זרע‎ II Same, Saat

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זרע‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/280/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatl, Wz. זרע‎ I (mas. זֶרַע; she. zēra; Sec. ζαρ; Hier. ze/ara), "Same", "Saat", a. i.S.v. "Nachkommenschaft": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : זרע 1QS 4,7; Sir 10,19 (Ms.A 4r,6); + ו: וזרע 4Q385a frg. 16a-b,3

  cs.

  : זרע 1Q34bis frg. 3 ii,3; CD 12,22; Sir 46,10 (Ms.B 16r,8); + ב: בזרע 4Q216 7,11; + ו: וזרע 4Q426 frg. 1 i,2; + מן: מזרע 4Q265 frg. 7,3; + מן + ו: ומזרע 11Q11 5,6

  + sf. 3.m.sg.

  : זרעו 11QTa 59,15; Sir 45,25 (Ms.B 15v,6); + ב: בזרעו Sir 44,21 (Ms.B 14r,7); + ו: וזרעו 4Q171 frg. 1+3-4 iii,18; XHev/Se 6 frg. 3,4; + ל: לזרעו 4Q369 frg. 1 ii,4; + ל + ו: ולזרעו 4Q177 frg. 1-4,13; Sir 45,15 (Ms.B 15r,3)

  + sf. 3.f.sg.

  : זרעה 4Q267 frg. 6,3

  + sf. 2.m.sg.

  : זרעך 4Q221 frg. 1,3; זרעכה 1QSb 3,2

  + sf. 3.m.pl.

  : זרעם 1QHa 4,26 (Suk. 17,14); Sir 44,11 (Ms.Mas 7,18), זרעמה 4Q501 frg. 1,7; + ב: בזרעם 4Q504 frg. 5 ii,1; + ו: ]וזרעם 4Q420 frg. 2,5 (L.u.); + ל: לזרעם 1QM 13,7; + ל + ו: ולזרעם 4Q171 frg. 1+3-4 iii,2; ולזרעמה 11Q20 5,4; + מן: מזרעם CD 2,12

  + sf. 2.m.pl.

  : זרעכמה 1QIsaa 50,6 (für זַרְעָם Jes 61,9)

  det.

  : הזרע 4Q274 frg. 1 i,8

  pl.abs.

  : זרעים 1Q71 frg. 1 i,9 (für זֵרְעֹנִים Dan 1,16)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : neben מלאה‎ I u. תבואה 4Q418 frg. 103 ii,89 כ]זורע כלאים אשר הזרע והמלאה ותבוא[ת] ה[כרם] יקד[ש einer, der zweierlei (Arten) sät, so dass die Saat und der volle Ertrag und der Ertrag des Weinbergs dem Heiligtum zufallen" (vgl. Dtn 22,9); 4Q266 frg. 6 iii,6 [והיא] אשר זרעה אין בה[ "aber dasjenige (scil. Landstück), worin ihr Same nicht ist" (erg. mit par. 4Q267 frg. 6,3, 4Q270 frg. 3 ii,1314)

    2. : Sir 37,11 (Ms.D 1r,19) שכיר שנה על מוצא זרע "(berate dich nicht) mit dem Lohnarbeiter für ein Jahr über das Ausbringen der Saat" (anders Ges18, "Aufgehen der Saat", s. zu מוצא)

    3. : 1QS 10,7 ומועד זרע למועד דשא "und die Saatzeit zur Zeit des jungen Grüns" (par. 4Q258 9,5)

    4. : 4Q367 frg. 3,6 [וכל מעש]ר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ "und jeder Zehnte des Landes vom Saatertrag des Erdbodens, von der Frucht der Bäume" (Lev 27,30)


    5. : neben דגן "Getreide" דגן ־[ זרע כ[ "Getreide ... Saat" 4Q514 frg. 2,1


    1. : 4Q274 frg. 1 i,8 ואם תצ[א מאיש] שכבת הזרע מגעו יטמא "und wenn ein Mann einen Samenerguss hat, dann verunreinigt seine (scil. des Mannes) Berührung"; frg. 2 i,4 [כו]ל נוגע בשכבת הזרע מאדם עד כול כלי יטבול "alles, was mit dem Samenerguss in Kontakt kommt, vom Menschen bis hin zu jedem Gerät, soll eintauchen"; 11QTa 45,1112 ואיש כיא ישכב עם אשתו שכבת זרע לוא יבוא אל כול עיר המקדש "und ein Mann, wenn er seiner Frau mit einem Samenerguss beiwohnt, darf nicht in die gesamte Stadt des Heiligtums/Tempels kommen"; וכבת הזרע "der Samenerguss" 4Q284 frg. 1,8

    2. : ומטמאי[ם ]את זרע[ הקודש ואף] את [זרע]ם עם הזונות "und sie (scil. die Priester) verunreinigen den Samen der Heiligkeit und auch ihren (eigenen) Samen mit den Huren" (vgl. Lev 21,7.14)


    1. : mit פרה‎ II 1QS 4,7 ורוב שלום באורכ ימים ופרות זרע עם כול ברכות עד "und Fülle des Heils während der Länge der Tage, und Fruchtbarkeit der Nachkommenschaft mit allen ewigen Segnungen"; mit אדם‎ II 1Q34bis frg. 3 ii,3 ולא הבין זרע האד[ם] בכל אשר הנחלתו "aber die Nachkommenschaft des Menschen hat nichts von all dem begriffen, was du sie in Besitz nehmen ließest"


     1. : וי]קדש זרעכה בכבוד עולם "und er heilige deine Nachkommenschaft mit ewiger Herrlichkeit" 1QSb 3,4; ובאבותינו בחרתה לזרעם נתתה חוקי אמתכה "und unsere Vorfahren hast du erwählt, ihrer Nachkommenschaft hast du die Gesetze deiner Wahrheit gegeben" 4Q266 frg. 11,11 (par. 4Q269 frg. 16,9); CD 12,2122 וכמשפט הזה יתהלכו זרע ישראל "und entsprechend dieser Bestimmung soll die Nachkommenschaft Israels wandeln"; i. d. Einleitung des "Lobpreis der Väter" Sir 44,11 (Ms.Mas 7,18) אם זרעם נאמן טובם "bei ihrer Nachkommenschaft hat ihr Gutes Bestand" (par. Ms.B 13v,15) u. 13 (Ms.Mas 7,20) עד עולם יעמד זרעם "bis in Ewigkeit hat ihre Nachkommenschaft Bestand"; Sir 44,21 (Ms.B 14r,7) לברך בזרעו גוים "durch seine (scil. Abrahams) Nachkommenschaft die Völker zu segnen"; 45,21 (Ms.B 15r,15) ומתנה לו ולזרעו "und eine Gabe für ihn (scil. Aaron) und seine Nachkommenschaft"

     2. : 4Q386 frg. 1 ii,4 ומשרו לא יהיה והמן הטמא זרע לא ישאר "und von seiner (scil. des Sohnes Belials) Verwandtschaft soll nichts (mehr) sein, und von dem Unreinen soll keine Nachkommenschaft übrig bleiben"

     3. : ובכולם הקים לו קריאי שם למען התיר פליטה לארץ ולמלא פני תבל מזרעם "und in ihnen allen (scil. den Zeiten) hat er sich namentlich Berufene erstehen lassen, um Entronnene übrig zu lassen für das Land und um die Fläche der Erde mit ihrer Nachkommenschaft zu füllen" CD 2,1112 (par. 4Q266 frg. 2 ii,1012)

     4. : 1QM 13,78 וברית [כ]רתה לאבותינו ותקימה לזרעם למוע[ד]י עולמים "einen Bund aber hast du mit unseren Vätern geschlossen und du wirst ihn halten mit ihrer Nachkommenschaft für ewigen Zeiten"; 4Q252 5,4 כי לו ולזרעו נתנה ברית מלכות עמו עד דורות עולם "denn ihm (scil. David) und seiner Nachkommenschaft wurde der Bund des Königtums seines Volkes gegeben für ewige Generationen"; Sir 45,15 (Ms.B 15r,3) ותהי לו ברית עולם ולזרעו כימי שמים "und es wurde ihm (scil. Aaron) ein ewiger Bund zuteil, und seiner Nachkommenschaft wie die Tage des Himmels"; Sir 44,12 (Ms.Mas 7,19) בבריתם עמד זרעם "in ihrem (scil. der Männer der Vorzeit) Bund steht ihre Nachkommenschaft fest"

     5. : 4Q171 frg. 1+3-4 iii,12 ולהם כול נחלת אדם ולזרעם עד עולם "und ihnen gehört das ganze Erbteil Adams und ihrer Nachkommenschaft bis in Ewigkeit"; Sir 46,9 (Ms.B 16r,7) וגם זרעו ירש נחלה "und auch seine (scil. Kalebs) Nachkommenschaft nahm einen Erbteil in Besitz" (vgl. Num 14,24)

     6. : Zit. והקימותי את זרעכה אחריכה "und ich (scil. Jhwh) werde deine Nachkommenschaft nach dir aufrichten" 4Q174 frg. 1-2 i,10 (vgl. 2 Sam 7,12) u. בזרעם אחריהם "mit ihrer Nachkommenschaft nach ihnen" 4Q504 frg. 5 ii,1; וזרעו לדרות אחריה[ם "und seine Nachkommenschaft für die Generationen nach ihnen" 4Q481e frg. 1,2

    2. : Zit. Ps 37,25 i. P. ולוא[ ראיתי צדיק] נעזב וזרעו מבקש לחם[ "aber nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommenschaft nach Brot verlangend" 4Q171 frg. 1+3-4 iii,1718; וזרע רשעים "und die Nachkommenschaft der Frevler" 4Q426 frg. 1 i,2

    3. : 4Q502 frg. 19,2 זרע ברכה "Nachkommenschaft des Segens" (i.u.K.; L. ברכה unsich.)

    4. : וזרעו "und seine Nachkommenschaft" XHev/Se 6 frg. 3,4


    1. : 11Q11 5,6 מי אתה [... מ]אדם ומזרע הקד[ושי]ם "wer bist du? ... des Menschen oder aus dem Geschlecht der Heiligen?"

    2. : Sir 10,19 (Ms.A 4r,67) זרע נכבד מה זרע לאנוש זרע נקלה עובר מצוה "ein Geschlecht, das geehrt wird, ist was? Ein Geschlecht, das der Menschheit (geziemt). Ein Geschlecht, das verachtet wird, ist dasjenige, das das Gebot übertritt", par. Ms.B 1r,1 beginnt dgg. mit זרע נקלה ... "ein Geschlecht, das verachtet wird ..."