אב‎ I Vater

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אב‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN ʾab (mas. אָב; she. ab), "Vater", verallg. "Vorfahre", "Stammvater" a. i.S.v. Ausgangspunkt, Ursprung od. Prototyp; i.S.v. Familienvorstand a. Stammesführer od. Ortsvorsteher bzw. Herrschertitel: he.בית אב "Vaterhaus" in d. allg. Bed. "Familie, Sippe" bhe. u. qhe. (vgl. a. jparam./saram.) mit pl. בית אבות, dgg. mhe. meist בתי אבות (בית אבות nur SifBem 45 i.A.v. רָאשֵׁי בֵּית אֲבֹתָם Num 7,2 u. mögl. Var. in Ms. zu bBB 46b); d. bhe. sg. Gebrauch v. בית אבות (z.B. Ex 12,3; Num 1,4) begegnet qhe. nur i.A.v. 𝔐 (s.u. A.VII.2.a); › KF אבות "Familie(n)" qhe. i.Ggs.z. bhe. nur pl. gebraucht (s.u. A.VIII; so wohl a. 1QSa 1,16)

  Formen:

  sg.abs.

  : אב 1QHa 15,23 (Suk. 7,20); CD 7,8; Sir 3,9 (Ms.A 1r,2); + כ: כאב 4Q416 frg. 2 iii,16; CD 13,9; Sir 4,10 (Ms.A 1r,28); + כ + ו: וכאב 4Q378 frg. 6 i,8; + ל: לאב 4Q174 frg. 1-2 i,11; Sir 42,9 (Ms.B 11v,13); + מן: מאב Sir 41,17 (Ms.Mas 3,20; Ms.B 11r,11)

  cs.

  : אבי 4Q215 frg. 1-3,1, אב Sir 44,19 (Ms.B 14r,4); + ל: לאבי 11QTa 65,15

  + sf. 3.m.sg.

  : אביהו 4Q221 frg. 4,2, אביו 4Q225 frg. 2 ii,4; Sir 3,11 (Ms.A 1r,4), אביה 11QTa 66,13 (wahrsch. Schreibf. für אביהו); + ל: לאביהו 4Q364 frg. 11,4, לאביו 4Q175 1,15; Sir 7,32 (Ms.D 0r,13)

  + sf. 3.f.sg.

  : אביה 4Q251 frg. 17,5; CD 5,11; Sir 42,10 (Ms.B 11v,16); + ל: לאביה 4Q271 frg. 4 ii,12; CD 16,12

  + sf. 2.m.sg.

  : אביכה 4Q252 4,5, אביך CD 7,11; Sir 3,8 (Ms.A 1r,1); Mur. 45 1,4 (i.u.K.; od. l. ]אביך אבד?)

  + sf. 1.comm.sg.

  : אבי 1QHa 17,35 (Suk. 9,35); Sir 51,10 (Ms.B 20v,6); + ו: ואבו 4Q379 frg. 27,2 (od. l. ואבו אבה); + ל: לאבי 4Q526 frg. 1,1; + מן: מאבי 1QHa 17,29 (Suk. 9,29)

  + sf. 2.m.pl.

  : אביכם 4Q385a frg. 9,2

  + sf. 1.comm.pl.

  : אבינו 4Q511 frg. 127,1 (i.u.K.); XHev/Se 6 frg. 2,3

  pl.abs.

  : אבות 4Q521 frg. 2 iii,2; CD 19,31; Sir 48,10 (Ms.B 17v,15); XHev/Se 6 frg. 2,6 (i.u.K.; mögl. a. zu אבות, od. l. eher אבית u. zu אבה); + ל: לאבות 4Q423 frg. 5,4

  cs.

  : אבות 1QSa 1,16; Sir 44,1 (Ms.B 13v,1); + ו: ואבות 1QM 2,3

  + sf. 3.m.sg.

  : אבותיו 11QTa 59,15, אבותו 4Q365 frg. 26a-b,8 (für אֲבֹתָיו Num 1,4); + ל: לאבתיו 4Q185 frg. 1-2 ii,14

  + sf. 2.m.sg.

  : א]בותיכה 1QSb 2,1 (L.u.; i.u.K.), אבותיך CD 19,28 par. אבותך 8,15 (wahrsch. mit nachträglich verlängertem Abstrich des ך, weniger wahrsch. sublineare Verbesserung zu אבותך; vgl. FGP No. C302799); + ל: לאבותיכה 11QTa 55,12

  + sf. 1.comm.sg.

  : אבותי 1QHa 12,35 (Suk. 4,34), אבתי 4Q381 frg. 93,1

  + sf. 3.m.pl.

  : אבותם 4Q434 frg. 1 ii,3, אבותיהם 4Q385a frg. 18 ia-c,9, אבותיהמה 11QTa 59,12; + ו: ואבותיהם 4Q390 frg. 1,7; + מן: מאבתם Sir 8,9 (Ms.A 3r,17)

  + sf. 2.m.pl.

  : אבותיכם 4Q365 frg. 23,2, אבותיכמה 11QTa 54,13

  + sf. 1.comm.pl.

  : אבותינו 1QM 13,7; CD 20,29 (L.u.); Sir 44,1 (Ms.B 13v,2); + ב: באבותינו 4Q393 frg. 3,6; + ב + ו: ובאבותינו 4Q266 frg. 11,11; + ל: לאבותינו 1QM 13,7; לאבתינא 4Q381 frg. 46a+b,4

  det.

  : האבות 4Q270 frg. 7 i,13; CD 8,18.

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : vom Segen des Vaters ברכת אביכה[ 4Q252 3,13, ברכת אב Sir 3,9 (Ms.A 1r,2); vom Erbteil eines Vaters בנחלת אב 4Q418 frg. 138,2; i.Ggs.z. Gott als Vater 1QHa 17,35 (Suk. 9,35), vgl. אם‎ II z.St.; der König darf nur eine Frau ממשפחת אביהו "aus der Familie seines Vaters" heiraten 11QTa 57,17

    1. : 4Q175 1,1516 (Dtn 33,9); 4Q416 frg. 2 iv,1; 11QTa 63,1314 (vgl. Dtn 21,13); 64,2 (Dtn 21,1819); 65,9 (vgl. Dtn 22,15 "der Vater der jungen Frau und ihre Mutter", 11QTa 65,9 hat אבי הנערה או אמה); בוש מאב ואם אל זנות "schäme dich vor Vater und Mutter hinsichtlich der Unzucht" Sir 41,17 (Ms.B 11r,11), s.a. אם‎ II

    2. : בת לאב מטמנת שקר "eine Tochter ist für einen Vater ein trügerischer Schatz" 42,9 (Ms.B 11v,13; Ms.Mas 4,16 mit Korrektur von אשה zu בת); von der Tochter בבית אביה "im Haus ihres Vaters" 4Q271 frg. 3,13; 11QTa 53,17 (Num 30,4); Sir 42,10 (Ms.B 11v,16); אבי הנערה "der Vater der jungen Frau" 11QTa 65,10 (Dtn 22,15)

    3. : i.A.v. Mal 3,24 להשיב לב אבות על בנים "zuwenden zu lassen das Herz der Väter zu den Söhnen" Sir 48,10 (Ms.B 17v,15) u. באים אבות על בנים "Väter kommen zu Söhnen" 4Q521 frg. 2 iii,2; בין איש לאשתו ובין אב לבנו "zwischen einem Mann und seiner Frau und zwischen einem Vater und seinem Sohn" CD 7,89 (par. CD 19,5) in Zit. von Num 30,17 (dort mit בת‎ I statt בן); מה אב לבנים "was ist ein Vater für Söhne" 4Q299 frg. 6 ii,5; i.K. des göttlichen Gerichts יפקוד לאבות ובנים[ לגרי]ם עם כל אזרחים "er (scil. Gott) wird sehen nach den Vätern und Söhnen, nach den Beisassen zusammen mit allen Einheimischen" 4Q423 frg. 5,4; וכאב לבנו "und wie ein Vater zu/für seinem/n Sohn" 4Q378 frg. 6 i,8 (i.u.K.)


     1. : קטן הייתי מן אחי וצעיר מבני אבי "kleiner war ich (scil. David) als meine Brüder und jünger als die Söhne meines Vaters" 11Q5 28,3; בן אביכה או בן אמכה "Sohn deines Vaters oder Sohn deiner Mutter"11QTa 54,19 (Zufügung zu Dtn 13,7, dort nur der Sohn der Mutter); im Verbot des sexuellen Umgangs mit der Schwägerin ולוא יגלה כנף אחיהו בן אביה או בן אמו "und nicht darf er den Gewandzipfel seines Bruders, dem Sohn seines Vaters oder dem Sohn seiner Mutter, aufdecken" 66,13

     2. : לוא יקח איש את אחותו בת אביהו או בת אמו "nicht darf ein Mann seine Schwester heiraten, die Tochter seines Vaters oder die Tochter seiner Mutter" 14 (vgl. Lev 20,17)

     3. : ואם תגלה בת האח את ערות אחי אביה "und wenn die Tochter des Bruders die Scham des Bruders ihres Vaters aufdeckt" CD 5,1011

     4. : לוא יקח איש את אחות אביהו או את אחות אמו "nicht darf ein Mann die Schwester seines Vaters oder die Schwester seiner Mutter heiraten" 11QTa 66,1415 (vgl. CD 5,810)

     5. : אשת אביהו 12 (vgl. Dtn 23,1)

    4. : בני במאמר ובמעשה כבד אביך "mein Sohn, mit Rede und Tun ehre deinen Vater" Sir 3,8 (Ms.A 1r,1); כבוד איש כבוד אביו "die Ehre eines Mannes ist die Ehre seines Vaters" 11 (Ms.A 1r,34); s.a. Sir 3,12 (4); mit der Begründung כי כאל לאיש כן אביהו "denn wie Gott für einen Menschen, so ist sein Vater" 4Q418 frg. 9+9a-c,17 (par. 4Q416 frg. 2 iii,16, jedoch mit כאב statt כאל, Schreibfehler); missachtend כי מזיד בוזה אביו "fürwahr, der, der seinen Vater gering schätzt, handelt vermessen" Sir 3,16 (Ms.A 1r,78); צדקת אב i.S.v. "rechtes Verhalten gegenüber dem Vater" Sir 3,14 (Ms.A 1r,6; Ms.C 1r,1)

    5. : אב רשע יקוב ילד "einen frevelhaften Vater verwünscht ein Kind" Sir 41,7 (Ms.B 10v,16; Ms.Mas 3,8)

    6. : 4Q221 frg. 4,12 (Dtn 27,20); 4Q252 4,45 (Gen 49,4)

    7. : כי אתה מאבי ידעתני ומרחם [הקדשתני "denn du hast mich von meinem Vater her gekannt und vom Mutterleib an hast du mich geheiligt" 1QHa 17,2930 (Suk. 9,2930)

    8. : ועתה מבקש [אני אות]כה אבי אשר תשלחני "und jetzt bitte ich dich, mein Vater, dass du mich gehen lässt" 4Q200 frg. 4,45 (vgl. Tob 10,9 [Ms. 106] πaτερ)


     1. : vom Beter ותשימני אב לבני חסד וכאומן לאנשי מופת "und du (scil. Gott) hast mich eingesetzt als Vater für die Söhne der Gnade und als Kinderpfleger für die Männer des Zeichens" 1QHa 15,2324 (Suk. 7,2021); vom Aufseher (בקר‎ I) gegenüber den Vielen (רב‎ II) וירחם עליהם כאב לבניו "er soll Erbarmen haben mit ihnen wie ein Vater mit seinen Söhnen" CD 13,9; היה כאב ליתומים ותמור בעל לאלמנות "sei wie ein Vater für die Waisen und ein Ersatz des Ehemanns für die Witwen" Sir 4,10 (Ms.A 1r,2829)

     2. : ל]היות לי אדנ[ינ]ו כאב "für mich zu sein, oh unser Herr, wie ein Vater" 4Q379 frg. 18,4; כי כאל לאיש כן אביהו "denn wie Gott für einen Menschen, so ist sein Vater" 4Q418 frg. 9+9a-c,17 (par. 4Q416 frg. 2 iii,16, s.o. I.5)

     3. : ]וכרחמי אב "wie das Erbarmen eines Vaters" 4Q423 frg. 7,3

   2. : אברהם אב המון גוים "Abraham war der Stammvater einer Menge von Völkern" Sir 44,19 (Ms.B 14r,4); vgl. א]ברהם אביכם "Abraham, euer Stammvater" 4Q385a frg. 9,2, באברהם אבינו "mit/bei Abraham unserem Stammvater" XHev/Se 6 frg. 2,3

   3. : 4Q365 frg. 23,2 (vgl. Lev 23,43 בְּנֵי יִשְׂרָאֵל); 4Q390 frg. 1,7; 4Q504 frg. 1-2R ii,8; Sir 44,1 (Ms.B 13v,12)

    1. : רשענו אגם אנחנו גם אבותינו "wir haben gesündigt, sowohl wir als auch unsere Väter" CD 20,29 (vgl. 1QS 1,25); von der Sünde (עוון) der Väter 4Q434 frg. 1 ii,3; 4Q504 frg. 1-2R vi,56; von der Untreue (מעל‎ II) der Väter מעל אבותי 1QHa 12,35 (Suk. 4,34)

    2. : אל אבותינו "Gott unserer Väter" 1QM 13,7; יהוה אלוהי אבותינו "Jhwh, der Gott unserer Väter" 4Q377 frg. 2 ii,5; יהוה אלוהי אבותיכמה "Jhwh, der Gott eurer Väter" 11QTa 54,1213 (Dtn 13,4 יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם)

    3. : כי להם ברית האבות "denn ihnen gehört der Bund mit den Vätern" CD 8,1718 (par. 19,3031, vgl. Dtn 4,31 u. Jer 34,13); 1QM 13,7; 14,8; 4Q385a frg. 18 ia-c,9; vgl. CD 20,29 (s.o. A.III.1)

    4. : כי מאהבתו את אבותיך ומשמרו את השבועה "sondern weil er deine Väter liebte und den Schwur bewahrte" 19,28 (par. 8,15; vgl. Dtn 7,8; 9,5)

    5. : 11QTa 59,12

    6. : 11QTa 59,1415

    7. : 4Q185 frg. 1-2 ii,14

    8. : 4Q266 frg. 11,11; 4Q393 frg. 3,6

   4. : vom Hohepriester ללבוש את הבגדים[ תחת ]אביהו "um anzuziehen die Gewänder anstelle seines Vaters" 11Q20 1,22 (L.u.; par. 11QTa 15,16; Lev 21,10 ohne תחת אביהו); vom Priester allg. Sir 7,32 (Ms.D 0r,13) וגם לאביו הושיטה יד למען תשלם ברכתך "und auch seinem Vater strecke die Hand hin, das dein Segen unversehrt bleibe" (dgg. Ms.A 3r,4 wohl mit 𝔊 u. 𝔖 לאביו[ן; wahrsch. Schreibf. i. SirD)


    1. : אבי ואלהי "mein Vater und mein Gott" 4Q372 frg. 1,16; אבי ואדוני "mein Vater und mein Herr" 4Q460 frg. 9 i,6; א[ו]דיך אלהי אבי "ich will dich preisen, mein Gott, mein Vater" Sir 51,1 (Ms.B 20r,10); ייי אבי אתה "Jhwh, mein Vater bist du" 10 (Ms.B 20v,6); אתה אב לכול בני אמתכה "du bist ein Vater für alle Söhne deiner Wahrheit" 1QHa 17,35 (Suk. 9,35)


   5. : [ואשר ילו]ן על האבות [ישלח] מן העדה ולא ישוב "und wer murrt gegen die Väter, soll weggeschickt werden aus der Gemeinschaft und darf nicht zurückkehren" 4Q270 frg. 7 i,1314


    1. : עליך ועל עמך ועל בית אביך "über dich und über dein Volk und über die Familie deines Vaters" CD 7,11 (Jes 7,17); 4Q368 frg. 5,3; ובית אבי "Familie meines Vaters" 11Q5 19,17; בית אביהו "Familie seines Vaters" 11QTa 25,16; 57,16.19


     1. : לבית אבותו "für die Familie seiner Väter" 4Q365 frg. 26a-b,8 (vgl. לְבֵית־ אֲבֹתָיו Num 1,4); ל[ב]ית אבותם[ 4Q365 frg. 35 ii,4 (Num 17,21)

     2. : לראשי בתי האבות "für die Häupter der Familien der Väter" 11QTa 42,14

   6. : von den Familienhäuptern der Gemeinschaft ראשי אבות העדה 1QSa 1,2324; 1QM 2,7 (vgl. Ex 6,25; Num 32,28; 36,1); וראשי השבטים ואבות העדה "die Oberhäupter der Stämme und der Familien der Gemeinschaft" 1QM 2,3; in Bezug auf den Besitz der Familie oder Sippe ממכר על האבות 11QTa 60,15 (Dtn 18,8 מִמְכָּרָיו עַל־ הָאָבוֹת); כול אבות העדה[ "alle Familien der Gemeinschaft" 4Q299 frg. 76,3

  Ableitungen:

  אבות