חשב‎ I rechnen, planen, denken

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חשב‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/148/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḤŠB "rechnen", "planen", "denken" (auf ein Ziel hin od. kategorisierend): he.; angesichts des Fehlens eindeutiger pi.-Formen u. des qal ותחושבהו 11Q5 23,15 für mas. וַתְּחַשְּׁבֵהוּ Ps 144,3 war mögl. pi. literarisch-he. zur Zeit des Zweiten Tempels nicht gebräuchlich

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : mögl. חשב 4Q503 frg. 27,3 (i.u.K.)

  + sf. 3.f.sg.

  : חשבה 4Q254 frg. 3+8,9 (4Q254 frg. 3+8,9 + frg. 3,6; L.u.)

  1.comm.sg.

  : חשבתי Sir 51,18 (Ms.B 21r,14); 11Q5 11,15 (für הִשְׁבַּתָּ Ps 119,119)

  3.comm.pl.

  : חשבו 1QHa 10,34 (Suk. 2,32)

  1.comm.pl. + ש

  : שחשבנו 4Q398 frg. 14-17 ii,3 (MMT C,27)

  + sf. 3.m.sg.

  : חשבנוהו 1QIsaa 44,8 (= חֲשַׁבְנֻהוּ Jes 53,3), חשבנוהי 1QIsaa 44,9 (= חֲשַׁבְנֻהוּ Jes 53,4)

  impf. 3.m.sg.

  : יחשב 4Q264a frg. 1,5; Sir 16,23 (Ms.A 6v,27); יחשוב 4Q487 frg. 14,3 (L.u.); Sir 12,16 (Ms.A 5r,18)

  2.m.sg.

  : תחשוב 4Q417 frg. 1 ii,15; Sir 42,7 (Ms.B 11v,9)

  1.comm.sg.

  : אתחשב 1QHa 18,7 (Suk. 10,5)

  3.m.pl.

  : יחשבו 4Q429 frg. 2,8 par. יחשובו 1QHa 13,28 (Suk. 5,26)

  + sf. 1.comm.sg.

  : יחשבוני 1QHa 12,9 (Suk. 4,8), יחשובוני 11,7 (Suk. 3,6)

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויחשוב 1QHa 16,15 (Suk. 8,14)

  2.m.sg. + sf. 3.m.sg.

  : ותחושבהו 11Q5 23,15 (für וַתְּחַשְּׁבֵהוּ Ps 144,3)

  3.m.pl. + sf. 1.comm.sg.

  : ויחשבוני 1QHa 12,10 (Suk. 4,9)

  ptz. m.sg.abs.

  : חושב 1QM 5,5, חשב Sir 45,10 (Ms.B 14v,11)

  pl.abs.

  : חושבים 4Q394 frg. 3-7 ii,16 (MMT B,29)

  cs. + ל + ו

  : ולחושבי CD 20,19 (L.u.)

  inf.cs. + ל + ו

  : ולחשוב 4Q174 frg. 1-2 i,9

  nif. pf. 3.m.sg.

  : נחשב 1QHa 8,12 (Suk. frg. 13,5)

  1.comm.sg.

  : נחשבתי 1QHa 11,25 (Suk. 3,24)

  3.comm.pl.

  : נחשבו 1QS 5,18

  2.m.pl.

  : נחשבתם 4Q471a frg. 1,5;

  pf.cons. 3.f.sg.

  : ונחשבה 4Q398 frg. 14-17 ii,7 (MMT C,31)

  impf. 3.m.sg.

  : יחשב 4Q266 frg. 11,6

  3.m.pl.

  : יחשבו CD 19,35

  impf.cons. 3.f.sg.

  : ותחשב 4Q225 frg. 2 i,8

  ptz. m.sg.abs.

  : נחשב 1QS 5,17; + ו: ונחשב Sir 20,5 (Ms.C 4r,9; L.u.)
  pi. s. qal (vgl. Sprachg.)

  hitp. pf. 3.comm.pl.

  : mögl. cj. החשבו 1QS 5,11 (weniger wahrsch. החשבו = hof.)

  impf. 3.m.sg.

  : יתחשב 1QS 3,1

  1.comm.sg.

  : את־חשב 4Q491 frg. 11 i,14

  pl.

  : נתחשב 4Q400 frg. 2,6

  inf.cs. + ל

  : להתחשב 4Q181 frg. 1,3

  hif. impf. 2.m.sg. + sf. 2.m.sg.

  : תחשיבך Sir 7,16 (Ms.A 2v,18)

  hof. pf. 3.comm.pl.

  : החשבו 1QS 5,11 (eher cj. החשבו = hitp.)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 1QHa 16,1415 (Suk. 8,1314) ראה בלא הכיר ויחשוב בלא האמין למקור חיים "er (scil. ein Fremder) sah, ohne zu erkennen, und er plante, ohne der Quelle des Lebens zu vertrauen"; לנפשו יחשב "für sich selbst (= zu seinen eigenen Gunsten) plant er" Sir 37,8 (Ms.B 7r,16; vgl. zur L. a.Rd. A.VI.1)


     1. : von den Söhnen Belials 4Q174 frg. 1-2 i,9 ולחשוב עליהמה מחשבות און "und um gegen sie (scil. die Söhne des Lichts) Pläne des Unrechts zu schmieden"

     2. : von den Gegnern des Beters 1QHa 12,1415 (Suk. 4,1314) והמה נעלמים זמות בליעל יחשובו "und sie, die hinterlistig sind, planen Ränke von Bosheit" u. והמה הוות לבם יחשובו "aber sie, Verderben ihres Herzens planen sie" 13,28 (Suk. 5,26; par. 4Q429 frg. 2,8 l. def. יחשבו; vgl. Ps 52,4 mit לשון statt לב); weisheitl. Sir 12,16 (Ms.A 5r,1718) בשפתיו יתמהמה צר ובלבו יחשוב מהמרות עמוקות "mit seinen Lippen zögert der Gegner, aber in seinem Herzen plant er tiefe Abgründe" 16 (Ms.A 5r,1718)

     3. : || זמם "sinnen" 1QHa 18,78 (Suk. 10,56) מה אזום בלוא חפצתה ומה אתחשב באין רצונכה "was sinne ich, ohne dass du (scil. Gott) es willst, und was plane ich ohne deinen Willen?"

    2. : 10,34 (Suk. 2,32) פדית[ה] נפש אביון אשר חשבו להתם "du hast die Seele des Armen erlöst, den sie (scil. die Gegner des Beters) planten zu vernichten"; בן בליעל יחשב לענות את עמי "ein Sohn Belials plant, mein Volk zu demütigen" 4Q386 frg. 1 ii,3; i.S.v. "auf etwas aus sein" Sir 51,18 (Ms.B 21r,14) חשבתי להיטיב "ich war darauf aus, gut zu handeln"


     1. : wahrsch. i. d. Beschreib. des Vorhangs im Tempel 11QTa 7,14 מ]עשי חוש[ב "Werke eines Kunsthandwerkers" (L.u., i.u.K.; vgl. Ex 26,31; 36,35, beide sg.)

     2. : מעשה חושב 4Q365 frg. 12b iii,8 (fehlt in Ex 39,89) u. über der Z. 7 מעשי חושב כמעשה אפוד "Werke eines Kunsthandwerkers entsprechend der Ausführung eines Efod" (Ex 39,8)

     3. : in Beschreib. d. Kleidung Aarons als מעשה חשב "Werk eines Kunsthandwerkers" Sir 45,10 (Ms.B 14v,11) entspr. מעשה אורג "Werk eines Webers" V. 11 (12; Ex 28,32; 39,22.27)

     4. : i.A.d. kultischen Terminologie i. d. Beschreib. von Waffen für den endzeitl. Krieg neben חרש‎ IV 1QM 5,56 והמגן ... מעשה חושב ... מעשה חרש מחשבת "und der Schild ist ... das Werk eines Kunsthandwerkers, ... das Werk eines kunstfertigen Künstlers", vgl. (ohne חרש‎ IV) von einem Schwert 1QM 5,14 u. von der Kleidung priesterl. Krieger 1QM 7,11

    3. : וליצור ולחשוב[ "und zu formen und zu planen" 4Q299 frg. 10,4

   1. : mit ב‎ II + פה‎ I i.K. des Schriftstudiums am Sabbat אל יחשב איש [בפיהו] "keiner soll laut (wörtl. mit dem Mund) überlegen" 4Q264a frg. 1,5 (erg. mit par. 4Q421 frg. 13+2+8,3 [4Q421 frg. 13+2+8,3 + frg. 2,1])


    1. : ואנחנו חושבים שהמקדש[ משכן אוהל מועד "und wir erachten, dass das Heiligtum die Wohnung des Stiftszeltes ist" 4Q394 frg. 3-7 ii,16 (MMT B,29) (i.u.K.); אנח]נו חושבים שאיאכל את הולד "wir erachten, dass man das Junge essen darf" 4Q396 frg. 1-2 i,3 (MMT B,37; i.u.K.); ואפ חושבים[ אנחנו "und auch erachten wir" 4Q397 frg. 5,3 (i.u.K.; erg. mit par. 4Q394 frg. 8 iii,12 [MMT B,42]; i.u.K.)

    2. : חסר!י לב יבינו אלה וגבר פותה יחשב זאת "Unverständige meinen dies, und jemand, der einfältig ist, denkt jenes" Sir 16,23 (Ms.A 6v,27)     1. : 4Q398 frg. 14-17 ii,23 (MMT C,2627) ואף אנחנו כתבנו אליך מקצת מעשי התורה שחשבנו לטוב לך ולעמך "und ferner haben wir dir einige Werke der Tora geschrieben, die wir für dich und für dein Volk als gut erachten"

     2. : ויחשבוני לכלי אובד "und sie hielten mich für ein zerbrochenes Gefäß" 1QHa 12,10 (Suk. 4,9; i. Anspiel. auf Ps 31,13; zum Vorausgehenden s. A.V); mögl. a. יחשובוני וישימו נפש[י] כאוניה במצולות ים "(für?) ... hielten sie mich und machten meine Seele wie ein Schiff in den Tiefen des Meeres" 11,7 (Suk. 3,6; i.u.K.)

    1. : אחד עבדך כאח חשב[הו] "(wenn) nur einer dein Knecht ist, erachte ihn als einen Bruder" Sir 30,39 (Ms.E 1v,19; L.u.)

    2. : ואיש עול אל תחשוב עזר "und einen Mann des Unrechts sollst du nicht für eine Hilfe halten" 4Q417 frg. 2 i,7

   2. : ולא יחשבוני בהגבירכה בי "so dass sie mich nicht beachteten, als du dich an mir als stark erwiesen hast" 1QHa 12,9 (Suk. 4,8; vgl. ähnlich 1QHa 12,24 [Suk. 4,23]; zum Folgenden s. A.IV.1.b)


    1. : Sir 37,8 (Ms.D 1r,1213) כי גם הוא נפשו יחשב "denn auch er (scil. einer, der einen Ratschlag gibt) hat seine eigenen Interessen im Blick" (= par. Ms.B 7r,16 mit נפשו a.Rd. für Haupttext לנפשו, zum Haupttext s. A.I.1)

    2. : ליראי אל ולחושבי שמו "für die, die Gott fürchten und für die, die auf seinen Namen achten" CD 20,1920 (Mal 3,16 i.A.v. Ex 20,7; Dtn 5,11)

   3. : a.Rd. Sir 42,7 (Ms.B 11v,9) מפקד יד תחשוב "ein persönliches Depositum rechne ab"    1. : 1QS 5,17 כיא במה נחשב הואה "denn als was wird er erachtet?" (Jes 2,22)

    2. : 4Q491 frg. 11 i,15 [מ]יא לבוז נחשב ביא "wer wird als Verachteter (בוז‎ I)/Spott (בוז‎ II) erachtet wegen mir?" (i.u.K.); ולמי נחשבתי "und als wer werde ich erachtet?" 1QHa 11,25 (Suk. 3,24 par. 4Q427 frg. 10,2, L.u.; od. zu B.II.2)

    3. : 4Q504 frg. 1-2R iii,3 כול הגוים[ כא]ין נגדךה[ כ]תהוו ואפס נחשב[ו] לפניכה "alle Völker sind wie Nichts vor dir, wie Nichtiges und Nichts werden sie vor dir erachtet" 3 (vgl. 1QIsaa 33,17), od. l. mit Jes 40,17 כ]תהוו "..., weniger als Nichtiges ..."


    1. : כול אשר לוא נחשבו בבריתו "alle, die nicht zu seinem Bund gerechnet werden" 1QS 5,18; לו יחשב בכול בני אמתו "er soll nicht zu allen Söhnen seiner Wahrheit gerechnet werden" 4Q266 frg. 11,67; לא יחשבו בסוד עם ובכתבם לא יכתבו "zum Rat des Volkes werden sie nicht gerechnet und in ihr Verzeichnis werden sie nicht geschrieben" CD 19,35

    2. : 1QHa 21,12 (Suk. 18 i,26) למי נחשבתי עד זות "und wem wurde ich bis dahin zugerechnet" (od. zu B.I.2)

    3. : vom Beter אניא עם אלים אחש[ב "ich werde zu den Göttlichen gerechnet" 4Q491 frg. 11 i,18 (L.u.); ]כלאי עם תהום נחשבת "meine Haft wird zur Tiefe gerechnet" 1QHa 13,40 (Suk. 5,38)


    1. : ותחשב לו צדקה "und es wurde ihm (scil. Abraham) als Gerechtigkeit angerechnet" 4Q225 frg. 2 i,8

    2. : i.Bz.a. den Adressaten von MMT ונחשבה לך לצדקה "und es wird dir als Gerechtigkeit angerechnet" 4Q398 frg. 14-17 ii,7 (MMT C,31)

   1. : neben ידע nif. 1QHa 16,1112 (Suk. 8,1011) בלוא נחשב ובלא נודע "ohne beachtet zu werden und ohne bemerkt zu werden"

   2. : תתגברו למלחמה ואתם נחשבתם mögl. "... ihr macht euch stark zum Kampf und/aber ihr wurdet erachtet ..." (s.a. zu גבר‎ I) 4Q471a frg. 1,5; mit ב‎ II 4Q427 frg. 7 i,13 ]לוא יחשב בי "nicht (L.u.) soll es erachtet werden im Hinblick auf mich" (L.u.)

     1. : אני עם אלים את־חשב "ich werde zu den Göttlichen gerechnet" 4Q491 frg. 11 i,14 (ähnl. Z. 18 nif., s. B.II.3; vgl. a. א]תחש[ב X4Q471bX frg. 1a_d,1 i. einer anderen Version des Hymnus); vgl. a. D.I.2

     2. : 1QS 3,1 ועם ישרים לוא יתחשב "und unter Rechtschaffene wird er (scil. derjenige, der sich weigert, in den Bund einzutreten) nicht gerechnet" (par. 4Q257 3,2,| L.u.)

    1. : להתחשב עמו בס[וד] [א]לים "so dass sie (scil. die Erwählten) als sein (scil. Gottes) Volk in den Rat der Göttlichen gerechnet werden" 4Q181 frg. 1,34 od. "so dass sie zusammen mit ihm in den Rat der Göttlichen gerechnet werden", weniger wahrsch. zu D.I.1 "so dass sie zu ihm in den Rat der Göttlichen gerechnet werden"; ש]כנו בדד ובגוים לוא נתחשב "wir wohnen abgesondert und unter die Völker werden wir nicht gerechnet" 4Q504 frg. 6,9 (vgl. Num 23,9); 1QS 3,34 בעין תמימים לוא יתחשב "in die 'Quelle' der Vollkommenen wird er nicht gerechnet" (par. 4Q257 3,5, L.u.; zu "Quelle" als Bild für eine Gruppe vgl. Dtn 33,28; Ps 68,27); vgl. a. F

   1. : מה נתחשב [ב]ם "als was werden wir bei ihnen (scil. den Lobpreisenden in der himmlischen Welt) geachtet" 4Q400 frg. 2,6 (i.u.K.)

  1. : אל תחשיבך במתי עם "rechne dich nicht unter die Leute des Plebs" Sir 7,16 (Ms.A 2v,18)

  2. : mögl. 1QS 5,11 כיא לוא החשבו בבריתו "denn sie werden nicht zu seinem Bund gerechnet", cj. aber eher החשבו (hitp.; s. D.I.2)

  Ableitungen:

  חשבון , חשבה