חבר‎ II sich verbinden

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חבר‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1053/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḪBR (Geʿez ḫabara, vgl. amur. ḫibr "Nomadenclan" [Streck 2000, 324], Emar ḫi-bi-ri [s. חבר‎ IV]), "sich verbinden, in Kontakt miteinander treten": he.

  Formen:

  qal impf. 3.m.sg.

  : יתחבר urspr. Text Sir 13,2 (Ms.A 5r,24; 2-mal)

  3.m.pl.

  : יחברו[ 4Q511 frg. 8,11 (L.u.; i.u.K.; od. pi.)

  ptz. m.sg.abs.

  : חובר 4Q385 frg. 6,11; Sir 12,14 (Ms.A 5r,14); + ו: וחובר Sir 13,1 (Ms.A 5r,22)

  pl.cs. + sf. 3.m.sg.

  : חובריו 1QIsaa 37,16 (für חֲבֵרָיו Jes 44,11)

  f.sg.abs.

  : חוברת 1QM 5,12

  pl.abs.

  : חוברות 4Q365 frg. 12b iii,5

  qalpass. ptz. f.sg.abs.

  : ]חבורה[ PAM 43.685 frg. 23,2 (i.u.K.; od. zu חבורה‎ I/חבורה‎ II)

  pi. pf. 3.m.sg.

  : חבר 1QS 11,8

  impf. 3.m.pl.

  : יחברו[ 4Q511 frg. 8,11 (L.u.; i.u.K.; od. qal)

  imp. m.sg. + sf. 3.f.sg.

  : חברה Sir 7,25 (Ms.A 2v,27; Ms.D 0r,8)

  hitp. impf. 3.m.sg.

  : יתחבר Sir 13,2 (Ms.A 5r,24; 2-mal)

  2.m.sg.

  : תתחבר Sir 13,2 (Ms.A 5r,23)

  inf.cs. + sf. 3.m.sg. + ב

  : ]בהתחברו 4Q374 frg. 1a-b,3 (Präp. L.u.)

  + sf. 2.m.sg. + ב

  : בהתחברכה 4Q416 frg. 2 iii,21

  puʿal impf. 3.m.sg.

  : יחובר Sir 13,15 (Ms.A 5v,9)

  ptz. f.sg.abs.

  : מחברת 4Q385 frg. 6,10 (L.u.)

  hif. imp. m.pl.

  : החבירו 11Q5 18,1

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : urspr. Text in Sir 13,2 (Ms.A 5r,24) מה יתחבר פרור אֶל סיר אשר הוא נוקש בו והוא נשבר "was verbindet sich ein Topf mit einem Kessel, so dass dieser (scil. der eiserne Kessel) an ihn schlägt und jener (scil. der irdene Topf) zerbricht", zum korr. Text i. gleicher Bed. s. E.II

     2. : 4Q385 frg. 6,11 אופן חובר אל אופן בלכתן "Rad war mit Rad verbunden, wenn sie liefen"; 4Q365 frg. 12b iii,5 von den Schulterstücken des Efod חוברות אל שני קצותיו "mit seinen beiden Enden verbunden" (vgl. Ex 39,4)

    1. : Sir 12,14 (Ms.A 5r,14) כן חובר אל אשת זדון "so ist der, der mit einer vermessenen Frau verbunden ist"; || נגע‎ I 13,1 (Ms.A 5r,2122) נוגע בזפת תדבק ידו וחובר אל לץ ילמד דרכו "wer Pech berührt, dessen Hand bleibt kleben, und derjenige, der sich mit einem Gewissenlosen verbindet, wird dessen Weg lernen"; urspr. Text in 2 (Ms.A 5r,24) מה יתחבר עשיר אל דל "was verbindet sich ein Reicher mit einem Armen?"; mögl. a. [י]חבו[ר i. 4Q256 9,10 (Qimron 2010, 219) für ייחד 1QS 5,14, vgl. יחד‎ I B.II

   1. : als Verzierung einer Waffe 1QM 5,1112 ומראי שבולת זהב טהור חוברת בו לשני עבריו "und Muster einer Ähre aus reinem Gold daran appliziert an seinen beiden Seiten"

   2. : entspr. שותף "Genosse" Sir 42,3 (Ms.B 11v,5) על חשבון ב חובר ואדון "(schäme dich nicht ...) wegen der Abrechnung für einen Genossen oder einen Herrn" (a.Rd. שותף ואֹרח bzw. Ms.Mas 4,8 שותף ודרך "einen Genossen oder eine Reise/einen Reisenden, vgl. ארח‎ I A.I.2/ארח‎ II A.IV u. דרך‎ I A.IV/דרך‎ II B.I.3)

  1. : ]חבורה[ PAM 43.685 frg. 23,2 (i.u.K.), od. zu חבורה‎ I/חבורה‎ II


   1. : || יצא hif. Sir 7,25 (Ms.A 2v,27; Ms.D 0r,78, Anfang erg.) הוצא בת ויצא עסק ואל נבון גבר חברה "verheirate eine Tochter und es wird Sorge ausziehen, aber verbinde sie mit einem verständigen Mann"

   2. : || נחל hif. 1QS 11,78 וינחי־לם בגורל קדושים ועם בני שמים חבר סודם לעצת יחד וסוד מבנית קודש "und er (scil. Gott) hat ihnen (scil. den Erwählten) Anteil gegeben am Anteil der Heiligen und mit den Söhnen des Himmels hat er ihre Ratsversammlung verbunden zum gemeinsamen Rat und einem Rat eines heiligen Baus"


   1. : || אצל‎ II Sir 13,15 (Ms.A 5v,9) מין כל בשר אצלו ואל מינו יחובר אדם "seinesgleichen hat jedes Fleisch neben sich und seinesgleichen wird ein Mensch zugesellt" u. || אצל‎ I nif. Z. 17 (Ms.A 5v,10) מה יחובר זאב אל כבש ... וכן עשיר אל איש נאצל "wie kann ein Wolf einem Lamm zugesellt werden? ... und ebenso ist ein Reicher einem einfachen Menschen beigesellt"

   2. : neben דבק‎ I 4Q385 frg. 6,910 והית[ה יד] אדם מחברת מגבי החיות ודבקה ב[כנפיהן "und eine Menschenhand war, ausgehend vom Rücken der lebendigen Wesen, verbunden und zusammengefügt mit ihren Flügeln" (vgl. Ez 1,811.1516)


   1. : 4Q416 frg. 2 iii,21 בהתחברכה יחד התהלך עם עזר בשרכה[ "wenn du dich vereinigt hast, wandle gemeinsam mit der Hilfe deines Fleisches (scil. deiner Frau)" (i.A.v. Gen 2,18.2324, vgl. bes. וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ V. 24)

   2. : Sir 13,2 (Ms.A 5r,2324) ואל עשיר ממך מה תתחבר מה יתחבר פרור אֶל סיר ... או מה יתחבר עשיר אל דל "und mit einem, der reicher ist als du, was willst du dich verbinden? Was verbindet sich ein Topf mit einem Kessel (s.a. A.I.1.a) ... oder was verbindet sich ein Reicher mit einem Armen?"

   3. : ]בהתחברו "als (?) er sich verband" 4Q374 frg. 1a-b,3

  2. : 11Q5 18,12 החבירו יחד להודיע ישעו "bildet eine Gemeinschaft, um sein (scil. des Höchsten) Heil zu verkünden"

  3. : יחברו[ 4Q511 frg. 8,11

  Ableitungen:

  חבר‎ V , חבר‎ III , חבר‎ IV , חבורה‎ II