דממה Schweigen, Säuseln

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דממה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2722/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatal-at, Wz. דמם (mas. דְּמָמָה), "Schweigen", "Säuseln": bhe.; piyyut.; Hekh.; vereinz. sp. Midraschim

  Formen:

  f.sg.abs.

  : ]דממה 1QHa 14,26 (Suk. 6,23); + ב: בדממה 4Q417 frg. 2 i,3; + ל: לדממה 1QHa 13,20 (Suk. 5,18)

  cs.

  : דממת 4Q405 frg. 18,3; + ב: בדממת 5

  + sf. 2.m.sg. + מן

  : מדממתכ 1QIsaa 27,3 (für מֵרוֹמְמֻתֶךָ Jes 33,3)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 4Q405 frg. 20 ii-22,12 וקול דממת ברכ בהמון לכתם "und ein säuselnder Klang des Lobpreises im Lärm ihres Laufens", vgl. i.u.K. frg. 18,5 ת]הלי פלא בדממת ק[ול "wunderbare Psalmen(,) mit Säuseln einer Stimme" mit ]המון Z. 6

    2. : i.Bz.a. die Kerubim frg. 20 ii-22,7 קול דממת אלוהים "der Klang eines Säuselns von Göttlichen"; frg. 19,7 קול דממת שקט אל[והי]ם מברכים "ein Klang von ruhigem Säuseln von Göttlichen, die preisen"; vgl. a. B.I.2


   1. : i.K. der rechten Zurechtweisung 4Q417 frg. 2 i,3 וגם את רוחו לא תבלע כיא בדממה דברת[ה "und auch seinen Geist wirst du nicht verwirren (od.: wird nicht verwirrt werden), denn in Ruhe hast du gesprochen"    1. : 1QHa 14,26 (Suk. 6,23) גליהם וכול משבריהם עלי המו רוח עועיים[ ־־־־ ]דממה להשיב נפש "ihre (scil. der Meere) Wellen und all ihre Brecher tosten gegen mich, ein Wirbelwind [ohne (?)] Ruhe, um wieder zu Atem zu kommen" (vgl. a. B.II)

    2. : 4Q405 frg. 18,3 ברוח דממת אלוהי[ם "im Hauch des Säuselns von Göttlichen" (i.u.K., vgl. A.I.2)

   1. : 1QHa 13,20 (Suk. 5,18) ואתה אלי תשיב נפשי סערה לדממה "aber du, mein Gott, verwandelst meine Seele einen Sturm in Stille (od.: ein Säuseln)" (vgl. Ps 107,29; vgl. a. I.1)

  1. : qb. mögl. שבי דממה "setzt dich still hin" 1QIsaa 39,23 für שְׁבִי דוּמָם Jes 47,5 (od. ptz. zu דמם, vgl. Kutscher 1974, 371)

  2. : 1QHa 8,16 (Suk. frg. 12,4) ורוח עורף קשה לדממה[ "und ein hartnäckiges Gemüt(,) zu Ruhe", od. zu דמם