ברך‎ II Segen, Heil zusprechen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, ברך‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/137/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BRK pi. "Segen, Heil zusprechen", sowohl deklarativ i.S.v. "segnen" als auch proklamativ i.S.v. "loben, preisen": he.

  Formen:

  qal pass. ptz. m.sg.abs.

  : ברוך 1QHa 19,32 (Suk. 11,29); Sir 51,30 (Ms.B 21v,12), ברוכ 1QS 11,15; + ו: וברוך 4Q434 frg. 1 i,1

  m.pl.abs.

  : ברוכים 11Q14 frg. 1 ii,3; + ו: וברוכים 5

  m.pl.cs.

  : ברוכי 4Q403 frg. 1 i,29, ברכי 1Q8 28,6 (= בְּרוּכֵי Jes 65,23)

  + sf. 3.m.sg.

  : ברוכיו[ 4Q403 frg. 1 i,27 (L.u.)

  nif. inf.cs. + ל

  : להברך 1QS 6,5, להברכ 6

  pi. pf. 3.m.sg.

  : ברך 4Q252 2,7

  2.m.sg. + ו

  : וברכתה 4Q509 frg. 9-10 i,2

  + sf. 3.m.pl.

  : וברכתמה 4Q292 frg. 2,3

  3.comm.pl.

  : ברכו Sir 34,10 (Ms.B 3v,16)

  pf.cons. 3.m.sg.

  : וברך 4Q403 frg. 1 i,22

  + sf. 2.m.sg.

  : וברככה 4Q219 2,29

  + sf. 3.m.pl.

  : וברכם[ 4Q177 frg. 1-4,10

  3.comm.pl.

  : וברכו 1QM 13,1

  impf. 3.m.sg.

  : יברך 1QSb 3,28, יברכ 1QS 9,26

  + sf. 3.m.sg.

  : ]ויברכהו 4Q460 frg. 5,1 (L.u.), יברכנו 1QS 9,26

  + sf. 2.m.sg.

  : יברככה 1QS 2,2; + ו: ויברככה 4Q473 frg. 2,4

  + sf. 3.m.pl.

  : יברכם[ 4Q177 frg. 1-4,10

  3.f.sg.

  : תברך Sir 34,23 (Ms.B 4v,5)

  + sf. 3.m.sg.

  : תברכנו 4Q215a frg. 1 ii,8

  2.m.sg.

  : תברך 4Q528 frg. 1,2 (L.u.)

  1.comm.sg.

  : אברך 4Q437 frg. 2 i,4; 1QS 10,13, אברכה 1QHa 10,32 (Suk. 2,30); + ו: ואברכה Sir 51,12 (Ms.B 20v,11)

  + sf. 3.m.sg.

  : אברכנו 1QS 10,16, הברכנו 6; + ו: ואברכנו 14

  + sf. 2.m.sg.

  : אברכך 11Q5 22,12

  3.m.pl.

  : יברכו 1QS 6,3; + ו: ויברכו 4Q287 frg. 3,1

  + sf. 2.m.sg.

  : יברכוכה 1QHa 9,33 (Suk. 1,31)

  1.comm.sg.

  : נברכה 1QM 13,7

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויברך 4Q225 frg. 2 ii,10

  3.f.sg.

  : ותברך 4Q222 frg. 1,4

  3.m.pl.

  : ויברכו 4Q385 frg. 2,8

  imp. m.sg.

  : ברך 4Q175 1,19; Sir 35,13 (Ms.F 1v,3); + ו: וברך 4Q409 frg. 1 i,3; Sir 35,13 (Ms.B 5r,17), וברכ 10

  f.sg.

  : ברכי 4Q434 frg. 1 i,1

  m.pl.

  : ברכו 4Q427 frg. 7 i,18; Sir 45,25 (Ms.B 15v,7); + ו: וברכו 1QHa frg. 38,2 (od. l. וברכו)

  ptz. m.sg.abs.

  : מברכ 1QS 7,1

  m.pl.abs.

  : מברכים 1QS 1,19; + ו: ומברכים 4Q379 frg. 17,2

  det.

  : המברכים 1QS 2,10

  inf.cs. + ל

  : לברך 1QSb 1,1; Mas1k 2,25; Sir 44,21 (Ms.B 14r,7); + ל + ו: ולברך 1QHa 6,20 (Suk. 14,9); Sir 45,15 (Ms.B 15r,4), ולברכ 1QS 6,8

  + sf. 3.m.sg. + ב

  : בברכו 4Q158 frg. 1-2,10; + ל + ו: ולברכו 4Q511 frg. 116,2 (L.u.)

  hitp. impf. 3.m.sg.

  : יתברכ 1QS 2,13

  2.m.sg.

  : תתברך 4Q525 frg. 14 ii,7

  puʿal impf. 3.m.sg.

  : יברך Sir 41,1 (Ms.B 10v,7)

  ptz. m.sg.abs.

  : מבורך Sir 51,30 (Ms.B 21v,15)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : mit ב‎ II + שם‎ III (vgl. C.II.6) 11Q14 frg. 1 ii,34 ברוכים א[תם] בשם אל עליון "gesegnet seid ihr im Namen Gottes, des Höchsten"


    1. : ברוך עושה ארץ בכוחו "gepriesen sei der, der die Erde durch seine Kraft erschafft" 11Q5 26,1314     1. : 1QHa 18,16 (Suk. 10,14) ברוך אתה אדוני אל הרחמים ו[רב ה]חסד "gepriesen seist du, Herr, Gott des Erbarmes und Großer an Gnade"; 13,22 (Suk. 5,20) ברוך אתה אדוני כי לא עזבתה יתום ולא בזיתה רש "gepriesen seist du, Herr, denn einen Waisen hast du nicht verlassen und einen Armen hast du nicht gering geschätzt"

    2. : 11Q5 19,7 ברוך יהוה עושה צדקות "gepriesen sei Jhwh, der Gerechtigkeitserweise übt"; 4Q379 frg. 22 ii,5 ברוך יהוה אלהי "gepriesen sei Jhwh, der Gott ..." (i.u.K.); || שבח‎ I Sir 51,30 (Ms.B 21v,12) ברוך ייי לעולם ומשובח שמו לדר ודר "gepriesen sei Jhwh in Ewigkeit, und gepriesen sei sein Name von Generation zu Generation"     1. : 1QS 11,1516 ברוכ אתה אלי הפותח לדעה לב עבדכה "gepriesen seist du, mein Gott, der das Herz deines Knechts für Erkenntnis öffnet"; 1QHa 19,32 (Suk. 11,29) ברוך אתה אל הרחמים והחנינה "gepriesen seist du, Gott des Erbarmens und der Gnade"; ברוך אתה אל הדעות "gepriesen seist du, Gott der Erkenntnisse" 22,34 (Suk. frg. 4,15)

     2. : 1QM 13,23 ברוך אל ישראל בכול מחשבת קודשו ומעשי אמתו וב[ר]וכים כול משרתיו בצדק יודעיו באמונה "gepriesen sei der Gott Israels wegen seines ganzen heiligen Plans und seiner wahren Werke, und gepriesen seien alle, die ihm in Gerechtigkeit dienen, die mit ihm in Treue vertraut sind"; 14,45 ברוך אל ישראל השומר חסד לבריתו ותעודות ישועה לעם פדותו "gepriesen sei der Gott Israels, der bewahrt Treue seinem Bund und den Zusagen von Hilfe für das Volk seiner Erlösung"; 4Q502 frg. 24,2 []ברוך אל ישראל אשר עזר[ "gepriesen sei der Gott Israels, der geholfen hat"

    3. : 1QM 18,6 וברכו שם את אל ישראל וענו ואמרו ברוך שמכה אל [אלי]ם "und sie sollen dort den Gott Israels preisen und anheben und sagen: Gepriesen sei dein Name, Gott der Götter"; 4Q434 frg. 1 i,1 וברוך שמו כי הציל נפש אביון "und gepriesen sei sein Name, denn er hat die Seele eines Armen gerettet"; 4Q511 frg. 63 iv,13 יברכו כול מעשיכה תמיד וברוך שמכה לעולמי עד "sie werden all deine Werke immerfort preisen und dein Name sei für immer und ewig gepriesen"; וברוך שם קודש[ו] לעולמי עד "und gepriesen sei sein heiliger Name für immer und ewig" 11Q14 frg. 1 ii,45; ]ברוך שם עליו[ן "gepriesen sei der Name des Höchsten" 4Q434 frg. 2,10 (i.u.K.)


    1. : וברוכים כול מלאכי קודשו "und gepriesen/gesegnet seien alle seine heiligen Engel" 11Q14 frg. 1 ii,56

    2. : אזכורך לברכה ציון ... ברוך לעולמים זכרך "ich gedenke deiner zum Segen, Zion, ... gepriesen/gesegnet sei für immer dein (scil. Zions) Angedenken" 11Q5 22,12

  1. : הכוהן ישלח ידו לרשונה להברך בראשית הלחם או התירוש "der Priester streckt als erstes seine Hand aus, damit zuerst das Brot oder der Most gesegnet werde" 1QS 6,5 (vgl. Z. 6); ממלכה להברכ[ "Herrschaft, gesegnet zu werden" 4Q448 3,6 (i.u.K.)
     1. : 1QS 10,6 הברכנו כחוק חרות לעד "ich will ihn preisen gemäß der Bestimmung, die für immer eingraviert ist" (l. אברכנו); 14 ארננה לו ואברכנו "ich will ihm jubeln und will ihn preisen"; אברכנו בהפלא מודה ובגבורתו אשוחח "ich will ihn preisen, weil er sehr wunderbar handelt, und über seine Stärke will ich nachsinnen" 16; לפי שכלם יברכוכה לעולמי ע[ולמי]ם "entsprechend ihrer Einsicht sollen sie dich preisen für alle Ewigkeit" 1QHa 9,33 (Suk. 1,31); יברכוכה כפי שכל[ם "sie sollen dich preisen gemäß ihrer Einsicht" 19,28 (Suk. 11,25); ברכו המפלי גאות "preist den, der auf wunderbare Weise Erhabenes tut" 4Q427 frg. 7 i,18; ראה קשת וברך עשיה "sieh den Regenbogen an und preise seinen Schöpfer" Sir 43,11 (Ms.Mas 6,4)

     2. : neben הלל‎ I 4Q403 frg. 1 ii,15 והללו יחד מרכבות דבירו וברכו פלא כרוביהם ואופניה[ם "und es loben gemeinsam die Wagen seines Debir und wunderbar preisen ihre Kerubim und ihre Räder"; 4Q405 frg. 19,7 אל[והי]ם מברכים "preisende Göttliche" ; תבנית כסא מרכבה מברכים ממעל לרקיע הכרובים "in Gestalt eines Wagenthrones preisen oberhalb des Himmelsgewölbes die Kerubim" frg. 20 ii-22,8; משמיעים כבוד המלך מברכים ומהללים כול רוחות אלוהים "sie verkünden die Herrlichkeit des Königs, alle Geister Gottes preisen und loben" frg. 23 i,910

     3. : 1QS 1,19 והלויים מברכים את אל ישועות ואת כול מעשי אמתו "und die Leviten preisen den Gott der Heilstaten und alle Werke seiner Wahrheit"; i.Ggs.z. ארר 1QM 13,12 וברכו על עומדם את אל ישראל ואת כול מעשי אמתו וזעמו שם את ב[לי]על ואת כול רוחי גורלו "und sie sollen von ihrem Platz aus den Gott Israels und alle seine wahrhaftigen Werke preisen, aber Belial und alle Geister seines Loses sollen sie dort verfluchen"; || zu רום‎ I 14,34 וברכו שם כולם את אל ישראל ורוממו שמו ביחד שמחה "und dort sollen sie alle den Gott Israels preisen und in einer Gemeinschaft von Freude seinen Namen erheben"; וברכו שם את אל ישראל וענו ואמרו ברוך שמכה אל [אלי]ם "und sie sollen dort den Gott Israels preisen und anheben und sagen: Gepriesen sei dein Name, Gott der Götter" 18,6 (vgl. zur Wendung ohne Obj. I.6); ותפתח פיה ותברך את עאל עליון "und sie öffnete ihren Mund und pries Gott, den Höchsten" 4Q222 frg. 1,4; [ו]הוסיפו לברך את אל "und sie sollen fortfahren, Gott zu preisen" 4Q286 frg. 7 i,8 (i.u.K.)

     4. : 1Q16 frg. 8,1 במקהלות ברכו אלוהי[ם "preist Gott in Versammlungen" (i.u.K.; vgl. Ps 68,27); 4Q405 frg. 23 ii,12 ו]ברכו לאלוהי דעת בכול מעשי כבודו "und sie preisen den Gott der Erkenntnis wegen all seiner herrlichen Taten"

     5. : 4Q385 frg. 2,8 ויברכו את יהוה צבאות "und sie priesen Jhwh Zebaot"; Sir 45,25 (Ms.B 15v,7) ועתה ברכו נא את ייי הטוב "und nun preist doch Jhwh, den Guten"; עתה ברכו נא את ייי אלהי ישראל "nun preist doch Jhwh, den Gott Israels" 50,22 (Ms.B 19v,18)

     6. : 4Q434 frg. 1 i,1 ברכי נפשי את אדוני מעל כול נפלאותיו עד עולם "preise, meine Seele, Adonai wegen all seiner Wunder in Ewigkeit"; אברך בכ[ול מאודי] את אדוני "ich will Adonai mit all meiner Kraft preisen" 4Q437 frg. 2 i,13 (i.u.K.)

     7. : 1QM 13,7 שמכה נברכה לעולמים "deinen Namen wollen wir in Ewigkeit preisen"; תמיד אברכה שמכה "beständig will ich deinen Namen preisen" 1QHa 19,9 (Suk. 11,6); ויברכו את שם קודשכה בברכות[ "und sie sollen deinen heiligen Namen mit Lobpreisungen preisen" 4Q287 frg. 3,1 (i.u.K.); לברך שם אל "um den Namen Gottes zu preisen" 4Q291 frg. 1,3 (i.u.K.) ; אברך שמך בחיי אשר הצלתני מ[ר]גש גוי[ם] "ich will deinen Namen mein Leben lang preisen, weil du mich aus der Falle der Völker gerettet hast" 4Q437 frg. 2 i,4; אברכה שמכה ... אספרה נפלאותיכה "ich will deinen Namen preisen ... deine Wunder will ich verkünden" 4Q511 frg. 63-64 ii,23; על כן הודיתי ואהללה ואברכה את שם ייי "deshalb lobe ich und ich will rühmen, und ich will den Namen des Herrn preisen" Sir 51,12 (Ms.B 20v,11)

    1. : יברכו כול מעשיכה תמיד וברוך שמכה לעולמי עד "beständig werden sie alle deine Taten preisen und dein Name sei in Ewigkeit gepriesen" 4Q511 frg. 63 iv,13

    2. : בכול לבבי אברכך "mit meinem ganzen Herzen preise ich dich" 11Q5 22,12

    3. : טוב על לחם תברך שפה "das Gute mehr als die Speise soll die Lippe preisen" Sir 34,23 (Ms.B 4v,5)

    4. : מברכים ומהללים לאלוהי אלים "preisend und lobend den Gott der Göttlichen" 11Q17 8,67 (i.u.K.); ו]ברכו לנועדי צדק "und sie preisen die, die bestimmt sind zur Gerechtigkeit" 4Q403 frg. 1 i,27

    5. : ויחד יואכלו ויחד יברכו ויחד יועצו "und zusammen sollen sie essen und zusammen sollen sie preisen und zusammen sollen sie sich beraten" 1QS 6,23; והרבים ישקודו ביחד את שלישית כול לילות השנה לקרוא בספר ולדרוש משפט ולברכ ביחד "und die Vielen sollen zusammen ein Drittel aller Nächte des Jahres wachen, um im Buch zu lesen und das Gesetz auszulegen und zusammen zu preisen" 78; i.K. eines Fluchverbots הואה קורה בספר או מברכ "las er in einem Buch oder rezitierte er einen Segensspruch" 7,1; in einer Wendung mit ענה‎ II u. אמר‎ I 4Q512 frg. 29-32,8 וברך וענ[ה] ואמר ברוך אתה[ אל ישראל "und er soll preisen und anheben und sagen: Gepriesen seist du, Gott Israels"


    1. : מי ברכו "wer segnet" Sir 34,10 (Ms.B 3v,16)


     1. : ברך •••• חילו ופעל ידו תרצה "segne, Herr, seine Kraft, und das Werk seiner Hände möge dir gefallen" 4Q175 1,19 (vgl. Dtn 33,11); ויברך אל יהוה את יש[חק כל ימי חיו "und Gott, der Herr, segnete Isaak alle Tage seines Lebens" 4Q225 frg. 2 ii,10 (i.u.K.; par. 4Q226 frg. 7,23); ולוא קלל את חם כי אם בנו כי ברך אל את בני נוח "aber er verfluchte Ham nicht, sondern dessen Sohn, denn Gott hatte die Söhne Noachs gesegnet" 4Q252 2,67; [וב]רך לכול ברוכי עד "und er soll alle segnen, die ewig gesegnet sind" 4Q403 frg. 1 i,29 (L.u.); יברך אתכם אל עליון ויאר פניו אליכם "Gott, der Höchste, möge euch segnen, und er lasse euch sein Angesicht leuchten" 11Q14 frg. 1 ii,7; ונסלו להם לעולם וברכם[ "und es wird ihnen vergeben werden für immer und er wird sie segnen" 4Q177 frg. 1-4,10

     2. : 4Q219 2,29 ועשה ]רצונוה ותצלח בכול וברככה בכול מעשיכה "und tue seinen Willen, dann wird dir alles gelingen und er wird dich segnen bei all deinen Taten" (i.u.K.; par. 4Q221 frg. 1,7); instrumental ועצת כול בשר בידכה יברך "und den Rat aller Menschen möge er durch deine Hand segnen" 1QSb 3,28; zur Angabe der Segensgaben יברככה בכול טוב וישמורכה מכול רע "er möge dich mit allem Guten segnen und dich vor allem Bösen bewahren" 1QS 2,23

     3. : יברככה אדוני מ[מעון קו]דשו "Adonai segne dich von seiner heiligen Wohnung aus" 1QSb 3,25 (vgl. 1QSb 1,3)

    2. : וילך לדרכו בברכו אותו שם "und er ging seines Weges, nachdem er ihn dort gesegnet hatte" 4Q158 frg. 1-2,10; וברך לכול חוכי לו בשבעה דבר[י ]פלא "und er wird alle, die seiner harren, mit sieben wunderbaren Worten segnen" 4Q403 frg. 1 i,23 (i.u.K.; par. 4Q404 frg. 2,4)

    3. : והכוהנים מברכים את כול אנשי גורל אל ההולכים תמים בכול דרכיו "und die Priester segnen alle Männer der Gefolgschaft Gottes, die untadelig wandeln auf all seinen Wegen" 1QS 2,12; וכול העוברים בברית אומרים אחר המברכים והמקללים אמן אמן "und alle, die in den Bund eintreten, sagen nach denen, die segnen und verfluchen: Amen, Amen" 10; כיא[ הוא מ]ברך את רשית הלחם והתירו[ש "denn er segnet den Erstling des Brotes und des jungen Weins" 1QSa 2,1920

    4. : דברי ברכ[ה] למשכיל לברך את ירא[י אל עושי את] רצונו "Segensworte für den Maskil, um die zu segnen, die Gott fürchten, die seinen Willen tun" 1QSb 1,1; למשכיל לברך את נשיא העדה "für den Maskil, um den Fürsten der Gemeinde zu segnen" 5,20; ולברך בצדק כול בוחרי רצונך[ "um in Gerechtigkeit (= auf gerechte Weise?) alle zu segnen, die deinen Willen erwählen" 1QHa 6,2021 (Suk. 14,9 + frg. 22,6) ; שפתיכה פתח מקור לברך קדושים "öffne deine Lippen als eine Quelle, um Heilige zu segnen" 4Q418 frg. 81+81a,1; על כן בש[בו]עה הקים לו לברך בזרעו גוים "deshalb hat er ihm durch den Schwur bestätigt, die Völker durch seine Nachkommen zu segnen" Sir 44,21 (Ms.B 14r,7)


     1. : 11Q14 frg. 1 ii,23 ]וברכם בשם [אל] [י]שראל "und er soll sie segnen im Namen des Gottes Israels" (i.u.K.); כי במה בחרתי מן כול שבטיכה לעמוד לפני ולשרת ולברך בשמי "denn sie habe ich erwählt aus all deinen Stämmen, um vor mir zu stehen und zu dienen und in meinem Namen zu segnen" 11QTa 60,1011 (vgl. Dtn 18,5); לשרת ולכהן לו ולברך את עמו בשמו "zu dienen und als Priester für ihn zu amtieren, und sein Volk in seinem Namen zu segnen" Sir 45,15 (Ms.B 15r,4)

     2. : [השב]יעי בנשיאי רוש יברך בשם קודשו לכול קדושים "der siebte unter den höchsten Fürsten wird in seinem (= Gottes?) heiligen Namen alle Heiligen segnen" 4Q403 frg. 1 i,2324; הששי בנשיאי רוש יברך בשם[ גבורות] אלים לכול גבורי שכל "der sechste unter den höchsten Fürsten wird im Namen der Machttaten von Göttlichen (= Machttaten Gottes durch Engel?) alle verständigen Gewaltigen segnen" 21 (erg. nach par. 4Q404 frg. 2,2)


   1. : כיא מבורכ[ו יר]שו ארץ ומקולל[ו יכר]תו "denn seine Gesegneten werden das Land in Besitz nehmen, aber seine Verfluchten werden vernichtet werden" 4Q171 frg. 1+3-4 iii,9 (vgl. Ps 37,22)

   2. : יהי שם ייי מבורך מעתה ועד עולם "der Name des Herrn sei gepriesen von jetzt an und in Ewigkeit" Sir 51,30 (Ms.B 21v,15); מהמר יברך "mehr als die Bitterkeit wird er (scil. der Tod) gepriesen" 41,1 (Ms.B 10v,7)


   1. : והיה בשומעו את דברי הברית הזות יתברכ בלבבו לאמור שלום יהי לי כיא בשרירות לבי אלכ "und wenn er die Worte dieses Bundes hört (und) sich in seinem Herzen segnet, indem er sagt: Wohlergehen möge ich haben, obschon ich in der Verstocktheit meines Herzens wandle" 1QS 2,1214 (vgl. Dtn 29,18)

   2. : יתברכ שמכ "gepriesen sei dein Name" 4Q448 2,9; mögl. תתברך "gepriesen seist du" 4Q525 frg. 14 ii,7 (i.u.K.)

  Ableitungen:

  ברכה‎ I , ברך‎ IV