Versionen

4Q419

©

Copyright


frg. 1
1אשר תעשו על פי כול המשפ֯[טים --]
2אליכם ביד משה ואשר יע֯שה֯[ --]
3ביד כוהניו כיא המה נאמני ברי֯[ת אל --]
4יודיע את אשר ל[ו] ואת הט֯[ --]
5[-- ]ויבחר בזרע אהרון לה֯ע֯[מיד אותם --]
6[-- ד]ר֯כיו ולגיש ניחוח א֯[שה --]
7ויתנם ש֯[ ]אשר ל[כו]ל ע֯מו ו[ --]
8ויצו ○[ -- ]○○[ --]
9כסא אשר רם בהוד[ (בהוד[י]ע֯ם) ] ע֯ם[--] ([--])
10הו֯א חי עולם וכב[ו]דו לע֯[ד --]
11תשחרו ותועבת נדה ב○[ --]
12אהבתם֯ ויתגוללו בכול[ דרכי --]
13○○○ ○[ --]
frg. 2
1[-- ]ב֯ פיהם[ --]
2[-- ]לו֯א֯ רם בכ֯ו֯[ל --]
3[-- ]היה ואת○[ --]
4[-- וח○○[ --]
5[-- ]○○○○ [--]
frg. 3
1[-- ]○[ -- ]○○○[ --]
2[--] _____ ע[ --]
3[-- ]ם֯ אל א○[ --]
4[-- ]○○○[ --]
frg. 4
1[-- ה]מ֯שיל֯ ב֯[ --]
2[-- ]ם֯ משפטם [--]
3[-- ]יחתו (]ו֯חתר֯) ו֯[ --]
frg. 5
1[-- ]נ֯ו֯ נ֯פרדה֯ ○[ --]
2[--] ○○[ --]
frg. 6
1[--] אזנים֯ (אזנינו) ביד נכבד○[ --]
2[-- ]ת֯ ה֯ריב והמה לו֯[ --]
3[-- ]○○○ []ל[ --]
frg. 7
1[-- ]○ בם [--]
2[-- ]אם לא י○[ --]
3[-- ]רשע לק֯[ --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 8 i
1[--]
2[-- ]צרור
3[החיים -- ]א֯ אין
4[-- ]○ה הוא והוא
5[--] כול
6[-- ]ר֯ לוא
7[-- ]○ק
8[--]
frg. 8 ii
1חפצו֯ ○[ --]
2ובדברו ○[ --]
3בש֯[ --] ו֯יספרם֯ [-- ]○[ -- ]○[ --]
4מהמה דרכיהם עם פקוד[ת --]
5לחושך ומאוצרו ישב[ --]
6ת֯בואות לכול ק֯צ֯י עולם ○○[ --]
7אם יקפוץ ידו ונאספה רוח כול [בשר --]
8[-- א]ל אדמתם ישובון[ --]
frg. 9
1[--] ו○[ --]
2[-- ]י֯ם ○[ --]
3[--] [--]
4[-- ]ז֯בי֯[ --]
frg. 10
1לד֯[ --]
2○[ --]
frg. 11
1ו[ --]
2מימי֯ [--]
3הד֯ב֯[ר --]