אלוה Gott

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אלוה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/267/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  /ʾilāh/ (mas. אֵלֹ[ו]הַּ, אֱלֹ[ו]הִים; samar. ēla, ēluwwəm; Sec. ελω, ελωειμ, ελωννου; Hier. eloah, eloim), "Gott": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : אלוה 4Q377 frg. 2 ii,8, mögl. אלה 1Q8 16,7 = אלוה 1QIsaa 32,13 für אֶל־ Jes 38,19

  cs.

  : אלוה Sir 32,13 (Ms.B 6r,3)

  + sf. 3.m.sg. + ו

  : ואלהו Sir 4,14 (Ms.A 1v,4); + ל: לאלוהו 1QpHab 4,10

  pl.abs.

  : אלהים 4Q185 frg. 1-2 i,14; Sir 3,20 (Ms.A 1r,10), אלוהים 4Q225 frg. 2 i,3, אלוים 8Q4 frg. 1,35 (= אֱלֹהִים Dtn 11,16); + ב: באלוהים 4Q511 frg. 28-29,2; + ו: ואלוהים 4Q252 1,1; + ל: לאלהים 4Q200 frg. 2,3, לאלוהים 4Q158 frg. 4,7; + ל + ו: ולאלהים 4Q374 frg. 4,1; + מן: מאלוהיםים 4Q400 frg. 2,3

  cs.

  : אלהי 4Q379 frg. 22 ii,5; Sir 33,1 (Ms.B 6v,1), אלוהי 1QSb 4,25; + ב: באלוהי 4Q403 frg. 1 i,36; + ל: לאלוהי 4Q400 frg. 2,8, לאלוהי Sir 45,23 (Ms.B 15v,1); + מן: מאלוהי 4Q402 frg. 4,12

  + sf. 2.m.sg.

  : אלהיך[ 4Q367 frg. 2a-b,11, אלהיךה 4Q134 frg. 1,24 (= אֱלֹהֶיךָ Ex 20,12), אלוהיך 4Q176 frg. 8-11,8, אלוהיכ[ 4Q409 frg. 1 ii,10, אלוהיכה 4Q375 frg. 1 i,1; + ו: ואל[ו]היך 11Q13 2,24; + ל: לאלהיכ 11Q22 frg. 1,2

  + sf. 2.f.sg.

  : אלוהיךי 1QIsaa 50,13 (= אֱלֹהָיִךְ Jes 62,3)

  + sf. 1.comm.sg.

  : אלהי 4Q381 frg. 15,6; Sir 51,1 (Ms.B 20r,10), אלוהי 4Q160 frg. 3-4 ii,2; + ו: ואלהי 4Q372 frg. 1,16

  + sf. 3.m.pl.

  : אלוהיהם 4Q368 frg. 2,8, אלוהיהמה 11QTa 35,7, אלוהימה[ 2Q13 frg. 1-2,3 = (אֲלֵיהֶם Jer 42,9); + ל: לאלוהיהם 11QTa 62,16

  + sf. 2.m.pl.

  : אלהיכם 4Q368 frg. 9,2, אלוהיכם 1QM 10,4, אלוהיכמה 1Q29 frg. 3-4,2, אלוהיכה מה 11QTa 48,10, אלוההכמה 1QIsaa 33,9 (= אֱלֹהֵיכֶם Jes 40,9)

  + sf. 1.comm.pl.

  : אלהינו 4Q373 frg. 1a+b,6, אלוהינו 4Q449 frg. 3,3; + ל: לאלוהינו 1QS 8,14

  det.

  : האלהים 4Q200 frg. 7 ii,2, האלוהים 4Q160 frg. 1,5

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 4Q174 frg. 1-3 ii,4 ועם יודעי אלוה יחזיקו "und ein Volk derer, die Gott kennen, wird stark sein" (vgl. Dan 11,32); 4Q378 frg. 6 ii,2 לעמוד לפני אלוה "um zu stehen vor Gott" (i.u.K.); 4Q379 frg. 18,5 ]אלוה דבריך אשמור "Gott, deine Worte will ich bewahren"; 11Q5 28,78 אדון הכול ראה ואלוה הכול הוא שמע "der Herr von allem sah, der Gott von allem hörte"; Sir 32,13 (Ms.B 6r,3) כי אלוה תשלומות הוא "denn ein Gott der Vergeltungen ist er"; 45,23 (Ms.B 15v,1) בקנאו לאלוהי כל "wegen seines Eifers für den Gott von allem" (i.Bz.a. Pinhas; Anspiel. Num 25,1113); Sir 4,14 (Ms.A 1v,4) ואלהו במא ויהא


     1. : 4Q385a frg. 18 ia-c,9 ]ושמרו את ברית אלהי אבותיהם "und sie sollen den Bund des Gottes ihrer Väter bewahren"; 11QTa 54,1213 לדעת הישכם אוהבים את יהוה אלוהי אבותיכמה "um zu erkennen, ob ihr Jhwh, den Gott eurer Väter, liebt" (vgl. Dtn 13,4)

     2. : Sir 46,14 (Ms.B 16r,14) ויפקד אלהי יעקב "und es setzte ihn ein der Gott Jakobs"

     3. : 4Q522 frg. 9 ii,5 לבנות את הבית ליהוה אלוהי ישראל "um das Haus zu bauen für Jhwh, den Gott Israels" (vgl. 1 Chron 22,6); Sir 50,22 (Ms.B 19v,18) עתה ברכו נא את ייי אלהי ישראל "nun preist doch Jhwh, den Gott Israels"

     4. : 4Q400 frg. 1 i,2 אלוהי כול קדושי קדושים "der Gott aller Heiligen der Heiligen"; 4Q403 frg. 1 i,31 יקדילו קדושי אלוהים למלך הכבוד "es sollen die Heiligen Gottes den König der Ehre preisen"

     5. : 4Q377 frg. 2 ii,10 ומושה איש האלוהים "und Mose, der Mann Gottes" (Anspiel. Ex 20,21; 24,15; Wendung vgl. Dtn 33,1)

     6. : 11Q5 28,13 משמשחו נביא אלוהים "nachdem ihn der Prophet Gottes gesalbt hatte" (i.Bz.a. Samuel; i.u.K.)

     7. : Mas1e 2,4 אלהים נצב בעדת אל "Gott steht im Gottesrat" (Zit. Ps 82,1 auf Melchisedek und seine Gefolgschaft gedeutet; vgl. 11Q13 2,10); mit אל‎ III (pl.) 4Q402 frg. 4,8 לאלוהי אלים "den Gott der Göttlichen"; 11Q17 8,67 מברכים ומהללים לאלוהי אלים "preisend und lobend den Gott der Göttlichen"; 4Q403 frg. 1 i,1 לאלוהי[ מ]לאכי רום "für den Gott der Engel der Höhe" (L.u.); 1QSb 4,25 לכבוד אלוהי צבא[ות "zur Ehre des Gottes der Heerscharen" (i.u.K.); mit רוח‎ III 4Q403 frg. 1 ii,8 רוחות אלוהים "Geister Gottes"; 4Q405 frg. 23 i,910 ומהללים כול רוחות אלוהים בצאת ובמבוא "und es preisen alle Geister Gottes beim Hinausgehen und beim Hineingehen"


     1. : 4Q403 frg. 1 i,23 ושבח לאלוהי גבורות "und er preist den Gott der Machttaten"; 4Q511 frg. 2 ii,7 אלוהי גבורות יעדם "der Gott der Machttaten hat sie bestimmt" (L.u.; i.u.K.)

     2. : 4Q400 frg. 2,8 נרוממה לאלוהי דעת[ "lasst uns preisen den Gott der Erkenntnis" (i.u.K.); 4Q402 frg. 4,12 ]כיא מאלוהי דעת נהיו כול "denn vom Gott der Erkenntnis ist alles ins Dasein gesetzt worden" (i.u.K.); 4Q405 frg. 23 ii,12 ו]ברכו לאלוהי דעת בכול מעשי כבודו "und sie preisen den Gott der Erkenntnis wegen all seiner herrlichen Taten"; 4Q510 frg. 1,2 לאלוהי דעות "dem Gott der Erkenntnisse" (i.u.K.); 4Q511 frg. 1,78 כיא הופיע כבוד אלוהי דעות "denn es erschien die Herrlichkeit des Gottes der Erkenntnisse"

     3. : 4Q377 frg. 2 ii,9 מלפני כבוד אלוהים "angesichts der Herrlichkeit Gottes" (Anspiel. Ex 20,1819); 4Q511 frg. 1,78 כיא הופיע כבוד אלוהי דעות "denn es erschien die Herrlichkeit des Gottes der Erkenntnisse"

     4. : 11Q17 8,45 בכוח אלוהי [עול]מים "mit der Kraft des ewigen Gottes"

     5. : 4Q403 frg. 1 i,39 זמרו לאלוהי עז "singt dem Gott der Stärke"

     6. : 36 רננו ... באלוהי פלא "bejubelt ... den Gott des Wunders" (i.u.K.); 4Q510 frg. 1,8 רננו צדיקים באלוהי פלא "bejubelt, Gerechte, den Gott des Wunders" (par. 4Q511 frg. 10,7)

     7. : 4Q511 frg. 1,5 כולם יגילו לאלוהי צדק "sie alle sollen frohlocken dem Gott der Gerechtigkeit"

     8. : Mas1k 2,17 זמר עוז לאלוהי קודש "ein Gesang der Stärke für den Gott der Heiligkeit"

     9. : 4Q403 frg. 1 i,32 לאלוה[י ת]שבחות הוד "den Gott der Lobpreisungen der Pracht" (L.u.)


     1. : 4Q387 frg. 3,5 ה]ראשנים על שם אלהי ישראל יקראו "die ersten werden beim Namen des Gottes Israels genannt werden" (i.Bz.a. Priester; ); 4Q403 frg. 1 i,10 ]בשם כ[בו]ד אלוהים "mit dem Namen der Herrlichkeit Gottes" (par. Mas1k 2,24); 4Q367 frg. 2a-b,11 א]ת שם אלהיך[ "den Namen deines Gottes" (i.u.K.; vgl. Lev 19,12)

     2. : 4Q373 frg. 1a+b,6 כי שברו יהוה אלהינו "denn es zerschlug ihn Jhwh, unser Gott" (par. 2Q22 1,1); 4Q163 frg. 23 ii,9 כיא אלוהי משפט יהוה "denn ein Gott des Rechts ist Jhwh" (vgl. Jes 30,18); 4Q365 frg. 23,2 אני יהוה אלוהיכ[ם] "ich bin Jhwh, euer Gott" (L.u.; vgl. Lev 23,43); 4Q368 frg. 9,2 פי יהוה אלהיכם "Ausspruch Jhwhs, eures Gottes" (i.u.K.); 4Q381 frg. 24a+b,8 אקרא ליהוה ויענני אלהי עזרתי[ "und ich rufe zu Jhwh und es antwortet mir, mein Gott, meine Hilfe" od. "... er antwortet mir; mein Gott ist meine Hilfe"; 4Q522 frg. 9 ii,5 לבנות את הבית ליהוה אלוהי ישראל "um das Haus zu bauen für Jhwh, den Gott Israels" (vgl. 1 Chron 22,6); 11QTa 48,7 כי עם קדוש אתה ליהוה אלוהיכה "denn ein heiliges Volk bist du für Jhwh, deinen Gott" (vgl. Dtn 14,21); Sir 50,22 (Ms.B 19v,18) עתה ברכו נא את ייי אלהי ישראל "nun preist doch Jhwh, den Gott Israels"

     3. : 1QM 10,4 כיא אלוהיכם הולך עמכם "denn euer Gott geht mit euch" (vgl. Dtn 20,4); 7 ונזכרתמה לפני אלוהיכם "und es wird euer gedacht vor eurem Gott" (vgl. Num 10,9); 4Q252 1,12 ואלוהים אמר לא ידור רוחי באדם לעולם "und Gott sprach: mein Geist soll nicht für immer im Menschen bleiben" (vgl. Gen 6,3); Sir 10,22 (Ms.A 4r,8) תפארתם י[רא]ת אלהים "ihre Herrlichkeit ist die Furcht Gottes" (vgl. Ms.B 1r,3); Sir 15,13 (Ms.B 2r,14) ‹‹ו››תועבה שנא אלהים "und einen Gräuel hasst Gott" (vgl. Ms.A 6r,24)


    1. : 4Q377 frg. 2 ii,8 כיא אין אלוה מבלעדיו "dass es gibt keinen Gott außer ihn" (ähnl. 1 Sam 2,2; 2 Sam 22,32 u. Jes 44,8); 4Q379 frg. 22 i,5 אי]ן אלוה זולתו "es gibt keinen Gott außer ihn" (i.u.K.; ähnl. 1 Sam 2,2; 2 Sam 22,32 u. Jes 44,8); Sir 33,5 (Ms.B 6v,4) אין אלהים זולתך "es gibt keinen Gott außer dir"

    2. : 4Q368 frg. 9,1 ה]תערבו באלהי[ם "sie gaben sich ab mit Göttern" (L.u.; i.u.K.); 11QTa 62,16 ככול התועבות אשר עשו לאלוהיהם "gemäß allen Gräueln, die sie für ihre Götter tun" (vgl. Dtn 20,18); 59,3 ועבדו שמה אלוהים מעשי ידי אדם "und sie dienen dort Göttern, die Werke von Menschenhänden sind" (vgl. Dtn 28,36); 4Q387 frg. 2 iii,6 לעבוד אלהים אחרים[ "um anderen Göttern zu dienen" (par. 4Q388a frg. 7 ii,7); 11QTa 54,10 נלכה ונעבודה אלוהים אחרים "wir wollen gehen und anderen Göttern dienen" (vgl. Dtn 13,3)


     1. : als Zit. i. P. 1QpHab 4,910 וישם זה כוחו לאלוהו "es machte dieser seine Kraft zu seinem Gott" (Hab 1,11; ebenf. 1QpHab 4,13)

     2. : in sg. Bed. 4Q374 frg. 2 ii,6 [ו]יתננו לאלוהים על אדירים "und er macht ihn zum Gott über Gewaltige" (i.u.K.)


   1. : 4Q403 frg. 1 i,3233 תשבחות כול אלוהים "die Lobpreisungen aller Göttlichen"; 40 בשמחת אלוהים "mit der Freude von Göttlichen"; 11Q17 8,4 ]אלוהים נוראי כוח "Göttliche, furchtbar an Kraft" (i.u.K.); 4Q405 frg. 19,2 ושבחהו בדני אלוהים "es preisen ihn Gestalten der Göttlichen" (i.u.K.; par. 11Q17 6,3); 4Q400 frg. 2,2 המה נכבדים בכול מחני אלוהים "sie werden geehrt in allen Lagern der Göttlichen" (par. 4Q401 frg. 14 i,8); (i.Bz.a. Gott) 5 כבוד מלך אלוהים יספרו "die Herrlichkeit des Königs der Göttlichen verkünden sie" (i.u.K.); 4Q402 frg. 4,10 ]אלוהים במלחמת שחקים "Göttliche im Kampf der Himmel" (i.u.K.); 7 מלחמת אלוהים "Kampf von Göttlichen" (i.u.K.)


    1. : 4Q405 frg. 46,2 ]אלוהי אורים בכול גור[ל "Göttliche der Lichter im ganzen Los..." (i.u.K.); 4Q503 frg. 13,1 אלוהי אורים[ "Göttliche der Lichter" (i.u.K.)

    2. : 4Q405 frg. 20 ii-22,7 קול דממת אלוהים "der Klang eines Säuselns von Göttlichen" (viell. Anspiel. 1 Kön 19,12 od. Hi 4,16)

    3. : frg. 23 i,5 כיא אלוהי כלילו "denn die Göttlichen seines Ganzopfers" (i.u.K.)

    4. : 4Q403 frg. 1 ii,16 ראשי תבנית אלוהים "Oberhäupter des Urbilds Göttlicher" (i.u.K.)

    5. : 4Q405 frg. 20 ii-22,11 רוחות [א]לוהים חיים "Geister lebendiger Göttlicher"

   2. : frg. 14-15 i,5 [ודמו]ת אלוהים חיים מפותח "und ein Abbild lebendiger Göttlicher ist eingraviert" (i.u.K.); frg. 19,6 ]אלוהים חיים כול מעשיהם "lebendige Göttliche sind alle ihre Werke" (par. 11Q17 6,7); frg. 14-15 i,6 בדני אלוהים חיים "Gestalten lebendiger Göttlicher" (i.u.K.); mit צורה frg. 19,4 [צ]ורות אלוהים חיים "Formen lebendiger Göttlicher"; 56 צורות אלוהים מחוקקי סביב ללבני [כ]בודם "Formen von Göttlichen ringsum eingeritzt auf den Ziegeln ihrer Herrlichkeit" (i.u.K.)

  Ableitungen:

  אלוהות