Versionen

4Q473

©

Copyright


frg. 1
1]הללכה֯[ ([וי]הללכה֯[) --]
2פלא את[ --]
3וכול הו○[ --]
4ר֯איתה֯[ --]
frg. 2
1[-- ת○[ -- הדרך אשר תלך?]
2בה [-- ]ו֯הואה נותן [לפניכה את החיים ואת המות? -- לפניכה]
3ש֯[תי ]ד֯רכים אחת טוב֯[ה ואחת רעה אם תלך בדרך הטובה הואה ישמורכה?]
4ויברככה ואם תלך בדרך ה֯[רעה הואה יאררכה ויקללכה? ורעה]
5יב[יא ]ע֯ליכה והשמידכה [--]
6וירקון שלג קרח ובר֯[ד --]
7עם כול מלא֯כ[י חבל? --]
8○○○○○[ --]