בלתי ohne

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בלתי (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/349/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  wahrsch. sek. Präp. aus בל i. Analogie zu את‎ II (/ʾin-ti/, s.d.) mit affigiertem -/ti/ gebildet (vgl. amur. Manna-balti/e-ʾel "wer ist ohne Gott", Streck 2000, § 3.36), wobei das auslautende -[i] bei nicht suffigierten Formen mögl. unter Einfluss von בלי zu -[ī] gelängt wurde (mas. בִּלְתִּי, בִּלְתֶּךָ, she. bilti, vok.b baltî, בלתיך = baltakå), "ohne", he. insbes. zur Verneinung von ל‎ II + inf. u. i. Analogie zu בלי adv.: bhe.piyyut. u. sp. (mhe. außer Aufnahmen von 𝔐 nur vereinzelt)

  Formen:

  + ל

  : לבלתי 1QS 3,6; CD 6,12; Sir 44,18 (Ms.B 14r,3)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : ובשבועה הקימותי על נפשי לבלתי חטוא לך [ו]לבלתי עשות מכול הרע בעיניך "und mit einem Eid habe ich es mir selbst auferlegt, nicht an dir zu sündigen und nichts von all dem zu tun, was schlecht in deinen Augen ist" 1QHa 6,2829 (Suk. 14,1718); באות עולם נכרת עמו לבלתי השחית כל בשר "durch ein ewiges Zeichen wurde (ein Bund) mit ihm geschlossen, dass er (scil. Gott) nicht vernichten werde alles Fleisch" Sir 44,18 (Ms.B 14r,3)

    2. : vom Aufseher יתר כל חרצובות קשריהם לבלתי היות עשוק ורצוץ בעדתו "er soll lösen alle Banden ihrer Verbindungen, damit es keinen Unterdrückten und keinen, der gewalttätig behandelt wird, in seiner Gemeinde gibt" CD 13,10; ferner i.u.K. 4Q434 frg. 1 i,11; 4Q471a frg. 1,1; mögl. a. 4Q385a frg. 18 ii,3; 4Q422 1,10; 4Q423 frg. 7,5 (jeweils L.u.)


     1. : ובהיותם אשים גבולי לבלתי שוב "und darin, dass sie (scil. die Gebote) sind, setze ich meine Grenze, um nicht abtrünnig zu werden" 1QS 10,1011 (par. 4Q260 3,3, teilw.erg.); mit חזק‎ I 11QTa 53,5 רק חזק לבלתי אכול הדם "nur beherrsche dich, nicht das Blut zu essen"

     2. : L.u. u. i.u.K. ויח[זק ]אל את לב [פרעו]ה לבלתי[ ש]לח[ם "und Gott verhärtete das Herz des Pharaos, damit er sie nicht gehen ließ" 4Q422 3,11 ( Ex 9,19b; vgl. qb. 4Q22 5,28), ferner 4Q365 frg. 2,10 (Ex 8,18)


    1. : טמא טמא יהיה כול יומי מואסו במשפטי אל לבלתי התיסר ביחד עצתו "als Unreiner wird er unrein bleiben alle Tage, da er die Bestimmungen Gottes verwirft, so dass er sich nicht unterweisen lässt in der Gemeinschaft seines Rates" 1QS 3,56 (od. "unrein, unrein wird er bleiben ..."); ותהי לכאוב אנוש ... להכשיל [רו]ח ולהתם כוח לבלתי החזק מעמד "und es wurde zu einem unheilbaren Schmerz ..., um den Geist straucheln zu lassen und die Kraft zu vertilgen, so dass er nicht standhält" 1QHa 13,3031 (Suk. 5,2829; erg. mit par. 4Q429 frg. 2,11frg. 3,1); והאיש אשר לוא ישמע ויעש בזדון לבלתי שמוע אל הכוהן "aber der Mann, der nicht hört, sondern vermessen handelt, so dass er nicht auf den Priester hört" 11QTa 56,89

    2. : וכה עינים לבלתי ראות "und einer, der schwach ist an den Augen, so dass er nicht sieht" 4Q266 frg. 8 i,7 (par. CD 15,16, L.u.); mögl. a. איש זקן כושל לבלתי התחזק בתוך העדה "ein alter Mann, der (so) hinfällig ist, dass er sich nicht in der Gemeinde halten kann" 1QSa 2,7 (vgl. Licht 1996, Study Edition et al.; od. mit Maier 1995a zu III.1.b)     1. : פן ישגה [מצוותיך ול]בלתי כשול בכול מע[שיו "damit er nicht abirre von deinen Geboten und nicht strauchle bei all seinen Taten" 1QHa 8,23 (Suk. 16,5; L. u. Erg. unsich.)

     2. : vom Ausschluss Behinderter aus der Gemeinschaft אל יבוא ... לבלתי החזיק מעמד ... לבלתי התחזק "er darf nicht hineinkommen ... er darf nicht den Stand behalten ... er darf nicht bleiben ..." 1QSa 2,47 (Maier 1995a; לבלתי התחזק mögl. a. zu II.2)

    1. : וכל אשר הובאו בברית לבלתי בוא אל המקדש ... ויהיו מסגירי "und alle, die in den Bund gebracht wurden, sollen nicht (mehr) kommen zum Tempel ..., sondern sie sollen verschließen ..." CD 6,1112, mögl. i.Ggs.z. par. 4Q266 frg. 3 ii,1718 ו]כול אשר הובא [בברי]ת לבל[תי ... הו]א "und jeder der gebracht wurde in den Bund, so dass er nicht (mehr) ..., ist der, der ..." (zu II.1)

   1. : 4Q298 frg. 3-4 ii,2; 4Q418 frg. 97,1; 4Q504 frg. 8R,8; 4Q525 frg. 2 ii+3,7; frg. 6 ii,2

  1. : nur ויצו עליהיהם לבלתי ימכר ממכרת עבד "und er befahl in Bezug auf sie, dass nicht als Sklavenverkauf verkauft werden darf" 4Q159 frg. 2-4,3 (i.A.v. לֹא יִמָּכְרוּ מִמְכֶּרֶת עָבֶד Lev 25,42)