גדוד Abteilung

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גדוד (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/829/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  trad. qatūl, Wz. גדד‎ I (mas. גְּדוּד; she. gå̄dod; vok.p gadûdêk; Sec. γεδουδ; Hier. gedud), "Abteilung" › "Bande", "Schar", Truppe"; das akk. aramLW gudu/ūdu sowie sp. aram. gudd-gund- lassen eher an ein PrN nach qutul mit sek. Dehnung zu qutūl denken: he.

  Formen:

  sg.abs.

  : גדוד 11QTa 58,9; Sir 36,31 (Ms.C 6v,9; L.u.)

  cs. + ב

  : בגדוד 1QM 1,1; Sir 36,31 (Ms.B 7r,8; Ms.D 1r,3)

  pl.cs.

  : גדודי 4Q169 frg. 3-4 i,10; + ב + ו: ובגדודי 1QM 1,2; Sir 48,9 (Ms.B 17v,13)

  + sf. 3.m.pl.

  : גדודיהם 1QM 1,3

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 1QM 1,12 בגדוד אדום ומואב ובני עמון ... ובגדודי כתיי אשור "mit der Schar der Edomiter und Moabiter und Ammoniter ... und den Scharen der Kittäer von Assur" u. Z. 3 ]לכול גדודיהם "hinsichtlich all ihrer Scharen"; גדודי בליעל "Scharen Belials" 11,8


     1. : בל יבוא גדוד בכלי מלחמתו "nicht wird eine Schar mit ihren Kriegswaffen (in sie) eindringen" 1QHa 14,31 (Suk. 6,28) u. בל יבוא גדוד "nicht dringt eine Schar ein" 11,40 (Suk. 3,39)

     2. : אשר לוא יבוא גדוד אל תוך ארצמה "damit keine Schar in das Innere ihres Landes eindringt" 11QTa 58,9

    2. : מי יאמין בגדוד צבא המדלג מעיר אל עיר "wer vertraut einer Kriegerschar, die von Stadt zu Stadt springt" Sir 36,31 (Ms.B 7r,8; Ms.D 1r,23), mögl. a. i.S.v. "Söldnertruppe" (vgl. Sauer 2000, 253), dgg. aber Ms.C 6v,89 בצבא גדוד "eine als Bande auftretende Heerschar" u. 𝔊 ευζωνω ληστη

    3. : רובכה הם גדודי חילו "'deine Menge', das sind die Scharen seines Heeres" 4Q169 frg. 3-4 i,10

   1. : הנלקח בסערה מעלה ובגדודי אש "er (scil. Elija) wurde im Sturm nach oben hinweggenommen; und in feurigen Scharen ..." (i.u.K.; vgl. 2 Kön 2,11)

  Ableitungen:

  גדד‎ II