זהב Gold

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זהב (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/900/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN /ḏahab/ (mas. זָהָב; she. zå̄b), "Gold": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : זהב 1QM 5,5; 3Q15 12,6; Sir 6,30 (Ms.A 2r,28); + ב: בזהב 1QM 5,8; + ב + ו: ובזהב 4Q525 frg. 2 iii,7; + ו: וזהב 1QM 12,12; 3Q15 3,2; Sir 51,28 (Ms.B 21v,9); + כ: ]כזהב 1QHa 13,18 (Suk. 5,16; L.u.)

  cs. + ב

  : בזהב Sir 7,18 (Ms.A 2v,21; Ms.D 0r,1)

  det.

  : הזהב 11QTa 26,6

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 4Q382 frg. 25,4 ]בחרט זהב "mit einem Griffel aus Gold"; 11QTa 26,6 במזרק הזהב "in der Sprengschale aus Gold" (vgl. pl. 2 Chron 4,8); כלי כל‹‹ס››ף וזהב של דמע "Silber- und Goldgefäße der Priesterabgabe" 3Q15 3,23, ähnl. 12,67; von der Weisheit עלי זהב עולה "Joche von Gold sind ihr Joch" Sir 6,30 (Ms.A 2r,28), od. cj. עלי זהב "Goldschmuck"; i. Bild vom Hohepriester Simeon Sir 50,9 (Ms.B 19r,17) ככלי זהב "wie ein goldenes Objekt" mit אבני חפץ "erlesenen Steinen"; von angemessener Rede כרביד זהב ובו נפך וספיר כך נאים דברים יפים על משתה היין "wie eine Halskette aus Gold, an der sich Türkis (?) und Lapislazuli (?) befinden, so sind schöne Reden beim Weingelage angenehm" 35,6 (Ms.B 5r,7; par. Ms.F 1r,19 l. כדביר für כרביד, s. דביר)

    2. : von Türen im Tempel ומקורים באדשכים עץ ארז ומצופים זהב ודלתותיהמה מצופות זהב טהור "und gezimmert aus Balken, aus Zedernholz, und mit Gold überzogen, und ihre Türflügel sind mit reinem Gold überzogen" 11QTa 41,1517, ähnl. 32,10; 36,11 (s.a. III.1); [כו]ל בית המסבה הזואת צפו זהב "das ganze dieses Stiegenhauses überzieht mit Gold" 31,8

    3. : 4Q270 frg. 3 iii,20 (in Erg. mit par. 4Q269 frg. 8 ii,2; 4Q271 frg. 2,9) זהב "Gold", כסף "Silber", נחשת "Bronze", בדיל "Zinn" (L.u.), עפרת "Blei" (L.u.); 1QM 5,5.8.14 i. d. Beschreib. von Schild מגן‎ II, Lanze רמח u. Schwert כידון für den endzeitl. Kampf, zusammen mit כסף "Silber" u. נחשת "Bronze" (nicht in 1QM 5,14) sowie אבני חפץ "Edelsteine"

    4. : i. d. Beschreib. von Götterbildern 11QTa 59,34 מעשי ידי אדם עץ ואבן כסף וזהב "Gebilde von Menschenhand aus Holz und Stein, Silber und Gold"; i. Beschreib. d. Priesterkleidung zusammen mit verschied. Wollarten 4Q365 frg. 12b iii,67 (vgl. Ex 39,5.8) u. Z. 14 (Ex 39,15), vgl. Sir 45,10 (Ms.B 14v,11)     1. : זהב כלי דמע "Gold, Gefäße der Priesterabgabe" 3Q15 11,1 (L.u.)

     2. : זהב ככרינ שתימ "zwei Talente Gold" 7,16; כספ וזהב ככ 17 "siebzehn Talente Silber und Gold" 8,67; זהב ככ 5 "fünf Talente Gold" 12,1

     3. : עשתות זהב 100 "einhundert Barren Gold" 1,56, ähnl. 2,4

    1. : כי רבים הפחיז זהב והו[ן י]שגה ל[ב נ]דיבים "denn viele hat Gold leichtfertig gemacht und Vermögen führt das Herz der Edlen in die Irre" Sir 8,2 (Ms.A 3r,10, Ms.D 0v,3 mit והן משגה לבות נדיבים als zweitem Satz); neben פנינים "Korallen" רבים היו חבולי זהב והבוטח על פנינים "viele wurden verdorben durch Gold, und (ebenso) der, der auf Korallen vertraut" 34,6 (Ms.B 3v,9; vgl. V. 5 mit חרוץ bzw. a.Rd. חריץ‎ I "Gold" u. מהיר‎ II "Geld")


     1. : 4Q472 frg. 1,5 זהב ופז "Gold und Feingold" (i.u.K.)

     2. : für den Tempelbau 4Q522 frg. 9 ii,5 זהב וכסף[ "Gold und Silber" (erg. weitere Materialien); ל]וא תחמודו כסף וזהב "Silber und Gold dürft ihr nicht begehren" 11QTa 2,8 (vgl. Dtn 7,25); in der Warnung vor übermäßigem Reichtum des Königs וכסף וזהב "und Silber und Gold" neben Pferden 11QTa 56,17 (vgl. Dtn 17,16 ohne Silber und Gold) bzw. Frauen Z. 19 (Dtn 17,17); als Ausdruck für Gewinn רבים שמעו למודי בנערותי וכסף וזהב תקנו בי "viele hörten meine (scil. Ben Siras) Lehre während meiner Jugend, und Silber und Gold werdet ihr durch mich erwerben" Sir 51,28 (Ms.B 21v,9)

     3. : 1QM 12,1213 המון מקנה בחלקותיכה כסף וזהב ואבני חפץ בהיכל[ו]תיכה "Fülle an Vieh sei auf deinen Landstücken, Silber und Gold und Edelsteine in deinen Palästen"; 4Q504 frg. 1-2R iv,10 ויביאו מנחתם כסף וזהב ואבן יקרה "und sie werden (als) ihre Gabe Silber und Gold und Edelstein bringen" (vgl. Dan 11,38)

     4. : Sir 47,18 (Ms.B 17r,10) ותצבר כברזל זהב וכעפרת הרבית כסף "und wie Eisen hast du Gold angehäuft und Silber vermehrt wie Blei"    1. : 1QM 5,10 ושבולת זהב טהור "und eine Ähre aus reinem Gold" als Verzierung auf der Klinge להב‎ II einer Lanze רמח für den Kampf, vgl. Z. 1112 auf den כידנים (Schwerter) ומראי שבולת זהב טהור "und Muster einer Ähre aus reinem Gold"; i.K. der Priesterbekleidung 4Q365 frg. 12b iii,14 ע[ב]ות זהב טהור "Kordeln aus reinem Gold" (Ex 39,15); 11QTa 36,1011 כיור ארז מצופה זהב טהור ודלתותיו מצופות זהב טוב "eine Täfelung aus Zedernholz, die mit reinem Gold überzogen ist, und seine Türflügel sind mit gutem Gold überzogen", vgl. 41,1617 ודלתותיהמה מצופות זהב טהור "und ihre Türflügel überzogen mit reinem Gold" u. par. 4Q365a frg. 2 ii,7 זהב טהו⟦ר⟧≪ב≫ mit Korrektur von טהור in טהוב = טוב‎ II; 11QTa 3,12 ]ומנקיותיו יהיו זהב טהור "... und seine Opferschalen sollen aus reinem Gold sein", s.a. Z. 89

    2. : Sir 7,18 (Ms.A 2v,21; Ms.D 0r,1) || מהיר‎ II "Geld" i.K. des Wertes der Freundschaft (s.a. zu אופיר)

  Ableitungen:

  זהוב