זכרון Erinnerung, Gedächtnis

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זכרון (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/964/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatl-ān, teilw.qat(t)al-ān, Wz. זכר‎ I (mas. זִכָּרֹון, cs. זִכְרֹון; she. zakron), "Erinnerung", "Gedächtnis": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : זכרון 1QHa 9,26 (Suk. 1,24); CD 20,19 (L.u.); + ל: לזכרון 11QTa 19,9; Sir 45,9 (Ms.B 14v,10); + ל + ו: ולאזכרון XHev/Se 5 frg. 1,4 (= וּלְזִכָּרוֹן Ex 13,9)

  cs.

  : זכרון 1QM 3,7; + ב: בזכרון 4Q417 frg. 1 i,14; + ו: וזכרון 4Q512 frg. 29-32,10 (L.u.)

  det.

  : הזכרון 1QM 7,13

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : 1QHa 9,2526 (Suk. 1,2324) הכול חקוק לפניכה בחרת זכרון "alles ist eingemeißelt vor dir in einer Inschrift der Erinnerung"

   2. : וספר זכרון כתוב לפניו לשמרי דברו והואה חזון ההגוי ההגוי/לספר זכרון "und ein Buch der Erinnerung (ist) aufgeschrieben vor ihm für die Bewahrer seines Wortes; und dies ist die Vision der Offenbarung/Lehre für das Buch der Erinnerung" 4Q417 frg. 1 i,1516 (zu Z. 1314 Beginn s. B); ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי אל "und es wurde ein Buch der Erinnerung vor ihm geschrieben für die, die Gott fürchten" CD 20,19 (L.u.; Zit. Mal 3,16)

   3. : וחצוצרות הזכרון "und die Trompeten der Erinnerung" 1QM 7,13; יתקעו להמה הכוהנים בחצוצרות הזכרון "und es sollen die Priester für sie mit den Trompeten der Erinnerung lärmen" 16,34; ähnl. 1QM 18,34 (i.u.K.); 4Q493 frg. 1,2; vgl. als Trompetenaufschrift זכרון נקם במועד אל "Erinnerung an die Rache zur festgesetzten Zeit Gottes" 3,78

  1. : 4Q417 frg. 1 i,1314 ואתה מבין ריש פעלתכה בזכרון ה־[ "und du, der du verständig bist – Armseligkeit ist dein Tun/Lohn, wenn du ... bedenkst (wörtl. im Hinblick auf die Erinerung an)", die Erg. ה־[ "die Vergeltung" (sic!, DJD XXXIV), ה־[ "das Ende" (Puech 2008, 97), ה־[ "die Zeit" (Werman 2004, 135) o.Ä. sind paläogr. fraglich, mögl. ist ה־[ "das Ende"


   1. : 4Q299 frg. 79,7 נ]יחוח לזכרון "Beschwichtigung zum Gedenken" (i.u.K.); וזכרון ניחו[ח "und eine Erinnerung der Beschwichtigung" 4Q512 frg. 29-32,10 (i.u.K.)

   2. : להשמיע בדביר קולו לזכרון לבני עמו "um im Debir seinen Klang hören zu lassen zur Erinnerung an die Angehörigen seines Volkes" Sir 45,9 (Ms.B 14v,10); כל אבן יקרה לזכרון בכתב חרות "jeder Stein war kostbar, zur Erinnerung mit einer eingravierten Inschrift" V. 11 (Ms.B 14v,14; vgl. Ex 28,12; 39,7)

   3. : מחצית השקל חוק עולם לזכרון "die Hälfte des Schekels als ewiges Gebot zur Erinnerung" 11QTa 39,89 (vgl. Ex 30,1516)


    1. : וימי קודש בתכונם לזכרון במועדיהם "und heilige Tage gemäß ihrer Bestimmung zum Gedächtnis an ihren festgesetzten Zeiten" 1QS 10,5 (par. 4Q256 19,4; 4Q258 9,3)

    2. : וחג בכורים לזכרון לעול[ם] "und das Fest der Erstlingsabgabe zur ewigen Erinnerung" 11QTa 19,9

    3. : פעם אחת בשנה יהיה היום הזה להמה לזכרון "einmal im Jahr soll dieser Tag für sie zur Erinnerung sein" 27,5; וקדשתמה אותו לזכרון בכול מושבותיכמה "und ihr sollt ihn heiligen zur Erinnerung in allen euren Wohnorten" 9


     1. : 4Q320 frg. 4 iii,6 ב4 במעוזיה יום הזכרון "am vierten Tag in (der Dienstzeit des) Maosja ist der Tag der Erinnerung"; ביקים יום הזכרון "in (der Dienstzeit des) Jakim ist der Tag der Erinnerung" frg. 4 v,5 (L.u.); ähnl. יום הזכר[ון 4Q319 frg. 13,5 (L.u.; i.u.K.); הואה יום הזכרון "dies ist der Tag der Erinnerung" 4Q321 5,2 (L.u.); wahrsch. a. 4Q321 5,6 (i.u.K.); 4Q321 6,9 (L.u.; i.u.K.); ohne Artikel ביום זכרון 4Q409 frg. 1 i,5

     2. : 11Q20 7,24 שבתון זכרון מקרא קודש "ein Ruhetag, eine Erinnerung, eine heilige Versammlung" sowie זכ]רון תרועה "Erinnerung durch Lärmblasen" 11QTa 25,3

   4. : זואת לזכרון "dies ist zum Gedenken" 11Q5 17,17 (i.u.K., zu Ps 145)