גמול‎ I Tat, Tun

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גמול‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/463/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qitūl, Wz. גמל (mas. גְּמוּל), eig. die vollbrachte "Tat", dann a. allg. das sich in den Taten manifestierende "Tun" u. die einen komplementären Vorgang abschließende Tat i.S.v. "Vergeltung": he. (mhe. seltener u. häufig mit positiver Konnotation)

  Formen:

  sg.abs.

  : גמול 1QS 10,17

  cs.

  : גמול 1QM 4,12; CD 7,9; + ו: וגמול Sir 32,24 (Ms.B 6r,15)

  + sf. 3.m.sg.

  : גמולו 1QpHab 12,3

  + sf. 3.m.pl.

  : גמולם 1QS 8,7

  pl.abs.

  : גמולים 1QS 2,7

  cs.

  : גמולי 11Q5 24,6

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : לוא אשיב לאיש גמול רע בטוב ארדפ גבר "keinem Menschen vergelte ich eine böse Tat; mit Gutem verfolge ich einen Menschen" 1QS 10,1718 (par. 4Q258 10,7; 4Q260 4,5; zum Folgenden s. II.4)

     2. : לכפר בעד הארצ ולהשב לרשעים גמולם "um Sühne zu bewirken zugunsten des Landes und den Frevlern ihr Tun zu vergelten" 8,67 (par. 4Q259 2,16); להשיב גמול רשעים "um das Tun von Frevlern zu vergelten" 1QM 11,1314; a. CD 7,9 (par. CD 19,6)

     3. : || פעל‎ II "Tat" u. mit אדם‎ II "Mensch" עד ישיב לאנוש פעלו וגמול אדם כמזמתו "bis er dem Menschen seine Tat vergolten hat und das Tun des Menschen entsprechend seinem Trachten" Sir 32,24 (Ms.B 6r,15)

    1. : גמולי הרע ישיב ממני דין האמת "die Taten des Bösen wende der Richter der Wahrheit von mir ab" 11Q5 24,6


    1. : i. Ausl. v. Hab 2,17 פשר הדבר על הכוהן הרשע לשלם לו את גמולו אשר גמל על אביונים "die Deutung des Wortes bezieht sich auf den Frevelpriester, um ihm seine Tat, die er an den Armen verübt hat, zu vergelten" 1QpHab 12,23; i. Ausl. v. Ps 37,33 י]שלם[ אל ג]מולו לתתו "und ihm wird Gott seine Tat vergelten, indem er ihn ausliefert" 4Q171 frg. 3-10 iv,9 (L. teilw. erg.)

    2. : pl., i. einem Fluch ויפקוד אחריכה כלה ביד כול משלמי גמולים "und er bestelle hinter dir Vernichtung durch alle, die Taten vergelten" 1QS 2,67

    3. : ולהכניע מערכת אויב בגבורת אל לשלם גמול רעתם לכול גוי הבל "und um die Schlachtreihe des Feindes zu unterwerfen durch die Kraft Gottes, um allen Völkern von Nichtigkeit das Tun ihrer Bosheit zu vergelten" 1QM 6,56

    4. : והואה ישלם לאיש גמולו "und er (scil. Gott) vergilt dem Menschen sein Tun" 1QS 10,18 (zum Vorausgehenden s. I.1.a)

   1. : [ואל תז]כור לנו עוונות רשונים בכול גמולם הר[ע "und laste uns nicht die Sünden der Früheren in all ihrem bösen Tun an" 4Q504 frg. 4,6 (L.u.; erg. mit par. 4Q506 frg. 131-132,12)

   2. : גמולי אמתכ[ה "Wohltaten deiner Wahrheit" 1Q36 frg. 15,3 (i.u.K.)

  1. : גמול אל "Vergeltung Gottes" (vgl. גְּמוּל אֱלֹהִים Jes 35,4) als Aufschrift auf einem Feldzeichen 1QM 4,12

  2. : ]גמולים 6Q16 frg. 1,3