גבר‎ II einer, der mächtig, stark, durchsetzungsfähig ist

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גבר‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/218/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatl, Wz. גבר‎ I (mas. גֶּבֶר; she. gå̄bår; Sec. γαβρ; Hier. geber), "einer, der mächtig, stark, durchsetzungsfähig ist" › "Mann" › allg. wie איש/אנוש‎ I "Mann", "Mensch" (vgl. גבר‎ II): bhe.; mhe.1 i.d.B. "Mann" nur SifS 27,1 (in einem auf Hillel zurückgeführten Spruch; sonst vereinz. i.d.B. "Hahn", "Penis"); selten mhe.2 (mhe.2b, Midraschim), piyyut.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : גבר 1QS 4,20; Sir 11,28 (Ms.A 4v,18); + ו: וגבר 1QHa 17,15 (Suk. 9,15; L.u.); Sir 38,4 (Ms.B 8r,10; L.u.); + ל: לגבר 4Q300 frg. 7,1

  cs.

  : גבר CD 19,8

  det.

  : הגבר 4Q175 1,9

  pl.cs. + sf. 1.comm.sg.

  : גברי 1Q8 5b,6 (für גִבּוֹרַי Jes 13,3 = 1QIsaa 11,13; od. als seltene Defektivschreibung zu גבור‎ I; s.d. B)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 4Q159 frg. 2-4,6 אל יהיו כלי גבר על אשה "nicht soll Männerzeug an einer Frau sein" (vgl. Dtn 22,5)

    2. : הוצא בת ויצא עסק ואל נבון גבר חברה "verheirate eine Tochter und Sorge wird ausziehen, aber mit einem verständigen Mann verbinde sie" Sir 7,25 (Ms.A 2v,27; Ms.D 0r,78, Anfang erg.)

    3. : neben זכר‎ III 1QHa 11,1011 (Suk. 3,910) והרית גבר ... תמליט זכר ... ויפלט גבר ממשברים "und diejenige, die schwanger ist mit einem Mann ... sie entbindet ein männliches (Kind) ... und es rettet sich ein Mann aus Krampfwehen"


     1. : i.Bz.a. Bileam ונאם הגבר שהתם העין "und Ausspruch des Mannes, dessen Auge geöffnet ist" 4Q175 1,910 (Num 24,15); חרב עורי על רועי ועל גבר עמיתי "Schwert, wache auf gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mir nahe steht" CD 19,78 (Zit. Sach 13,7)

     2. : ויהפוכו לשוחה חיי גבר אשר הכינותה בפי ותלמדנ ו{ }בינה שמתה בלבבו "und sie verwandelten in ein Grab das Leben desjenigen Mannes, den du durch meinen Mund gefestigt und gelehrt hast; und Einsicht hast du in sein Herz gesetzt" 1QHa 10,1920 (Suk. 2,1718) korrigiert aus ותלמדנ ו{ }בינה "... und den du gelehrt hast; Einsicht ..." (s. למד‎ I)


    1. : in d. Zwei-Geister-Lehre ואז יברר אל באמתו כול מעשי גבר יזקק לו מבני איש "und dann wird Gott läutern durch seine Wahrheit alle Taten des Menschen, er wird für sich das Gebilde des Menschen läutern" 1QS 4,20 u. 2324 עד הנה יריבו רוחי אמת ועול בלבב גבר ... וכפי נחלת איש באמת "bis dahin werden sich streiten die Geister der Wahrheit und des Frevels in dem Herzen eines Menschen ... und entsprechend dem Besitz eines Menschen an Wahrheit"; 4Q416 frg. 2 iii,15 ואז תדע מה מר לאיש ומה מתוק לגבר "und dann wirst du erkennen, was für den Menschen bitter und was für den Menschen süß ist" (par. 4Q418 frg. 9+9a-c,16); vgl. ]ולא נסתר עמל מעיני בדעתי יצרי גבר ותשובת אנוש את[בנונה "und nicht war die Mühe verborgen vor meinen Augen, als ich das Trachtens des Menschen erkannte; und die Rückkehr (zum Tod?) des Menschen will ich begreifen" 1QHa 19,2223 (Suk. 11,1920; Schluss erg. mit par. 4Q427 frg. 1,3)

    2. : מופתי גבר "Zeichen des Menschen" 4Q511 frg. 48-49+51,5 (mögl. neben אל‎ III, ebd.)


    1. : לוא אשיב לאיש גמול רע בטוב ארדפ גבר "keinem Menschen vergelte ich eine böse Tat; mit Gutem verfolge ich einen Menschen" 1QS 10,1718 (par. 4Q260 4,45); אנוש מאנוש יצדק וגבר מרעהו ישכיל "ein Mensch wird gerechter sein als ein anderer Mensch und ein Mann wird einsichtiger sein als sein Nächster" 1QHa 17,1516 (Suk. 9,1516; L.u.); לפני מות אל תאשר גבר ובאחריתו ינכר איש "nicht preise einen Menschen glücklich vor dem Tod, sondern an seinem Ende wird ein Mensch erkannt" Sir 11,28 (Ms.A 4v,1718)

    2. : ואף כיא הון יבגוד גבר יהיר "vielmehr wird Reichtum den hochmütigen Mann verraten" 1QpHab 8,3 (für וְאַף כִּי־ הַיַּיִן בּוֹגֵד גֶּבֶר יָהִיר Hab 2,5); ומה רם לגבר מצדק[ "und was ist erhabener für einen Menschen als rechtes Handeln" 4Q300 frg. 7,1; וכאדנים לגבר כן אמו "und wie ein Herr (vgl. zu אדון A.I.2.b) für einen Menschen, so ist seine Mutter" 4Q416 frg. 2 iii,16; אל מארץ מוציא תרופות וגבר מבין אל ימאס בם "Gott lässt aus der Erde Heilkäuter hervorgehen, und ein Mann, der verständig ist, soll sie nicht verschmähen" Sir 38,4 (Ms.B 8r,10); כיוסף אם נולד גבר "wie Josef wurde wahrlich kein Mensch geboren" 49,15 (Ms.B 19r,5); חסר!י לב יבינו אלה וגבר פותה יחשב זאת "Unverständige meinen dies, und jemand, der einfältig ist, denkt jenes" Sir 16,23 (Ms.A 6v,27)

  1. : || zu מחוקק "Anführer" 10,5 (Ms.A 3v,21) ביד אלהים ממשלת כל גבר ולפני מחֹוקק ישית הודו "in der Hand Gottes ist die Herrschaft eines jeden Mächtigen, und vor den Anführer stellt er dessen Majestät"