הלל‎ I preisen, rühmen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, הלל‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/536/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  HLL "preisen", "rühmen": he. pi. (häufig piyyut./Hekh., dort a. vereinz. qal/hif. als Neubildung)

  Formen:

  pi. 3.comm.pl.

  : הללו 4Q400 frg. 1 i,1 (i.u.K.; eher imp. m.pl.)

  + sf. 3.m.sg.

  : הללוהו 4Q405 frg. 23 i,6

  pf.cons. 3.comm.pl.

  : והללו 4Q403 frg. 1 ii,15

  + sf. 3.m.sg.

  : והללוהו 4Q403 frg. 1 ii,16

  impf. 3.m.sg.

  : יהלל 4Q401 frg. 13,2

  2.m.sg.

  : תהלל 4Q525 frg. 14 ii,4 (תה[ל]ל); Sir 11,2 (Ms.A 4r,19)

  1.comm.sg.

  : אהלל 4Q414 frg. 2 ii-4,10 (L.u.), אהללה 4Q372 frg. 3,4; Sir 51,11 (Ms.B 20v,8); + ו: ואהללה 1QHa 20,6 (Suk. 12,3); Sir 51,12 (Ms.B 20v,11)

  + sf. 2.m.sg.

  : אהללך 4Q372 frg. 1,26 (L.u.); Sir 51,1 (Ms.B 20r,10)

  + sf. 3.m.sg.

  : אהללנו 1QS 10,17

  3.m.pl.

  : יהללו 4Q403 frg. 1 i,41; + ו: ויהללו 4Q88 9,4

  + sf. 3.m.sg.

  : יהללוהו 4Q511 frg. 35,5; + ו: ויהללהו 4Q381 frg. 24a+b,6

  + sf. 2.m.sg.

  : יהללוכ[ה 3Q6 frg. 1,3

  1.comm.pl.

  : נהללה 1QM 14,12

  imp. m.sg.

  : הלל 4Q416 frg. 2 iii,11

  m.pl.

  : הללו 4Q427 frg. 7 i,14; Sir 51,12o (Ms.B 21r,8); + ו: והללו 4Q503 frg. 40 ii-41,6 (i.u.K.; od. pf.cons.)

  + sf. 3.m.sg.

  : הללוהו 4Q401 frg. 16,5, הללהו Mas1f 1,4 (= ה͏ַלְלוּהוּ Ps 150,2 = 11Q5 26,5; meist def. i. Mas1f außer הללוהו Mas1f 1,2 = Ps 150,1)

  ptz. m.pl.abs.

  : מהללים[] 4Q503 frg. 64,5 (L.u.); + ו: ומהללים 4Q405 frg. 23 i,7

  inf. (s.a. הלל‎ IV) cs. + ל

  : להלל 1QHa 11,24 (Suk. 3,23); + ל + ו: ולהלל 9,32 (Suk. 1,30)

  hitp. impf. 2.m.sg.

  : תתהלל Sir 8,7 (Ms.A 3r,14; Ms.D 0v,6)

  3.m.pl.

  : יתהללו 4Q291 frg. 3,3

  2.m.pl.

  : ]תתהללו 2Q23 frg. 1,8 (i.u.K.)

  1.comm.pl. + ו

  : ונתהלל 4Q381 frg. 33+35,3

  puʿal impf. 3.m.sg.

  : יהולל 1QHa 19,27 (Suk. 11,24)

  ptz. m.sg.abs. + ו

  : ומהולל 4Q503 frg. 40 ii-41,6

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : ומהללים שעריו בקול רנה "und seine Tore preisen mit jubelnder Stimme" 4Q405 frg. 23 i,78, ähnl. 4Q401 frg. 13,2 (i.u.K.); 4Q403 frg. 1 i,41; 4Q427 frg. 7 i,14; neben ברך‎ II pi. "preisen" והללו יחד מרכבות דבירו וברכו פלא כרוביהם ואופניה[ם "und es loben gemeinsam die Wagen seines Debir und wunderbar preisen ihre Kerubim und ihre Räder" 4Q403 frg. 1 ii,15, ähnl. 4Q405 frg. 23 i,9

    2. : אז יהללו שמים וארץ יחד יהללו נא כל כוכבי נשף "dann sollen Himmel und Erde gemeinsam preisen, preisen sollen doch alle Sterne der Abenddämmerung" 4Q88 10,56 (vgl. Ps 69,35; 148,3)

    3. : בעת אשר כלה ישוע להלל ולהודות בתהלותיהו "in der Zeit, in der Josua aufgehört hat, mit seinen Lobgesängen zu rühmen und zu preisen" 4Q175 1,21

    4. : ]הלל וברכ והודו "rühme und preise und lobt (od.: seine Pracht/Hoheit)" 4Q409 frg. 1 i,10


    1. : אל תהלל אדם בתארו "rühme keinen Menschen wegen seines guten Aussehens" Sir 11,2 (Ms.A 4r,19; par. Ms.B 1r,19 u. wahrsch. Ms.C 3v,12, wo gg. Beentjes 1986, 400–1, sicher תהלל statt תהלל zu l. ist)

    2. : אהללה נא אנשי חסד "ich will doch die begnadeten Männer rühmen" Sir 44,1 (Ms.B 13v,2)     1. : ומשרתים מלאכי כבודו יהללוהו בהפלא נוראות "und als Diener, die Boten seiner Herrlichkeit, sollen sie (scil. die zum Priesterdienst Geläuterten) ihn preisen mit furchterregendem Wunderaufweis" 4Q511 frg. 35,45; ויהללהו בחיניו mögl. "und es rühmen ihn seine Festungen" 4Q381 frg. 24a+b,6, falls nicht von חן "Gunst" s.d. (i.u.K.); von himml. Wesen i. den ShirShabb והללוהו בדביר קודש[ ] "und sie preisen ihn im Debir seines/des Heiligtums" 4Q403 frg. 1 ii,16, ähnl. i.u.K. 4Q401 frg. 16,5; 4Q405 frg. 23 i,6

     2. : i. Überschriften i. d. Psalmen- u. Liedertradition: הללו יה לדויד בן ישי "ein Halleluja Davids, des Sohnes Isais" 11Q5 28,3, ähnl. 4Q448 1,1; als Abschluss eines Hymnus Sir 51,12o (Ms.B 21r,8); i.u.K. 4Q456 frg. 1,2; frg. 2,3 (L.u.); dgg. הללו את יהוה 14,10 für הַלְלוּ־ יָהּ Ps 135,3

    1. : ואהללה שמכה בתוך יראיכה "und ich will deinen Namen inmitten derer, die dich fürchten, preisen" 1QHa 20,6 (Suk. 12,3; par. 4Q427 frg. 3,3); ähnl. 4Q414 frg. 2 ii-4,10 (i.u.K.); 4Q416 frg. 2 iii,11 (par. 4Q418 frg. 9+9a-c,11); frg. 3,5 (i.u.K.); 4Q418 frg. 126 ii,10; 4Q502 frg. 6-10,3 (i.u.K.); 4Q512 frg. 39 ii,1 (i.u.K.); ויהללו את שם יהוה[ "und sie sollen den Namen Jhwhs preisen" 4Q88 9,45

    2. : von himml. Wesen i. den ShirShabb 4Q400 frg. 2,1 להלל כבודכה פלא באלי דעת "um deine Herrlichkeit zu preisen, wunderbar unter den Göttlichen der Erkenntnis" (par. 4Q401 frg. 14 i,7)


     1. : 4Q417 frg. 1 ii,9 הלל אל ועל כול נגע בר[ך "rühme Gott und in Bezug auf jede Plage preise" (i.u.K.); 4Q372 frg. 1,26 אהללך יהוה אלהי ואב[ר]כך "ich will dich rühmen, Jhwh, mein Gott, und ich will dich preisen" (i.u.K.); s.a. I.1, I.3, III.4.f u. III.5

     2. : von himml. Wesen i. den ShirShabb הללו אלוהי מרומימ הרמים בכול אלי דעת יקדילו קדושי אלוהים למלך הכבוד "preist den Gott der Höhen, ihr, die ihr erhaben seid unter allen Göttlichen der Erkenntnis, die Heiligen Gottes mögen den König der Herrlichkeit preisen" 4Q403 frg. 1 i,3031 (s. zu גדל‎ I D.IV)

     3. : Sir 51,11 (Ms.B 20v,8) אהללה שמך תמיד ואזכרך בתפלה "ich will deinen Namen immerfort preisen und deiner gedenken beim Gebet"

     4. : להלל את שמכה להודות ברנה חסדיכה להגיד אמונתכה "um zu rühmen deinen Namen, zu preisen mit Jubel deine Treueerweise, zu verkünden deine Treue" 11Q5 19,89; אהללך אלהי ישעי א[ו]דיך אלהי אבי "ich will dich rühmen, Gott meines Heils, ich will dich preisen, mein Gott, mein Vater" Sir 51,1 (Ms.B 20r,10) u. על כן הודיתי ואהללה ואברכה את שם ייי "deshalb lobe ich und will ich rühmen, und ich will den Namen Jhwhs preisen" Z. 12 (Ms.B 20v,11)

     5. : להודיע כבודכה ולספר נפלאותיכה ... ולהלל שמכה "um deine Herrlichkeit kundzutun und deine Wundertaten zu verkünden ... und um deinen Namen zu preisen" 1QHa 9,3132 (Suk. 1,2930)

     6. : s.o. 4.d

     7. : להלל שמכה ביחד רנה ולספר נפלאותיכה "um deinen Namen zu preisen in gemeinschaftlichem Jubel und um deine Wundertaten zu verkünden" 11,24 (Suk. 3,23); ]להללכה ולספר כול כבודכה "um dich zu preisen und um die Gesamtheit deiner Herrlichkeit zu verkünden" 23,24 (Suk. frg. 2 i,4; L.u.); s.a. 4.e

     8. : במעשי אמתכה נהללה שמכה ובגבורותיכה נרוממה "wir preisen wegen/zusammen mit den Werken deiner Wahrhaftigkeit deinen Namen und wegen/mit deiner/n Machttaten preisen wir deine Herrlichkeit" 1QM 14,1213 (par. 4Q491 frg. 8-10 i,10)

     9. : ובהפתח צרה אהללנו ובישועתו ארננה יחד "und wenn sich Bedrängnis auftut, will ich ihn preisen und bei seiner Hilfe will ich gleichfalls jubeln" 1QS 10,17 (par. 4Q260 4,4)

    3. : von himml. Wesen i. den ShirShabb מברכים ומהללים לאלוהי אלים "preisend und rühmend den Gott der Göttlichen" 11Q17 8,67; 4Q401 frg. 1-2,2; 4Q405 frg. 8-9,2

  1. : בפי כולם יהולל שמכה "durch ihrer aller Mund soll dein Name gepriesen werden" 1QHa 19,2728 (Suk. 11,2425), ähnl. 4Q503 frg. 40 ii-41,6 (i.u.K.)


   1. : i. weisheitl. K. ואל יתהלל[ו] רשעים לאמור "und Frevler sollen sich nicht rühmen, indem sie sagen" 4Q185 frg. 1-2 ii,9

   2. : i. hymn. K. ונתהלל בגברתך "und wir rühmten uns wegen deiner Macht" 4Q381 frg. 33+35,3; לא ]תתהללו בעצביכם "ihr sollt euch nicht eurer Götzen rühmen" 2Q23 frg. 1,8; בשמו יתהללו "seines Namens werden sie sich rühmen" 4Q291 frg. 3,3

   3. : אל תתהלל על גוֿע זכר כלנו נאספים "erhebe dich nicht über einen Verstorbenen; bedenke: wir alle kommen um" Sir 8,7 (Ms.A 3r,14; Ms.D 0v,67, Schluss erg.)

  Ableitungen:

  הלל‎ IV , הלול