אזן‎ I Ohr

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אזן‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1131/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN ʾuḏn "Ohr": he.; als Organ des Hörens u. allg. d. "Aufmerksamkeit" (insbes. mit נטה u. קשב) od. d. "Erkenntnis" (insbes. mit גלה‎ II u. פתח‎ I) wie bhe.; mhe. sind diese Phrasen mit Ausnahme von נטה außerhalb von Bibelzitaten od. deren Aufnahme weitgehend unüblich geworden

  Formen:

  sg.abs.

  : אזן 4Q424 frg. 3,4, אוזן 1QS 4,11; + ו: ואזן Sir 3,29 (Ms.A 1r,19); + ב: באזן 4Q184 frg. 5,4 (L.u.); + ל: לאזן 4Q424 frg. 3,5

  cs.

  : אוזן 4Q365 frg. 9b ii,1 (def. nur qb. אזנ 11Q1 frg. F,3 = Lev 14,17); + ב: באוזן 1QHa 21,13 (Suk. 18 i,27); + ו: ואוזן 25,12 (Suk. frg. 5,10)

  + sf. 3.m.sg.

  : אזנו 4Q158 frg. 7-8,13; Sir 36,2 (Ms.E 1r,11; Ms.F 1v,16); aus אוני verlesen, אוזנו 1QIsaa 10,22 (für אָזְנָיו Jes 11,3); + ב: ]באזנו PAM 43.688 frg. 100,2

  + sf. 2.m.sg.

  : אוזנכה 1Q26 frg. 1,4, אזנכה 4Q418 frg. 184,2, אזנך Sir 4,8 (Ms.A 1r,27)

  + sf. 1.comm.sg.

  : אוזני 1QHa 9,23 (Suk. 1,21), אזני Sir 16,5 (Ms.A 6v,9)

  + sf. 3.m.pl. + ו

  : ואוזנמה 4Q268 frg. 1,7

  + sf. 2.m.pl.

  : אזנכם CD 2,2, אוזנכמה 11Q6 frg. 1,5 (= אָזְנְכֶם Ps 78,1)

  + sf. 1.comm.pl.

  : אוזננו 4Q299 frg. 8,6, אזננו Sir 43,24 (Ms.B 13r,9) ( Ms.Mas 6,19, s. du.)

  du. (od. pl.?) abs.

  : אזנים 4Q419 frg. 6,1 (L.u.), אוזנים 1QIsaa 36,3 (= אָזְנַיִם Jes 42,20); + ו: ואוזנים 1QIsaa 36,17 (= וְאָזְנַיִם Jes 43,8; vgl. 1Q8 18,9); statt d. trad. L. להחזיק l. i. 1QHa 10,39 (Suk. 2,37) להחזיק (חזק‎ I)

  cs. + ו

  : ואוזני 1QIsaa 28,22 (= וְאָזְנֵי Jes 35,5), ואזני 1QIsaa 26,11 (= Jes 32,3); + ב: באוזני 29,16 (= בְּאָזְנֵי Jes 36,11)

  cs. + sf. 3.m.sg.

  : אוזניו 4Q161 frg. 8-10,22; + ב: באזניו 4Q381 frg. 24a+b,9; + ו: ואוזניו 1QIsaa 6,4 (= וְאָזְנָיו Jes 6,10); + ו + ב: ובאוזניו 1QIsaa 6,5 (= וּבְאָזְנָיו Jes 6,10)

  + sf. 2.m.sg. + ו

  : ואוזניכה 4Q163 frg. 23 ii,18, ואוזניך 1QIsaa 25,2 (= וְאָזְנֶיךָ Jes 30,21); + ב: באוזניך 1QIsaa 41,19 (= בְאָזְנַיִךְ Jes 49,20)

  + sf. 1.comm.sg. + ו

  : ואוזני 1QHa 15,6 (Suk. 7,3; L.u.); + ב: באוזני 1QIsaa 4,23 (= בְּאָזְנָי Jes 5,9), באוזני 1QIsaa 17,19 (= בְאָזְנָי Jes 22,14; vgl. 1Q8 8b,4)

  pl.abs.

  : vgl. du.

  cs. + sf. 3.m.pl.

  : אוזניהם 4Q474 frg. 1,10 (L.u.); + ב: באוזניהם 1QM 15,4; + ו: ואוזניהמה 4Q463 frg. 1,4

  + sf. 2.m.pl. + ב

  : באוזניכמה 4Q137 frg. 1,5 (= בְּאָזְנֵיכֶם Dtn 5,1; vgl. XQ3 1,8)

  + sf. 1.comm.pl.

  : אזנינו Sir 43,24 (Ms.Mas 6,19) ( Ms.B 13r,9, s. sg.)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : vom Durchbohren des Ohrs zur Kennzeichnung eines Dieners 4Q158 frg. 7-8,13 (Ex 21,6); i.K. der Priesterweihe vom Streichen von Blut auf das תנוך אוזן "Ohrläppchen" 4Q365 frg. 9b ii,1 (Ex 29,20)     1. : Zit. i. Pescher ואוזניכה תש[מענה "und deine Ohren werden hören" 4Q163 frg. 23 ii,18 (Jes 30,21)

     2. : Sir 43,24 (Ms.B 13r,9; Ms.Mas 6,19) לשמע אזננו "über das, was unser Ohr gehört hat"

     3. : i.Bz.a. Jes 11,3 מ]שמע אוזניו ומראה עינו "was seine Ohren hören und was sein Auge sieht" 4Q413 frg. 1-2,3 u. ]ולוא למשמע אוזניו יוכיח "und nicht wird er richten nach dem, was seine Ohren gehört haben" 4Q161 frg. 8-10,22

     1. : mit Mose als Subj. und den Israeliten als Obj. 1Q22 1,4 לצוות א[ותם] באוזניה[ם] "um sie (scil. die Worte) zu befehlen in ihre Ohren"

     2. : 1QM 15,45 vom Hauptpriester im Endzeitkrieg vor den אנשי הסרך "Männern der (Schlacht-)Ordnung" וקרא באוזניהם את תפלת מועד המלח[מה "und er rezitiert vor ihren Ohren das Gebet für den Zeitpunkt des Krieges"

     3. : vom Hilferuf באזניו תבוא "in seine Ohren wird er gelangen" 4Q381 frg. 24a+b,9 (Ps 18,7)


    1. : ואזן מקשבת לחכמה "und ein Ohr, das aufmerksam auf Weisheit hört" Sir 3,29 (Ms.A 1r,19)


     1. : הט לעני אזנך והשיבהו שלום בענוה "neige zum Elenden dein Ohr und erwidere ihm den Gruß in Demut" 4,8 (Ms.A 1r,2627)

     2. : הטיתי כמעט אוזני והרבה מצאתי לקח "ich neigte mein Ohr ein wenig, aber Unterweisung habe ich viel gefunden" 11Q5 21,1314 (Sir 51,16) u. אם תובא לשמע והט אזנך תוסר "wenn du hören willst, dann neige dein Ohr, lass dich unterweisen" Sir 6,33 (Ms.A 2v,23)

     3. : 4Q434 frg. 1 i,23 ושועת יתומים שמע ויט אוזניו אל שזעקתם "und den Hilferuf von Waisen hat er gehört und sein Ohr ihrem Hilfegeschrei zugewandt" (אוזניו korr. zu אוזנו) u. im Gebet הט אוזנכה ותן לי את שאלתי "neige dein Ohr und erfülle meine Bitte" 11Q5 24,4


     1. : ועתה שמעו אלי כל באי ברית ואגלה אזנכם בדרכי רשעים "und nun hört mir zu, alle, die ihr in den Bund hineingekommen seid, und ich werde aufdecken euer Ohr in Bezug auf die Wege der Frevler" CD 2,23

     2. : ואוזן בשר גליתה "und das Ohr des Fleisches hast du aufgedeckt" 4Q428 frg. 18,1, bes. i.Bz.a. רז ("Geheimnis") 1QHa 9,23 (Suk. 1,21) כיא גליתה אוזני לרזי פלא "denn du hast aufgedeckt mein Ohr für wunderbare Geheimnisse", גלה אוזנכה ברז נהיה "er hat dein Ohr aufgedeckt in Bezug auf das Geheimnis des Gewordenen" 4Q416 frg. 2 iii,18 (par. 1Q26 frg. 1,4; 4Q418 frg. 10a-b,1); 4Q418 frg. 184,2; so wohl auch 4Q418 frg. 123 ii,4 אשר גלה אל אוזן מבינים ברז נהיה[ "dass Gott das Ohr der Verständigen aufgedeckt hat in Bezug auf das Geheimnis des Gewordenen" (vgl. Kommentar in DJD XXXIV z.St.; dgg. dort die Übersetzung mit אל‎ I statt אל‎ III "which He uncovered to the ear of the understanding ones about the mystery which is to come"); mit מוסר‎ II "Zucht" in 1QHa 14,7 (Suk. 6,4) גליתה אוזני במ[ו]סר "du hast mein Ohr aufgedeckt in Bezug auf (vgl. גלה‎ II C.I.1.b; mögl. a. "durch", vgl. DJD XL) die Zucht", vgl. mögl. a. ברוב שכל גלה אוזננו ונש[מעה "durch die Menge an Verstand hat er unser Ohr aufgedeckt und wir hörten" 4Q299 frg. 8,6, wenn nicht ברוב שכל zum Vorangehenden gehört; ohne erhaltenen Bezug 1QHa 22,26 (Suk. frg. 4,7); 23,5 (Suk. 18 i,4); 25,12 (Suk. frg. 5,10); PAM 43.676 frg. 5,1; i.Bz.a. Israel als Offenbarungsempfänger מגולי אוזן ושומעי עמוקות "die, deren Ohr aufgedeckt ist und die Unergründliches vernehmen" 1QM 10,11; vgl. a. III.6

    2. : im || zu גלה‎ II + עין‎ I 4Q268 frg. 1,78 ויגל ע[יניה]מה בנסתרות ואוזנמה פתח ו[ישמעו עמוקות] ויבינו "und er deckte ihre Augen auf in Bezug auf Verborgenes und öffnete ihr Ohr und sie hörten Unergründliches und verstanden ..." (erg. aus par. 4Q266 frg. 2 i,5; 4Q463 frg. 1,4); vgl. 1QHa 21,6 (Suk. 18 i,20) כיא לערל אוזן נפתח דבר "denn einem, dessen Ohr unbeschnitten war, wurde aufgetan ein Wort"

    3. : 25,12 (Suk. frg. 5,10) ואוזן בשר גליתה "und ein Ohr von Fleisch hast du aufgedeckt"; ת]קנתה באוזן עפר ונהיות עולם חקותה בלב "... hast du festgesetzt ins Ohr von Staub, und was immer ins Dasein gesetzt ist, hast du eingeritzt ins Herz" 21,13 (Suk. 18 i,27; i.u.K.)


    4. : גליתה] אוזני ולבי להבין באמתכ[ה "du hast aufgedeckt mein Ohr und mein Herz, um Einsicht zu erlangen in deine Wahrheit" 56

   2. : oft Ohr und Augen, z.B. 4Q413 frg. 1-2,3; 4Q424 frg. 3,34; 4Q434 frg. 1 i,2; 1QHa 15,56 (Suk. 7,23); Sir 16,5 (Ms.A 6v,89; Ms.B 2v,15); i. Aufzähl. mit לשון "Zunge", עין‎ I (pl.) "Augen", ערף‎ II "Nacken" und לב "Herz" in 1QS 4,11; nur Ohr und Herz 4Q428 frg. 10,6

   3. : אזנים ביד נכבד־[ 4Q419 frg. 6,1 (L.u.; weniger wahrsch. אזנים "unsere Ohren")

  Ableitungen:

  אזן‎ II