אבד verloren sein/gehen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אבד (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/47/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ʾBD (a/e), "verloren sein/gehen" a. i.S.v. "zugrunde gehen": he.; bhe. a. i.S.v. "sich verlaufen, umherirren"; mhe. a. trans. "verlieren"

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : אבד 11Q5 22,9; + ו: ואבד 4Q219 2,27; Sir 30,40 (Ms.E 1v,20)

  3.f.sg.

  : אבדה 4Q418 frg. 198,3

  2.m.sg. + ו

  : ואבדת Sir 8,2 (Ms.A 3r,10)

  3.m.pl.

  : אבדו 4Q269 frg. 2,4 par. CD 3,10; Mur. 45 1,6; + ו: ואבדו 4Q169 frg. 1-2,8

  impf. 3.m.sg.

  : יאבד 4Q225 frg. 2 ii,7, יובד 4Q380 frg. 1 ii,6 (L.u.; L. ידבר [Qimron 2013] paläogr. nicht überzeugend)

  3.f.sg.

  : תאבד 4Q387 frg. 2 ii,7; Sir 41,6 (Ms.Mas 3,7), תובד 4Q169 frg. 3-4 iii,7; für יאבד 4Q385b frg. 1,5 (DJD XXX et al.) l. יאבד (Study Edition; B-362342/3)

  3.m.pl.

  : יאבדו 4Q381 frg. 29,3, יובדו 4Q88 10,12, יבדו 4Q372 frg. 1,17; + ו: ]ויאובדו 4Q462 frg. 2,2 (L.u.)

  inf.cs. + sf. 3.m.sg. + ל

  : לאבדו 1QS 7,6

  + sf. 3.m.pl.

  : אובדם 1Q22 1,10 (L.u.)

  ptz. m.sg.abs.

  : אובד 1QHa 12,10 (Suk. 4,9); + ו: ואֹבַד Sir 11,12 (Ms.A 4v,1)

  cs.

  : אבד CD 5,17; + ו: ואבד Sir 41,2 (Ms.B 10v,10)

  det.

  : האובד 4Q171 frg. 1+3-4 iii,8 (?); CD 9,10

  pl.abs. + ו

  : ואובדים 11QTa 32,14

  f.sg.abs.

  : ]־אובדה 4Q176 frg. 14,7 (L.u.; i.u.K.)

  pl.abs./cs.

  : אובדות[ 4Q391 frg. 55,4 (L.u.; i.u.K.)

  qalpass. ptz. m.sg.cs. + ו

  : ואבוד Sir 41,2 (Ms.Mas 3,2)

  pi. pf. 3.m.sg. + ו

  : ואבד Sir 41,2 (Ms.B 10v,10; od. qal ptz. m.sg.abs.)

  + sf. 3.m.pl. [+ ו]

  : ו]אבדם 4Q370 frg. 1 i,5 (L.u.)

  2.m.sg.

  : אבדת 4Q435 frg. 2 i,5

  impf. 3.m.sg.

  : ויאב 4Q77 frg. 2 ii,1 (für וִיאַבֵּד Zeph 2,13)

  + sf. 3.m.sg. + ו

  : ויאבדהו 4Q458 frg. 2 ii,3

  3.m.pl.

  : יאבדו 1QpHab 6,10

  inf.cs. + ל

  : לאבד 1QpHab 2,13

  + sf. 3.m.sg. + ל

  : לאבדו 1QS 7,6

  + sf. 2.m.sg. + ל

  : לאבדך[ 11Q11 4,4

  + sf. 3.f.pl. + ל

  : ]לאבדן PAM 44.102 frg. 55 i,1 (od. zu אבדן‎ I)

  ptz. m.sg.abs.

  : מאבד Sir 20,22 (Ms.C 1v,5)

  hif. pf. 3.m.sg. + ו

  : והאביד 1QM 11,7

  impf. 3.m.sg. + ו

  : ויאבד Sir 46,18 (Ms.B 16r,18) (L.u., od. pi.?), ויאבי[ד 4Q392 frg. 6-9,2

  inf.cs. + ל

  : להאביד 4Q174 frg. 6-7,1; + ו + ל: ולהאביד Sir 49,7 (Ms.B 18v,12)

  + sf. 3.m.pl. + ל

  : להאבידמה 4Q177 frg. 12-13 i,4

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : i. halakh. K. וכל האובד "und jedes, was abhanden gekommen ist" CD 9,10

    2. : von ausgegossenem Wasser ואובדים בתוך הארץ "und in den Erdboden versickert" 11QTa 32,14

    3. : Sir 30,40 (Ms.E 1v,20) כי אם עניתו יצא ואבד "denn wenn du ihn (scil. einen Diener) gedemütigt hast, ist er fort (wörtl. "ist er hinausgegangen") und verloren"


     1. : ||שכח 11Q5 22,89 לוא תובד תקותך ציון ולוא תשכח תוחלתך "deine Hoffnung wird nicht verloren gehen, Zion, und deine Erwartung wird nicht vergessen sein"; 4Q418 frg. 198,3 אבדה תקו[ת "verloren gegangen ist die Hoffnung"; 4Q365 frg. 6a ii+6c,45 אבדה תקות שונה ונש[כח --] אבדו במים אדירים "verloren gegangen ist die Hoffnung des Feindes und vergessen ist ... sie sind untergegangen in gewaltigen Wassern" (L.u.; i. Paraphrase Ex 15,2021; s.a. III.2)

     2. : ואבד שמכה וזכרכה מכו[ל הארץ] "und es wird vergehen dein Name und dein Angedenken von der ganzen Erde" 4Q219 2,27 (par. 4Q221 frg. 1,34; Jub 21,22; vgl. Ps 9,7; 41,6)


    1. : 4Q387 frg. 2 ii,78 וממלכת ישראל תאבד בימים ההמה[ "und die Herrschaft Israels wird zugrunde gehen in jenen Tagen" (par. 4Q385a frg. 4,5; vgl. Jes 60,12); ferner wahrsch. mit ממשלה i. Sir 41,6 (Ms.Mas 3,7)

    2. : CD 10,2223 אל יאכל איש ביום השבת כי אם המוכן ומן האובד בשדה "niemand darf am Tag des Sabbats essen, außer dem, was vorbereitet ist, und von dem, was auf dem Feld verdirbt" (vgl. Joel 1,11)

    3. : 1QHa 12,10 (Suk. 4,9) ויחשבוני לכלי אובד "und sie hielten mich für ein zerbrochenes Gefäß" (vgl. Ps 31,13)


    1. : 4Q169 frg. 3-4 ii,9 ערים ומשפחות יובדו בעצתם "Städte und Sippen gehen zugrunde durch ihren (scil. der Irrführer Efraims) Rat" (P. zu Nah 3,4; vgl. Ez 26,17)

    2. : אואבים יובדו ויתפרדו כול[ פו]עלי און "die Feinde werden zugrunde gehen, es werden zerstreut werden alle, die Unrecht verüben" 4Q88 10,1113 (Ps 92,10); אבדה תקות שונה ונש[כח --] אבדו במים אדירים "verloren ist die Hoffnung des Feindes und vergessen ... sie sind untergegangen in gewaltigen Wassern" 4Q365 frg. 6a ii+6c,45 (i. Paraphrase Ex 15,2021; s.a. I.4.a)

    3. : P. zu Nah 3,7 von Gegnern der Gemeinschaft 4Q169 frg. 3-4 iii,7 תובד עצתם ונפרדה כנסתם "zugrunde gehen wird ihr Rat und zerstreut wird ihre Versammlung" (vgl. a. 4Q169 frg. 1-2,6.8 P. zu Nah 1,4); P. zu Ps 37,7a von Irregeführten למען יובדו בחרב וברעב ובדבר "auf dass sie zugrunde gehen durch Schwert, Hunger und Pest" 4Q171 frg. 1-2 i,19frg. 1-2 ii,1, s.a. frg. 1+3-4 iii,34 ורבים יובדו ברעב ובדבר "aber viele werden zugrunde gehen durch Hunger und Pest" als Ausl. v. Ps 37,20a כיא רשעים יובדו "denn Frevler werden zugrunde gehen" (Z. 23); P. zu Ps 37,20b von Frevelfürsten in Ausl. von כלו "sie schwinden dahin" ebd. Z. 8 יובדו כעשן האוב[ד "sie werden vergehen, wie Rauch, der vergeht (?)" (L. האוב[ד unsicher; weniger wahrsch. האוב[ד, s. אוד "Brandscheit")

    4. : durch Flüche ע[ד] אובדם ועד הש[מד]ם "bis zu ihrem Untergang und bis zu ihrer Ausrottung" 1Q22 1,1011 (L.u.; vgl. Dtn 28,45); durch den Zorn Gottes ובניהם בו אבדו ומלכיהם בו נכרתו וגיבוריהם בו אבדו "und ihre Nachommen gingen dadurch zugrunde, und ihre Könige wurden durch ihn ausgetilgt, und ihre Helden gingen durch ihn zugrunde" CD 3,910

    5. : למען לא יבדו ענוים ורשים "damit Elende und Arme nicht zugrunde gehen" 4Q372 frg. 1,17; Gott hilft dem רֹשֵׁש ואֹבַד "der zerschlagen ist und zugrunde geht" Sir 11,12 (Ms.A 4v,1); מי זה אבד צדק או מי זה מלט בעולו "wer wäre zugrunde gegangen als Gerechter, oder wer wäre gerettet worden durch seine Verkehrtheit?" 11Q5 22,910 (vgl. Qoh 7,15)

    6. : die Engel Mastemas freuen sich und sagen עכשו יאבד "jetzt geht er zugrunde" 4Q225 frg. 2 ii,7

    7. : 4Q381 frg. 29,3 מנש]מת רוח אפך יאבדו כל בש[ר "durch den Hauch des Atems deiner Nase wird alles Fleich zugrunde gehen" (vgl. Ps 18,16 = 2 Sam 22,16)

    8. : מאלו אבדו בחרב "von diesen gingen durch das Schwert zugrunde ..." Mur. 45 1,6

    9. : Sir 8,2 (Ms.A 3r,910) אל תחרש ע[ל] איש לֹוֹ הון פן ישקל מחירך ואבדת "plane nicht gegen jemanden, der ein Vermögen besitzt, damit er nicht deinen Preis zahle und du zugrunde gehst" (Haupttext לא a.Rd. zu לֹוֹ korr. = Ms.D 0v,2, dort a. הן für הון)

    10. : הם גוי אבד עצות "sie sind ein ratloses Volk" CD 5,17 (vgl. Dtn 32,28); pass. ואבוד תקוה "und dem es gebricht an Hoffnung" Sir 41,2 (Ms.Mas 3,2), dgg. Sir 41,2 (Ms.B 10v,10 u. a.Rd.) aktiv ואבד תקוה (od. pi., s.u. B.I.2)
     1. : ואם בהון היחד יתרמה לאבדו "und wenn er mit dem Besitz der Gemeinschaft fahrlässig umgeht, so dass er einen Verlust verursacht" 1QS 7,6 (vgl. Prov 29,3 mit Obj.)

     2. : אל תלוה איש חזק ממך ואם הלוית כמאבד "leihe keinem, der stärker ist als du, aber wenn du (ihm) geliehen hast, dann gib (es) verloren" Sir 8,12 (Ms.A 3r,1920)    1. : Sir 14,9 (Ms.A 5v,2627) ולוקח חלק רעהו מאבד חלקו "und wer den Anteil seines Nächsten wegnimmt, richtet seinen (eigenen) Anteil zugrunde"     1. : ו]אבדם במבול "und er vernichtete sie durch die Flut" 4Q370 frg. 1 i,5 (L.u.; i.K. von Gen 7,11); i.K. einer Fluchformel 11Q11 4,4 יככה יהוה מ[כה גדול]ה אשר לאבדך[ "möge Jhwh dich schlagen mit einem großen Schlag, dass er dich vernichte"

     2. : P. zu Hab 1,6 לאבד רבים[ "um viele zu vernichten" 1QpHab 2,13; P. zu Hab 1,17 אשר יאבדו רבים בחרב "die viele mit dem Schwert vernichten" 6,10

     3. : Sir 20,22 (Ms.C 1v,57) יש מאבד את נפשו מבושת ובאולת פנים יורישנה "es gibt jemanden, der sich durch Scham selbst zugrunde richtet, und durch Torheit des Gesichts (od. "eigene Dummheit") wird er sich selbst ruinieren"


   1. : והאביד שריד מעיר "und er vernichtet, wer entronnen ist aus der Stadt" 1QM 11,7 (Num 24,19); i. Ausl. v. Ps 6,45 להאבידמה בחרונו "um sie zugrunde zu richten durch seinen Zorn" 4Q177 frg. 12-13 i,4; || כנע hif. Sir 46,18 (Ms.B 16r,18) von Samuel ויכנע נציבי צר ויאבד א[ת] כל סרני פלשתים "und er demütigte die Statthalter des Feindes und richtete zugrunde alle Stadtfürsten der Philister" (L.u.; vgl. 1 Sam 7,13 ohne אבד)

   2. : 4Q174 frg. 6-7,1 להאביד את קרן "zu vernichten das Horn (...)" (vgl. 1QM 1,4 ולהכרית את קרן "und um zu vernichten das Horn ...")

   3. : והוא מרחם נוצר נביא לנתוש ולנתוץ ולהאביד להרס וכן לבנת לנטע ולהשיב "und er (scil. Jeremia) war vom Mutterleib an als Prophet erschaffen, um auszureißen und niederzureißen und zu vernichten, einzureißen und ebenso wiederaufzubauen, zu pflanzen und wiederherzustellen" Sir 49,7 (Ms.B 18v,1112; vgl. Jer 1,10)

  Ableitungen:

  אבדה‎ I , אבדן‎ I , אבדון , אבדו