Versionen

4Q471a

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]ל֯עת צוית֯ם֯ לבלתי
2[-- ]○ם ותשקרו בבריתו
3[-- ות]א֯מרו נלחמה מלחמותיו כיא גאלנו
4[-- ]○יכם ישפלו ולוא ידעו כיא מאס
5[-- ]○○ תתגברו למלחמה ואתם נחשבתם
6[--] בקואו _____ משפט צדק תשאלו ועבודת
7[--] תתנשאו _____ ויבחר ב[ (ב[ם) -- ]○[] לזעקה
8[--] ותשיתו֯ [-- ]○ מתוק