חזק‎ I fest, stark sein/werden

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חזק‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/510/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḤZQ (a/i › a/a; verw. mit arab./aram. ḥ[r]zq "fest schnüren"?, vgl. Wagner 1966, 54), "fest, stark sein/werden": he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : חזק Sir 34,11 (Ms.B 3v,18; qhe. nur als eine Möglichkeit unter anderen i.u.K., z.B. 4Q468i frg. 1,2)

  impf. 3.m.sg. + ו

  : ויחזק 4Q177 frg. 12-13 i,6

  3.f.sg.

  : תחזק 11QTa 58,10; + ו: ותחזק 1QHa 10,30 (Suk. 2,28)

  1.comm.sg. + ו

  : ואחזקה 4Q438 frg. 3,1 (i.u.K.; od. pi.)

  3.m.pl.

  : יחזקו 1QM 1,13

  2.m.pl.

  : תחזקו 4Q364 frg. 30,5; + ו: ]ותחזקו 4Q387 frg. 2 ii,1

  impf.cons. 2.m.sg.

  : ותחזק 4Q436 frg. 1a+b i,6

  imp. m.sg.

  : חזק 11QTa 53,5

  pl.

  : חזקו 1QM 15,7

  inf.abs. + ו

  : וחזוק 1QHa 16,36 (Suk. 8,35; L.u., od. zu חזק‎ III)

  pi. pf. 3.m.sg.

  : חזק 1QS 3,1; Sir 48,17 (Ms.B 18r,8)

  2.m.sg.

  : חזקתה 1QHa 9,34 (Suk. 1,32); + ו: וחזקתה 6,16 (Suk. 14,5)

  pf.cons. 3.m.sg.

  : וחזק 1QM 15,7

  impf. 3.m.sg.

  : יחזק 1QSa 1,17

  3.f.sg.

  : חזק Sir 43,15 (Ms.Mas 6,8)

  1.comm.sg. + ו

  : ואחזקה 4Q438 frg. 3,1 (i.u.K.; od. qal)

  3.m.pl.

  : יחזקו 4Q169 frg. 3-4 iii,8

  impf.cons. 3.m.sg. + sf. 3.m.sg.

  : ויחזקהו Sir 45,3 (Ms.B 14r,16)

  2.m.sg.

  : ותחזק 4Q436 frg. 1a+b i,4 (i.u.K.; weniger wahrsch. qal od. hif.)

  + sf. 1.comm.sg.

  : ותחזקני 1QHa 15,10 (Suk. 7,7)

  imp. m.sg.

  : חזק 1QHa 4,35 (Suk. 17,23); Sir 42,11 (Ms.Mas 4,20; teilw. erg.); + ו: וחזק Mur. 44 1,7

  ptz. m.sg.abs. + ו

  : ומחזק Sir 50,4 (Ms.B 19r,11); + ל: למחזק 4Q114 2,14 (für לְמַחֲזִיק Dan 11,1)

  cs. + ו

  : ומחזק 4Q299 frg. 6 i,17 (ו L.u.; i.u.K., od. zu חזק‎ II od. חזק‎ III)

  pl.cs. + ו

  : ומחזקי 1QSb 1,2 (L.u.)

  f.pl.abs. (od. cs.)

  : מחזקות 4Q405 frg. 23 ii,8 (weniger wahrsch. hif.)

  inf.cs. + ל

  : לחזק 1QSb 3,23

  + sf. 3.m.pl. + ל

  : לחזקם 1QHa 24,35 (Suk. frg. 2 ii,15)

  hitp. pf. 3.comm.pl.

  : ]התחזקו 1QM 15,12

  pf.cons. 2.m.pl.

  : והתחזקתמה 4Q365 frg. 32,8

  impf. 3.m.sg.

  : יתחזק 1QHa 21,32 (Suk. frg. 3,12)

  2.m. od. 3.f.sg. + ו (od. impf.cons.)

  : ותתחזק 4Q444 frg. 1-4 i+5,4

  1.comm.sg.

  : אתחזק 1QHa 18,8 (Suk. 10,6), אתחזקה 12,40 (Suk. 4,39)

  imp. m.sg.

  : התחזק 4Q418 frg. 68,6; Sir 3,12 (Ms.A 1r,4); + ו: והתחזק Mur. 44 1,7

  pl.

  : התחזקו 1QM 17,4

  ptz. m.sg.abs.

  : מתחזק 1QHa 23,10 (Suk. 18 i,9)

  inf.cs.

  : התחזק 1QSa 2,7; + ל: להתחזק Sir 42,17 (Ms.Mas 5,5; Ms.B 12r,10); + ל + ו: ולהתחזק 1QHa 8,25 (Suk. 16,7)

  puʿal pf. 3.m.sg.

  : חזק Sir 50,1 (Ms.B 19r,8)

  hif. pf. 3.m.sg.

  : החזיק 1QM 17,3; + ו: והחזק 4Q13 frg. 3 ii+5-6 i,19 (für וַיַּחֲזֶק Ex 4,4); + ש: שהחזיק P. Yadin 46 1,5

  3.f.sg.

  : החזיקה 1QHa 12,37 (Suk. 4,36)

  2.m.sg.

  : החזקתה 4Q436 frg. 1a+b i,9

  + sf. 3.f.sg. + ו

  : והחזקתה Sir 6,27 (Ms.A 2r,26; od. pf.cons.)

  1.comm.sg. + sf. 2.m.sg.

  : החזקתיכה[ 4Q176 frg. 1-2 i,10

  pf.cons. 3.m.sg.

  : והחזיק 11QTa 66,5 (od. pf. + ו)

  2.m.sg. + sf. 3.f.sg.

  : והחזקתה Sir 6,27 (Ms.A 2r,26; od. pf. + ו)

  3.f.pl.

  : והחזיקה 1QIsaa 4,4 (aramaisierend für וְהֶחֱזִיקוּ Jes 4,1)

  impf. 3.m.sg.

  : יחזיק Sir 37,5 (Ms.B 7r,l.Rd. C 2), יחזק 4Q100 frg. 1,1 (= יַחֲזִיק Hi 8,15)

  + sf. 3.f.sg.

  : יחזיקנה 4Q185 frg. 1-2 ii,14 (L.u.)

  2.m.sg.

  : תחזיק 4Q416 frg. 2 ii,12

  1.comm.sg. + ו

  : ואחזיקה 1QHa 7,24 (Suk. 15,11)

  3.m.pl.

  : יחזיקו 4Q174 frg. 1-3 ii,4; CD 8,2

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויחזק Sir 48,22 (Ms.B 18r,16; ו L.u.)

  2.m.sg.

  : ותחזק 4Q436 frg. 1a+b i,4 (i.u.K.; eher pi.)

  3.m.pl.

  : ויחזיקו 4Q51 frg. 52a-b+53,18 (= וַיַּחֲזִקוּ 2 Sam 2,16)

  imp. m.sg.

  : החזק 11Q11 2,9; Sir 42,11 (Ms.B 11v,r.Rd. B 3)

  ptz. m.sg.abs.

  : מחזיק 1QM 6,5

  pl.abs.

  : מחזיקים 1QM 5,4; + ו: ומחזיקים 6,15; + ב + ו: ובמחזיקים CD 3,12

  cs.

  : מחזיקי 1QM 6,5

  det.

  : המחזיקים 4Q387 frg. 2 ii,5; CD 3,20, המחזקים 1QS 5,3; + ו: והמחזיקים CD 7,13

  f.sg.abs.

  : מחזקת 1Q27 frg. 1 i,10

  pl.abs. (od. cs.)

  : מחזקות 4Q405 frg. 23 ii,8 (od. eher pi.)

  inf.cs.

  : החזיק 1QSa 2,5, החזק 1QHa 13,31 (Suk. 5,29); + ל: להחזיק 1QS 9,14; Sir 42,17 (Ms.B 12r,10), לאחזיק 1QIsaa 51,21 (= לְהַחֲזִיק Jes 64,6); + ל + ו: ולהחזיק 1QS 5,1; CD 6,21; ולחזיק 1QM 10,6

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : ]ותחזקו לעבדני בכל לבבכם "und seid stark, mir mit eurem ganzen Herzen zu dienen" 4Q387 frg. 2 ii,1; i.S.v. "sich beherrschen" 11QTa 53,5 רק חזק לבלתי אכול הדם "nur beherrsche dich, nicht das Blut zu essen" (Dtn 12,23)

     2. : חזקו ואמצו והיו לבני חיל "seid stark und seid machtvoll und werdet zu wehrhaften Männern" 1QM 15,7, ähnl. 4Q491 frg. 14-15,5

     3. : ואל תחת חזק וא[מץ "und sei nicht erschrocken, sei stark und mutig" 4Q378 frg. 3 ii+4,10 (i.u.K.; vgl. Dtn 31,7; s.a.1.b)

     4. : 6Q18 frg. 5,3 ]חזקו ברוח דעת[ "sie sind/werden stark/seid stark (od. seine Stärke, חזק‎ III) im Geist der Erkenntnis" (i.u.K.)


     1. : שלושה גורלות יחזקו בני אור "drei Zeitabschnitte (lang) sind die Söhne des Lichts stark" 1QM 1,13; i.K. der Landnahme למען תחזקו [ובאתם וירשתם ]את הארץ "damit ihr stark seid und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt" 4Q364 frg. 30,56 (Wiedergabe Dtn 11,8)

     2. : וכי אם תחזק המלחמה עליו "und wenn jedoch der Kampf ihn überwindet" 11QTa 58,10 (vgl. 2.a); ויחזק עליו[ "und er wird ihn überwinden" 4Q177 frg. 12-13 i,6 (i.u.K.)

   1. : ותחזק עלי "du hast dich als stark erwiesen im Hinblick auf mich" 4Q436 frg. 1a+b i,6; ואחזקה על נפשי "und ich will mich als stark erweisen im Hinblick auf meine Seele" 4Q438 frg. 3,1 (L. mit Qimron 2013 ואחזקה statt DJD XXIX ואחזקה); i.u.K. ותחזק על לב "und du hast dich als stark erwiesen im Hinblick auf das Herz des ..." 4Q436 frg. 1a+b i,4

   2. : ותחזק נפשי בבריתך "dann bleibt meine Seele fest in deinem Bund" 1QHa 10,30 (Suk. 2,28); als adv. inf. וחזוק זרועי רותקו בזקי מכשול "und fest sind meine Arme gefesselt mit Fesseln des Strauchelns" 16,36 (Suk. 8,35; L.u.)

   3. : על כן חזק טובו "deshalb (od.: auf diese Weise) hat sein Wohlergehen Bestand bekommen" Sir 34,11 (Ms.B 3v,18)

   4. : mit Subj. יד 4Q378 frg. 3 ii+4,11 ת]חזקנה ידיך[ "deine Hände sollen stark sein/sich als stark erweisen" (L.u.)
     1. : i.Bz.a. die Unterstützung der Schlachtreihen durch die Priester לחזק ידיהם במלחמה "um ihre Hände während des Kampfes zu stärken" 1QM 7,12; וחזק את ידיהמה "und er stärkt ihre Hände" 4Q491 frg. 10 ii,14

     2. : i. milit. Kontext i.S.v. "mutig machen" וחזק את לבבם "und er soll ihr Herz stärken" 1QM 16,1314; i.S.v. "trösten" (durch Einsicht) לחזק לב נדכה "um ein zerschlagenes Herz zu stärken" 4Q436 frg. 1a+b i,1 (vgl. A.II); כיא אתה חזקתה את לבבנו "denn du hast unser Herz gestärkt" 4Q504 frg. 1-2R vi,89; חזק לבנו לעשות[ "stärke unser Herz, zu tun" frg. 4,12 (i.u.K.)

     3. : יחזק מתנו למעמ[ד "er soll seine Hüfte kräftigen für (seinen?) Posten" 1QSa 1,17; vgl. ohne מתנים viell. 4Q405 frg. 23 ii,8 מחזקות מעמד קודשם "die fest machen den Stand ihrer Heiligkeit" (weniger wahrsch. hif., s. E.IV)

     4. : רגלי חזקתה "meine Füße hast du gestärkt" 4Q436 frg. 1a+b i,8 (i.u.K.)


    1. : גבורתו חזק ענן ותגדע אבני ברד "durch seine Macht stärkt er das Gewölk, und sie schlägt Hagelkörner herunter" Sir 43,15 (Ms.Mas 6,8; od. l. חזק "seine Macht stärkt ...")

    2. : וחזקתה חוקיך בידם לעשות משפט תבל "und du hast deine Bestimmungen gestärkt in ihrer Hand, damit sie ausführen das Recht (L.u.) der Welt" 1QHa 6,1617 (Suk. frg. 18,6 + 14,5)     1. : יחזקיהו חזק עירו "Hiskija stärkte seine Stadt" Sir 48,17 (Ms.B 18r,8; Anspiel. auf Wasserversorgung 2 Kön 20,20); mit מקום dokumentarisch Mur. 44 1,7 והתחזק וחזק תמקום "und sei guten Mutes und befestige den Ort"

     2. : i.Zshg. des Mauerbaus unter Simeon Sir 50,4 (Ms.B 19r,11) ומחזק עירו מצר "und der seine Stadt vor dem Feind befestigt hat"

    1. : ותחזקני לפני מלחמות רשעה "und du hast mich gestärkt angesichts von Kämpfen des Frevels" 1QHa 15,10 (Suk. 7,7); ויחזקהו לפני מלך "und er machte ihn (scil. Mose) stark vor einem König" Sir 45,3 (Ms.B 14r,16); mit רוח‎ III 1QHa 9,34 (Suk. 1,32) חזקתה רוח אנוש לפני נגע "du hast den Geist des Menschen gestärkt angesichts einer Plage"

    2. : בני צדוק הכוהנים אשר בחר בם אל לחזק בריתו ל[עולם "die Söhne Zadoks, die Priester, die Gott unter ihnen erwählt hat, damit sie seinen Bund für immer festmachen" 1QSb 3,2223

    3. : i.Bz.a. den Pharao ו]יחזק את לב[ו ל]חטוא "und er verhärtete sein Herz, so dass er sündigte" 4Q422 3,7


    1. : 1QSb 1,12 שומרי מצוותיו ומחזקי בר[י]ת קודשו "die seine Gebote bewahren und den Bund seiner Heiligkeit festhalten" (L.u.)

    2. : 1QS 3,1 משפטי צדק לוא חזק למשוב חיו "rechte Bestimmungen hält er nicht fest für eine Umkehr seines Lebens" (par. 4Q257 3,2)

    3. : ופת[אים] לא יחזקו עוד את עצתם "und Einfältige werden ihren Rat nicht mehr festhalten" 4Q169 frg. 3-4 iii,78

    4. : i.Bz.a. himml. Wesen viell. 4Q405 frg. 23 ii,8 מחזקות מעמד קודשם "die den Posten ihrer Heiligkeit festhalten" (weniger wahrsch. zu E.I.1.c)

   1. : ג]בולות עמים לחזקם "Gebiete/Grenzen der Völker, um sie zu stärken" 1QHa 24,3435 (Suk. frg. 6,11 + frg. 2 ii,15; i.u.K.); ]נתן ממשל לחזק "er gab Herrschaft, um stark zu machen" 4Q299 frg. 6 i,15 (i.u.K.; od. zu חזק‎ II od. חזק‎ III)

  1. : 4Q468i frg. 1,2 כיא חזק עורפנו "denn stark/widerspenstig ist unser Nacken" od. "denn er hat unseren Nacken stark/widerspenstig gemacht"

  2. : ובימיו חזק היכל "und in seinen (scil. Simeons) Tagen wurde der Tempel ausgebessert" Sir 50,1 (Ms.B 19r,8)
     1. : הממלכה מיד המחזיקים אתה "die Herrschaft aus der Hand derer, die sie festhalten" 4Q387 frg. 2 ii,56 (par. 4Q385a frg. 4,3); אם ברצונו תחזיק עבודתו "wenn du nach seinem Willen an seinem Dienst festhältst" 4Q416 frg. 2 ii,12; וכ]ול מחזיקי רשעה יבש[ו "und alle, die am Frevel festhalten, werden verdorren" 4Q418 frg. 69 ii,8; i.Bz.a. die Weisheit והחזקתה ואל תרפה "und wenn du sie ergriffen hast, dann lasse sie nicht los" Sir 6,27 (Ms.A 2r,26) od. pf.cons. (vgl. 𝔊) "und ergreife sie und lasse sie nicht los"

     2. : וכולם מחזיקים מגני נחושת "und sie alle halten Bronzeschilde" 1QM 5,4; ומחזיקים בידם מגני עגלה "und sie halten in ihrer Hand runde Schilde" 6,15; הדגל הראישון מחזיק חנית ומגן והדגל השני מחזיקי מגן וכידן "die erste Einheit hält Speer und Schild und die zweite Einheit hält Schild und Waffe" 45; ונגד ערים יחזיק צנה "und gegenüber Feinden ergreift (od. hält) er den Schild" Sir 37,5 (Ms.B 7r,l.Rd. C 1l.Rd. C 2; Ms.B 7r,l.Rd. D 2; Ms.D 1r,9); a. Sir 37,6 (Ms.B 7r,l.Rd. D 2)

     3. : i.K. einer Ausschlussliste i.S.v. "den Stand behalten" אל יבוא ... לבלתי החזיק מעמד ... לבלתי התחזק "er darf nicht hineinkommen ... er darf nicht den Stand behalten ... er darf nicht bleiben ..." 1QSa 2,47 (s.u. F.I.2); i.S.v. "auf einem Posten/in einer Stellung standhalten" להכשיל [רו]ח ולהתם כוח לבלתי החזק מעמד "um den Geist straucheln zu lassen und die Kraft zu vertilgen, so dass er nicht standhält" 1QHa 13,3031 (Suk. 5,2829; erg. mit par. 4Q429 frg. 2,11frg. 3,1), vgl. B.III.4 u. E.I.2.c

     4. : ואתה ישראל עב[די י]עק[ו]ב [אשר ב]חרת[י]כה [זרע אבר]הם אהבי אשר החזקתיכה[ "du aber, Israel, mein Diener Jakob, (du,) den ich dich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes, (du,) den ich dich ergriffen habe" 4Q176 frg. 1-2 i,910 (vgl. Jes 41,89; L. ב]חרת[י]כה unsich.); 1QM 17,3 ואיתמר החזיק לו לברית [-- ]עולמים "(Eleasar?) und Itamar hat er sich genommen für den Bund des ewigen (Priestertums?)" (vgl. i.Bz.a. Pinhas, Eleasars Sohn, Num 25,13 u. 1 Makk 2,54)

     5. : תכל שהחזיק חנניה "das alles (scil. an Pachtbesitz), das Hananja gehalten hatte" P. Yadin 46 1,5


     1. : והחזיק בה ושכב עמה "und er ergreift sie und schläft mit ihr" 11QTa 66,5 (vgl. Dtn 22,25); ובידכה החזקתה בימיני "und mit deiner Hand hast du meine Rechte festgehalten" 4Q436 frg. 1a+b i,9 (i.u.K.)

     2. : ולשקול בני הצדיק ... ובבחירי העת להחזיק "und die Söhne der Gerechtigkeit zu prüfen ... und an den Erwählten der Zeit festzuhalten" 1QS 9,14; וכן משפט כל באי בריתו אשר לא יחזיקו באלה "und ebenso das Gericht aller, die in seinen Bund kommen, wenn sie an diesen (scil. den Worten d. Propheten u. d. Tora) nicht festhalten" CD 8,12 (par. 4Q266 frg. 3 iii,2324), vgl. לא יחזיקו באלה החקים "nicht halten sie an diesen Geboten fest" CD 19,14; רוב אנשי היחד המחזקים בברית "die Menge der Männer der Gemeinschaft, die am Bund festhalten" 1QS 5,23; ולהחזיק בכול אשר צוה "und um festzuhalten an allem, was er befohlen hat" 1 (par. 4Q258 1,1); ובמחזיקים במצות אל "aber mit denen, die an den Geboten Gottes festhalten" CD 3,12; וכל המחזיקים במשפטים האלה "aber alle, die an diesen Bestimmungen festhielten" 20,27; המחזיקים בו "diejenigen, die an ihr (scil. der von Gott gegründeten Gemeinschaft) festhalten" 3,20; היש שפה ולשון מחזקת בה "gibt es eine Lippe oder Zunge, die an ihr (scil. der Wahrheit) festhält" 1Q27 frg. 1 i,10; ויחזק בדרכי דוד "und er (scil. Hiskija) hielt an den Wegen Davids fest" Sir 48,22 (Ms.B 18r,16)

     3. : ורוחי החזיקה במעמד לפני נגע כי נשענתי בחסדיכה "und mein Geist hielt am Posten fest angesichts einer Plage, denn ich wurde durch deine Gnadenerweise gestützt" 1QHa 12,3738 (Suk. 4,3637)

    1. : והמחזיקים נמלטו לארץ צפון "aber diejenigen, die standhaft waren, retteten sich in das Land des Nordens" CD 7,1314

   1. : i.S.v. "mutig, kriegstauglich machen" ו[ש]וטרינו ידברו לכול עתודי המלחמה ... להחזיק בגבורת אל "und unsere Amtsleute sollen sprechen zu allen Kampfbereiten ... um durch die Kraft Gottes zu stärken" 1QM 10,5 u. Z. 6 ולחזיק יחד בכול גבורי חיל "und um die Gemeinschaft unter allen tüchtigen Kriegern zu stärken"; i.S.v. "effektiv, wirksam machen" בני ע׳ ב׳ החזק משמר "mein Sohn, über eine Tochter mache fest eine Wache" Sir 42,11 (Ms.B 11v,r.Rd. B 3; Ms.Mas 4,20 על בת חז[ק] משמר)


    1. : ולהחזיק ביד עני ואביון וגר "und den Elenden und den Armen und den Fremdling zu unterstützen" CD 6,21 (par. 6Q15 frg. 4,2, i.u.K.); וממנו יחזיקו ביד עני ואביון "und davon sollen sie den Elenden und den Armen unterstützen" 14,14 (zu par. 4Q266 frg. 10 i,7 s. III.2)

    2. : 4Q266 frg. 10 i,7 י]חזקו בעד[ הע]ני והאביון "sie sollen unterstützen zugunsten des Elenden und des Armen" (L.u.; zu par. CD 14,14 s. III.1)


    1. : ועם יודעי אלוה יחזיקו "und das Volk derer, die Gott kennen, wird stark sein" 4Q174 frg. 1-3 ii,4 (vgl. יַחֲזִקוּ Dan 11,32)

    2. : 1QHa 7,24 (Suk. 15,11) ואחזיקה על רבים "und ich will standhalten gegen die Vielen ..." (i.u.K.)

    3. : אימץ אלהים צבאיו להחזיק לפני כבודו "stark gemacht hat Gott seine Heere, damit sie stark sein können vor seiner Herrlichkeit" als Randversion zu Sir 42,17 (Ms.B 12r,10), Haupttext hat wie Ms.Mas 5,5 להתחזק, s. F.I.3

   2. : i.Zshg. von Tugenden וכול תמימי דרך החזיק[ו "und alle Vollkommenen des Wandels, haltet(?) ..." 1QHa 9,38 (Suk. 1,36); ]בהחזיקכ[ה "wenn/indem er dich stark macht" 4Q525 frg. 14 ii,10 (statt trad. ]בהחזיקכ[ה u.Ä. u. Qimron 2013 בהחזיקו)    1. : vom Beter מה אתחזק בלא העמדתני "und wie soll ich mich als stark erweisen, ohne dass du mich hingestellt hast" 1QHa 18,8 (Suk. 10,6)

    2. : i.K. einer Ausschlussliste איש זקן כושל לבלתי התחזק בתוך העדה "ein alter Mann, der (so) hinfällig ist, dass er sich nicht in der Gemeinde halten kann" od. "jemand, der (so) alt (ist, dass er zu) hinfällig ist, darf nicht in der Versammlung bleiben" 1QSa 2,7 (s.a. E.I.1.c, vgl. בלתי A.II.2 u. III.1.b)

    3. : ]ומה יתחזק לכה "und wie wird er Bestand haben vor dir?" 1QHa 21,32 (Suk. frg. 3,12; i.u.K.); אמץ אדני צבאיו להתחזק לפני כבודו "stark gemacht hat Adonai seine Heere, damit sie standhalten können vor seiner Herrlichkeit" Sir 42,17 (Ms.Mas 5,5; ähnl. Ms.B 12r,10, dort להחזיק hif. a.Rd., s. E.IV.3)

   1. : am Bund אתחזקה בבריתכה "ich will mich festhalten an deinem Bund" 1QHa 12,40 (Suk. 4,39) u. מתחזק בבריתכה "der sich festhält an deinem Bund" 23,10 (Suk. 18 i,9; i.u.K.); an den Geboten ותתחזק בחוקי אל "und sie hat festgehalten/hält sich fest an den Geboten Gottes" 4Q444 frg. 1-4 i+5,4 (i.u.K.; weniger wahrsch. "du hast/hältst dich ..."); בני התחזק בכבוד אביך "mein Sohn, halte dich fest an der Ehrung deines Vaters" Sir 3,12 (Ms.A 1r,4)


    1. : ולהתחזק ברוח קודשך ולדבוק באמת בריתך "und um mich zu festigen in deinem heiligen Geist und um an der Wahrheit deines Bundes festzuhalten" 1QHa 8,25 (Suk. 16,7)

    2. : ]התחזקו למלחמת אל "sie machten sich stark für den Krieg Gottes" 1QM 15,12


    1. : neben ירא‎ I 17,4 ואתם התחזקו ואל תיראום "und ihr, fasst Mut und fürchtet sie nicht", vgl. Z. 89 ואתם בני בריתו התחזקו במצרף אל "und ihr, Söhne seines Bundes, fast Mut während der Läuterung Gottes"; והתחזקתמה ולקחתם [בי]דכםה מפרי הארץ "und fasst Mut und nehmt mit eurer Hand von der Frucht des Landes" 4Q365 frg. 32,89 (vgl. Num 13,20); dokumentarisch Mur. 44 1,7 והתחזק וחזק תמקום "und sei guten Mutes und befestige den Ort" neben הוא שלום "sei heil/unversehrt (שלם‎ I)" oder "sei in Frieden/glücklich (שלום‎ I)" Z. 8

    2. : ]התחזקו למלחמת אל "sie fassten Mut für den Krieg Gottes" 1QM 15,12

   2. : והתחזקו 4Q525 frg. 29,2; התחזק 4Q418 frg. 68,6