הר‎ I Berg, Gebirge

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, הר‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/755/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN /harr/ (mas. הַר; she. år; Sec. αραρι, αριμ; Hier. arim), "Berg", "Gebirge": he.; die bhe. belegte NF nach qatal ist qhe. nicht belegt u. wird qb. zuweilen durch die einfache Form ersetzt, vgl. ומהריה 4Q33 frg. 4-6,11; 4Q37 5,9; 4Q41 1,7; 5Q1 2,4 für וּמֵהֲרָרֶיהָ Dtn 8,9 u. הר 11Q5 23,10 für הַרְרֵי Ps 133,3, vgl. jedoch a. umgekehrt הררים 1QIsaa 35,22 für הָרִים Jes 42,11 u. הררי 4Q107 frg. 1,13 für הָרֵי Hhld 2,17

  Formen:

  sg.abs.

  : הר 4Q163 frg. 23 ii,7 (= 1QIsaa 24,28 für הָהָר Jes 30,17); + כ: כהר CD 5,15

  cs.

  : הר 4Q161 frg. 5-6,9; + ב: בהר 3Q15 12,4; 4Q365 frg. 6b,2; + מן: מהר 4Q377 frg. 2 ii,6

  det.

  : ההר 4Q364 frg. 14,2; + ב: בהר 11QTa 51,7; + ב + ו: ובהר 4Q378 frg. 11,5; + ו: ]וההר 4Q364 frg. 26b i,5

  pl.abs.

  : הרים 1QHa 4,25 (Suk. 17,13); Sir 43,16 (Ms.Mas 6,9); + ו: והררים 1QIsaa 38,8 (für וַהֲדוּרִים Jes 45,2); + כ + ו: וכהרים CD 2,19

  cs.

  : הרי 4Q252 1,10, הררי 4Q107 frg. 1,13 (= הָרֵי Hhld 2,17)

  + sf. 3.f.sg. + מן + ו

  : ומה[ר]יה 4Q378 frg. 11,7 (L.u.) = qb. 4Q33 frg. 4-6,11 u.ö. (= וּמֵהֲרָרֶיהָ Dtn 8,9)

  + sf. 3.m.pl.

  : הריהם 4Q372 frg. 1,11

  det.

  : ההרים 11Q5 28,5

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : הר גבה[ "ein hoher Berg" 4Q481c frg. 1,3 (i.u.K.); שולח שמש ידליק הרים "(Strahlen) ausschickend entfacht die Sonne Berge" Sir 43,4 (Ms.B 12v,4; od. "das Strahlen der Sonne ...", s. zu שולח; Var. a.Rd. שלוח שמש יסיק הרים "der Strahl der Sonne verbrennt Berge")


    1. : נראו ראשי ההרים "die Gipfel der Berge wurden sichtbar" 4Q252 1,12 (vgl. Gen 8,5); Zit. Jes 30,17 i. P. כתרן על רואש הר "wie ein Mast auf dem Gipfel eines Berges" 4Q163 frg. 23 ii,7

    2. : במרום הרים כרמו "auf der Höhe von Bergen ist sein Weinberg" Sir exTalmudis,1 (Ms.B 10r,r.Rd. B 2)

    3. : בתחתית ההר "am Fuß des Berges" 4Q364 frg. 14,2 (Ex 19,17)

    4. : אף קצבי הרים ויסודי תבל בהביטו אליהם רעש ירעשו "ja, die Gründe der Berge und die Fundamente der Erde erbeben fürwahr, wenn er auf sie hinschaut" Sir 16,19 (Ms.A 6v,2324)

    5. : i.K. von Feuer יסודי הרים לשרפה "Fundamente der Berge werden zu Brand" 1QHa 11,32 (Suk. 3,31) u. ]מוסדי הרים ואש [ב]קעה בשאול תחתיה "... Grundfesten der Berge und Feuer drang in die untere Scheol" 4,25 (Suk. 17,13; i.u.K.; viell. Anspiel. auf Dtn 32,22)

    6. : 4Q370 frg. 1 i,1 [ו]יעטר הרים תנו[בה ו]שפך אכל על פניהם ופרי טוב השביע כל נפש "und er bekränzte Berge mit (Ernte-)Ertrag und goss Nahrung über ihre Oberfläche und mit guter Frucht sättigte er jeden" (ähnl. 11Q5 26,13 מעטר הרים תנובות _____ ואוכל טוב לכול חי "der bekränzt die Berge mit Früchten, der guten Nahrung für jedes Lebewesen")

   2. : ההרים לוא יעידו לו והגבעות לוא יגידו "die Berge legen für ihn (scil. Gott) kein Zeugnis ab und die Hügel künden nicht" 28,56; ]הרים וגבעות[ "Berge und Hügel" 4Q380 frg. 2,2 (L.u.; i.u.K.); וישק[ו]ל בפלס[ ]הרים וגבעות במוזנ[ים "und (wer) kann Berge mit einer Waage wiegen und Hügel mit Waagschalen" 4Q511 frg. 30,5 (vgl. Jes 40,12)

   3. : יעלו הרים וירדו תהמו[ת "sie besteigen Berge oder sie steigen hinab in die Meerestiefen" 4Q418b frg. 1,3 (i.u.K.; vgl. Ps 107,26 mit שָׁמַיִם "Himmel")

   4. : i.K. eines Schatzverstecks בהר גריזין "auf dem Berg Garizim" 3Q15 12,4; במותו בהור ההר "als er (scil. Aaron) am Berg Hor starb" 4Q364 frg. 19a-b,8 (vgl. Num 33,38)

   5. : 4Q225 frg. 2 i,12 והעלהו לי לעולה על אחד ההרים[ "und bring ihn (scil. Isaak) mir als Brandopfer auf einem der Berge dar" (vgl. Gen 22,2); i.Bz.a. den Garizim 4Q372 frg. 1,12 ועשים להם במה על הר גבה "und sie machten für sich eine Kultstätte auf einem hohen Berg" (i.Ggs.z. אהל ציון "Wohnstätte [in] Zion" Z. 13)

   6. : 1Q22 1,4 ד]ברי הת[ו]רה אשר צוית[י אותכה] בהר ס[י]ני "Worte der Weisung, die ich dir befohlen habe am Berg Sinai"; 4Q377 frg. 2 ii,68 לנו מהר סינ[י...] ועל הארץ עמד על ההר להודיע כיא אין אלוה מבלעדיו "für uns vom Berg Sinai ... und auf der Erde hat er (scil. Gott) gestanden, auf dem Berg, um kundzutun, dass es keinen Gott gibt außer ihm"; dem Kontext nach a. 11QTa 51,67 ולוא יטמאו בהמה אשר אני מגיד לכה בהר הזה "und sie dürfen sich nicht daran (scil. den Unreinheiten) verunreinigen, die ich dir an diesem Berg kundgetan habe"


    1. : 4Q372 frg. 1,78 וישימו את] ירושלים לעיים ואת הר אלהי לבמות יע[ר "und sie machten Jerusalem zu Ruinen und den Berg meines Gottes zu einem Waldgebiet" (vgl. mit הר הבית statt הר אלהי Jer 26,18; Mi 3,12)

    2. : 4Q365 frg. 6b,2 בהר נחלתכה "auf dem Berg deines (scil. Gottes) Besitzes" (i.u.K.; vgl. Ex 15,17)

    3. : Zit. Jes 10,32 i. P. הר בת ציון גבעת ירושלים[ "den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems" 4Q161 frg. 5-6,9; Ausl. v. Ps 37,22 i. P. ירשו את הר מרום ישר[אל "sie (scil. die Gemeinschaft der Armen) werden den Berg der Höhe Israels in Besitz nehmen" 4Q171 frg. 1+3-4 iii,11; הר ציון ירושלי[ם "Berg Zion, Jerusalem" 4Q180 frg. 5-6,4 (L.u.; i.u.K.)

   7. : Zit. Jes 5,25 i. P. וירגזו ההרים "und es bebten die Berge" 4Q162 2,89 (L.u.); כל הריהם שממים מהם "alle ihre Berge sind von ihnen verwüstet" 4Q372 frg. 1,11; von Gott ובכחו יניף הרים "und durch seine Kraft erschüttert er Berge" Sir 43,16 (Ms.Mas 6,9), par. Ms.B 12v,r.Rd. B 2 l. stattdessen ובכוחו יזעים הרים "und durch seine Kraft setzt er Berge in Erregung" u. יבול הרים כחרב ישיק "den Ertrag der Berge versengt er wie eine Glut" V. 21 (Ms.B 13r,6)

   8. : פצחו הרים "jubelt, (ihr) Berge" 4Q176 frg. 1-2 ii,2 (vgl. Jes 49,13); ההרים לוא יעידו לו והגבעות לוא יגידו "die Berge legen für ihn (scil. Gott) kein Zeugnis ab und die Hügel künden nicht" 11Q5 28,56

   9. : 'die Berge' sind die Propheten" 11Q13 2,1517

   10. : כרום ארזים גבהם וכהרים גויותיהם "wie die Höhe von Zedern war ihre (scil. der Riesen) Größe und wie Berge ihre Leiber" CD 2,19 (vgl. Gen 6,14); in korruptem Text כהר ביתו "wie ein Berg sein Haus" cj. zu ביתו "wenn er es viel macht" 5,15

   11. : ויחצב ב!נחשת צורים ויחסום הרים מקוה "und er (scil. Hiskija) haute mit ehernem Werkzeug Felsen aus und dämmte mit Bergen das Wasserbecken" Sir 48,17 (Ms.B 18r,9)


   1. : ו[ער]י ההר[ "und die Städte des Gebirges" 4Q364 frg. 24a-c,14 (erg. nach Dtn 2,37); בב]קעה ובהר ארץ חטה ושער[ה] "im Tal und im Gebirge, ein Land von Weizen und Gerste" 4Q378 frg. 11,5 (erg. nach Dtn 8,78)

   2. : נחה התבה על הרי הוררט "und die Arche ließ sich nieder auf dem Gebirge von Ararat" 4Q252 1,10 (vgl. Gen 8,4)