben טהר‎ I ptz. pass. "gereinigt" 11 והכידנים ברזל ברור טהור בכור "und die Waffen aus geläutertem Eisen, gereinigt im Schmelzofen"; ]נחושת ברור[ "Bronze geläutert" 11Q21 frg. 1,3 (L.u.)

     2. : || זקק 1QHa 6,1415 (Suk. frg. 18,4 + 14,3) מזוקקי עוני וברורי מצרף "die durch Leid geläutert sind und durch Prüfung geläutert sind", ähnl. MidrEschat 9,11 (4Q177 frg. 9,3 + frg. 20,3)

     3. : als künftige Heilsgabe an die Völker 4Q464 frg. 3 i,9 שפה ברורה "geläuterte Lippe" (Zeph 3,9)

    2. : 4Q437 frg. 2 i,9 ותשימני לחץ ברור "und du hast mich zu einem geschärften Pfeil gemacht" (vgl. Jes 49,2)

    3. : i.Bz.a. Menschen 3Q5 frg. 2,2 יהיו ברורים "und sie werden Auserlesene/Geläuterte sein" (i.u.K.)

    4. : ]ברורי[ 4Q511 frg. 80,1 (L.u.; i.u.K.); statt ס]דורים 1QHa 5,37 (Suk. 13,20) l. mit DJD XL wahrsch. ס]דורים


   1. : in einem Bild, mögl. i.Bz.a. das Worfeln 4Q424 frg. 3,45 כזורה לרוח[ --] אשר לא תבר כן דובר לאזן אשר איננה שומעת "wie einer, der ... in den Wind wirft, ohne dass es gereinigt wird, so ist einer, der in ein Ohr spricht, das nicht zu hören vermag" (i.u.K.)

   2. : 4Q511 frg. 35,23 neben קדוש "heilig" (vgl. a. זקק puʿal ptz. "geläutert" Z. 2) ובקדושים יקדי[ש] אלוהים לו למקדש עולמים וטהרה בנברים "und unter den Heiligen heiligt Gott für sich (einige) als ewiges und reines Heiligtum bei den Auserlesenen" (od. "... als ewiges Heiligtum und [als] Reinheit ...", vgl. Maier 1995b, 650)

   3. : unsicher ]תמיד הבר "erweise dich beständig als tadellos" 4Q184 frg. 3,2 (i.u.K.; od. hif. od. zu בר‎ II)    1. : i.K. des Eintritts in die Gemeinschaft 1QS 1,12 לברר דעתם באמת חוקי אל "um zu läutern ihr Wissen durch die Wahrheit der Gebote Gottes"

    2. : von Gottes Handeln im Endgericht ואז יברר אל באמתו כול מעשי גבר יזקק לו מבני איש ... ולטהרו ברוח קודש מכול עלילות רשעה "und dann wird Gott durch seine Wahrheit alle Taten des Menschen reinigen, er wird für sich das Gebilde des Menschen läutern ... und ihn reinigt durch den Geist der Heiligkeit von allen Freveltaten" 4,2021, vgl. 4Q511 frg. 35,2 (s. B.II)

   1. : 4Q369 frg. 1 ii,5 ומשפטיכה הטובים בררתה לו ל־[ "und deine guten Gesetze hast du für ihn ausgewählt" od. mögl. a. "ihm erläutert" od. Satzgrenze vor בררתה; 1QHa 7,23 (Suk. 15,10) בררתי מעוון[ "ich habe geläutert von Schuld" (i.u.K.; L. מעוון[ sehr unsicher)


   1. : 4Q160 frg. 2,1 ולהבר כפים "und Hände rein zu machen" (i.u.K.); כפי הברותי "meine Hände habe ich rein gemacht" 11Q5 21,17 (Sir 51,20); mit כ‎ II 1QHa 8,28 (Suk. 16,10) בחרתי להבר כפי כרצו[נ]ך "und ich habe gewählt, meine Hände rein zu machen gemäß deinem Willen"

   2. : ואנחנו הברנו "und uns, uns hat er gereinigt" od. "und wir haben gereinigt" 4Q378 frg. 19 ii,4 (i.u.K.); ]תמיד הבר "beständig mache tadellos" 4Q184 frg. 3,2 (i.u.K.; od. nif. od. zu בר‎ II)

  Ableitungen:

  בור‎ II , בר‎ III , בר‎ II