גדל‎ I groß sein/werden

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גדל‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/858/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  GDL (e/a) teilw. › (a/a), "groß sein/werden": he.

  Formen:

  qal pf. 3.comm.pl. + ו

  : וגדלו Sir 44,2 (Ms.B 13v,3; od. pi. pf. 3.m.sg. + sf. 3.m.sg. od. eher zu גודל‎ II)

  pf.cons. 3.m.sg.

  : וגדל 4Q216 6,9 (i.u.K.)

  impf. 3.m.sg.

  : יגדל 11Q5 18,14 (od. pi.)

  3.m.pl.

  : יגדלו 4Q521 frg. 5 i+6,7 (od. pi.)

  pl.

  : יגדלו 4Q521 frg. 5 i+6,7 (i.u.K., od. pi.)

  impf.cons. 3.f.sg.

  : ותגדל Sir 47,24 (Ms.B 17v,4)

  inf.cs. (od. zu pi.) + ל

  : לגדל 1QHa 14,18 (Suk. 6,15); + ל + ו: ולגדל 15,22 (Suk. 7,19)

  pi. pf. 3.m.sg.

  : גדיל Sir 43,5 (Ms.B 12v,6)

  impf. 3.m.sg.

  : יגדל 11Q5 18,14 (od. qal)

  3.m.pl.

  : יגדלו 4Q521 frg. 5 i+6,7 (od. qal)

  ptz. m.sg.abs./cs. + ו

  : ומגדל[ה? 4Q403 frg. 1 ii,25 (i.u.K.; mögl. a. hif. ptz. m.sg.cs. od. l. ומגדל[ה? zu מגדל[ה])

  det.

  : המגדל Sir 50,22 (Ms.B 20r,1)

  inf.cs.

  : גדל 1QM 4,8 (od. zu גודל‎ II); + ל: לגדל 1QHa 14,18 (Suk. 6,15; od. qal); + ל + ו: ולגדל 15,22 (Suk. 7,19; od. qal)

  + sf. 1.comm.sg. + ל

  : לגדלני 11Q5 28,9

  hitp. inf.cs. + ל + ו

  : ולהתגדל 1QM 11,15

  hif. pf. 3.m.sg.

  : הגדיל 8Q3 frg. 26-29,14; + ו: ו]הגדל 4Q113 frg. 16-18 i+19,9 (= וְהִגְדִּיל Dan 8,4, od. wahrsch. zu הגדל)

  3.f.sg.

  : הגדילה 2Q13 frg. 9 ii-12,2 (für הִגְדִּיל Jer 48,26)

  2.m.sg.

  : הגדלתה 1QM 18,7

  3.comm.pl.

  : הגדיל+≪ו≫+ 1QHa 13,26 (Suk. 5,24)

  impf. 3.m.pl.

  : ]יגדילו 4Q83 frg. 9 ii,2 (für הִגְדִּילוּ Ps 38,17), יקדילו 4Q403 frg. 1 i,31

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויגדל 1QIsaa 36,3 (für יַגְדִּיל Jes 42,21)

  ptz. m.sg.abs. + ו

  : ומגדיל 4Q427 frg. 7 ii,12

  cs. + ו

  : ומגדל[ה? 4Q403 frg. 1 ii,25 (i.u.K.; mögl. a. pi. ptz. m.sg.abs./cs. od. l. ומגדל[ה? zu מגדל[ה])

  inf.cs. + ל

  : להגדיל 1QHa 12,30 (Suk. 4,29)

  abs. s. הגדל

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : ותגדל חטאתו מאד "und seine (scil. Jerobeams) Sünde wurde sehr groß" Sir 47,24 (Ms.B 17v,4)

    2. : אמונ[י]ם יגדלו "Treue werden groß werden" 4Q521 frg. 5 i+6,7 (mögl. a. pi. "werden preisen") (i.u.K.); mögl. כגדול חסדיך "gemäß des Großseins deiner Gnadenerweise" 1QHa 8,30 (Suk. 16,12), wahrsch. aber zu גודל‎ II "Größe deiner Gnadenerweise"; mögl. i. Verständnis des ma. Schreibers Sir 44,2 (Ms.B 13v,3) רב כבוד חלק להם עליון וגדלו מימות עולם "eine Fülle von Herrlichkeit hat der Höchste (a.Rd.: ihnen, scil. den begnadeten Männern) zugeteilt und sie waren groß seit den Tagen der Vorzeit" od. pi. "und er hat sie (scil. die Fülle od. die Herrlichkeit) groß gemacht", eher aber mit par. Ms.Mas 7,7 וגדלה u. 𝔊 την μεγαλωσυνην αυτου für וגדלו von גודל‎ II A.IV

   1. : וגדל בא[רץ "und wächst auf dem Erdboden" 4Q216 6,9 (vgl. Jub 2,10); s.a. B.III.1


   1. : || חמל‎ I 11Q5 18,1314 הנה עינ{י} יהוה על טובים תחמל ועל מפאריו יגדל חסדו "siehe, das Auge Jhwhs hat Mitleid mit den Guten und in Bezug auf solche, die ihn verherrlichen, wird er seine Güte groß machen" (Ps 154,17 = syr. Psalm II; mögl. a. qal "seine Treue wird groß sein"; vgl. hif. i. Gen 19,19)

   2. : 28,89 שלח נביאו למושחני את שמואל לגדלני "er sandte seinen Propheten, um mich zu salben, den Samuel, um mich groß zu machen"


    1. : לגדל נצר "um einen Sprössling wachsen zu lassen" 1QHa 14,18 (Suk. 6,15); 15,22 (Suk. 7,19), od. zu qal i.S.v. "so dass ein Sprössling wächst", vgl. A.II

    2. : המגדל אדם מרחם "der einen Menschen vom Mutterleib an wachsen lässt" Sir 50,22 (Ms.B 20r,1)

   3. : i.K. der Beschriftung von Feldzeichen i. endzeitl. Krieg רומם אל גדל אל תשבוחת אל כבוד אל "'Preisen Gottes', 'Preisen Gottes', 'Lobpreis Gottes', 'Ehren Gottes'" 1QM 4,8, od. zu גודל‎ II "Größe Gottes"; [תהל]י גדל[ "Psalmen des Preisens ..." 4Q403 frg. 1 i,8 (erg. nach par. 4Q404 frg. 1,3; od. zu גודל‎ II "Psalmen von Größe ..."); mögl. ותשבחות רומם למלך הכבוד ומגדל[ה? ]ל[ "und Lobpreisungen des Lobgesangs dem König der Herrlichkeit und der, der preist Gottes ..." frg. 1 ii,25, od. hif. od. zu מגדל(ה); Sir 43,5 (Ms.B 12v,6) כי גדיל ייי עושהו "ja, sie (scil. die Sonne) hat Jhwh, ihren Schöpfer, gepriesen", wahrsch. als sp. Verschreibung für גדול "groß ist", vgl. Ms.Mas 5,22 כי גדול אדני עשהו "fürwahr, groß ist Adonai, ihr Schöpfer" ähnl. Ms.B 12v,6 a.Rd. כי גדול עליון עשה "ja, Großes hat der Höchste erschaffen"; s.a. A.I.2

  1. : || קדש‎ I hitp. (vgl. Ez 38,23) ולהתגדל ולהתקדש לעיני שאר הגוים "und um sich groß und heilig zu erweisen vor den Augen der übrigen Völker" 1QM 11,15


   1. : להגדיל פלאות wörtl. "um Wunder groß zu machen" i.S.v. "um große Wunder zu tun" 1QHa 12,30 (Suk. 4,29); ומגדיל להופיע גבורה[ "und der groß macht, um Macht aufstrahlen zu lassen" (od. "so dass Macht sichtbar wird") 4Q427 frg. 7 ii,12; || רבה‎ I hif. הגדל[ת רחמיך ]ואני הרביתי אשמה "du hast dein Erbarmen groß gemacht, aber ich habe Schuld groß gemacht" 4Q381 frg. 33+35,9, od. l. הגדל[ת "ich habe ... groß gemacht"; qb. את כ[ל מעשה י]הוה הגדול אשר את אלה הגדיל "das ganze große Werk Jhwhs, der diese groß gemacht hat" 8Q3 frg. 26-29,14 für אֶת־ כָּל־ מַעֲשֵׂה יְהוָה הַגָּדֹל אֲשֶׁר עָשָׂה Dtn 11,7, aber L. אלה sehr unsicher (l. eher אלה) u. gramm. fragwürdig

   2. : 1QHa 13,26 (Suk. 5,24) עלי הגדיל+≪ו≫+ עקב "sie erhoben gegen mich die Ferse" (Ps 41,10)

   3. : הגדלתה עם עמכ[ה]־ "du hast Großes an deinem Volk getan" 1QM 18,7

   4. : cj. mögl. יגדילו i. 4Q403 frg. 1 i,31 יקדילו קדושי אלוהים למלך הכבוד "die Heiligen Gottes mögen den König der Herrlichkeit preisen" (weniger wahrsch. Schreibf. für יקדישו "für heilig erklären, heiligen")

  Ableitungen:

  גדולה , גדול‎ II , הגדל