זקק läutern, seihen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זקק (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2537/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ZQQ "läutern, seihen" von Flüssigkeiten wie Wein u. Metall, das dafür geschmolzen werden muss: bhe. qal u. pi./puʿalpiyyut./gaon. u. jtaram., mhe.1/mhe.2p nur vereinzelt ptz. puʿal; in übertr. Sinn "geläutert, rein" nur qhe. u. piyyut./gaon., vgl. aber schon i. Bild Mal 3,3

  Formen:

  qal pf. 3.comm.pl. + ו

  : וזקו[ 4Q99 frg. 17-18,3 (für יָזֹקּוּ Hi 36,27)

  pi. impf. 3.m.sg.

  : יזקק 1QS 4,20

  2.m.sg. + sf. 3.m.pl. + ו

  : ותזקקם 1QHa 14,11 (Suk. 6,8)

  puʿal pf. 3.f.sg. (od. inf.cs. + sf. 3.f.sg.)

  : זוקקה 4Q427 frg. 8 i,17 (i.u.K.)

  ptz. m.sg.abs.

  : מזוקק 1QHa 13,18 (Suk. 5,16)

  pl.abs.

  : מזוקקים 1QIsaa 20,2 (= מְזֻקָּקִים Jes 25,6)

  cs.

  : מזוקקי 1QHa 6,14 (Suk. 14,3); + ב: במזוקקי 4Q511 frg. 35,2

  Semantik:

  Alles zeigen

  1. : 1QS 4,2021 ואז יברר אל באמתו כול מעשי גבר יזקק לו מבני איש ... ולטהרו ברוח קודש מכול עלילות רשעה "und dann wird Gott durch seine Wahrheit alle Taten des Menschen reinigen, er wird für sich das Gebilde des Menschen läutern ... und ihn zu reinigen durch den Geist der Heiligkeit von allen Freveltaten"; 1QHa 14,1112 (Suk. 6,89) ותזקקם להטהר מאשמה [ומח]טוא כול מעשיהם "und du wirst sie (scil. den Rest in Gottes Erbe) läutern, damit gereinigt werden von Schuld und von Sünde all ihre Taten"; vgl. 4Q511 frg. 35,23 (vgl. B.II)


   1. : von Silber, im Bild für die Läuterung des Beters in 13,18 (Suk. 5,16) ותביאהו במצר[ף ]כזהב במעשי אש וככסף מזוקק בכור נופחים לטהר שבעתים "und du bringst ihn hinein in die Läuterung wie Gold in die Bearbeitung mit Feuer (wörtl. "Taten des Feuers", vgl. Sach 13,9) und wie Silber, das geläutert wird im Schmelzofen derer, die siebenfach zur Reinigung anfachen" (vgl. Mal 3,3)

   2. : von den Erwählten Gottes in 6,1415 (Suk. frg. 18,4 + 14,3) מזוקקי עוני וברורי מצרף "die durch Leid geläutert sind und die durch Läuterung gereinigt sind"; וברורים ומזוקק[ים "und Gereinigte und Geläuterte" MidrEschat 9,11 (4Q177 frg. 9,3 + frg. 20,3), vgl. בחן‎ I "prüfen" u. צרף "läutern" Z. 10; u. neben קדוש "heilig" 4Q511 frg. 35,23 במזוקקי שבעתים ובקדושים יקדי[ש] אלוהים לו למקדש עולמים וטהרה בנברים "unter denen, die siebenfach geläutert wurden, und unter den Heiligen heiligt Gott für sich (einige) als ewiges und reines Heiligtum bei den Auserlesenen" (od. "... als ewiges Heiligtum und [als] Reinheit ...", vgl. Maier 1995b, 650)

   3. : כיא זוקקה "denn geläutert ist sie" od. "ihre Läuterung" 4Q427 frg. 8 i,17