אמר‎ I sagen, sprechen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אמר‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/237/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ʾMR a/u (mas. imp. אֱמֹר; vgl. akk., arab.), nach [ō] (‹ [aʾ]) zu a/e dissimiliert (samar. impf. yå̄ʾūmər mit sek. erneut angefügtem Präformativ; mas. וַיֹּאמֶר, תֹּאמֵר) › (a/a) (mas. תֹּאמַר; vgl. aram.), "sagen", "sprechen": he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : אמר 4Q161 frg. 8-10,21; CD 4,15; Sir 37,1a (Ms.B 7r,10); Mur. 24E 1,4; + ש: שאמר Sir 37,3 (Ms.B 7r,11)

  3.f.sg.

  : אמרה 4Q166 2,18

  2.m.sg.

  : אמרת 4Q385 frg. 4,6, ]אמרתה PAM 43.679 frg. 9,2; + ו: ]ואמרתה 6Q11 frg. 1,6

  2.f.sg.

  : אמרתי 1QIsaa 39,30 (= אָמַרְתְּ Jes 47,10)

  1.comm.sg.

  : אמרתי 1QHa 10,27 (Suk. 2,25)

  3.comm.pl.

  : אמרו 1QHa 12,18 (Suk. 4,17)

  2.m.pl.

  : אמרתם 4Q418 frg. 162,2

  pf.cons. 3.m.sg.

  : ואמר 1QS 6,13

  2.m.sg.

  : ואמרת 4Q385 frg. 2,5; Sir 5,6b (Ms.A 1v,25), ואמרתה 11QTa 56,13

  3.comm.pl.

  : ואמרו 1QS 2,5

  impf. 3.m.sg.

  : יאמר 4Q470 frg. 1,5, יֹאמַר Sir 37,3 (Ms.D 1r,6), יואמר 4Q159 frg. 2-4,8, יומר 4Q418 frg. 8,11; + ו: ויאמר Sir 37,9 (Ms.D 1r,13), וייאמר 4Q481a frg. 3,3, ויואמר 1QIsaa 23,21 (für וְאָמַר Jes 29,12)

  2.m.sg.

  : ]תאומר 4Q418 frg. 123 i,2 (L.u.), תאמר frg. 9+9a-c,13; Sir 5,1 (Ms.A 1v,20), תואמר 11QTa 61,2

  1.comm.sg.

  : אומר 1QS 10,11, אמר 10; + ו: ואומר 1QIsaa 32,7 (= וְאָמַר־ Jes 38,15), ואומרה 1QIsaa 33,6 (= וְאָמַר Jes 40,6)

  3.m.pl.

  : יאמרו 4Q385 frg. 4,2; Sir 13,23 (Ms.A 5v,17), יואמרו 11QTa 56,6, יומרו 1QS 6,13; + ו: ויומרו 1QpHab 8,7, ויואמרו 1QIsaa 36,19 (= וְיֹאמְרוּ Jes 43,9)

  2.m.pl.

  : ]תאומרו 4Q510 frg. 7,2 (L.u.), ]תאמרו 4Q300 frg. 1a ii-b,3, תואמרו 1QIsaa 29,8 (= תֹאמַר Jes 36,7)

  1.comm.pl.

  : ונאומרה 1QIsaa 35,5 (= וְנֹאמַר Jes 41,26)

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויאמר 4Q225 frg. 2 ii,9, ויואמר 4Q174 frg. 1-2 i,6, ויומר 4Q200 frg. 4,6, ויאומר 1QIsaa 6,2 (= וַיֹּאמֶר Jes 6,9)

  3.f.sg.

  : ותואמר 4Q215 frg. 1-3,5, ותאומר 4Q222 frg. 1,5

  2.m.sg.

  : ותומר 4Q391 frg. 26,2

  2.f.sg.

  : ותואמרי 1QIsaa 39,26 (= וַתֹּאמְרִי Jes 47,7)

  1.comm.sg.

  : ואומר 4Q391 frg. 36,2, ואמר 4Q386 frg. 1 ii,2, ואמרה 4Q389 frg. 2,4

  3.m.pl.

  : ויאומרו 4Q457b 2,7, ויאמרו 4Q381 frg. 24a+b,6; CD 3,18 (L.u.), ויואמרו 4Q365 frg. 2,4

  2.m.pl.

  : ואתמ[רו 4Q135 frg. 1,2 u. ותמרו 4Q129 frg. 1R,11 (= וַתֹּאמְרוּ Dtn 5,24),

  1.comm.pl.

  : וואמר 4Q378 frg. 6 ii,6

  imp. m.sg.

  : אמור 4Q200 frg. 1 i,4

  imp. f.sg.

  : אמורי 1QIsaa 33,9 (= אִמְרִי Jes 40,9)

  m.pl.

  : אמרו 4Q300 frg. 1a ii-b,1, אמורו 1QIsaa 3,14 (= אִמְרוּ Jes 3,10); + ו: ואמורו 4Q431 frg. 2,6

  ptz. m.sg.abs.

  : אומר 4Q368 frg. 1,4 (L.u.); Sir 37,1a (Ms.B 7r,10); 4, אמור Mur. 42 1,6 (od. qal pass.)

  det.

  : האומר Sir 33,12 (Ms.B 6v,8), האמר 4Q175 1,15

  m.pl.abs.

  : אומרים 1QS 1,20; + ו: ואומרים 2,2

  det.

  : האמרים 4Q381 frg. 31,7

  inf.abs. + ה interr.

  : האמור 4Q418 frg. 69 ii,13; + ו: ואמור 4Q200 frg. 4,3

  cs.

  : ]אמור 4Q391 frg. 25,5 (L.u.); + ב: ]באמר 4Q374 frg. 9,3; + ל: לאמור 1QS 1,24; לאמר 4Q216 2,3; CD 3,21; Sir 7,17 (Ms.A 2v,20)

  + sf. 3.m.pl. + מן

  : מאמרם CD 9,10

  qal pass. ptz. m.sg.abs.

  : אמור Mur. 42 1,6 (od. qal)

  nif. impf. 3.m.sg.

  : יאמר 4Q165 frg. 6,3

  3.f.sg.

  : תאמר Sir 15,10 (Ms.A 6r,21; Ms.B 2r,10)

  ptz. f.sg.abs.

  : נאמרה 11Q5 18,11

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : einen Spruch (משל‎ III) || נגד‎ I hif. 4Q300 frg. 1a ii-b,1 אמרו המשל והגידו החידה "sagt den Spruch und verkündet das Rätsel"; v. einem Schmähwort Sir 34,31 (Ms.F 1r,11) דבר חרפה אל תאמר לו "sprich zu ihm kein Schmähwort"; d. Wahrheit (פענה) 4Q381 frg. 31,7 האמרים פענה שרגו עטרת ראשי "die, die Wahrheit sprechen, haben die Krone meines Hauptes geflochten"

    2. : mit ש‎ II "sagen, dass" 4Q394 frg. 8 iv,56 (MMT B,5556) אומר[ים] שהמ שאין בהמ [ט]הרה "wir sagen, dass sie (scil. ausgegossene Flüssigkeiten) solche sind, in denen es keine Reinheit gibt" (par. 4Q396 frg. 1-2 ii,67); mit ו‎ II 4Q385 frg. 2,56 ואמרת ויק־בו עצם אל עצםו ופרק [אל פרקו "und sage, dass sich annähere Gebein zu Gebein und Gelenk zu Gelenk" (vgl. 4Q388 frg. 7,7; Mas1d 3,6; Ez 37,4); ptz. pass. (od. Verschreibung für aktiv) Mur. 42 1,67 שלא תהי אמור מן בשרון לא עלתי אצלך "damit man nicht von dir sagt, ich sei aus Missachtung nicht zu dir heraufgekommen" od. "du nicht sagst"

    3. : mit איץ Sir 7,17 (Ms.A 2v,20) אל תאיץ לאמר לפרץ "sprich nicht voreilig von einem Gesetzesbruch/zu einem Gesetzesbrecher"; Sir 35,8 (Ms.B 5r,10) כל לאמר "hör auf zu reden"

    4. : 4Q200 frg. 1 i,4 אמור להרויח "sprich, damit ich ertrage" (i.u.K.)


    1. : v. einem göttl. Befehl 4Q174 frg. 1-2 i,6 ויואמר לבנות לוא מקדש אדם "und er befahl, dass man ihm ein Menschenheiligtum bauen solle" (i. Ausl. v.von 2 Sam 7,1014; Ex 15,1718); CD 10,910 ובחרון אף אל ביושבי הארץ אמר לסי!ר את דעתם עד לא ישלימו את ימיהם "und in der Zornesglut Gottes gegen die Bewohner der Erde hat er befohlen, dass ihr Verstand weichen solle bevor ihr Leben zu Ende ist"

     1. : halakh. v. einem menschl. Gebot i.Bz.a. etwas, 4Q396 frg. 1-2 iv,13 (MMT B,7274) ועל [טמאת נפש] האדם אנחנו אומרים שכול עצם ש[היא חסרה] ושלמה כמשפט המת או החלל הוא "und in Bezug auf die Unreinheit des menschlichen Leichnams gebieten wir, dass jeder Knochen – sei er skelettiert oder unversehrt – entsprechend der Rechtsbestimmung für einen Toten oder Erschlagenen zu behandeln ist" (vgl. 4Q397 frg. 6-13,1011)

   1. : v. einer Wortmeldung 1QS 6,13 אם יומרו לו ידבר "wenn sie es ihm erlauben, darf er reden"

   2. : 4Q464 frg. 7,3 אמר לתת לו א[ת הארץ "er versprach, ihm das Land zu geben" (i.u.K.); Sir 37,9 (Ms.D 1r,1314) ויאמר לך להביט דרכיך "und er verspricht dir, deine Wege zu betrachten"

   3. : 1QS 10,10 ועם מוצא ערב ובוקר אמר חוקיו "und mit dem Ausgang des Abends und Morgens spreche ich seine Bestimmungen" (par. 4Q260 3,23)

   4. : mit מן‎ I || לכה יגידו 11QTa 56,34 ועשיתה על פי התורה אשר יגידו לכה ועל פי הדבר אשר יואמרו לכה מספר התורה "dann sollst du nach der Tora handeln, die man dir verkündet, und nach dem Wort, das man dir aus dem Buch der Tora vorliest"

   5. : 67 ועל פי המשפט אשר יואמרו לכה תעשה "und nach dem Recht, das sie dir sprechen, sollst du handeln" (vgl. Dtn 17,11)

   6. : halakh. 4Q159 frg. 2-4,89 יואמר ובקרוה נאמנות "so soll er es sagen und vertrauenswürdige (Frauen) sollen sie (scil. Jungfrau) prüfen"

   7. : 4Q266 frg. 3 ii,1011 ויחפרו את הבאר] אשר אמר מוש[ה באר] [חפרוה שרים "und sie gruben den Brunnen, den Mose einen Brunnen nannte, den Fürsten gegraben haben" (vgl. 4Q267 frg. 2,89; anders CD 6,3; Num 21,18)     1. : sprechen 1QHa 10,27 (Suk. 2,25) ואני אמרתי "und ich sprach:"; 11QTa 56,13 ואמרתה "und du (scil. das Volk) wirst sprechen:" (vgl. Dtn 17,14); 4Q169 frg. 3-4 iii,5 ואמרו "und sie (scil. die Einfältigen Efraims) werden sagen:"; v. einem Fluch 4Q175 1,22 ויאמר ארור "und er (scil. Josua) sprach: 'Verflucht!'" (anders Jos 6,26); v. einem Lobpreis 4Q222 frg. 1,5 ותאומר ברוך "und sie (scil. Rebekka) sprach: 'Gepriesen!'" (vgl. Jub 25,12); fragen 4Q385 frg. 2,9 ו]אמרה יהוה מתי יהיו אלה "und ich sagte: 'Jhwh, wann wird dies geschehen?'"; antworten 4Q223-224 frg. 2 ii,16 [וי]אומר אעשה את אשר [תואמרי לי "und er sagte: 'Ich werde tun, worum du mich bittest!'" (vgl. Jub 35,21); auffordern 4Q364 frg. 4b-e ii,5 ]ויואמר נקובני[ שכרכה עלי "und er sagte: 'Setze mir gegenüber deinen Lohn fest!'" (Gen 30,28); ausrufen (bei Namensgebung) 4Q215 frg. 1-3,5 ותואמר מה מתבהלת "und sie (scil. Hanna) sagte: 'Wie beeilt sie sich!'"; halakh. aussagen 4Q270 frg. 4,3 אם] אמרה אנוסה היתי "wenn sie sagt: 'Ich bin genötigt worden!'" (L.u.; ähnl. 4Q375 frg. 1 i,6); liturg. sprechen 4Q286 frg. 7 ii,1 יומרו כולמה ביחד אמן אמן "alle von ihnen sprechen zusammen: 'Amen, Amen!'"; v. einem Gebet 4Q372 frg. 1,16 ויאמר אבי ואלהי "und er (scil. Josef) sprach: 'Mein Vater und mein Gott!'"; v. einer Wortmeldung 1QS 6,13 ועמד האיש על רגלוהי ואמר "so stelle er sich auf seine Füße und spreche:"; v. einer prophetischen Vision 4Q386 frg. 1 ii,2 ואמר ראיתי "und ich sprach: 'Ich habe es gesehen!'"; hinzufügen (?) Sir exTalmudis,1 (Ms.B 10r,r.Rd. B 1) כל ימי עני רעים בן סירא אומ׳ אף בלילה "alle Tage eines Elenden sind schlimm. Ben Sira sagt: 'Auch in der Nacht!'"

     2. : 'Wer kann meine Kraft überwinden?'" (cj. für כחו)

     3. : Sir 33,12 (Ms.B 6v,8) השבת ראש פאתי מואב האומר אין זולתי "beseitige das Oberhaupt der Mächtigen Moabs, das spricht: 'Es gibt keinen außer mir!'"; halakh. 4Q158 frg. 10-12,10 א]שר יואמר כיא הואה זה "wovon er behauptet: 'Ja, das ist es!'" (Ex 22,8); mit אשר‎ III 4Q166 2,1718 והשמותי [גפנה] [ותאנתה] אשר אמרה "und ich verwüste ihren Weinstock und ihren Feigenbaum, über die sie sagte:" (Hos 2,14)

     4. : Sir 39,15 (Ms.B 9r,1) וכן תאמר בתרועה "und so spreche mit Jubel:" (i.u.K.)

     5. : 4Q418 frg. 69 ii,11 איכה תאמרו יגענו בבינה "wie könnt ihr sagen: 'Wir haben uns für Einsicht abgemüht!'"

     6. : 13 האמור יאמרו יגענו בפעלות אמת "sagen sie denn wirklich: 'Wir haben uns an den Taten der Wahrheit abgemüht!'"

     7. : 1QpHab 8,7 ויומרו הוי המרבה ולוא לו "und man wird sagen: 'Wehe dem, der anhäuft, was ihm nicht gehört!'" (Zit. Hab 2,6); Sir 13,23 (Ms.A 5v,17) דל דובר מי זה יאמרו "ein Armer spricht – 'Wer ist dieser?' sagt man"; mit inf. Sir 39,34 (Ms.B 9v,7) אל לאמר "man kann nicht sagen:", 21 (Ms.B 9r,8) אין לאמר "man kann nicht sagen:"

     8. : mit לבב + sf. "sich fragen" 11QTa 61,23 וכי תואמר אל בלבבכה [א]יך נדע את הדבר אשר לוא דברו יהוה "und wenn du in deinem Herzen sprichst: 'Wie erkennen wir das Wort, das Jhwh nicht gesprochen hat?'" (vgl. Dtn 18,21); mit נפש + sf. "denken, erwägen" 11Q5 28,5 אמרתי אני בנפשי ההרים לוא יעידו "ich sagte bei mir selbst: 'Die Berge legen kein Zeugnis ab'" (od. zu אמרה)

    1. : 4Q252 1,12 ואלוהים אמר "und Gott sprach:" (L.u.); 4Q386 frg. 1 ii,3 ויאמר יהוה "und Jhwh sprach:"; 4Q385 frg. 2,6 ויאמר שנית הנבא "und er sprach ein zweites Mal: 'Prophezeie!'"; mit כוה‎ II 4Q163 frg. 4-7 ii,21 כוה אמר אדוני י[הוה "so spricht Adonai Jhwh"; 4Q374 frg. 9,3 ]באמר יהוה אליו "als Jhwh zu ihm sprach:" (i.u.K.; vgl. Dtn 4,10)

    2. : 'Unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen!'" (vgl. Dtn 21,7), liturg. v. einer Verfluchung 1QS 2,5 וענו ואמרו ארור "und sie heben an und sprechen: 'Verflucht!'", v. einem Lobpreis 1QM 13,2 וענו ואמרו ברוך "und sie heben an und sprechen: 'Gepriesen!'"; mit ענה‎ II + רום‎ I 4Q491 frg. 13,8 ו]ענו כול העם והרימו קול[ אח]ד ואמרו[ "und das gesamte Volk hebt einstimmig an und spricht:"; mit ענה‎ II + ברך‎ II 4Q503 frg. 1-6 iii,6 יברכו וענו [וא]מרו "sie preisen und heben an und sprechen:" (häufig in 4Q503 und 4Q512); mit יסף 1QS 2,11 והוסיפו הכוהנים והלויים ואמרו ארור "und die Priester und die Leviten fahren fort und sprechen: 'Verflucht!'"

    3. : mit שמע‎ I hif. 4Q431 frg. 2,6 השמיעו ואמורו גדול אל "verkündet und sprecht: 'Groß ist Gott!'"; mit שאל 4Q158 frg. 1-2,6 וישאל י[ע]קוב [ו]יאמ[ר "und Jakob fragte und sagte:" (vgl. Gen 32,30, anders Mur. 1 frg. 1 ii-2 i,1); mit דבר‎ I 11QTa 61,15 ונגש הכוהן וידבר אל העם ואמר "dann soll der Priester vortreten und zum Volk sprechen und sagen:" (vgl. Dtn 20,23); mit נשא‎ I 4Q175 1,9 וישא משלו ויאמר "und er begann seinen Spruch und sprach:"; 1QS 2,12 והכוהנים מברכים את כול אנשי גורל אל ההולכים תמים בכול דרכיו ואומרים "und die Priester segnen alle Männer der Gefolgschaft Gottes, die in Vollkommenheit in allen seinen Wegen wandeln, und sagen:" (vgl. Num 6,23)

    4. : mit שים 11QTa 65,1112 והוא שם לה עלות דברים לאמור "und er hat ihr Unrechtes angelastet:" (vgl. Dtn 22,17); mit למד‎ I 1QM 10,2 וילמדנו מאז לדורותינו לאמור "und er lehrte uns von jeher für (all) unsere Generationen:"; mit באר‎ I 4Q364 frg. 20a-c,78 בארץ מואב ה[ו]אלה מ[ושה] באר את התורה הזואת לאמור "im Land Moab begann Mose diese Weisung darzulegen:" (vgl. Dtn 1,5; anders 11Q3 frg. 1,3); mit ידה‎ I 1QS 1,24 [וכו]ל העוברים בברית מודים אחריהם לאמור "und alle, die in den Bund eintreten, bekennen nach ihnen:"; mit דבר‎ I 1QM 10,23 ודבר אל העם לאמור "und er spreche zum Volk:"; mit נגד‎ I 4Q364 frg. 11,6 ויגידו לו לאמור "und sie berichteten ihm:" (vgl. Gen 45,26); mit שמע‎ I 11QTa 55,23 אם תשמע באח[ת עריכה אשר א]נוכי נותן לכה לש[בת שם] לאמור "wenn du über eine deiner Städte, die ich dir gebe, um dort zu wohnen, hörst:" (vgl. Dtn 13,13); mit לון 4Q365 frg. 6a ii+6c,10 וילון העם ע[ל מושה ל]אמור "und das Volk murrte gegen Mose:" (vgl. Ex 15,24); mit פתח‎ I CD 5,1112 ובלשון גדופים פתחו פה על חוקי ברית אל לאמר "und mit einer Zunge der Lästerungen öffneten sie den Mund gegen die Satzungen des Bundes Gottes:"; mit הלל‎ I 4Q185 frg. 1-2 ii,9 ואל יתהלל[ו] רשעים לאמור "und die Frevler sollen sich nicht rühmen:" (L.u.); mit סות 11QTa 54,1920 ואם ישיתכה אחיכה בן אביכה או בן אמכה ... בסתר לאמור "und wenn dich dein Bruder, der Sohn deines Vaters oder der Sohn deiner Mutter ... im Geheimen anstiften:" (vgl. Dtn 13,7); mit נדח 55,34 וידיחו את כול [י]ושבי עירמה לאמור "und sie haben alle Einwohner ihrer Städte verleitet:" (vgl. Dtn 13,14)

    5. : liturg. 1QS 1,1920 וכול העוברים בברית אומרים אחריהם אמן אמן "und alle, die in den Bund eintreten, sprechen nach ihnen: 'Amen, Amen'" (vgl. Dtn 27,1526; Neh 8,6) (ähnl. 1QS 2,10); 2,18 וכול באי הברית יענו ואמרו אחריהם אמן אמן "und alle, die in den Bund eintreten, antworten und sprechen nach ihnen: 'Amen, Amen'" (vgl. Dtn 27,1526)


     1. : einen Segen 4Q158 frg. 1-2,7 ויאמר לו יפרכה יה[וה "und er sprach zu ihm: 'Jhwh möge dich fruchtbar machen!'"; eine Bitte 4Q223-224 frg. 2 ii,1617 ות]אמר לו אנכי [מבקשת "und sie (scil. Rebekka) sagte zu ihm: 'Ich ersuche!'" (vgl. Jub 35,20); antworten (Einschub i. einen Dialog) 4Q364 frg. 5b ii,10 ויואמר לו יעקוב "und er sagte zu ihm: 'Jakob!'"; fragen 4Q158 frg. 1-2,5 ויאמר לו מה שמכה "und er sagte zu ihm: 'Was ist dein Name?'" (vgl. Gen 32,28), Sir 33,10 (Ms.B 6v,7) כי מי יאמר לך מה תעשה "denn wer sagt zu dir: 'Was tust du?'"; auffordern 4Q385a frg. 18 ii,2 ויאמרו לו דרוש[ נא "und sie sagten zu ihm: 'Suche doch!'"; als göttl. Auftrag 4Q158 frg. 7-8,3 לך אמור להמה "Geh, sag ihnen:" (vgl. Dtn 5,30); als Anrede Gottes 1QS 10,11 ולאל אומר צדקי "und zu Gott sage ich: 'Meine Gerechtigkeit!'"; als göttl. Rede 4Q464 frg. 3 ii,3 כאשר אמר לאברה[ם "wie er zu Abraham sprach:" (vgl. Gen 15,13); gebieten 11QTa 56,1718 ואנוכי אמרתי לכה לוא תוסיף לשוב בדרך הזואת עוד "und ich sprach zu dir: 'Du sollst auf diesem Weg nie wieder zurückkehren!'" (vgl. Dtn 17,16); i. Vertrag zur Einleitung des Inhalts P. Yadin 46 1,2

     2. : 1QHa 12,1819 (Suk. 4,1718) ולא האזינו לדברכה כי אמרו לחזון דעת "und sie hören nicht auf dein Wort, wenn sie über die Vision der Erkenntnis sagen:"; 4Q175 1,15 האמר לאביו "der über seinem Vater sagt:" (vgl. 4Q174 frg. 6-7,34; Dtn 33,9)

    6. : ermutigen 4Q491 frg. 14-15,5 ו]ענה ואמר אליהמה חזקו ואמצו[ "und er hebt an und spricht zu ihnen: 'Seid stark und mutig!'"; berichten 4Q365 frg. 2,4 ויואמרו החרטומים אל פרעוה "und die Wahrsagepriester sagten zum Pharao:" (vgl. Ex 8,15); halakh. bezeugen 11QTa 64,4 ואמרו אל זקני עירו "und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen:" (vgl. Dtn 21,20); als göttl. Auftrag 4Q158 frg. 7-8,3 ויאמר יהוה אל מושה "da sprach Jhwh zu Mose:"(vgl. Ex 20,22); 4Q364 frg. 26b ii+e,3 ויואמר יהוה אלי "und Jhwh sprach zu mir:" (vgl. Dtn 10,1); als göttl. Botschaft (?) 4Q470 frg. 1,5 ב]עת ההיא יאמר מ[יכ]אל אל צדקיה "in jener Zeit wird Michael zu Zidekija sagen:" (i.u.K.)


    1. : halakh. gebieten CD 5,89 ומשה אמר אל אחות אמך לא תקרב "aber Mose hat gesagt: 'Der Schwester deiner Mutter darfst du dich nicht nähern!'" (ähnl. 4Q158 frg. 1-2,12)

    2. : 4Q177 frg. 12-13 i,2 ]לאחרית ה[י]מים אשר אמר דויד "in Bezug auf das Ende der Tage, über das David gesagt hat:"; mit על‎ I CD 8,9 ללכת בדרך רשעים אשר אמר אל עליהם "auf dem Weg von Gottlosen zu wandeln, über die Gott gesagt hat:", 4,1516 אמר עליהם לוי בן יעקב אשר הוא תפש בהם בישראל "Levi, Jakobs Sohn, hat über sie (scil. die Netze) gesagt: Er (scil. Belial) fängt mit ihnen Israel"; mit יד + ב‎ II 19,1112 כאשר היה בקץ פקדת הראשון אשר אמר יחזקאל ביד יחזקאל "wie es in der Zeit der ersten Heimsuchung war, von der er durch Ezechiel gesagt hat:"; neben כתב‎ I 7,1011 בבוא הדבר אשר כתוב בדברי ישעיה בן אמוץ הנביא אשר אמר "wenn das Wort eintritt, das geschrieben steht in den Worten des Propheten Jesaja, des Sohns des Amoz, der gesagt hat" u. 11Q13 2,910 כאשר כתוב עליו בשירי דויד אשר אמר אלוהים [נ]צב בע[דת אל ]בקרוב אלוהים ישפוט ועליו אמ[ר "wie über ihn (scil. Melchisedek) in den Liedern Davids geschrieben steht, wenn es heißt: 'Gott steht im Gottesrat, in der Nähe Göttlicher richtet er'; und über ihn heißt es:" (vgl. Ps 82,1); CD 8,2021 הוא הדבר אשר אמר ירמיהו לברוך בן נרייה ואלישע לגחזי נערו "dies ist das Wort, das Jeremia zu Baruch gesprochen hat, dem Sohn Nerijas, und Elischa zu seinem Diener Gehasi"; 4Q271 frg. 4 ii,1011 על שבועת האשה ]א[שר] אמר לאישה להניא את שבועתה "über den Schwur der Frau heißt es: Ihrem Mann obliegt es, ihren Schwur für ungültig zu erklären"; mit ל‎ II CD 9,7 אשר אמר לו "der (scil. Gott) zu ihm gesagt hat:"

    3. : wie jmd. gesagt hat 8,14 ואשר אמר משה לא בצדקתך ובישר לבבך "und wie Mose gesagt hat: 'Nicht wegen deiner Gerechtigkeit oder wegen der Redlichkeit deines Herzens'" (vgl. CD 19,26; XHev/Se 3 1,2; Dtn 9,5); zu jmd., mit ל‎ II 4Q174 frg. 1-2 i,7 ואשר אמר לדויד "und wie er zu David gesagt hat"; wenn es heißt 1QpHab 6,2 ואשר אמר על כן יזבח לחרמו "und wenn es heißt: 'Darum opfert er seinem Netz!'" (ähnl. häufig in pHab, auch Dam. u. 11Q13)

    4. : 11Q13 2,18 והמבשר הו[אה ]משיח הרו[ח] כאשר אמר דנ[יאל עליו "und der Bote, das ist der Geistgesalbte, so wie Daniel über ihn gesagt hat:" (L. כ‎ II unsicher); mit יד + ב‎ II 4Q266 frg. 11,12 כאשר אמר ביד מושה על הנפש אשר תחטא "so wie er durch Mose über die Person gesagt hat, die sündigt" (Lev 4,27; Num 15,27); CD 7,78 וכמשפט היסורים כסרך התורה כאשר אמר "und gemäß der Bestimmung der Weisungen, gemäß der Ordnung der Tora, so wie es heißt:"

    5. : 1QpHab 3,2 כיא הוא אשר אמר לרשת משכנות לוא לו "denn das ist gemeint, wenn es heißt: 'Um Wohnungen in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören'" (Hab 1,6; ähnl. auch sonst in pHab u. Dam.)

    6. : mit דבר‎ I 1QM 10,6 ואשר ד[בר]תה ביד מושה לאמור "und wie du durch Mose gesagt hast :"; mit נגד‎ I 11,56 כאשר הגדתה לנו מאז לאמור "so wie du uns von jeher mitgeteilt hast "; mit קום CD 3,2021 כאשר הקים אל להם ביד יחזקאל הנביא לאמר "so wie Gott es ihnen durch den Propheten Ezechiel zugesichert hat "


   1. : v. d. Tora (תורה) 11Q5 18,11 על אוכלםה בשבע נאמרה "während sie zur Sättigung essen, wird sie vorgetragen"; v. Lobpreis (תהלה) Sir 15,10 (Ms.A 6r,21) בפה חכם תאמר תהלה "durch den Mund eines Weisen soll Lobpreis vorgetragen werden"

   2. : 4Q165 frg. 6,23 ולכילי] []לא יאמר שוע "und der Betrüger wird nicht edel genannt werden" (Jes 32,5)

   3. : mit על‎ I "jmd. mitgeteilt werden" 4Q88 8,13 חזון [נ]אמר עליכי "eine Vision, die dir mitgeteilt wurde" (L.u., a. חזון unsicher)

  Ableitungen:

  אמרה , אמר‎ II , אמורה , אומר