בליעל Bosheit, Nichtswürdigkeit, Nichtsnutz

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בליעל (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/800/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  unklar (mas. בְּלִיַּעַל; samar. bå̄'līl; griech. βελιαρ), "Bosheit", "Nichtswürdigkeit", "Nichtsnutz" (eine Abl. von בלי u. יעל ist nicht auszuschließen): bhe.; vereinz. (u. meist sp.) mhe.2 (vgl. aber die volksetymologische Deutung als einer, der das Joch [על‎ II] des Himmels von seinem Hals abgeworfen hat i. bSan 111b)

  Formen:

  abs.

  : בליעל 1QS 2,19; CD 4,13; Sir 11,32 (Ms.A 4v,25); + ב: ]בבליעל 6Q18 frg. 3,3; + ו: ובליעל 1QS 10,21; + ל: לבליעל 4Q174 frg. 1-2 i,9; + מן: מבליעל 11Q13 2,22

  det.

  : הבליעל 4Q51 10a,4 (für בְלִיַּעַל 1 Sam 10,27)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 1QS 10,21 ובליעל לוא אשמור בלבבי "und Bosheit will ich nicht in meinem Herzen bewahren" (par. 4Q260 5,2); וכמוא יועץ בליעל עם לבבם "und es ist, als sei ein Berater der Bosheit mit ihrem Herzen" 1QHa 14,2425 (Suk. 6,2122; יועץ בליעל vgl. Nah 1,11)

    2. : Sir 11,32 (Ms.A 4v,25) ואיש בליעל לדם יארֹב "und ein Mann der Bosheit lauert auf Blut" (zur Vok. vgl. bSan 111b; s.o.)

    3. : 4Q51 10a,4 ובני הבליעל "aber die Nichtsnutzigen" für וּבְנֵי בְלִיַּעַל "aber Nichtsnutzige" 1 Sam 10,27


     1. : 1QHa 12,11 (Suk. 4,10) זממו עלי בליעל "sie planten gegen mich Bosheit"

     2. : 1415 (Suk. 4,1314) והמה נעלמים זמות בליעל יחשובו "und sie, die hinterlistig sind, planen Ränke von Bosheit" (s.a. 3.d)

     3. : i.Bz.a. die Frevler ומזמות בליעל [כול] [מ]חשבותם "und Pläne der Bosheit sind alle ihre Gedanken" 10,1819 (Suk. 2,1617; i.u.K.)

     4. : 12,1314 (Suk. 4,1213) אתה אל תנאץ כל מחשבת בליעל ועצתכה היא תקום ומחשבת לבכה תכון לנצח "du, Gott, verschmähst jeden Plan der Bosheit und dein Rat, er bleibt bestehen, und der Plan deines Herzens steht für immer fest" (s.a. 3.b u. e)

     5. : 4Q398 frg. 14-17 ii,5 (MMT C,29) והרחיק ממך מחשבות רעה ועצת בליעל "und halte fern von dir bösen Plan und Rat der Bosheit" (s.a. 3.d)

    4. : כי אין בקרבך בליעל "wenn es in deiner Mitte keine Bosheit gibt" (L.u.) 4Q88 10,910; mit עדה‎ II i.Bz.a. die Frevler סוד שוא ועדת בליעל "eine Versammlung der Lüge und ein Rat der Bosheit" (L.u.) 1QHa 10,24 (Suk. 2,22); i.Zshg. mündlicher Äußerungen ולוא בליעל [-- "und nicht Bosheit" 4Q511 frg. 18 ii,56 (i.u.K.)

   1. : וילכו נחלי בליעל "und es fließen Flüsse des Verderbens" 1QHa 11,30 (Suk. 3,29; par. 4Q432 frg. 6,4); ויבקעו לאבדון נחלי בליעל "und es brechen die Flüsse des Verderbens zum Totenreich durch" 33 (Suk. 3,32)

     1. : i. Ausl. v. Jes 24,17 פשרו שלושת מצודות בליעל "seine Deutung bezieht sich auf die drei Netze Belials" CD 4,1415

     2. : i.Bz.a. אביונים ("Arme") 4Q171 frg. 1-2 ii,910 ונצלו מכול פחי בליעל "so dass sie gerettet werden aus allen Fallen Belials"


     1. : בממשלת בליעל "während der Herrschaft Belials" 1QS 1,18; וכול פשעי אשמתם וחטאתם בממשלת בליעל "und alle Verbrechen ihrer Schuld und ihre Sünde während der Herrschaft Belials" 2324; בממשלת בליעל "während der Herrschaft Belials" 1QM 14,9 (i.u.K.); כול יומי ממשלת בליעל "alle Tage der Herrschaft Belials" 1QS 2,19; ו[ת]הי ממשלת בליעל בהם להסגירם לחרב שבוע שנים[ "und es wird bei ihnen die Herrschaft Belials sein, so dass sie dem Schwert ausgeliefert werden sieben Jahre" 4Q390 frg. 2 i,34 (i.u.K.)

     2. : 34; ובכל השנים האלה יהיה בליעל משולח בישראל "und in allen diesen Jahren wird Belial ausgesandt in Israel" CD 4,1213; vgl. ]היאה העת אשר יפתח בליעל "dies ist die Zeit, in der Belial losgelassen ist (/öffnet)" 4Q174 frg. 4,3 (i.u.K.)

   1. : ואתה עשיתה בליעל לשחת מלאך משטמה "und du hast Belial zum Vernichten gemacht, einen Engel der Anfeindung" 1QM 13,1011; לכלה ביד בליעל "zur Vernichtung durch Belial" CD 8,2 (par. CD 19,14; 4Q266 frg. 3 iii,25)


    1. : והלויים מקללים את כול אנשי גורל בליעל "und die Leviten verfluchen alle Männer der Gefolgschaft Belials" 1QS 2,45; וארור בליעל במחשבת משטמה "und verflucht sei Belial wegen des feindseligen Planens" 1QM 13,4 (par. 4Q286 frg. 7 ii,2); ואחר יזעמ[ו] את בליעל ואת כול גורל אשמתו "und danach sollen sie Belial verfluchen und die ganze Gefolgschaft seiner Schuld" 4Q286 frg. 7 ii,12

    2. : ]ויגער בליעל "und er wird Belial bedrohen" (i.u.K.; mögl. a. גער nif.) 4Q463 frg. 2,3

    3. : i. endzeitl. Gericht יתממ[ו] בליעל באש[ "sie werden Belial mit Feuer vernichten" 11Q13 3,7 (L.u.; i.u.K.)

    4. : וכלת עולמים לכול גורל בליעל "aber ewige Vernichtung der ganzen Gefolgschaft Belials" 1QM 1,5 (par. 4Q496 frg. 3,5); als Aufschrift eines Feldzeichens אף אל בעברה על בליעל "Zorn Gottes beim Wüten gegen Belial" 4,12; להפיל גדודי בליעל "um zu Fall zu bringen die Scharen Belials" 11,8; zu 1QM 13,4 s. III.1; mit himml. Gegenspieler ]ובה[נ]שא יד אל הגדולה על בליעל "und wenn sich die große Hand Gottes erhebt gegen Belial" (i.u.K.) 18,1; ähnl. 1QM 18,3


    1. : CD 5,1719 כי מלפנים עמד משה ואהרן ביד שר האורים ויקם בליעל את יחנה ואת אחיהו "denn einstmals traten Mose und Aaron auf durch den Fürsten der Lichter, und Belial ließ auftreten den Jannes und seinen Bruder"


     1. : i. endzeitl. K. ואנה איש ארור אחד בליעל "und ach, es gibt jemanden, der verflucht ist, einer von Belial" 4Q175 1,23 (i. Ausl. v. Jos 6,26)

     2. : אנשי בליעל "Männer Belials" 4Q177 frg. 10-11,4; והלויים מקללים את כול אנשי גורל בליעל "und die Leviten verfluchen alle Männer der Gefolgschaft Belials" 1QS 2,45


     1. : בן בליעל יחשב לענות את עמי "ein Sohn Belials plant, mein Volk zu demütigen" 4Q386 frg. 1 ii,3

     2. : בני בליעל המכשילים אותמה "die Söhne Belials, die sie straucheln lassen" 4Q174 frg. 1-2 i,8 (i. Ausl. v. 2 Sam 7,11; wahrsch. i.Ggs.z. אור בני)

    2. : 4Q286 frg. 7 ii,12 יזעמ[ו] את בליעל ואת כול גורל אשמתו "sie sollen Belial verfluchen und die ganze Gefolgschaft seiner Schuld"; וכלת עולמים לכול גורל בליעל "aber ewige Vernichtung der ganzen Gefolgschaft Belials" 1QM 1,5 (par. 4Q496 frg. 3,5); s.a. IV.5

    3. : 11Q13 2,12 פשרו על בליעל ועל רוחי גורלו "seine Deutung bezieht sich auf Belial und die Geister seiner Gefolgschaft" (i. Ausl. v. Ps 82,2); כל איש אשר ימשלו בו רוחות בליעל "ein jeder, über den die Geister Belials herrschen" CD 12,2 (par. 4Q271 frg. 5 i,18)


     1. : 1QM 11,8 להפיל גדודי בליעל "um zu Fall zu bringen die Scharen Belials"

     2. : 18,3 משאת יד אל ישראל על כול המון בליעל "Erheben der Hand des Gottes Israels gegen die ganze Menge Belials"

     3. : 1,1 בחיל בליעל "mit dem Heer Belials"; 13 ושלושה יתאזרו חיל בליעל "und drei (Zeitabschnitte) wird sich das Heer Belials rüsten"; 15,23 ונגד כול חיל בליעל "und gegenüber dem ganzen Heer Belials"