אמץIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אמץI (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1032/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

"stark, (wirk)mächtig, widerstandsfähig sein": bhe., mhe. (selten)

Formen:

qal pf.cons. 3.m.sg.

: ואמץ 4Q521 frg. 5 i+6,6 (i.u.K.; od. zu pi. od. אמץII)

impf. 3.m.sg.

: יאמץ 4Q421 frg. 9,1 (i.u.K.; od. zu pi.)

imp. m.pl. + ו

: ואמצו 1QM 15,7

pi. pf. 3.m.sg.

: אמץ Sir 42,17 (Ms.Mas 5,5) = אימץ Ms.B 12r,10

2.m.sg.

: אמצתה 1QHa 13,11 (Suk. 5,9)

pf.cons. 3.m.sg.

: ואמץ[ 4Q364 frg. 24a-c,1 (= Dtn 2,30)

impf. 3.m.sg.

: יאמץ 4Q421 frg. 9,1 (i.u.K.; od. zu qal)

impf.cons. 3.m.sg. + sf. 3.m.sg.

: ויאמצהו Sir 45,2 (Ms.B 14r,15)

imp. m.sg. + ו

: ואמץ 4Q521 frg. 5 i+6,6 (i.u.K.; od. pf.cons., inf.cs., zu qal od. אמץII); Sir 33,7 (Ms.B 6v,5)

inf.cs. + ו

: ואמץ 4Q521 frg. 5 i+6,6 (?, i.u.K.; od. pf.cons., imp., zu qal od. אמץII?)

ptz. m.pl.cs. + ו

: ומאמצי 1QHa 10,8 (Suk. 2,6) (od. zu מאמץ)

f.sg.cs.

: מאמצת 1QM 1,14

hitp. imp. m.pl.

: התאמצו 4Q521 frg. 2 ii+4,3

Semantik:

Alles zeigen


  1. : חזקו ואמצו והיו לבני חיל "seid stark und seid machtvoll und werdet zu wehrhaften Männern" 1QM 15,7, ähnl. 4Q491 frg. 14-15,5
    1. : 1QM 1,14 וגבורת אל מאמצת ל[בב בני אור "aber die Kraft Gottes wird das Herz der Söhne des Lichts stark machen"

    2. : i.K. der Landnahme ואמץ[ את לבבו "und er verstockte sein Herz" 4Q364 frg. 24a-c,1 (Dtn 2,30)

    1. : וסוד אמת אמצתה בלבבי "und Rat von Wahrheit hast du in meinem Herzen stark gemacht" 1QHa 13,11 (Suk. 5,9, par. 4Q429 frg. 1 i,3)

    2. : האדר יד ואמץ זרוע וימין "mach gewaltig die Hand und mach stark den Arm und die Rechte" Sir 33,7 (Ms.B 6v,5)

    3. : אמץ אדני צבאיו "stark hat Adonai seine Heere gemacht" Sir 42,17 (Ms.Mas 5,5 par. Ms.B 12r,10 mit אלהים für אדני; dgg. a.Rd. אומץ אמץII)

    4. : ויאמצהו במוראים "und er machte ihn stark durch Schreckenstaten" Sir 45,2 (Ms.B 14r,15 mit Rndb., vgl. 𝔊; Haupttext במרומים "in den Höhen")

 1. : i.Bz.a. עבודה "Dienst" התאמצו מבקשי אדני בעבדתו "zeigt euch, die ihr Adonai sucht, in seinem Dienst stark" 4Q521 frg. 2 ii+4,3

 2. : יאמץ 4Q421 frg. 9,1; באמץ[ 4Q491 frg. 11 ii,13 (L.u., od. zu אמץII)

Ableitungen:

אמץII , אמיץ , מאמץ