דגן Getreide

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דגן (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2025/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN /dagan/ (mas. דָּגָן, she. dīgån), "Getreide": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : דגן 11Q14 frg. 1 ii,10

  cs. + ל

  : לדגן 11QTa 43,6; + מן: םדגן 4Q394 frg. 3-7 i,8 (MMT B,5)

  + sf. 1.comm.sg.

  : דגני 4Q166 2,8

  det.

  : הדגן 4Q166 2,1; + ל: לדגן 11QTa 38,4

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 4Q166 2,8 לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו ותירושי [במועדו] "darum nehme ich mein Getreide zurück zu seiner Zeit und meinen neuen Wein zu seiner festgesetzten Zeit"


     1. : 11QTa 60,6 וללויים מעשר הדגן והתירוש והיצהר "und für die Leviten der Zehnte des Getreides, des neuen Weins und des Öls"; vgl. 4Q365a frg. 2 i,1; 11QTa 38,4; 43,3

     2. : 11Q14 frg. 1 ii,910 ולתת לכם פר[י] תנובות דגן תירוש ויצהר לרוב "um euch Frucht, Erträge an Getreide, neuem Wein und Öl in Fülle zu geben"

     3. : 1QHa 18,26 (Suk. 10,24) חיל גבורים על רוב עדנים [... ב]רוב דגן תירוש ויצהר "die Kraft von Gewaltigen (beruht) auf einer Fülle von Wonnen ... (an) einer Fülle von Getreide, neuem Wein und Öl"

     4. : 4Q166 2,12 כיא] אנוכי נתתי לה הדגן [והתירוש] [והיצהר וכסף "dass ich ihr das Getreide, den neuen Wein, das Öl und das Silber gegeben habe" (K. teilw. erg.)

   1. : i. halakh. K. 11QTa 43,1415 ולקחו בו דגן ויין ושמן ובקר וצאון ואכלוהו בימי המועדים "und damit sollen sie Getreide, Wein, Öl, Rindvieh und Kleinvieh kaufen und es an den Festtagen essen"

   2. : 4Q270 frg. 3a ii,2 חלב הדגן "das Beste des Getreides" (i.u.K.; vgl. Num 18,12)

   3. : 11QTa 43,67 מחג הבכורים לדגן החטים יהיו אוכלים את הדגן עד השנה השנית "vom Fest der Erstlingsabgabe des Weizengetreides an sollen sie das Getreide essen bis zum zweiten Jahr"

   4. : 4Q514 frg. 2,1 neben זרע‎ II; 4Q394 frg. 3-7 i,8 (MMT B,5) םדגן [הג]וים[ "vom Getreide der Völker" (L. הגוים sehr unsicher)