ארך‎ II Länge

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, ארך‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/180/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qutl (› qotol, vgl. Kutscher 1974, 502–4; Qimron 1976, § 332.1), Wz. ארך‎ I (mas. אֹרֶךְ, she. å̄rək; vok.b vereinz. a. ʾarak, Yeivin 1985, 952), "Länge" (räumlich/zeitlich): he.

  Formen:

  sg.abs.

  : אורך 1QM 4,15; + ו: ואורך 11QTa 38,13; + ב: באורך 40,8

  cs.

  : ארך 4Q364 frg. 18,3 (i.u.K., mögl., aber weniger wahrsch. ארוך); CD 2,4, אורך 1QM 5,6, ארוך 4Q435 frg. 2 i,4; + ו: ]יארכ 4Q422 frg. Q,1 (L.u., i.u.K., od. l. ]יארכ u. zu ארך‎ I]), ואורך 1QS 4,3, ואורך 1QM 1,9, וארוך 1QHa 4,29 (Suk. 17,17); + ב: בארך 4Q421 frg. 1a ii-b,14, באורכ 4Q471 frg. 2,3, בא[ו]רך 4Q301 frg. 3a-b,4, ]בארוך 4Q420 frg. 1a ii-b,2; + ב + ו: ובארך 4Q525 frg. 21,8 (L.u.); Sir 5,11 (Ms.A 2r,1); + כ + ו: ]וכארך 4Q200 frg. 2,6 (L.u.); + ל: לארך[ 4Q84 frg. 6,15 (= Ps 93,5), ]לאורך 4Q461 frg. 4,3 (L.u.)

  + sf. 3.m.sg.

  : ]ארכו[ PAM 43.673 frg. 45,1 (i.u.K., weniger wahrsch. ארך‎ I), אורכו 4Q365 frg. 12a-b ii,7; + ו: ואורכו 4Q365a frg. 2 ii,8

  + sf. 3.f.sg.

  : ארכה[ 4Q299 frg. 23,5 (L.u., i.u.K., weniger wahrsch. ארך‎ I)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : 1QM 4,15 אות כול העדה אורך ארבע עשרה אמה "das Feldzeichen der ganzen Gemeinschaft: die Länge beträgt vierzehn Ellen"; 4Q365 frg. 12a-b ii,7 vom Brandopferaltar חמש אמות אורכו "fünf Ellen betrug seine Länge"; 11QTa 38,13 von einem Hof des Tempels ואורך לרוח הקדם שמונים וארבע מאות באמה "und einer Länge in Richtung Osten von vierhundertachtzig Ellen"; ferner 1QM 5,7.1213; 4Q365a frg. 2 ii,8

     2. : vom חשן 4Q365 frg. 12b iii,9 זרת אורכו וזרת רחובו "eine Spanne beträgt seine Länge und eine Spanne seine Breite" (Ex 39,9), vgl. frg. 9a-b i,2

    1. : 1QM 5,6 אורך המגן אמתים וחצי ורוחבו אמה וחצי "die Länge des Schildes beträgt zweieinhalb Ellen und seine Breite beträgt anderthalb Ellen"; von einem Hof des Tempels 11QTa 38,1314 וככה רוחב ואורך לכול רוחותיה "und so sei (die) Breite und Länge in all seinen Richtungen" (s.a. I.1.a)

    2. : i.K. der Armenfürsorge 4Q200 frg. 2,6 ]וכארך ידכה בני היה[ עושה -- ]צדקות "und gemäß des Vermögens deiner Hand, mein Sohn, sei einer, der tut ... gerechte Taten" (Tob 4,7; i.u.K.)


    1. : i.A.v. Dtn 30,20 i.S.v. "damit du lebst und alt wirst" wahrsch. [כי] הוא חי[יכה] ואורך ימ[יכה] "denn das ist dein Leben und die Länge deiner Tage" 1Q22 2,5, vgl. ähnl. למען חייכה וארוך ימיכה "um deines Lebens und der Länge deiner Tage willen" 4Q416 frg. 2 iii,19 (i.u.K.)

    2. : 4Q426 frg. 1 i,1 ומדת דעת ואורך ימים "und Ausmaß der Erkenntnis und Länge der Tage" (i.u.K.)

    3. : 4Q418 frg. 137,4 ]ואורך ימיכה ירבו מודה ושכ[ "und die Länge deiner Tage; sie (die Tage?) werden sehr zahlreich sein und ..."

    4. : 1QHa 5,3435 (Suk. 13,1718) ב]רוב עדנים עם שלום עולם ואורך ימים "in Fülle von Wonnen zusammen mit ewigem Wohlergehen und Länge der Tage"; 1QS 4,7 באורכ ימים ... עם כול ברכות עד ושמחת עולמים בחיי נצח "während der Länge der Tage ... mit allen ewigen Segnungen und ewiger Freude während eines ewigen Lebens"; vgl. 1QM 1,89 לכול קצי ע[ולמים] לשלום וברכה כבוד ושמחה ואורך ימים "für alle ewigen (?) Zeiten zu Wohlergehen und Segen, Ehre, Freude und Länge der Tage"     1. : לספר צדקותיך וארוך אפים "um zu erzählen von deinen gerechten Taten(,) und Langmut" 1QHa 4,29 (Suk. 17,17; i.u.K.); ארך אפים עמו ורוב סליחות "Langmut ist bei ihm und eine Fülle von Vergebungen" CD 2,4

     2. : in der Zwei-Geister-Lehre ורוח ענוה ואורך אפים ורוב רחמים וטוב עולמים "und einen Geist der Demut und Langmut und Fülle an Erbarmen und ewige Güte" 1QS 4,3; ]ותשם לי רוח ארוך [אפים "und du gabst mir einen Geist der Langmut" 4Q435 frg. 2 i,45 (אפים erg. nach par. 4Q436 frg. 1 ii,3); ]בארוך אפים ישיב פתגם "mit Langmut soll er eine Antwort geben" 4Q420 frg. 1a ii-b,2 (par. 4Q421 frg. 1a ii-b,14)

     3. : neben חמה‎ II 4Q301 frg. 3a-b,4 ונכבד הו[א] בא[ו]רך אפיו [וגדו]ל הואה ברוב חמת[ו "und geehrt ist er in seiner Langmut, aber groß ist er in der Fülle seines Zorns"; neben חרון mögl. 4Q525 frg. 21,8 חרון ובארך [אפים "Zorn und mit Langmut" (i.u.K.)

     4. : 4Q461 frg. 4,3 ]לאורך אפך "für deine Langmut" (i.u.K., L.u.)

    1. : Sir 5,11 (Ms.A 2r,1) היה ממהר להאזין ובארך רוח השב פתגם "sei schnell (bereit) zu hören, und mit Geduld gib Antwort" (vgl. III.1.b; 𝔊 μακροθυμια; weniger wahrsch. "Gelassenheit, Bedächtigkeit", so z.B. Ges18, s.v. אֹרֶך; Sauer 2000, 77), vgl. ארך ענה "Länge des Antwortens" Ms.C 2v,57 היה נכון בשמועה טובה ובארך ענה תענה נכונה "sei gelassen bei einer guten Nachricht und bei der Länge des Antwortens antworte korrekt"