דבק‎ I sich fest an etwas hängen, ankleben

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דבק‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1110/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  DBQ (i/a), "sich fest an etwas hängen", "ankleben": he.

  Formen:

  qal pf. 3.f.sg.

  : דבקה 4Q429 frg. 3,4; + ו: ודבקה 4Q385 frg. 6,10

  pf.cons. 3.f.sg.

  : ודבקה 4Q30 frg. 53,5 (für וְרָבְצָה־ Dtn 29,19)

  3.comm.pl. + ו

  : ודבקו 1QS 2,15

  impf. 3.m.sg.

  : ידבק 11QTa 55,10; + ו: ויד<ב>ק{מ}ום CD 8,4 (cj. aus ויד<ב>ק{מ}ום; l. eher ויד<ב>ק{מ}ום)

  3.f.sg.

  : תדבק 1QHa 13,33 (Suk. 5,31); Sir 13,1 (Ms.A 5r,22)

  2.m.sg.

  : תדבק Sir 11,34a (Ms.A 4v,26; od. nif.)

  1.comm.sg.

  : אדבק 4Q521 frg. 2 ii+4,9

  3.m.pl. + sf. 3.m.pl. + ו

  : ויד<ב>ק{מ}ום CD 8,4 (cj. aus ויד<ב>ק{מ}ום)

  2.m.pl.

  : תדבקון 11QTa 54,15

  impf.cons. 3.f.sg.

  : ותדבק 4Q504 frg. 1-2R iii,11 (od. hif. 2.m.sg.)

  inf.cs. + ל + ו

  : ולדבוק 1QS 1,5
  ptz. s. דבק‎ II

  nif. pf. 3.m.sg. + ש

  : שנדבק Sir 34,10 (Ms.B 3v,14)

  impf. 2.m.sg.

  : תדבק Sir 11,34a (Ms.A 4v,26; od. qal)

  ptz. m.sg.det.

  : הנדבק Sir 34,10 (Ms.B 3v,14)

  hif. impf. 2.m.sg.

  : תדביק Sir 11,10 (Ms.B 1v,15)

  impf.cons. 2.m.sg.

  : ותדבק 4Q504 frg. 1-2R iii,11 (od. qal 3.f.sg.)

  inf.cs.

  : הדבק CD 1,17; + ל + ו: ולהדביק 4Q280 frg. 1,2

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : Sir 13,1 (Ms.A 5r,2122) נוגע בזפת תדבק ידו "wer Pech berührt, dessen Hand bleibt kleben"; mögl. a. CD 8,4 ויד<ב>ק{מ}ום מום "und ein Makel bleibt kleben", cj. aus ויד<ב>ק{מ}ום, od. cj. eher ויד<ב>ק{מ}ום (s. A.IV)     1. : 4Q385 frg. 6,910 והית[ה יד] אדם מחברת מגבי החיות ודבקה ב[כנפיהן "und eine Menschenhand war, ausgehend vom Rücken der lebendigen Wesen, verbunden und zusammengefügt mit ihren Flügeln" (vgl. Ez 1,811.1516)

     2. : ולוא ידבק בידכה מאום מן החרם "und nicht darf irgendetwas von dem, was gebannt ist, an deiner Hand kleben bleiben" 11QTa 55,1011 (Dtn 13,18)


     1. : 1QS 1,5 ולדבוק בכול מעשי טוב "und an allen Werken des Guten festzuhalten"; 1QHa 8,25 (Suk. 16,7) ולדבוק באמת בריתך ולעובדך באמת "und um an der Wahrheit deines Bundes festzuhalten und dir wahrhaft zu dienen" (L.u.)

     2. : 4Q521 frg. 2 ii+4,9 ול[ע]לם אדבק [במ]יחלים "und für immer werde ich denen fest anhangen, die ausharren"; 11QTa 54,15 ובו תדבקון "und ihm (scil. Jhwh) sollt ihr fest anhangen"

    1. : 4Q392 frg. 1,3 ובבריתו תדבק נפשם "und an seinem Bund soll ihre Seele festhalten"

    2. : i.K. des Bundeserneuerungsfestes ודבקו בו כול אלות הברית הזות "und alle Flüche dieses Bundes werden an ihm kleben" 1QS 2,1516 i.A.v. Dtn 29,1920, vgl. qb. ודבקה 4Q30 frg. 53,5 für וְרָבְצָה־ Dtn 29,19; ואררה על אר[ר]ה תדבק [ב]כה "und Fluch auf Fluch klebt an dir" 4Q410 frg. 1,4

    3. : mögl. 4Q504 frg. 1-2R iii,11 ותדבק בנו "und sie (scil. die Eifersucht Gottes) hing an uns ..." (od. hif., s. C.I)


    1. : 1QHa 13,33 (Suk. 5,31) ולשוני לחך תדבק "und meine Zunge klebte am Gaumen" (par. 4Q429 frg. 3,4)

    2. : Sir 11,34a (Ms.A 4v,26) לא תדבק לרשע "nicht sollst du dich einem Frevler anschließen" (od. nif.)

   2. : i.S.v. "befallen" ויד<ב>ק{מ}ום כל מורר!ים "und es werden sie befallen alle Geschwüre" CD 8,4, cj. aus ויד<ב>ק{מ}ום כל מורר!ים (zu מורר!ים s. par. 4Q266 frg. 3 iv,2), weniger wahrscheinich ויד<ב>ק{מ}ום מום (s. A.I)


    1. : mögl. mit ל‎ II 4Q369 frg. 1 ii,11 אהבתו תדבק נפשכה לע[ "seine Liebe, deine Seele wird anhangen" (par. 4Q499 frg. 47,1); mögl. mit אחר‎ I 4Q437 frg. 2 i,16 ד]בקה נפש[י אח]ריך "meine Seele hängt an dir"

    2. : 1Q42 frg. 1,1 דבקת[   1. : Sir 34,10 (Ms.B 3v,14) מי הוא זה שנדבק בו "wer ist dieser, der sich ihm angeschlossen hat?" (am Rand הנדבק)

   2. : Sir 11,34a (Ms.A 4v,26) לא תדבק לרשע "nicht sollst du dich einem Frevler anschließen" (od. qal)


   1. : CD 1,1617 למען הדבק בהם את אלות בריתו "um ihnen die Flüche seines Bundes anzuhängen"; mögl. 4Q504 frg. 1-2R iii,11 ותדבק בנו "und du hast uns angehängt ..." (i.u.K., od. qal, s. A.II.5)

   2. : Sir 11,10 (Ms.B 1v,15) אם תברח לא תדביק "wenn du fliehst, kannst du nicht nachsetzen/einholen"

   3. : 4Q280 frg. 1,2 ולהדביק

  Ableitungen:

  דבק‎ II , דבק‎ III