אדמה‎ I Land, Erde, Erdboden

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אדמה‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/624/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatal, Wz. *אדם "rot sein" (mas. אֲדָמָה, she. å̄[:]då̄må), "(rötliche) Erde, Lehm" › "Ackerboden" › "Ackerland" › "Land", "Erde, Erdboden": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : אדמה 4Q286 frg. 5,1; + ו: ואדמה 1QHa 18,5 (Suk. 10,3); + ב: באדמה 4Q381 frg. 1,7

  cs. + ב

  : באדמת 4Q386 frg. 1 ii,2

  + sf. 3.m.sg.

  : אדמתו 4Q268 frg. 1,15; CD 1,8

  + sf. 2.m.sg.

  : ]אדמתכ[ה 4Q418a frg. 4,1

  + sf. 3.m.pl.

  : אדמתם 4Q419 frg. 8 ii,8; + ו: ואדמת[ם 4Q422 3,10; + מן: [מ]אדמתם Sir 47,24 (Ms.B 17v,3)

  + sf. 2.m.pl.

  : אדמתכם 4Q387 frg. 1,10 (vgl. 4Q389 frg. 7,2)

  + sf. 1.comm.pl. + ו

  : ואדמתנו 4Q502 frg. 6-10,6

  det.

  : האדמה 1QHa 25,14 (Suk. frg. 5,12), האדמא 3Q15 4,9 (?, s.u. u. אדמא‎ I, אדום‎ I)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : in einem Wortspiel mit אדם‎ II "Mensch" in 1QHa 18,5 (Suk. 10,3) ומה אפהו אדם ואדמה הוא "und was ist denn ein Mensch, der (nur) Erde ist!"; vom Sterben als Zurückkehren zur Erde 4Q419 frg. 8 ii,8 א]ל אדמתם ישובון[ "zu ihrer Erde werden sie zurückkehren"


    1. : כול צמחי אדמה "alle Gewächse des Erdbodens" 4Q418 frg. 107,5; ואדמתנו וכול יבולה "und unser Erdreich und all sein Ertrag" 4Q502 frg. 6-10,6; mögl. א]יש אדמה "Mann des Bodens" i.S.v. "Bauer" 4Q423 frg. 5,5; frg. 5a,2 (איש an beiden Stellen teilw. erg.; vgl. bhe. אִישׁ ה͏ָאֲדָמָה Gen 9,20); כדמן עלפני אדמה "wie Mist auf dem Erdboden" (L.u.) 4Q381 frg. 46a+b,78 (vgl. לְדֹמֶן עַל־ פְּנֵי הָאֲדָמָה Jer 8,2; 16,4; 25,33); בשית האדמא "in dem Erdgraben" (?) 3Q15 4,9 i.u.K. mit Puech 2006, 186 ("fosse de terre"), zu mögl. anderen Übers. ("in dem roten Graben/dem Graben von Adama", s. zu אדום‎ I, אדמא‎ I) s.d., 187; mit ארץ "Land" mit Bezug auf die ägyptischen Plagen in 4Q422 3,910 ויך] בברד ארצם ואדמת[ם ב]חנמל "und er schlug mit Hagel ihr Land und ihren Boden mit Hagelschlag" (vgl. Ps 78,47; gegen DJD XIII nach ואדמת[ם kein Platz für ein Verb)

    2. : i.K. d. Vorgeschichte d. Gemeinschaft von der שורש מטעת "Wurzel der Pflanzung" in CD 1,78 לירוש את ארצו ולדשן בטוב אדמתו "damit sie sein Land in Besitz nehme und es sich gut gehen lasse durch das Gute seines Bodens" (par. 4Q268 frg. 1,15; s.a. דשן‎ I A.II) u. 4Q286 frg. 5,1 (i.u.K.)

   2. : למשל בכל אלה באדמה "zu herrschen über all diese auf der Erde" vom Menschen über die Schöpfung 4Q381 frg. 1,7; mit מרום ("Höhe", i.S.v. "Himmel") u. שאול‎ I "Scheol" in 1QHa 25,1314 (Suk. frg. 46 i,4) כיא בצ]בא המרום תשפוט במרום וביושבי האדמה על האדמה וגם[ בשאו]ל תחתיה תשפוט "denn das Heer der Höhe wirst du in der Höhe richten und die Bewohner der Erde auf der Erde; und auch in der tiefsten Scheol wirst du richten" (par. 4Q428 frg. 18,34); für ארץ in 1QIsaa 18,28 (Jes 24,1)

   3. : von Israel

    1. : האדמה אשר אנוכי נותן לכה נחלה "das Land, welches ich dir als Erbbesitz gebe" 11QTa 64,1213 (Dtn 21,23), vgl. 4Q364 frg. 30,7 (Dtn 11,8); התבונן בן אדם באדמת ישראל "gib acht, Menschensohn, auf das Land Israel" 4Q386 frg. 1 ii,12; ]משפחות האדמה "Sippen des Landes" 4Q287 frg. 5,13 (Gen 12,3; 28,14; Amos 3,2); vgl. a. II.2; neben מקום in 1QIsaa 12,2 והביאום אל אדמתם ואל מקוממ "und sie werden sie in ihr Land und an ihren Ort bringen" (› Jes 14,2)

    2. : ויתן לאפרים מכשול להדיחם [מ]אדמתם "und er ließ Efraim straucheln, um sie zu vertreiben aus ihrem Land" Sir 47,2324 (Ms.B 17v,3)

   4. : 4Q124 frg. 4,3 ]האדמה דלל[ה; 4Q389 frg. 7,2 ]אדמתכם; 4Q392 frg. 6-9,2 [־־]ת אדמה erg. viell. zu שארית אדמה (vgl. Jes 15,9)