זכר‎ I (etwas) erinnern, gedenken, erwähnen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זכר‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/361/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḎKR "(etwas) erinnern", "gedenken", "erwähnen" (vgl. זכר‎ II, akk., asarab.): he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : זכר 4Q221 frg. 5,4

  2.m.sg.

  : זכרת 1Q34bis frg. 3 ii,5, זכרתה 4Q508 frg. 3,4 (L.u.)

  2.f.sg.

  : זכרתי 1QIsaa 39,26 = 1Q8 20,20 (= זָכַרְתְּ Jes 47,7)

  1.comm.sg.

  : זכרתי 1QHa 12,35 (Suk. 4,34)

  + sf. 2.m.sg.

  : זכרתיך 4Q381 frg. 33+35,11

  pf.cons. 2.m.sg.

  : וזכרתה 4Q504 frg. 1-2R ii,11

  impf. 3.m.sg.

  : יזכור 4Q370 frg. 1 i,7; CD 15,2, יזכר Sir 3,15 (Ms.C 1r,2; wahrsch. aber nif.); + ו: ויזכור 4Q462 frg. 1,19 (i.u.K.; od. impf.cons.)

  + sf. 1.comm.sg.

  : יזכרני Sir 16,17 (Ms.A 6v,21)

  2.m.sg.

  : ]תזכו[ר 4Q506 frg. 131-132,12 par. תז]כור 4Q504 frg. 4,6; 1QIsaa 36,27 (= תִּזְכְּרוּ Jes 43,18)

  + sf. 3.m.sg.

  : תזכרהו Sir 38,21 (Ms.B 8v,11)

  2.f.sg.

  : תזכורי 11Q5 22,6

  1.comm.sg.

  : אזכור 4Q427 frg. 2,3, אזכר Sir 42,15 (Ms.B 12r,6) = אזכרה Ms.Mas 5,1; + ו: ואזכרה Sir 51,8 (Ms.B 20v,3)

  + sf. 2.m.sg. + ו

  : ואזכרך Sir 51,11 (Ms.B 20v,8)

  + sf. 2.f.sg.

  : אזכרך 4Q88 8,9

  3.m.pl.

  : יזכרו 4Q381 frg. 50,3 (od. nif.)

  + sf. 3.f.sg.

  : יזכרוה Sir 15,8 (Ms.A 6r,21)

  + sf. 2.m.sg.

  : יזכרוכה 4Q525 frg. 14 ii,16, יזכורוכה 1QIsaa 51,19 (= יִזְכְּרוּךָ Jes 64,4)

  1.comm.pl.

  : נזכור 1QIsaa 20,26 (für נַזְכִּיר Jes 26,13)

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויזכור 4Q463 frg. 1,1, ויזכור 6Q15 frg. 3,5 par. ויזכר CD 6,2

  2.m.sg.

  : ותזכור 4Q504 frg. 1-2R v,9

  imp. m.sg.

  : זכור 4Q378 frg. 26,6; Sir 7,16 (Ms.A 2v,19), זכר Sir 7,11 (Ms.A 2v,15), זכורה 4Q508 frg. 2,2; + ו: וזכור 4Q416 frg. 2 iii,2; Sir 38,20 (Ms.B 8v,9)

  + sf. 1.comm.sg.

  : זכורני 11Q5 24,10

  pl.

  : זכורו 1QM 17,2, זכרו 4Q370 frg. 1 ii,7; + ו: וזכרו 4Q185 frg. 1-2 i,14

  inf.abs.

  : זכר XHev/Se 5 frg. 1,1 (= זָכוֹר Ex 13,3; od. imp., vgl. זכרו )

  inf.cs. + ל

  : ]לזכר 4Q299 frg. 74,3 (i.u.K.; od. zu זכר‎ II)

  + sf. 3.m.sg. + ב + ו

  : ובזכרו CD 1,4

  + sf. 1.comm.sg. + ב

  : בזוכרי 11Q5 19,12; + ב + ו: ובזוכרי 1QHa 12,36 (Suk. 4,35)

  nif. pf.cons. 2.m.pl.

  : ונזכרתמה 1QM 10,7

  impf. 3.m.sg.

  : יזכר Sir 3,15 (Ms.C 1r,2; weniger wahrsch. qal)

  3.f.sg.

  : תזכר Sir 3,15 (Ms.A 1r,7)

  3.m.pl.

  : יזכרו 11Q5 24,11

  hif. pf. 3.m.sg.

  : הזכיר Sir 49,9 (Ms.B 18v,14)

  impf. 3.m.sg.

  : יזכיר 1QS 6,27

  2.m.sg.

  : תזכיר[ 4Q418 frg. 200,3

  1.comm.sg. + sf. 2.m.sg.

  : אזכורך 11Q5 22,1 par. [אז]כרך 4Q88 7,14 (L.u.)

  imp. m.pl. + sf. 1.comm.sg.

  : הזכירוני 1QIsaa 37,5 (für הַזְכִּירֵנִי Jes 43,26)

  ptz. m.pl.det.

  : המזכירים 1QIsaa 50,17 (= הַמַּזְכִּרִים Jes 62,6)

  inf.cs. + ל

  : להזכיר Sir 50,16 (Ms.B 19v,9)

  + sf. 3.m.sg. + מן

  : מהזכירו[ 4Q455 frg. 1,3 (L.u.)

  hof. impf. 3.m.sg.

  : יוזכר 4Q70 frg. 15,2 (für יִזָּכֵר Jer 11,19)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 1QHa 12,3637 (Suk. 4,3536) ובזוכרי כוח ידכה עם המון רחמיכה "aber als ich mich der Kraft deiner Hand mitsamt der Fülle deines Erbarmens erinnerte"

    2. : i.Ggs.z. סתר‎ I nif. "verborgen sein" Sir 16,17 (Ms.A 6v,2021) מאל נסתרתי ובמרום מי יזכרני "vor Gott bin ich verborgen, und wer wird meiner im Himmel gedenken"; || שכח mit Neg. 11Q5 24,10 זכורני ואל תשכחני "gedenke meiner und vergiss mich nicht"; 4Q501 frg. 1,2 זכור בני בריתכה "gedenke der Söhne deines Bundes"; 4Q462 frg. 1,19 ויזכור את ישרא ירושלם ה־[ "und er wird Jerusalems gedenken" (i.u.K.)

    3. : 4Q427 frg. 2,3 mit Neg. neben שכח "vergessen" (Z. 2) [ומוסר א]כזרי לא אזכור עוד "und der Züchtigung (?) des Unbarmherzigen erinnere ich mich nicht mehr"

    4. : 4Q525 frg. 14 ii,16 יחד יאבלו ובדרכיכה יזכרוכה "gemeinsam werden sie trauern und deiner hinsichtlich deiner Wege (scil. deines Wandels) gedenken"; Sir 38,21 (Ms.B 8v,11) אל תזכרהו כי אין לו תקוה "denke nicht mehr an ihn (scil. den Toten), denn es gibt für ihn keine Hoffnung"     1. : 1QHa 12,35 (Suk. 4,34) כי זכרתי אשמותי עם מעל אבותי "denn ich bedachte meine Verschuldungen mitsamt der Untreue meiner Vorfahren"; Sir 38,22 (Ms.B 8v,10) זכור חקו כי הוא חקך "bedenke sein (scil. des Verstorbenen) Geschick, denn dies ist auch dein Geschick"; Sir 15,8 (Ms.A 6r,2021) ואנשי כזב לא יזכרוה "und Männer der Lüge gedenken ihrer (scil. der Weisheit) nicht"; Sir 51,8 (Ms.B 20v,3) ואזכרה את רחמי ייי וחסדיו אשר מעולם "und ich will gedenken der Erbarmungen Jhwhs und seiner Gnadenerweise, die von Ewigkeit an sind"

     2. : 1QM 17,2 ואתמה זכורו משפט[ נדב ו]אב[י]הוא בני אהרון "und ihr, ihr sollt das Gericht an Nadab und Abihu, den Söhnen Aarons, bedenken" (vgl. Lev 10,2); mit פלא‎ I 4Q185 frg. 1-2 i,1415 וזכרו נפלאים עשה במצרים "und gedenkt der Wundertaten, die er in Ägypten getan hat" u. 4Q504 frg. 1-2R ii,1112 וזכרתה את נפלאותיכה אשר עשיתה לעני גוים "und gedenke deiner Wundertaten, die du vor den Augen der Völker vollbracht hast"

     3. : 4Q437 frg. 2 i,16 בעלילותיך אשיח זכרתיך על[ יצו]עי באשמרות "über deine Taten sinne ich nach, ich gedenke deiner auf meinem Lager während der Nachtwachen" (vgl. Ps 63,7), vgl. i.u.K. Z. 14 אותך אדוני זכרתי "deiner, Adonai, habe ich gedacht" u. Z. 15 זכרתי ויעלוץ לבבי בכה "... habe ich gedacht, so dass (?) mein Herz frohlockte über dich/wegen dir"

     4. : 4Q504 frg. 4,6 [ואל תז]כור לנו עוונות רשונים בכול גמולם הר[ע "und laste uns nicht die Sünden der Früheren in all ihrem bösen Tun an" (L.u.; erg. mit par. 4Q506 frg. 131-132,1213)

    1. : Sir 7,36 (Ms.A 3r,67) בכל מעשיך זכור אחרית ולעולם לא תשחת "bei all deinen Handlungen bedenke das Ende, so wirst du niemals Unheil anrichten"; neben זכר‎ II Sir 38,20 (Ms.B 8v,9) אל תשיב אליו לב עוד פרע זכרו וזכור אחרית "richte deinen Sinn nicht fortwährend auf ihn (scil. den Verstorbenen), hör auf, an ihn zu denken (wörtl. "mit dem Gedenken an ihn"), und bedenke das Ende"; Sir 8,7 (Ms.A 3r,14) אל תתהלל על גוֿע זכר כלנו נאספים "erhebe dich nicht über einen Verstorbenen; bedenke: wir alle kommen um"; Sir 41,3 (Ms.Mas 3,3) אל תפחד ממות חקך זכר קדמון ואחרון עמך "nicht sollst du dich erschrecken vor dem Tod, der dir bestimmt ist; bedenke, dass der Frühere und der Spätere (sie) mit dir (teilen)"

    2. : 1Q34bis frg. 3 ii,5 כי זכרת בריתך "denn du gedachtest deines Bundes"; CD 6,2 ויזכר אל ברית ראשנים "und es gedachte Gott des Bundes mit den Früheren" (par. 4Q267 frg. 2,7; 6Q15 frg. 3,5; vgl. Lev 26,45); 4Q370 frg. 1 i,7 וא]ת קשתו נתן[ בענן ל]מען יזכור ברית "und seinen Regenbogen gab er in die Wolken, damit er des Bundes gedenke" (Anspiel. Gen 9,1315); 4Q504 frg. 1-2R v,9 ותזכור בריתכה "und du gedachtest deines Bundes" (vgl. Lev 26,45); CD 1,45 ובזכרו ברית ראשנים השאיר שאירית לישראל "aber weil er des Bundes mit den Früheren gedachte, ließ er für Israel einen Rest übrig"

    3. : 4Q463 frg. 1,1 ויזכור אל את דברו אשר אמר "und Gott gedachte seines Wortes, das er gesprochen hatte"


     1. : 4Q416 frg. 2 iii,2 וזכור כי ראש אתה "und bedenke, dass du arm bist"; Sir 7,11 (Ms.A 2v,15) זכר כי יש מרים ומשפיל "bedenke, dass es einen gibt, der erhöht und erniedrigt"; 8,5 (Ms.A 3r,13; Ms.D 0v,5) זכר כי כלנו חייבים "bedenke, dass wir alle schuldig sind"; 9,12 (Ms.A 3v,11) זכר כי עת מות לא ינקה "bedenke, dass er (zur) Zeit des Todes nicht ungestraft bleiben wird" (i.u.K.); 14,12 (Ms.A 6r,1) זכור כי לא בשאול תענוג "bedenke, dass in der Scheol kein Genuss ist"; Sir 34,13 (Ms.B 4r,3) זכור כי רעה עין רעה "bedenke, dass ein missgünstiges Auge böse ist"

     2. : 4Q501 frg. 1,12 זכור כיא [אנחנו עצור]י עמכה ועזובי נחלתכה "bedenke, dass wir die Zurückgehaltenen deines Volkes und die Verlassenen deines Erbes sind"; 4Q504 frg. 5 ii,3 ז]כור אדוני כיא ש־[ "bedenke, Adonai, dass ..." (i.u.K.); frg. 6,6 ז]כור נא כיא עמכה כולנו "bedenke doch, dass wir alle dein Volk sind"

     3. : 4Q381 frg. 50,3 ]לפניו יזכרו כי נורא את "vor ihm(,) sie (werden) gedenken, dass (od. a. denn) du bist furchtbar" (od. zu B.I)

    4. : 4Q398 frg. 14-17 ii,1 (MMT C,25) זכור [את] דויד שהיא איש חסדים "erinnere dich an David, der ein Mann von Gnadenerweisen war" u. || בין‎ I hitp. "achtgeben auf" frg. 11-13,6 (MMT C,23) ]זכור את מלכי ישרא[ל] והתבנן במעשיהמה "erinnere dich an die Könige Israels und gib acht auf ihre Taten" (L.u.)

    5. : 4Q221 frg. 5,4 ולוא זכר את השבועה אשר[ נשבע לאביו ולאמו "und er (scil. Esau) gedachte nicht des Schwurs, den er seinem Vater und seiner Mutter geschworen hatte" (Jub 37,13)


    1. : Sir 51,11 (Ms.B 20v,8) אהללה שמך תמיד ואזכרך בתפלה "ich will deinen Namen immerfort preisen und deiner gedenken im Gebet"

    2. : 42,15 (Ms.B 12r,6) אזכר נא מעשי אל וזה חזיתי ואספרה "gedenken will ich doch der Werke Gottes, und dies sah ich und will ich erzählen"

    3. : von Zion 11Q5 22,12 פעמים רבות אזכורך לברכה בכול לבבי אברכך "viele Male gedenke ich deiner zum Segen, mit ganzem Herzen preise ich dich", vgl. Z. 12 אזכורך לברכה ציון ... ברוך לעולמים זכרך "ich gedenke deiner zum Segen, Zion, ... gepriesen sei für immer dein Angedenken (par. 4Q88 7,1416; ähnl. 8,910)

    4. : CD 15,2 ואת תורת משה אל יזכור "aber die Tora des Mose erwähne er nicht"


   1. : 1QM 10,78 ונזכרתמה לפני אלוהיכם ונושעתם מאויביכם "und es wird euer gedacht vor eurem Gott und ihr werdet gerettet vor euren Feinden" (vgl. Num 10,9); unsicher (od. zu A.II.5.c) 4Q381 frg. 50,3 ]לפניו יזכרו כי נורא את "vor ihm wird ihrer gedacht werden, denn du bist furchtbar"

   2. : 11Q5 24,11 ופשעי אל יזכרו לי "und nicht möge meiner Vergehen gedacht werden im Hinblick auf mich"; Sir 3,15 (Ms.A 1r,7) ביום צרה תזכר לך "am Tag einer Not wird ihrer (scil. der Gerechtigkeit, d.h. des rechten Verhaltens gegenüber dem Vater) gedacht im Hinblick auf dich/zu deinen Gunsten", dgg. Ms.C 1r,2 ביום יזכר לך entweder nif. "... da seiner (scil. des Vaters) im Hinblick auf dich gedacht wird" od. weniger wahrsch. qal "... da er gedenkt/sich erinnert im Hinblick auf dich"


   1. : Sir 49,9 (Ms.B 18v,14) וגם הזכיר את איוב נ[ב]יא "und auch hielt er in Erinnerung den Ijob (als) einen Propheten"; 50,16 (Ms.B 19v,9) ויריעו וישמיעו קול אדיר להזכיר לפני עליון "und sie (scil. die Priester mit den Trompeten) gaben ein Lautsignal und sie ließen einen gewaltigen Lärm hören, um in Erinnerung zu bringen vor dem Höchsten"

   2. : 1QS 6,27 וא]שר יזכיר דבר בשם הנכבד על כול "und wer eine Sache mit dem Namen, der über allem geehrt wird, erwähnt"; i.S.v. "bekennen" 4Q477 frg. 1,2 ל]הזכיר את נעויתם "ihre Verkehrtheit zu bekennen" (i.u.K.; L.u.)

   3. : 4Q418 frg. 200,3 לוא תזכיר[ "du darfst nicht in Erinnerung bringen/erwähnen"; 4Q455 frg. 1,3 ]משקר ירחק מהזכירו[ "von der Lüge(,) soll er sich fern halten(,) von dem ihn/seinem In-Erinnerung-Bringen/Erwähnen" (L.u.)

  1. : 4Q70 frg. 15,2 יוזכר für nif. יִזָּכֵר Jer 11,19

  Ableitungen:

  זכר‎ II , זכרון , אזכרה , זכור‎ II