חיים Leben

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חיים (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/160/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  trad. als Abstr. zu חי‎ II erklärt, wobei dann pl.-Bildungen wie בתולים od. נעורים als pluralische Abstr.-Bildungen mit Bezug auf Lebenszeitabschnitte (vgl. Gulkowitsch 1931, 16) od. Zustände (vgl. Gesenius/Kautzsch 1977, § 124b) zu vergleichen wären; eher aber eine sek. Pluralbildung zu חי‎ I wie מים zu /māy/ u. שמים zu /šamāy/, vgl. Barth 1888, 344; die vereinz. Belege mit sg. Rektion (4Q418 frg. 69 ii,13; Sir 34,27a [Ms.B 4v,11; Ms.F 1r,5]Sir 34,28 [Ms.F 1r,7]) belegen, dass חיים auch als sg. empfunden werden konnte, vgl. ähnl. für מים Num 19,13.20

  Formen:

  pl.abs.

  : חיים 1QS 2,3; Sir 40,29 (Ms.Mas 2,21), חיין 4Q27 frg. 108,2 (i.u.K.); + ב: בחיים 4Q418 frg. 71,3 (i.u.K.; od. zu חי‎ II); + ו: ]וחיים 4Q368 frg. 9,3; Sir 37,18 (Ms.B 7v,12); + ל: לחיים 4Q185 frg. 1-2 ii,2; + מן: מחיים Sir 30,17 (Ms.B 3r,10)

  cs.

  : חיי 1QHa 10,19 (Suk. 2,17); Sir 40,18 (Ms.Mas 2,8), חיים 4Q418 frg. 69 ii,13 (sic!); + ב: בחיי 1QS 4,7; Sir 37,26 (Ms.D 1v,16); + ו: וחיי 4Q511 frg. 2 i,4; Sir 37,25 (Ms.B 7v,16); + ל: לחיי 4Q181 frg. 1,4; CD 3,20; Sir 4,1 (Ms.A 1r,21); + מן: מחיי Sir 30,17 (Ms.B 3r,9)

  + sf. 3.m.sg.

  : qhe. von חי‎ I/חיי ausgehend חיו 1QS 3,1 (vgl. חי‎ I Sprachg.); חייהו 4Q416 frg. 2 iv,6 (vgl. חי‎ I Sprachg.); + ל: לחיו 1QS 1,1; dgg. Sir חייו 3,13 (Ms.A 1r,6); + ב: בחייו 10,9 (Ms.A 3v,26)

  + sf. 3.f.sg.

  : חייה 11QTa 57,18

  + sf. 2.m.sg.

  : חייך Sir 3,12 (Ms.A 1r,5), חייכה 4Q416 frg. 2 ii,5, חיכה 4Q140 frg. 1,27 (= חַיֶּיךָ Dtn 6,2); + ב: בחייך Sir 37,27 (Ms.B 8r,1); בחייכה 4Q418 frg. 88 ii,2 = בחיכה[ 4Q417 frg. 2 i,10; + ב + ו: ובחייכה 4Q418 frg. 103 ii,9 (L.u.); + ל: לחייכה 4Q416 frg. 2 ii,21

  + sf. 2.f.sg.

  : חייך 4Q84 frg. 15 iv+21 ii-24,1 (= חַיָּיְכִי Ps 103,4)

  + sf. 1.comm.sg.

  : חיי 1QHa 13,8 (Suk. 5,6); Sir 51,1 (Ms.B 20r,11), חיאי 4Q222 frg. 1,1; + ב: בחיי 4Q434 frg. 4,1; + ו: וחיי 1QHa 17,6 (Suk. 9,6)

  + sf. 3.m.pl.

  : חייהם[] 4Q385a frg. 17a-e ii,2; Sir 16,26 (Ms.A 6v,29); + ב: בחייהם 1QHa 24,27 (Suk. frg. 45,7); CD 4,21; Sir 16,3 (Ms.A 6v,4), בחייהמ[ 4Q391 frg. 10,4 (L.u.)

  + sf. 1.comm.pl.

  : חיינו 4Q508 frg. 39,1; + ב: בחיינו 2

  det.

  : החיים 1QS 3,7

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : Sir 36,14 (Ms.E 1r,24) ונוכח חיים מות "und das Gegenteil des Lebens ist Tod" (|| zu ונוכח האור ח[שך "und das Gegenteil des Lichts ist Finsternis"); Sir 41,1 (Ms.B 10v,7) חיים למות "Leben für den Tod" als Textverderbnis für הוי למות "wehe, oh Tod!" (so a.Rd. u. wahrsch. Ms.Mas 2,24)

    2. : 40,29 (Ms.B 10v,4) אין חייו למנות חיים "man kann sein Leben nicht als Leben zählen"

    3. : in der Dam. i.K. der Beurteilung von Hautkrankeit 4Q266 frg. 6 i,12 והגיד נמלא [ד]ם ור[ו]ח החיים עולה ויורדת בו[ "und die Ader ist voll Blut und der Geist des Lebens steigt in ihr auf und ab" (par. 4Q272 frg. 1 ii,1), vgl. 4Q272 frg. 1 i,7 רו]ח החיים עולה וירדת "der Geist des Lebens steigt auf und ab"

    4. : mit ספר‎ II (vgl. Ps 69,29) כול הכתוב בספר החיים[ "alles, was im Buch des Lebens/der Lebenden geschrieben ist" 4Q504 frg. 1-2R vi,14 u. מספר החי[י]ם[ "vom Buch des Lebens/der Lebenden" 4Q381 frg. 31,8     1. : 4Q508 frg. 39,1 ואנו חיינו בלב יגון "aber wir – unser Leben (ist?) mit einem kummervollen Herzen"; Sir 34,10 (Ms.B 3v,1516) כי ברבות שלום חייו ... מי ברכו וישלם חייו "denn im Zunehmen von Heil verläuft sein Leben ... wer hat ihn gesegnet und sein Leben heilvoll gemacht?"; 40,29 (Ms.B 10v,4) איש משגיח על שלחן זר אין חייו למנות חיים "jemand, der auf den Tisch eines Fremden (s. zu זר‎ I) blickt, sein Leben kann man nicht als Leben zählen"; neben עקבה i. d. Warnung vor Nichtsnutzen אל תאמין בחייהם ואל תבטח בעקבותם "vertraue nicht auf ihr Leben und vertraue nicht auf ihr Ende" Sir 16,3 (Ms.A 6v,45; Ms.B 2v,9 l. בחיליהם "ihre Kräfte" statt בחייהם "ihr Leben"); mögl. Sir 30,28a (Ms.E 1v,7) בן ואשה אהב ורע אל תמשיל בחייך "einen Sohn, eine (Ehe-)Frau, einen Freund oder einen Genossen mach nicht zum Herrn über dein Leben" (eher aber zu V.2)

     2. : מה חיים חסר היין שהוא מראשית לשמחה נוצר "Was ist ein Leben, das des Weines entbehrt, der von Anfang an zur Freude geschaffen wurde" Sir 34,27a (Ms.B 4v,10; teilw. erhalten in Ms.F 1r,4) u. חיים למה יחסר תירוש "das Leben – warum soll es Most entbehren?" Sir 34,28 (Ms.F 1r,7), vgl. II.2.a u. III.1.a


     1. : Sir 40,18 (Ms.B 10r,9) חיי יין ושכר ימתקו ומשניהם מוצא אוצר "ein Leben in Wein und Rauschtrank ist angenehm, aber mehr als beide jemand, der einen Schatz findet"

     2. : 40,28 (Ms.B 10v,3) חיי מתן אל תחי טוב נאסף ממסתולל "ein Bettlerleben sollst du nicht leben; besser dran ist einer, der umkommt, als einer, der sich aufspielt (?)"

     3. : Sir 4,1 (Ms.A 1r,2122) בני אל תלעג לחיי עני ואל תדאיב נפש עני ומר נפש "mein Sohn, spotte nicht über das Leben eines Elenden und lasse nicht verschmachten die Seele eines Elenden und eines, dessen Seele bitter ist"

     4. : Sir 22,11 (Ms.C 4Av,2) [-- ]ממות חיים רעים "... als der Tod ist ein schlechtes Leben" (i.u.K.; zum Folgenden s. 3.a); Sir 30,17 (Ms.B 3r,9) טוב למות מחיי שוא ונוחת עולם מכאב נאמן "Sterben ist besser als vergebliches Leben und ewige Ruhe besser als beständiger Schmerz" (a.Rd. מחיים רעים "als ein schlechtes Leben" für מכאב נאמן)


     1. : Sir 22,12 (Ms.C 4Av,34) [אבל גו]וע שבעת ימים [אבל ]רש כל ימי חייו "die Trauerfeier für einen Toten dauert sieben Tage, die Trauer eines Armen alle Tage seines Lebens" (zum Vorausgehenden s. 2.d)

     2. : 1QS 3,1 (par. 4Q257 3,2) משפטי צדק לוא חזק למשוב חיו "rechte Bestimmungen hält er nicht fest für eine Umkehr seines Lebens" od. l. למשוב (שוב inf.) "... um sein Leben zu wenden"

     3. : Sir 45,5 (Ms.B 14v,2) וישם בידו מצוה תורת חיים ותבונה "und er hat in seine Hand das Gebot gelegt, Weisung des Lebens und Einsicht"

    1. : 1QHa 24,27 (Suk. frg. 45,7) ]הרשיעו בחייהם "sie frevelten in ihrem Leben"; am Werkbeginn 1QS 1,1 ל[ -- ]שים לחיו "... für sein (scil. des Maskils?) Leben" (par. 4Q255 frg. 1,1 teilw. erg.)     1. : i.K. einer Warnung vor Darlehen 4Q416 frg. 2 ii,5 בעד רעיכה נת]תה כל חייכה בו "zugunsten deines Nächsten hast du dein ganzes Leben mit ihm (scil. Beutel mit Ersparnissen) gegeben" (par. 4Q418 frg. 8,5; Beginn erg. mit par. 4Q417 frg. 2 ii+23,7); i.K. von Armut 2021 פן תבוז לחייכה "damit du deinem Leben gegenüber nicht geringschätzig bist"; Sir 16,26 (Ms.A 6v,29) כברא אל מעשיו מראש על חייהם [--] "als Gott seine Werke von Anfang an erschuf, im Hinblick auf ihr Leben ..."; Sir 50,29 (Ms.B 20r,10) כי יראת ייי חיים "denn die Furcht vor Jhwh ist Leben"; 34,27a (Ms.B 4v,10; Ms.F 1r,4) למי היין חיים "für wen ist der Wein Leben?" (vgl. II.1.b)

     2. : 1QHa 17,1112 (Suk. 9,1112) ולא גערתה חיי ושלומי לא הזנחתה ולא עזבתה תקותי "und mein Leben hast du nicht bedroht und mein Heil hast du nicht verworfen und meine Hoffnung hast du nicht verlassen"; 4Q437 frg. 2 i,11 ומשאול העלות נפ[ש]י חיים נתתה[ "und aus der Scheol hast du meine Seele hinaufgeführt, Leben hast du gegeben ..."; 4Q508 frg. 39,2 ]לוא נאמין בחיינו "wir sind uns unseres Lebens nicht sicher"; i.u.K. 1QHa 17,56 (Suk. 9,56) ו[־־־־]י עמד לי מרחוק וחיי מצד "und mein ... steht für mich von Ferne und mein Leben abseits"

    1. : Sir 30,22 (Ms.B 3r,15) שמחת לבב הם חיי איש וגיל אדם האריך אפו "die Freude des Herzens ist das Leben des Menschen und der Jubel eines Menschen verlängert sein Leben"

    2. : Sir 11,14 (Ms.A 4v,4) טוב ורע חיים ומות ריש ועושר מייי הוא "Gutes und Böses, Leben und Tod, Armut und Reichtum, von Jhwh ist dies"; Sir 37,18 (Ms.B 7v,12; Ms.D 1v,78) טוב ורעה וחיים ומות "Gutes und Böses und Leben und Tod"; Sir 15,17 (Ms.A 6r,28) לפני אדם חיים ומוות אשר יחפץ ינתן לו "vor einem Menschen sind Leben und Tod, das was er will, wird ihm gegeben werden" (ähnl. Ms.B 2v,1)


     1. : s. III.2

     2. : s. 4.e

     3. : 1QHa 10,19 (Suk. 2,17) ויהפוכו לשוחה חיי גבר "und sie haben das Leben eines Mannes in ein Grab verwandelt"

     4. : s. 4.e

     5. : Sir 30,15 (Ms.B 3r,7) חיי שר אויתי מפז ורוח טובה מפנינים "gesundes Leben begehre ich mehr als Feingold, und einen gesunden Geist mehr als Korallen", a.Rd. בשר u. שאר "(Leben des) Leibes" für שר im Haupttext


     1. : 1QS 3,7 להביט באור החיים "so dass er das Licht des Lebens erblickt"

     2. : 4Q525 frg. 15,8 ]לוא ישיגו אורחות חיים "sie werden die Wege des Lebens nicht erreichen" (Prov 2,19); i.u.K. 4Q437 frg. 4,4 ]אורח חיים "Weg des Lebens" (Ps 16,11; Prov 5,6; 15,24)

     3. : 4Q439 frg. 1 i+2,12 ולהקים דרך חיים "und um einzusetzen einen Weg des Lebens" (Jer 21,8; Prov 6,23); ]דרך חיים[ "Weg des Lebens" 4Q299 frg. 79,3 (i.u.K.); i.Ggs.z. שחת‎ II "Verderben" od. שחת‎ IV "Grube" 4Q270 frg. 2 ii,1920 ואגלה] לכם דרכי חיים ונתיבות שחת "und ich will für euch Wege des Lebens und Pfade des Verderbens/zur Grube enthüllen"; vgl. a. דרך לחיים "ein Weg, der zum Leben führt" 4Q185 frg. 1-2 ii,12

     4. : 1QHa 16,1314 (Suk. 8,1213) בל י[בוא ז]ר במעין חיים ועם עצי עולם לא ישתה מי קודש "(so dass) kein Fremder an die Quelle des Lebens gelangt und mit ewigen Bäumen heiliges Wasser trinkt" (par. 1Q35 frg. 2,1; zur Fortsetzung s. 5.e)

     5. : 1415 (Suk. 8,1314) ראה בלא הכיר ויחשוב בלא האמין למקור חיים "er (scil. ein Fremder) sah, ohne zu erkennen, und er plante, ohne der Quelle des Lebens zu vertrauen" (zum Vorausgehenden s. 5.d)

     6. : neben מים 67 (Suk. 8,56) עצי חיים במעין רז מחובאים בתוך כול עצי מים "Bäume des Lebens an einer Quelle von Geheimnis, verborgen in der Mitte aller Bäume am Wasser" (i.A.v. Gen 2,9); 4Q385a frg. 17a-e ii,23 ימי חייהם[] בעפי עץ החיים "Tage ihres Lebens(,) im/durch Laub (L.u.) des Baums des Lebens"

     7. : Sir 6,16 (Ms.A 2r,1718) צרור חיים אוהב אמונה "ein Beutel des Lebens ist ein zuverlässiger Freund"; in unsich. Zuordnung (od. zu חי‎ II) 1QHa 10,22 (Suk. 2,20) אודכה אדוני כי שמתה נפשי בצרור החיים "ich will dir danken, Adonai, denn du hast meine Seele in den Beutel des Lebens gelegt" (vgl. 1 Sam 25,29, auch dort Zuordnung zu חי‎ II od. חיים mögl., s.a. zu חי‎ II)

     8. : i.u.K. 4Q418 frg. 126 ii,8 בכבוד עולם ושלום עד ורוח חיים "in ewiger Herrlichkeit und andauerndem Wohlergehen und einem Geist des Lebens"

     9. : Sir 34,20 (Ms.B 4r,15) שנות חיים על קרב צולל "belebender Schlaf (pl.) liegt auf einem Bauch, der zur Ruhe kommt"

   1. : 1QHa 13,8 (Suk. 5,6) ותעזור משחת חיי "und du hast meinem Leben (= mir) aus dem Grab geholfen"; mögl. 16,30 (Suk. 8,29) הגיעו לשחת חי[י "nahe ans Grab kommt mein Leben" (L.u.)


    1. : בלא מוסר רבים גועו וחנשמר יוסיף חיים "ohne Zucht sind viele umgekommen, aber wer sich hütet, vermehrt (das) Leben" Sir 37,31 (Ms.D 1v,2021; ähnl. Ms.B 8r,5); i.Zshg. der Verkürzung des Lebens פן תק]ציר חייכה "dass du dein Leben nicht verkürzt" 4Q418 frg. 7b,4 (i.u.K.; par. 4Q417 frg. 2 i,21) u. mit גבול 4Q416 frg. 2 iv,6 ואשר ימשול בה זולתכה הסיג גבול חייהו "und wer abgesehen von dir über sie (scil. deine Frau) herrscht, hat die Grenze seines Lebens versetzt"; בני בחייך נס נפשך "mein Sohn, stelle in deinem Leben (i.S.v. solange/während du lebst) deine Seele auf die Probe" Sir 37,27 (Ms.B 8r,1; Ms.D 1v,16 dort u. a.Rd. von Ms.B 8r,1 בחמר "beim Wein" statt בחייך); mögl. a. i. dem syntaktisch schwierigen Spruch Sir 41,4 (Ms.B 10v,13) לאלף שנים מאה ועשר _____ אין תוכחות בש[אול] חיים "bis zu tausend Jahren, hundert oder zehn: in der Scheol gibt es keine Vorwürfe (hinsichtlich) des Lebens" (Haupttext איש statt אין; חיים mögl. am Ende nachgetragen); viell. a. בחייכה ושלומכה לרוב שני[ "... in deinem Leben und dein Heil zu einer Menge von Jahren (von ...)" 4Q418 frg. 88 ii,2 (i.u.K.)

    2. : 4Q391 frg. 10,2 מ]לכים בחייהם "Könige zu ihren Lebzeiten" (i.u.K.) u. ]הלכו בחייהמ[ "sie gingen zu ihren Lebzeiten" Z. 4 (i.u.K.); פן תעמל בחיכה[ "dass du dich nicht abmühst zu deiner Lebzeit" 4Q417 frg. 2 i,10 (i.u.K.; par. 4Q416 frg. 2 i,5); ובחייכה לוא תמצא "und in deinem Leben wirst Du nicht finden/wird nicht gefunden werden ..." 4Q418 frg. 103 ii,9 (i.u.K.); אברך שמך בחיי אשר הצלתני "ich will deinen Namen preisen mein Leben (lang), denn du hast mich gerettet" 4Q437 frg. 2 i,4 (i.u.K.; par. 4Q434 frg. 4,1); הם ניתפשים בשתים בזנות לקחת שתי נשים בחייהם "sie sind gefangen durch zweierlei in Unzucht, weil sie sich in ihrem Leben (scil. dem der Männer) zwei Frauen nehmen" CD 4,2021 (häufig cj. zu בחייהן, d.h. zu Lebzeiten der Frauen); Sir 10,9 (Ms.A 3v,2526) מה יגאה עפר ואפר אשר בחייו יורם גִּּוְיֹו "was überhebt sich Staub und Dreck, wo doch zu seinen Lebzeiten seine Eingeweide verfaulen"; i.Ggs.z. מות‎ II Sir 48,14 (Ms.B 18r,3) בחייו עשה נפלאות ובמותו תמהי מעשה "in seinem Leben tat er (scil. Elischa) Wunder und in seinem Tod Wundertaten"; wahrsch. בן ואשה אהב ורע אל תמשיל בחייך "einen Sohn oder eine (Ehe-)Frau, einen Freund oder einen Nächsten mache nicht zum Herrn zu deinen Lebzeiten" Sir 30,28a (Ms.E 1v,7; alternativ s. II.1.a)

    3. : i.A.v. Dtn 30,20 wahrsch. [כי] הוא חי[יכה] ואורך ימ[יכה] "denn das ist dein Leben und die Länge deiner Tage" 1Q22 2,5 i.S.v. "damit du lebst und alt wirst", vgl. ähnl. למען חייכה וארוך ימיכה "um deines Lebens und der Länge deiner Tage willen" 4Q416 frg. 2 iii,19 (i.u.K.)

    4. : Sir 37,25 (Ms.D 1v,1213) חיי אנוש ימים מספר וחיי ישרון ימי אין מספר "die Lebenszeit eines Menschen sind Tage von (begrenzter) Zahl, aber die Lebenszeit Jeschuruns sind Tage ohne Zahl" par. Ms.B 7v,16 חיי איש מספר ימים וחיי עם ישראל [--] "die Lebenszeit eines Menschen sind eine (begrenzte) Zahl an Tagen, aber die Lebenszeit des Volkes Israel ..." (a.Rd. ישורון "Jeschurun" für Haupttext ישראל)

    5. : 1QS 4,7 באורכ ימים ... עם כול ברכות עד ושמחת עולמים בחיי נצח "während der Länge der Tage ... mit allen ewigen Segnungen und| ewiger Freude während eines ewigen Lebens"; CD 3,20 המחזיקים בו לחיי נצח וכל כבוד אדם להם "die, die an ihm festhalten, sind für das ewige Leben und jede Ehre des Menschen gehört ihnen"; 4Q511 frg. 2 i,4 וחיי נצח "und ewiges Leben"

    6. : 4Q181 frg. 1,34 להתחשב עמו בס[וד] [א]לים לעדת קודש במעמד לחיי עולם "so dass sie (scil. die Erwählten) als sein (scil. Gottes) Volk in den Rat der Göttlichen gerechnet werden zu einer heiligen Gemeinschaft am Standort für ewiges Leben" sowie i.u.K. Z. 6 ]לחיי ע[ו]ל[ם; 4Q418 frg. 69 ii,13 חיים עולם נחלתם "ewiges Leben ist ihr (scil. der Söhne des Lichts) Erbteil"; Sir 37,26 (Ms.D 1v,1416) חכם עם ינחל כבוד ושמו עומד בחיי עולם "ein Weiser des Volkes erlangt Ehre und sein Ansehen hat Bestand in einem Leben von Dauer"


     1. : 2Q20 frg. 1,2 ]כול י[מ]י חיי יוסף "alle Tage des Lebens Josefs" (i.u.K.); [כול ]ימי חיאי "alle Tage meines (scil. Jakobs) Lebens" 4Q222 frg. 1,1 (i.u.K.); ובכול י]מי חייה "und an allen Tagen ihres (scil. Leas) Lebens" 4Q223-224 frg. 2 iii,19 (i.u.K.); ולוא יקח עליה אשה אחרת כי היאה לבדה תהיה עמו כול ימי חייה "und er darf nicht zusätzlich zu ihr eine weitere Frau heiraten, sondern allein jene sei mit ihm alle Tage ihres Lebens" 11QTa 57,1718; בני התחזק בכבוד אביך ואל תעזבהו כל ימי חייך "mein Sohn, halte dich an die Ehrung deines Vaters und lasse ihn nicht im Stich alle Tage deines Lebens" Sir 3,12 (Ms.A 1r,45) u. V. 13 (56) ואל תכלים אותו כל ימי חייו "und nicht beschäme ihn (scil. den Vater) alle Tag seines Lebens"

     2. : 4Q223-224 frg. 2 i,46 אם[ תקרבנה שנ]י לשני חי[יך] "wenn meine Jahre den Jahren deines Lebens nahe kommen" (i.u.K.; vgl. Jub 34,4–5 u. 35,7–12)

    7. : [ב]שנת ארבע מאות ושמונים לחיי נוח "im vierhundertachtzigsten Jahr des Lebens Noachs" 4Q252 1,1 (i.K. v. Gen 6,3); בשנת שש מאות שנה לחיי נוח "im sechshundertsten Jahr des Lebens Noachs" 34 (Gen 7,11); באחת ושש מאות שנה לחיי נוח "im sechshundertersten Jahr des Lebens Noachs" 2,1 (i.K. v. Gen 8,1314)