גמל fertig werden, zum Abschluss kommen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גמל (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/290/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  GML, "fertig werden", "zum Abschluss kommen", a. trans. "tun", "erweisen" u. i.Bz.a. komplementäre Vorgänge "vergelten": he. (mhe. meist positiv i.S.v. "etwas Gutes erweisen")

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : גמל 1QpHab 12,3

  + sf. 3.m.pl.

  : גמאלם 1QIsaa 51,4 (= גְּמָלָם Jes 63,7)

  2.m.sg.

  : גמלתה 1QHa 17,30 (Suk. 9,30)

  + sf. 1.comm.pl.

  : גמלתנו 1QHa 7,13 (Suk. frg. 10,2)

  3.comm.pl.

  : גמלו 1Q37 frg. 1,2

  + sf. 1.comm.sg.

  : גמלוני 4Q389 frg. 2,3

  impf. 2.m.sg.

  : תגמל Sir 37,11 (Ms.B 7v,3); תגמול 11Q5 25,5 (= תִגְמֹל Ps 142,8)

  ptz. m.sg.abs.

  : גומל Sir 14,18 (Ms.A 6r,l.Rd. 3)

  qalpass. ptz. m.sg.abs.

  : mögl. גמול 1QIsaa 14,30 (für גֹּמֵל Jes 18,5; eher zu גמול‎ II)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : Subj. Mensch, Obj. Gott ואת אשר גמלוני "und das, was sie mir vergolten haben" 4Q389 frg. 2,3 (vgl. Dtn 32,6; Joel 4,4)

     2. : Subj. Gott, Obj. Mensch, im Gebet כי גמלתנו המ[ון רחמים "wahrlich, du hast uns erwiesen (eine Fülle von Erbarmungen [?], vgl. 2.b)" 1QHa 7,13 (Suk. frg. 10,2)


     1. : mit Obj. גמול‎ I "Tat" Ausl. Hab 2,17 vom הכוהן הרשע "Frevelpriester" 1QpHab 12,3 גמולו אשר גמל על אביונים "seine Tat, die er an den Armen verübt hat"

     2. : mit Obj. רחם‎ II u. חסד‎ I i.K. des Sündenbekenntnisses am Bundeserneuerungsfest 1QS 2,1 ורחמי חסדו גמל עלינו מעולם ועד עולם "aber sein gnädiges Erbarmen (wörtl. Erbarmungen seiner Gnade) hat er uns von Ewigkeit zu Ewigkeit erwiesen" (L.u.; vgl. 1.b)

     3. : "jemandem Gutes erweisen": i.K. der Zuwendung Gottes zum Beter ומבטן] אמי גמלתה עלי ומשדי הוריתי רחמיך לי "und vom Mutterleib an hast du Gutes an mir erwiesen und von den Brüsten derer an, die mit mir schwanger war, war mir dein Erbarmen" 1QHa 17,3031 (Suk. 9,3031)

     4. : אם גמל על[ 4Q384 frg. 13,2

    1. : mit Obj. רעה‎ III 1Q37 frg. 1,2 גמלו לנפשם רעה "sie haben sich selbst Böses angetan" (i.u.K.; vgl. Jes 3,9)

    2. : mit Obj. חסד‎ I Sir 37,11 (Ms.B 7v,3) עם איש רע אל תגמל חסד "jemandem Bösem erweise nicht Gunst", mögl. aber Text korrupt, vgl. a.Rd. u. par. Ms.D 1r,17 עם איש רע על גמילות חסד "mit jemandem Bösen wegen des Erweisens von Gunst", s. גמילות

   1. : korr. zu צומח "sprosst" Sir 14,18 (Ms.A 6r,8) שזה נובל ואחר גומל צומח "von dem (scil. das Laub) dies verwelkt, aber ein anderes heranreift"

   2. : ]־גמלו[ 4Q223-224 frg. 66,1

  1. : qb. ובסור גמול "und eine gereifte Beere" 1QIsaa 14,30 (Jes 18,5 וּבֹסֶר גֹּמֵל), eher aber zu גמול‎ II (s.d.)