הדר‎ I Schmuck, Pracht, Herrlichkeit

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, הדר‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/875/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN /hadar/ (mas. הָדָר; she. å̄dår), "Schmuck", "Pracht", "Herrlichkeit", dann auch i.S.v. "Ehre": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : הדר 1QS 4,8; + ב: ]בהדר 4Q381 frg. 17,2; + ו: והדר 4Q286 frg. 1 ii,4

  cs.

  : הדר 4Q286 frg. 1 ii,5; + ב: בהדר 4Q403 frg. 1 i,32; + ב + ו: ובהדר 11Q17 10,4; + ו: והדר 4Q299 frg. 9,3; Sir 43,9 (Ms.B 12v,11)

  + sf. 3.m.sg.

  : הדרו 4Q418 frg. 55,10; Sir 43,1a (Ms.B 12r,18; L.u.)

  + sf. 3.f.sg.

  : הדרה 4Q162 2,6

  + sf. 2.m.sg. + ב

  : בהדרך 1QHa 5,34 (Suk. 13,17)

  + sf. 3.m.pl.

  : ]הדרם 4Q301 frg. 3a-b,8; הדרמה 4Q287 frg. 2,2

  pl.abs.

  : הדרים 4Q418 frg. 176,2 (i.u.K.; eher zu דור‎ II)

  cs. + sf. 2.m.sg. + מן

  : מהדריך Sir 36,19 (Ms.B 6v,12)

  + sf. 2.m.sg. + ו

  : והדריכה 1QSb 5,19

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 1QHa 5,34 (Suk. 13,17) בהדרך תפארנו "mit deiner Pracht verherrlichst du ihn (scil. den Menschen)"; 11Q5 26,910 לפניו הדר ילך ואחריו המון מים רבים "vor ihm geht Pracht und hinter ihm das Tosen vieler Wasser"; 4Q381 frg. 17,2 ]בהדר תשזף על יהודה "in Pracht(,) blickst du auf Juda" (i.u.K.); 4Q418 frg. 81+81a,13 הדרו פארתו למטעת עו[לם "seine Pracht, seine Herrlichkeit für eine ewige Pflanzung" (i.u.K.); pl. || zu כבוד‎ I a.Rd. für Haupttext את הודך "mit deiner Pracht" Sir 36,19 (Ms.B 6v,12) מלא ציון מהדריך ומכבודך את היכלך "fülle Zion von deinen Herrlichkeiten und von deiner Herrlichkeit deinen Tempel"

    2. : 4Q299 frg. 9,3 והדר מלכותו "und Pracht seines Königtums" (i.u.K.); 4Q403 frg. 1 i,33 עם הדר כול מלכ[ותו "mit der Pracht seines ganzen Königtums"

    3. : 1QHa 20,18 (Suk. 12,15) בהדר כבודכה לאור עול[ם "in der Pracht deiner Herrlichkeit zum ewigen Licht" (i.u.K.)

   1. : Sir 43,9 (Ms.B 12v,11) תואר שמים והדר כוכב "Schönheit des Himmels und Pracht des Sterns"     1. : 4Q405 frg. 14-15 i,6 ב]תוך רוחי הדר "inmitten von Geistern der Pracht" (i.u.K.); frg. 24,2 רוחי הוד והדר "Geister von Pracht und Pracht" (i.u.K.; od. "... Pracht, die Häupter ...")

     2. : mögl. 1Q19 frg. 13-14,2 י]נשא בהדר כבוד "und er wird erhöht mit Pracht der Herrlichkeit" (i.u.K.)

     3. : wahrsch. 4Q286 frg. 2,1 בעוז הדרמה "mit der Stärke ihrer Pracht" (i.u.K.)

     4. : 4Q287 frg. 2,12 erg. viell. mit par. 4Q286 frg. 12,2 בתפארת ]הדרמה "in der Herrlichkeit ihrer Pracht"


     1. : frg. 1 ii,34 ומאורי פלא [הו]ד והדר "und Lichter wunderbare, Hoheit und Pracht"

     2. : 11Q17 10,7 לכסאי כבודו ולהדום ר[גליו -- מר]כבות הדרו ולדבירי קו[דשו "für die Throne seiner Herrlichkeit und für seinen Fußschemel ... Wagen seiner Pracht und Debirim (seiner ?) Heiligkeit"

     3. : 4Q405 frg. 23 ii,7 כמעשי אורג פתוחי צורות הדר "wie Werke eines Webers, eingravierte Formen der Pracht"

     4. : wahrsch. 4Q287 frg. 2,2 תב]ניות הדרמה "Gestalten ihrer Pracht" (i.u.K.)

    1. : 4Q286 frg. 1 ii,5 ומקוה גבורות הדר תשבוחות "und Ansammlung von Machttaten, Pracht von Lobgesängen"; 4Q403 frg. 1 i,32 בהדר תשבחות כבוד מלכותו "in der Pracht von Lobgesängen ist die Herrlichkeit seiner Königsherrschaft"; 11Q17 10,45 ובהדר תשבוחותו "und mit der Pracht seiner Lobgesänge"

    2. : 4Q401 frg. 36,2 ]בהדר; frg. 32,2 ה]דר מל[כות "Pracht der Königsherrschaft" (L.u.); 4Q405 frg. 73,1 הדר[ (L.u.); 11Q17 9,6 ו]הדר ל־[ (L.u.); mögl. neben הוד "Pracht" 8 ה]וד [ו]הדר


    1. : mit מדה‎ I 1QS 4,78 וכליל כבוד עם מדת הדר באור עולמים "und (zur) Vollkommenheit an Herrlichkeit mit einem Ausmaß der Pracht in ewigem Licht" u. 4Q525 frg. 11-12,2 ]מדת הדר לכ[ו]ל תומכי בי "ein Ausmaß der Pracht für alle, die an mir festhalten"

    2. : 1QSb 5,19 פחדכה [על] כול שומעי שמעכה והדריכה "dein Schrecken über alle, die deine Kunde hören und deine Pracht ..." (i.u.K.); mit מכלול 3,2526 וישימכה מכלול הדר בתוך קדושים "und er mache dich zu vollkommener Pracht unter Heiligen"

   2. : 4Q525 frg. 14 ii,5 בכ[ו]ל הדר ונחמד בכ[ול? "in aller Pracht und kostbar in allen ..."; frg. 26,4 ע]נקי הדר "Halsketten von Pracht" (vgl. אבנט "Gürtel" Z. 5)


   1. : 4Q418 frg. 55,10 ול]פי דעתם יכבדו איש מרעהו ולפי שכלו ירבה הדרו "und gemäß ihrer Erkenntnis ehren sie jemanden mehr als seinen Nächsten (od. "werden sie geehrt, einer mehr als der andere") und gemäß seiner Einsicht vermehrt er seine Ehre"; frg. 69 ii,14 כ]בוד ורוב הדר אתם "Herrlichkeit und eine Fülle von Ehre (od.: Pracht) ist mit ihnen" (i.u.K.)

   2. : 4Q416 frg. 2 iii,10 למכבדיכה תן הדר "denen, die dich ehren, gib Ehre" (par. 4Q418 frg. 9+9a-c,911); i.Bz.a. Vater und Mutter Z. 1819 ]הדר פניהמה למען חייכה וארוך ימיכה "Ehre ihrer Angesichter um deines Lebens willen und der Länge deiner Tage" (i.u.K.; weniger wahrsch. zu הדר‎ II);

  1. : Zit. Jes 5,14 i. P. (vgl. Z. 4 וכבדו "und seine Aristokratie", Zit. Jes 5,13) וירד הדרה והמנה ושאנה עליז בא "und es steigt hinab ihr (scil. Jerusalems) Adel und ihr Plebs, und ihr Lärm ist ausgelassen in ihr" 4Q162 2,6

  2. : mögl. 4Q418 frg. 176,2 כ]ול הדרים בה "alle Ehren in ihr", ähnl. frg. 148 ii,2, beide Stellen aber eher zu דור‎ II, s.d. A.I.2

  Ableitungen:

  הדר‎ II , הדרה