בת‎ I Tochter

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בת‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/324/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  bin-t (= f. zu בן) › [bat(t)] (mas. בַּת, בִּתּ־, pl. בְּנֹ[ו]ת; she. bat, bitt-, pl. bå̄not, bå̄nūt-; Hier. bath), "Tochter" a. i.S.v. "weiblicher Abkömmling", "zugehörig zu": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : בת Sir 7,25 (Ms.A 2v,27); + ו: ובת Sir 42,14 (Ms.Mas 4,25) = ובית Ms.B 12r,r.Rd. 3 (vgl. ובת! i. Haupttext); + ל: לבת 4Q367 frg. 1a-b,8

  cs.

  : בת 4Q251 frg. 17,3; CD 5,8, Mur. 30 r.i.,6; CII 209,2; + ו: ובת 4Q179 frg. 1 ii,4

  + sf. 3.m.sg.

  : בתו 4Q200 frg. 4,2; + ו: ובתו 11QTa 60,17

  + sf. 2.m.sg.

  : בתך 4Q134 frg. 1,20, בתכה 4Q416 frg. 2 iv,4; + ו: ובתכה 4Q137 frg. 1,20 (= וּבִתֶּךָ Dtn 5,14); + ל: לבתכה 11QTa 65,12

  + sf. 1.comm.sg.

  : בתי 4Q215 frg. 1-3,5

  pl.abs.

  : בנות 4Q364 frg. 4b+e i,6; Sir 7,24 (Ms.A 2v,26); + מן + ו: ומן בנות 1QIsaa 46,16 (= וּמִבָּנוֹת Jes 56,5)

  cs.

  : בנות 11QTa 57,16, בנות 4Q179 frg. 1 ii,13 (korr. aus בנות, vgl. בן); בנתי 6Q6 1,6 (= בְּנוֹת Hhld 1,5); + ב: בפנות 4Q6 frg. 1a,3 (= בִּבְנוֹת Gen 34,1; od. zu פנה‎ III)

  + sf. 3.m.sg.

  : ב]נותיו 4Q27 frg. 42-47,4 (= בְּנֹתָיו Num 27,1)

  + sf. 3.f.sg.

  : בנותיה 4Q179 frg. 2,8

  + sf. 2.m.sg. + ו

  : ובנתיך 1Q8 18,7 (für וּבְנוֹתַי Jes 43,6)

  + sf. 2.m.sg.

  : ובנותיך 1QIsaa 41,23 (= וּבְנֹתַיִךְ Jes 49,22)

  + sf. 1.comm.sg.

  : בנותי 4Q104 frg. 1,13 (= בְנֹתַי Rut 1,11)

  + sf. 3.m.pl.

  : [ב]נותיהם 4Q378 frg. 10,1, vgl. מבנותיה[ם Z. 2; + ו: ובנותי[ה]ם 4Q248 frg. 1,4; + ל [+ ו]: ו]לבנותיהמה 11QTa 40,6

  + sf. 1.comm.sg. + ו

  : ובבנותינו 4Q22 7,9 (L.u.; = וּבִבְנוֹתֵנוּ Ex 10,9)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : von Hannas Tochter Bilha מה מתבהלת היאה בתי "was eilt diese meine Tochter" 4Q215 frg. 1-3,5 u. חנה אם אמי ואת שתי בנותיה[ "Hanna, die Mutter meiner Mutter und ihre zwei Töchter" Z. 8; von Sara, Raguels Tochter לשרה בתו "für seine Tochter Sara" 4Q200 frg. 4,2 (Tob 10,7); von Adams Tochter אזו]רה בתו "Asura, seine Tochter" 11Q12 frg. 1,7 (vgl. Jub 4,8)

    2. : את בתי נתתי לאיש הזה לאשה והנה ... לאמור לוא מצאתי לבתכה בתולים ואלה בתולי בתי "meine Tochter habe ich diesem Mann zur Frau gegeben; und siehe ... er sagt: 'Ich habe bei deiner Tochter keine Belege der Jungfräulichkeit vorgefunden.' Aber dies sind die Belege der Jungfräulichkeit meiner Tochter" 11QTa 65,1113 (Dtn 22,1617)

    3. : הוצא בת ויצא עסק "verheirate eine Tochter und es zieht Sorge aus" Sir 7,25 (Ms.A 2v,27); בת לאב מטמנת שקר "eine Tochter ist für den Vater ein trügerischer Schatz" Sir 42,9 (Ms.B 11v,13; par. Ms.Mas 4,16 mit zu בת korr. אשה); על בת חז[ק] משמר "über einer Tochter halte streng Wache" Sir 42,11 (Ms.Mas 4,20; L.u.; par. Ms.B 11v,r.Rd. B 3 ע׳ ב׳ החזק משמר); Sir 42,14 (Ms.Mas 4,25) ובת מפחדת מכול חרפה "und eine Tochter verbreitet mehr Schrecken als jede Schande", par. Ms.B 12r,4 ובת! מחרפת תביע אשה "und eine Familie, die schmäht, bringt eine Frau hervor", am Rand ובית מחרפת תביע חרפה "und eine Tochter, die schmäht, bringt Schande hervor" mit weiterer Randnotiz מחפרת "die Schande bereitet"; בנות לך נצור שארם "Töchter hast du? Behüte ihren Körper" Sir 7,24 (Ms.A 2v,26; Ms.D 0r,6 [L.u.]; Ms.C 3v,9 dgg. בנים, aberratio oculi zu פנים Z. 10); בתכה לאחר יפריד "deine Tochter sondert er für einen anderen ab" 4Q416 frg. 2 iv,4 (par. 4Q418 frg. 10a-b,6)

    4. : בת חוני "die Tochter des Honi" Mur. 30 r.a.,26; viell. שפירה בת ישוע "Schappira, die Tochter Jeschuas" Mur. 29 v.,18 (od. l. בת, s. zu ברה‎ I); auf Ossuarien שלמציון בת ארסטון "Schelamzion, die Tochter des Ariston" CII 309a,2, vgl. CII 209,2; 253,1 u.ö.

    5. : 4Q367 frg. 1a-b,8 לבן] או לבת "für einen Sohn oder für eine Tochter" (Lev 12,6); או בנכה או בתכה "oder dein Sohn oder deine Tochter" 11QTa 54,19 (Dtn 13,7); בנו ובתו "seinen Sohn oder seine Tochter" 60,17 (Dtn 18,10); pl. 4Q248 frg. 1,4 בנ]יהם ובנותי[ה]ם "ihre Söhne und ihre Töchter" (vgl. Dtn 28,53)


     1. : 11QTa 66,1517 לוא יקח איש את _____ בת אחיהו או בת אחותו "ein Mann darf nicht die Tochter seines Bruders oder die Tochter seiner Schwester heiraten" (vgl. 4Q251 frg. 17,23), vgl. in der Polemik gegenüber den Gegnern der Gemeinschaft CD 5,78 ולוקחים איש את בת אחיהום ואת בת אחותו "und ein jeder heiratet die Tochter seines Bruders und die Tochter seiner Schwester", ebenso Z. 1011 ואם תגלה בת האח את ערות אחי אביה "und wenn die Tochter des Bruders die Scham des Bruders ihres Vaters enthüllt"

     2. : לוא יקח איש את אחותו בת אביהו או בת אמו "ein Mann darf nicht seine Schwester, die Tochter seines Vaters oder die Tochter seiner Mutter, heiraten" 66,14 (Lev 20,17; vgl. Dtn 27,22)


    1. : 57,1516 ואשה לוא ישא מכול בנות הגויים "und er darf keine Frau von all den Töchtern der Völker heiraten" (Ez 32,16)

    2. : 4Q504 frg. 1-2R iii,16 לקחת בנות[ "zu heiraten die Töchter ..." u. 4Q378 frg. 10,2 תקח מבנותיה[ם "sollst du eine ihrer (?) Töchter heiraten" (beide i.u.K.)

   1. : von einem Hof des Tempels ו]לבנותיהמה ולגרים "und für ihre Töchter und für die Fremden" 11QTa 40,6; על כן ענו לו בנות "deshalb sangen ihm die Töchter" Sir 47,6 (Ms.B 16v,11; vgl. 1 Sam 18,7 mit הַנָּשִׁים statt בנות); 4Q364 frg. 4b+e i,6 כי אשרני בנות "denn die Töchter werden mich glücklich preisen" (Gen 30,13)

   2. : בנות ציון "Töchter Zions" 4Q179 frg. 1 ii,13 (korr. aus בנות ציון; vgl. Klgl 4,2 u. Jes 3,16) u. frg. 2,8 וכל בנותיה כאבלות "und all ihre (Zions) Töchter sind wie Trauernde"; mögl. בנות שכ[ם "Töchter Sichems" 4Q464 frg. 7,8 i.K. einer Paraphrase von Gen 34     1. : על חל בת ציון "auf der Vormauer der Tochter Zion" 4Q175 1,29; Zit. i. P. הר בת ציון גבעת ירושלים[ "den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems" 4Q161 frg. 5-6,9 (= 1QIsaa 10,17, 𝔐 Jes 10,32 Ketib בית־, Qere בית־)

     2. : ובת עמי אכזריה[ "aber die Tochter meines Volkes ist unbarmherzig" 4Q179 frg. 1 ii,4 (vgl. Klgl 4,3)

    1. : בנות עמי "Töchter meines Volkes" 4Q492 frg. 1,7 (par. 1QM 12,15 teilw. erg.; vgl. כול ערי יהודה 1QM 12,13)


   3. : wahrsch. בת אמת "eine Tochter von Wahrheit" 4Q502 frg. 2,3 (i.u.K.; weniger wahrscheinlich von בת‎ II)

   4. : i.K. d. Beschreib. eines Menschen 4Q186 frg. 2 i,2

   5. : ובנותיהמ[ה "und ihre Töchter" 4Q365 frg. N,1; ]בנותיה "ihre Töchter" 4Q508 frg. 4,1