אבנטVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אבנט (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/973/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

LW (vgl. äg. bnd "einwickeln, bekleiden" u. als Bez. für ein Kleidungsstück a.griech. βυνητος) *[ʾabaneṭ] (mas. אַבְנֵט, she. ʾå̄bå̄nəṭ, Flav.Jos.Ant. 3,156 αβαιθ/αβανηθ), "Gürtel, Schärpe": he.

Formen:

sg.cs. + ב

: באבנט 1QM 7,10; + ו: ואבנט 4Q491 frg. 1-3,18

+ sf. 2.m.sg. + ו

: ואבניטך 1QIsaa 17,29 (= וְאַבְנֵטְךָ Jes 22,21)

Semantik:

Alles zeigen    1. : 4Q525 frg. 26,5