אח‎ I Bruder

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אח‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/15/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN ʾAḪ mit vokalischer Stammendung (mas. אָח, cs. אֲחִי; she. ʿā, cs. ʿāʾi), "Bruder" = "von demselben Eltern(teil) abstammend" › Bez. eines zur selben Gruppe auf derselben Ebene Gehörenden wie "Verwandter", "Standesgenosse", "Landsmann", "Gruppengenosse": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : אח PAM 43.700 frg. 68,1; Sir 7,12 (Ms.A 2v,16); + ו: ואח Sir 7,18 (Ms.A 2v,21; Ms.D 0r,1); + כ: כאח Sir 30,39 (Ms.E 1v,19); + ל: לאח Sir 14,16 (Ms.A 6r,5); + מן: מאח Sir 38,12 (Ms.B 8r,18)

  cs.

  : אחי CD 5,10; + ל + ו: ולאחי 4Q251 frg. 17,5

  + sf. 3.m.sg.

  : אחיהו 1QS 6,10; CD 5,19; qb. 4Q51 frg. 61 i+62,8 (= אָחִיו 2 Sam 3,27), אחיהום CD 5,8; + ב: באחיהו 11QTa 61,10; qb. 1QIsaa 3,8 (= בְּאָחִיו Jes 3,6); + ל: לאחיהו 11QTa 61,10; CD 19,18 (= לאחיו CD 8,6); qb. 1QIsaa 34,9 (= וּלְאָחִיו Jes 41,6); אחיו 4Q251 frg. 17,3; CD 20,18; + ב: באחיו PAM 44.102 frg. 36,3 (i.u.K., od. pl.); + ל: לאחיו CD 8,6 (= לאחיהו 19,18)

  + sf. 3.f.sg. + ל

  : לאחיה[ 4Q485 frg. 3,1 (L.u., i.u.K., od. pl. od. l. לאחיה[ od. + sf. 3.pl.)

  + sf. 2.m.sg.

  : ]אחיך 4Q366 frg. 2,4 (L.u.), אחיכה 11QTa 54,19; + ל: לאחיכה 64,14

  + sf. 1.comm.sg.

  : אחי 4Q222 frg. 1,2 (L.u.); Mur. 45 1,7 (i.u.K.; od. pl.)

  + sf. 2.m.pl.

  : אחיכם[ 4Q386 frg. 2,3 (i.u.K., od. pl.)

  det.

  : האח CD 5,10

  pl.abs.

  : אחים 4Q502 frg. 6-10,11; Sir 10,20 (Ms.A 4r,7; Ms.B 1r,2)

  cs. + sf. 3.m.sg.

  : אחיו 1QS 6,22; Sir 50,12 (Ms.B 19v,3); + ו: ואחיו 1QM 13,1; + ב: באחיו PAM 44.102 frg. 36,3 (i.u.K., od. sg.); + ל: לאחיו 4Q252 2,6 (= Gen 9,25); + מן: מאחיו 4Q471 frg. 1,2; אחו 4Q266 frg. 5 ii,4; + מן: 11Q1 frg. K-L i,7 (= מֵאֶחָיו Lev 21,10); אחיהו 4Q364 frg. 10,5 (= אֶחָיו Gen 44,33, mögl. Schreib- od. Textfehler, od. l. aramaisierend אחיהו, vgl. DJD XIII, 217)

  + sf. 3.f.sg. + ל

  : לאחיה[ 4Q485 frg. 3,1 (L.u., i.u.K., od. sg. od. l. לאחיה[ od. + sf. 3.pl.)

  + sf. 2.m.sg.

  : אחיכה 11QTa 44,5

  + sf. 1.comm.sg.

  : אחי 4Q372 frg. 1,19; Mur. 45 1,7 (i.u.K.; od. sg.); + ל: לאחי[ 4Q378 frg. 6 i,5 (L.u.)

  + sf. 3.m.pl.

  : אחיהםה 4Q175 1,5 (= āyyima Ex 20,18, vgl. אֲחֵיהֶם Dtn 18,18); + ו: ואחיהמה 4Q177 frg. 12-13 i,6; + ל: לאחיהמה 11QTa 58,14; אחיהום CD 5,8 (= אחיהם korr. zu אחיהו = sg.cs. + sf. 3.m.sg.)

  + sf. 2.m.pl.

  : אחיכם[ 4Q386 frg. 2,3 (i.u.K., od. sg.), אחיכמה 1QIsaa 53,17 (= אֲחֵיכֶם Jes 66,5; 1Q8 28,15), אחיכן P. Yadin 49 2,9 (L.u.); + ל: לאחיכמה 4Q40 frg. 1-3,3 (= ל͏ַאֲחֵיכֶם Dtn 3,20), לאחיכן P. Yadin 49 1,4

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : von Jakobs Bruder עישיו אחיהו "Esau, sein Bruder" 4Q215 frg. 1-3,7, vgl. [עשה ]אחי 4Q222 frg. 1,2 (L.u.); von Esaus Bruder מיום [ה]ליכת אחיהו [יעקוב אל חרן "von dem Tag an als sein Bruder Jakob nach Haran ging" 4Q223-224 frg. 2 i,5051 (Jub 35,10); von Josef und seinen Brüdern 4Q372 frg. 1,10.19 u. i.Bz.a. Benjamin והנער יעל ע]מ אחיהו "und der Knabe möge hinaufziehen mit seinen Brüdern" 4Q364 frg. 10,5 (od. l. אחיהו; s.o. Formen); i.K. eines Geschichtsrückblicks als Gegenspieler von Mose und Aaron in CD 5,1819 ויקם בליעל את יחנה ואת אחיהו "und Belial ließ aufstehen den Jannes und seinen Bruder"

    2. : mit näherer Bestimmung der Verwandtschaftsbeziehung אחיכה בן אביכה או בן אמכה "dein Bruder, der Sohn deines Vaters oder der Sohn deiner Mutter" 11QTa 54,19 (Dtn 13,7); über die Schwägerin לוא יקח איש את אשת אחיהו "nicht darf ein Mann die Ehefrau seines Bruders heiraten" 66,1213 (par. 4Q524 frg. 15-22,2); über die Nichte 1517 לוא יקח איש את _____ בת אחיהו או בת אחותו "nicht darf ein Mann die Tochter seines Bruders oder die Tochter seiner Schwester heiraten" (vgl. 4Q251 frg. 17,23), vgl. in der Polemik gegenüber den Gegnern der Gemeinschaft CD 5,78 ולוקחים איש את בת אחיהום ואת בת אחותו "und ein jeder heiratet die Tochter seines Bruders und die Tochter seiner Schwester", ebenso in 1011 ואם תגלה בת האח את ערות אחי אביה "und wenn die Tochter des Bruders die Scham des Bruders ihres Vaters enthüllt"; vom Onkel, dem Bruder des Vaters CD 5,1011 (s.o.), oder dem Bruder der Mutter 4Q251 frg. 17,5

    3. : von Davids Brüdern ישמחו אחי עמי ובית אבי "es mögen sich freuen meine Brüder mit mir und das Haus meines Vaters" 11Q5 19,17 u. אחי "meine Brüder" 11Q5 28,3.9; im Levi-Segen (Dtn 33,9) in 4Q175 1,1517 האמר לאביו לוא ־־־ ולאמו לא ‹‹י››דעתיכהי ואת אחיו לוא הכיר ואת בנו לוא ידע "der zu seinem Vater sagte und zu seiner Mutter: 'ich kenne dich nicht', und der seine Brüder nicht erkannte und seine Söhne nicht kannte"

    4. : im Vgl. vom einzigen Diener כאח חשב[הו] "achte ihn wie einen Bruder" Sir 30,39 (Ms.E 1v,19); תן לאח "gib einem Bruder" Sir 14,16 (Ms.A 6r,5); i.K. der Rettung in Not Sir 40,24 (Ms.B 10r,16); neben אוהב ("Freund") 7,18 (Ms.A 2v,21; Ms.D 0r,1 [Anfang erg.]) אל תמיר אוהב במחיר ואח תלוי בזהב אופיר "tausche nicht einen Freund gegen Geld und einen anhänglichen (? תלוי) Bruder gegen Gold aus Ofir"; neben רע‎ III 12 (Ms.A 2v,16) אל תחרוש חמס על אח וכן על רע וחבר יחדו "plane nicht Unrecht gegen einen Bruder, und ebensowenig gegen einen Nächsten und Gefährten gleichermaßen" u. 14,14 (Ms.A 6r,34) אל תמנע מטובת יום ___ ובהלקח אח אל תעבר וחמוד רע אל תחמוד "nicht halte dich zurück von dem Guten eines Tages, aber wenn durch einen Bruder (es) genommen wird, dann zürne nicht, und das, was ein Nächster an Begehrenswertem hat, begehre nicht" (Text schwierig, vgl. cj. ובהלקח אח / אח אל תעבר "und an dem Anteil an Begehrenswertem gehe nicht vorbei", Segal 1972, 91); vom Arzt ואל ימו!ש מאח "aber nicht diene er mehr als ein Bruder" Sir 38,12 (Ms.B 8r,18; Text wahrsch. korrupt, cj. ואל ימו!ש מאח "nicht möge er sich von dir fernhalten", vgl. Smend 1906b, 341); vgl. mögl. a. i. halakh. K. ולדרוש איש את שלום אחיהו ולא ימעל איש בשאר בשרו "und ein jeder zu suchen das Wohlergehen seiners Bruders, so dass niemand unrecht handelt an seinem eigenen Blutsverwandten" CD 6,217,1 (par. 4Q269 frg. 4 ii,34 erg.; od. zu IV.1.b, vgl. 6,20; 7,2)

   1. : Sir 10,20 (Ms.A 4r,7) בין אחים ראשם נכבד "unter Brüdern wird ihr Oberhaupt geehrt" (par. Sir 10,20 [Ms.B 1r,2]; od. zu III?)


    1. : 4Q175 1,5 נבי אקים לאהםה מקרב אחיהםה "einen Propheten werde ich aufstehen lassen aus der Mitte ihrer Brüder" ( Ex 20,18, entspr. 𝔐 Dtn 18,18); מקרב אחיכה תשים עליך מלך לוא תתן עליכה איש נוכרי אשר לוא אחיכה הוא "aus der Mitte deiner Brüder sollst du über dich einen König einsetzen; nicht darfst du über dich jemand Fremdes setzen, der nicht dein Bruder ist" 11QTa 56,1415 (vgl. Dtn 17,15); mögl. a. אל תדמו לאחי[ "sei nicht gleich meinen Brüdern" 4Q378 frg. 6 i,5 u. הוי אחי עליכמה "wehe, meine Brüder, über euch" Z. 7 (i.u.K.; vgl. DJD XXII, 247)

    2. : ארור כנען עבד עבדים יהייה לאחיו "verflucht sei Kanaan, ein Knecht von Knechten soll er seinen Brüdern sein" 4Q252 2,6 (Gen 9,25)

    3. : [וכי ימוך ]אחיך עמך "und wenn dein Bruder bei dir verarmt" 4Q366 frg. 2,4 (L.u.; Lev 25,39); 11QTa 64,1314 (Dtn 22,12)

    4. : vom Aufteilen eines Teils der Kriegsbeute בין תופשי המלחמה לאחיהמה אשר הניחו בעריהמה "zwischen den Kriegern und ihren Brüdern, welche sie in ihren Städten stationiert haben" 11QTa 58,1415; לבב אחיו "Herz seiner Brüder" 62,4 (Dtn 20,8)

    5. : בטב אתן יושב[י]ן אכלין ושתין מן נכסי בית ישראל ולא דאגין לאחיכן לכול דבר "fein wohnt ihr, esst und trinkt von den Besitztümern des Hauses Israel, ohne euch zu sorgen für eure Brüder um irgendeine Sache" P. Yadin 49 1,24; mögl. 4Q378 frg. 6 i,7 (innerhalb eines Weherufs הוי אחי "wehe, meine Brüder")

    6. : לבני אהרון אחיכה "den Söhnen Aarons, deinen Brüdern" 11QTa 44,5; אחו הכהנים "seine Brüder, die Priester" 4Q266 frg. 5 ii,4; ואחיו ה[כו]הנים והלויים וכול זקני הסרך עמו "und seine Brüder, die Priester, und die Leviten und alle Ältesten der Schlachtordnung mit ihm" 1QM 13,1, vgl. ואחיו הכ[והנים] 15,4 u. כול אחיו "all seine Brüder" Z. 7; wahrsch. a. 4Q471 frg. 1,2 ]כול איש מאחיו (vgl. Z. 3); d. Hohepriester Simeon als גדול אחיו ותפארת עמו "der Größte seiner Brüder und die Zierde seines Volkes" Sir 50,1 (Ms.B 19r,7) u. מיד אחיו "aus der Hand seiner Brüder" V. 12 (Ms.B 19v,3); ככול אחיו הלויים "wie all seine Brüder, die Leviten" 11QTa 60,14 (Dtn 18,7)

    7. : בתוכ אחיו "inmitten seiner Brüder" 1QS 6,22 i.Bz.a. die Rangfolge u. 1QSa 1,18 i.Bz.a. den Dienst     1. : ונקום וניטור איש לאחיו ושנוא איש את רעהו "Rache und Zorn des einen gegen den anderen und Hass des einen gegen seinen Nächsten" CD 8,56 ; tückisch handeln איש[ ב]אחיהו "einer gegen den anderen" 4Q265 frg. 3,2; ferner איש את אחיו[ "einer den anderen" 4Q422 3,9; ]איש אל אחי[ו "einer gegen den anderen" 4Q163 frg. 4-7 i,15 (L.u.; i.u.K.; vgl. Ex 25,20; 37,9)

     2. : i.K. des Einschreibens in die hierarchische Ordnung der Gemeinschaft איש אחר אחיהו "einer nach dem anderen" CD 14,5 (par. 4Q267 frg. 9 v,8; 4Q269 frg. 10 ii,10 erg.); איש את אחיו 20,18 (איש L.u.); לאהוב איש את אחיהו "zu lieben einer den anderen" 6,20 (par. 4Q269 frg. 4 ii,2 erg.); להוכיח איש את אחיהו "zurechtzuweisen einer den anderen" 7,2 (par. 4Q269 frg. 4 ii,56 erg.)

     3. : אל ידבר איש בתוכ דברי רעהו טרם יכלה אחיהו לדבר "niemand soll mitten in die Worte seines Nächsten hineinreden, bevor der andere aufgehört hat zu reden" 1QS 6,10; איש לאחיו ושנוא איש את רעהו "des einen gegen den anderen und Hass des einen gegen seinen Nächsten" CD 8,6 (par. CD 19,18); אז נדברו איש אל רעהו להצדיק איש את אחיו "damals besprachen sie sich miteinander, ein jeder den anderen gerecht zu machen" 20,1718

    1. : והנה עד שקר העיד שקר ענה באחיהו ועשיתה לו כאשר זמם לעשות לאחיהו "siehe, wenn er als falscher Zeuge ein falsches Zeugnis gegen sein Gegenüber vorgebracht hat, sollst du an ihm so verfahren, wie er an seinem Gegenüber zu verfahren gedachte" 11QTa 61,910

   2. : ואחיהמה במחשבל בליעל "und ihre Brüder durch den Plan Belials" 4Q177 frg. 12-13 i,6; אחים לי אשישים "Brüder für mich, Männer" 4Q502 frg. 6-10,11 (Bezug unklar); ובתו]ך אחים "und inmitten von Brüdern" oder ובתו]ך אחים "im Rat der Brüder" 4Q525 frg. 2 ii+3,10 (beide Alternativen DJD XXV, 122); לאחיה[ 4Q485 frg. 3,1; [--] אחי[ PAM 43.670 frg. 27,1; [--] אחי[ --] PAM 43.688 frg. 4,1; ]מי אח ורע[ PAM 43.700 frg. 68,1; ]־ים באחיו PAM 44.102 frg. 36,3; אחיכם[ 4Q386 frg. 2,3; ]אחי 4Q481d frg. 1 i,2 (L.u.); אלה אחי "diese (sind) mein(e) Bruder/Brüder" Mur. 45 1,7; את אחיכן "eure Brüder" P. Yadin 49 2,9

   3. : ולו באח מהמה 11Q5 20,89 für den ebenfalls schwierigen Text in 𝔐 ולא (Qere ולא) אֶחָד בָּהֶם Ps 139,16

  Ableitungen:

  אחות