Versionen

4Q413

©

Copyright


frg. 1-2
1מזמת ד[עת מצאו] וחוכמה אלמדכמה והתבוננו בדרכי אנוש ובפועלות
2בני אד[ם כי באהבת ]אל את איש הרבה לו נחלה בדעת אמתו וכפי גועלו
3כל רע[ ההולך אחר מ]שמע אוזניו ומראה עינו בל יחיה _____ ועתה
4חסד [-- אישונים ובינו בשני ד[ור ו]דור כאשר גלה אל
5_____ [--] ל [ ] [ ] ל[ --]