זמם sinnen, planen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זמם (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/827/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ZMM Grundbed. wohl "murmeln", "summen", "tönen" (onomatopoetisch) › he. "sinnen", "planen": bhe.; piyyut.; mhe. ptz. qal als Bez. eines falschen Zeugen, der seine Aussage "ersonnen" hat

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : זמם 1QpHab 12,6

  1.comm.sg.

  : זממ[ת]י 4Q460 frg. 9 i,2 (L.u.); זמותי 11Q5 21,15 (Sir 51,18)

  3.comm.pl.

  : זממו 1QHa 12,11 (Suk. 4,10)

  impf. 3.m.sg.

  : יזום Mas1k 1,6

  1.comm.sg.

  : אזום 1QHa 18,7 (Suk. 10,5)

  3.m.pl.

  : יזומו 4Q171 frg. 1-2 ii,14; יזמו 4Q381 frg. 45a+b,2

  ptz. m.sg.abs.

  : זומם 4Q171 frg. 1-2 ii,12

  inf.cs. + ל

  : לזום 4Q280 frg. 2,6

  + sf. 3.m.pl. + כ

  : כזומם 1QHa 12,27 (Suk. 4,26); + כ + ו: וכזומם 17,20 (Suk. 9,20)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : Subj. Gott i.S.v. "vorhaben" ואין בידעים נגלי [פלא ]להבין לפני עשותו ובעשותו לא ישכילו כול [אלוהי]ם מה יזום "aber keiner (selbst) unter den Wissenden kann das, was an Wunderbarem offenbart ist, begreifen, bevor er handelt, und (selbst) bei seinem Handeln begreift keiner der Göttlichen (?), was er (damit/weiterhin) vorhat" Mas1k 1,46; || חשב‎ I, Subj. Mensch מה אזום בלוא חפצתה ומה אתחשב באין רצונכה "was sinne ich, ohne dass du (scil. Gott) es willst, und was plane ich ohne deinen Willen?" 1QHa 18,78 (Suk. 10,56)

     2. : כאשר זמם לכלות אביונים "wie er (scil. der Frevelpriester) geplant hat, die Armen zu vernichten" 1QpHab 12,6 (Ausl. v. Hab 2,17); אשר יזומו לכלות את עושי התורה "diejenigen, die planen, die Täter der Tora zu vernichten" 4Q171 frg. 1-2 ii,1314 (Ausl. v. Ps 37,12)


     1. : זממו עלי בליעל "sie planten gegen mich Bosheit" 1QHa 12,11 (Suk. 4,10)

     2. : הרבו פשעה ועלי יזמו להסגירני "sie haben Sünde groß gemacht und gegen mich geplant, mich auszuliefern" 4Q381 frg. 45a+b,23

     3. : i.Zshg. eines Fluchs gegen Malki-Rescha u. seine Anhängerschaft [ומ]קימי מזמתכה בלבבמה לזום על ברית אל[ "und die deine (scil. Malki-Reschas) Pläne in ihrem Herzen durchführen, so dass sie gegen den Bund Gottes (Böses) planen" 4Q280 frg. 2,6


     1. : ולא תתעם ביד חלכאים כזומם למו "und du lässt sie (scil. die Anhänger des Beters) nicht durch Schurken irreleiten, wie sie (es) gegen sie planen" 1QHa 12,2627 (Suk. 4,2526), vgl. וכזומם לי "und wie sie (es) gegen mich planen" 17,20 (Suk. 9,20) (i.u.K.); || חרק "(mit den Zähnen) knirschen" Zit. Ps 37,12 i. P. זומם רשע לצדיק "es plant ein Frevler gegen den Gerechten" 4Q171 frg. 1-2 ii,12

     2. : i.K. eines Rechtsverfahrens והנה עד שקר העיד שקר ענה באחיהו ועשיתה לו כאשר זמם לעשות לאחיהו "siehe, wenn er als falscher Zeuge ein falsches Zeugnis gegen sein Gegenüber vorgebracht hat, sollst du an ihm so verfahren, wie er an seinem Gegenüber zu verfahren gedachte" 11QTa 61,910 (vgl. Dtn 19,19)

    1. : || קנא‎ II + ב‎ II 11Q5 21,15 (Sir 51,18; in Anspielung auf Prov 8,3031) זמותי ואשחקה קנאתי בטוב "ich trachtete danach, dass ich fröhlich sei, ich war eifrig nach Gutem", vgl. 𝔊 διενοηθην γαρ του ποιησαι αυτην

   1. : זממ[ת]י "ich habe geplant" 4Q460 frg. 9 i,2 (L.u.; i.u.K.)

  Ableitungen:

  זמה