המון Lärm, lärmende Menge

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, המון (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/540/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatl-ān, Wz. המה‎ I (mas. הָמֹון; she. å̄mon; σ´ αμω/ουν [Jes 33,3]; Hier. amun, amon-), "Lärm" › "lärmende Menge" › "Menge": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : המון 1QM 1,11; Sir 50,18 (Ms.B 19v,12); + ב: בהמון 4Q405 frg. 20 ii-22,12

  cs.

  : המון 1QHa 10,18 (Suk. 2,16); Sir 44,19 (Ms.B 14r,4); + ב: בהמון 1QHa 7,29 (Suk. 15,16); + ו: והמון 1QHa 17,34 (Suk. 9,34); + ב + ו: ובהמון 4Q428 frg. 10,2; + מן: מהמון 1QHa 11,15 (Suk. 3,14); + כ + ו: וכהמון 1QHa 10,29 (Suk. 2,27)

  + sf. 3.m.sg. + ב

  : בהמונו Sir 50,3 (Ms.B 19r,9); + ו: והמנו 4Q162 2,5

  + sf. 3.f.sg. + ו

  : והמנה 4Q162 2,6

  + sf. 3.m.pl.

  : המונם 1QM 18,12; CD 2,1

  pl.cs.

  : המוני 4Q403 frg. 1 ii,14

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : 1QHa 11,15 (Suk. 3,14) כיורדי ימים נבעתים מהמון מים "wie solche, die das Meer befahren, die plötzlich erschreckt werden durch das Tosen des Wassers" (par. 4Q432 frg. 5,1); עלי יהמו כקול המון מים רבים "gegen mich toben sie wie das lärmende Getöse vieler Wasser" 1QHa 10,18 (Suk. 2,16, i.u.K.); וכהמון מים רבים שאון קולם "und wie der Lärm vieler Wasser ist das Tosen ihrer (scil. der Krieger) Stimme" 1QHa 10,29 (Suk. 2,27, vgl. Jer 51,55 כְּמַיִם רַבִּים statt וכהמון מים רבים); 11Q5 26,10 המון מים רבים "das Tosen vieler Wasser"; ähnl. ויהמו מחשבי תהום בהמון גורשי רפש "und es brausen die Gebilde der Urflut, im Tosen die, die Schlamm auswerfen/aufwühlen" 1QHa 11,33 (Suk. 3,32)


    1. : 1QHa 11,17 (Suk. 3,16; par. 4Q432 frg. 5,4) ומשברי מים בהמון קולם "und die Brecher des Wassers mit dem Tosen ihres Lärms"; ובהמון קו[לם "und mit dem Tosen ihres Lärms" 4Q418 frg. 116,1 (i.u.K.)

    2. : 1QHa 11,14 (Suk. 3,13) ויהמו שחקים בקול המון "und Sturmwolken brausen mit einem Lärm von Tosen"

   2. : 1QHa 11,35 (Suk. 3,34) ירעם אל בהמון כוחו "Gott brüllt mit dem Tosen seiner Kraft"; s.a. B.IV.3

   3. : 1QHa 14,10 (Suk. 6,7) ואנחמה על המון עם ועל שאון ממלכות "und ich tröste mich über das Tosen des Volkes und über das Getöse der Königreiche"


    1. : neben קול דממת ברך im Himmel 4Q405 frg. 20 ii-22,12 וקול דממת ברכ בהמון לכתם "und ein säuselnder Laut des Lobpreises (ertönt) im Lärm ihres Laufens" (par. 11Q17 7,14)

   4. : 1QHa 2,14 (Suk. frg. 23,3) ישמי]עו בהמון רנה "sie ließen hören (?) mit einem Tosen (von?) Jubel" (i.u.K.); im Himmel ]והמון רנה "und Tosen von Jubel" 4Q405 frg. 20 ii-22,8 (i.u.K.)

   5. : Sir 50,1819 (Ms.B 19v,1213) ויתן השיר קולו ועל המון העריכו נרו וירנו כל עם הארץ "und seine Stimme brachte das Lied hervor, und zum Tosen richteten sie seine Lampe her und es jubelte das ganze Volk des Landes"


   1. : i.Zshg. der Schöpfung המון מים "und die Fülle von Wasser" 4Q370 frg. 1 i,8 (i.u.K.; od. zu A.I); Sir 50,3 (Ms.B 19r,9) אשר בדורו נכרה מקוה אשיח כים! בהמונו "zu dessen (Simeons) Zeit wurde ein Wasserbecken ausgehoben, eine Zisterne wie das Meer in seiner Fülle" (כים! cj. aus בם)

   2. : המון מקנה בחלקותיכה "eine Fülle von Viehbesitz (sei) auf deinen Landstücken" 1QM 12,12

   3. : אברהם אב המון גוים "Abraham war der Stammvater einer Menge von Völkern" Sir 44,19 (Ms.B 14r,4, vgl. Gen 17,45); ורמונים המון סביב "und Granatäpfel (in) Fülle ringsum" Sir 45,9 (Ms.B 14v,9)


    1. : 1QHa 7,29 (Suk. 15,16) בהמון רחמיך "in der Fülle deines Erbarmens", ähnl. öfter i. den Hod. sowie 4Q301 frg. 3a-b,5 (i.u.K.)

    2. : 1QHa 19,3233 (Suk. 11,2930) כגדו[ל ]כ[ו]חכה ורוב אמתכה והמו[ן] חסדיכה "gemäß der Größe deiner Kraft und der Menge deiner Wahrheit und der Fülle deiner Gnade" (L.u.)

    3. : mögl. 4Q501 frg. 1,8 בהמון כוחכה "mit der Fülle deiner Kraft" (i.u.K.; od. zu A.III)

   4. : Zit. Ps 37,16 i. P. טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבי[ם "besser ist Weniges für den Gerechten als der Überfluss vieler Frevler" 4Q171 frg. 1-2 ii,21


    1. : לרדוף המונם "um ihrer Menge nachzujagen" 1QM 18,12; neben עדה‎ II CD 1,212,1 ויחר אף אל בעדתם להשם את כל המונם "und der Zorn Gottes entbrannte gegen ihre Gemeinschaft, um zu verwüsten ihre ganze Schar"

    2. : 1QM 1,11 בקול המון גדול ותרועת אלים ואנשים "mit dem Lärm einer großen Menge und dem Kriegslärm von Göttlichen und Menschen"; im Himmel pl. בקול המוני קודש "mit dem Lärm der heiligen Scharen" 4Q403 frg. 1 ii,14 (i.u.K.) u. וקול המון[ "und der Lärm der Schar" 4Q402 frg. 4,9 (L.u., i.u.K.)

    3. : 1QM 15,1011 וכול קהל [ה]מונם "und die ganze Versammlung ihrer Menge" (L.u., i.u.K.)

    4. : milit. ג]בורי כתיים והמון אשור וחיל כול הגוים הנקהלים "die Krieger der Kittäer und die Menge Assurs und das Heer aller Völker, die sich versammelt haben" 1QM 19,10 (i.u.K.; par. 4Q492 frg. 1,9, L.u., i.u.K.)

    5. : 1QM 18,3 כול המון בליעל "die ganze Schar Belials" (i.u.K.)

   5. : Zit. Jes 5,13 i. P. לכן גלה עמי מבלי דעת וכבדו מתי רעב והמנו צחי צמא "darum ist mein Volk aus Mangel an Erkenntnis in die Verbannung gezogen, und seine Aristokratie leidet Hunger und sein Plebs sind vor Durst Vertrocknete" 4Q162 2,45 und Z. 6 וירד הדרה והמנה ושאנה עליז בא "und es steigt hinab ihr (scil. Jerusalems) Adel und ihr Plebs, und ihr Lärm ist ausgelassen in ihr"

  1. : Sir 4,20 (Ms.A 1v,9) aus המון cj. ו!ז!מון (s. zu זמן‎ I)