בטח‎ I vertrauend sein, sich sicher fühlen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בטח‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/718/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BṬḤ [u/a] (Sec. Jes 26,3 βατοου, Field II, 474; zu vok.b vgl. Yeivin 1985, 437) › [a/a] (mas.; vgl. Sec. ουαββωτη = וְהַבּוֹטֵחַ Ps 32,10, qhe., qb.) als Zustandsverb i.S.v. "vertrauend sein, sich sicher fühlen": he.; die urspr. Zugehörigkeit zur [u/a]-Klasse zeigt sich bhe. noch in der überwiegend def. Schreibung des ptz. qal (= *[baṭoḥ]), die aber schon qb. durch Pleneschreibung (› *[bōṭe/aḥ]) verdrängt wird; das alte ptz. hat sich aber mögl. i. d. Dehnstufe [baṭūḥ] (entspr. ptz. pass., aber i.S.v. "vertrauend") erhalten

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : בטח 1QM 11,2

  1.comm.sg.

  : בטחתי[ 4Q381 frg. 45a+b,3

  3.comm.pl.

  : בטחו 4Q438 frg. 2,1 (L. sehr unsich.; i.u.K.; od. imp. m.pl.), qb. בטחו 1QIsaa 48,15; 1Q8 25,30 (für בָּטוֹחַ Jes 59,4)

  impf. 3.m.sg.

  : יבטח Sir 15,4 (Ms.A 6r,17)

  2.m.sg.

  : תבטח 4Q416 frg. 2 ii,14; Sir 5,5 (Ms.A 1v,24; Ms.C 2r,7)

  imp. m.pl.

  : בטחו 4Q438 frg. 2,1 (L. sehr unsich.; i.u.K.; od. pf. 3.comm.pl.)

  ptz. m.sg.abs. + ו

  : ובוטח Sir 35,24 (Ms.B 5v,15; Ms.E 1r,10; Ms.F 1v,15)

  m.sg.det. + ו

  : והבוטח Sir 34,6 (Ms.B 3v,9)

  pl.det.

  : הבוטחים 1QIsaa 29,7 (= הַבֹּטְחִים Jes 36,6)

  f.pl.abs.

  : בוטחות 1QIsaa 26,19 (= בֹּטחוֹת Jes 32,9)

  det.

  : הבוטחות 1QIsaa 26,20 (für בֹּטְחוֹת Jes 32,10)

  inf.abs.

  : ]ובטוח 4Q418 frg. 55,4 (i.u.K., weniger wahrsch. ptz. pass. m.sg.abs.; od. l. hif. ]ובטוח)

  inf.cs. + ל

  : לבטוח 11Q5 16,3 par. לבטח 4Q84 frg. 28 ii-30 i+31,14 (für לַחֲסוֹת Ps 118,8); Sir 6,7 (Ms.C 2Ar,10) par. לבטח Ms.A 2r,11; + מן: מבטוח 11Q5 16,5 par. מבטח 4Q84 frg. 28 ii-30 i+31,14 (= מִבְּטֹחַ Ps 118,8)

  qalpass. ptz. (od. urspr. ptz. qal nach qatul › [qatūl], s. Sprachg.) m.sg.abs.

  : + ו: ]ובטוח 4Q418 frg. 55,4 (mögl.; eher wahrsch. qal inf.abs.; od. l. hif. ]ובטוח)

  pl.abs. + ל

  : לבטוחים[ 4Q381 frg. 44,3

  hif. pf.cons. 3.m.sg. + sf. 2.m.sg.

  : והבטיחך Sir 13,6 (Ms.A 5r,27)

  impf. 3.m.sg.

  : ]ובטוח 4Q418 frg. 55,4 (i.u.K.; od. l. qal ]ובטוח)

  ptz. m.sg.abs. + ו

  : ומבטיח Sir 20,23 (Ms.C 1v,8)

  det.

  : המבטיח 4Q372 frg. 2,11

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : auf Gott ואני בך בטחתי[ "aber ich, auf dich habe ich vertraut" 4Q381 frg. 45a+b,3; נוצר תורה שומר נפשו _____ ובוטח בייי לא יבוש "der, der die Tora bewahrt, bewahrt sich selbst, und der, der auf Jhwh vertraut, wird nicht zuschanden werden" Sir 35,24 (Ms.B 5v,15; Ms.E 1r,10; Ms.F 1v,15); i.u.K. neben קוה "hoffen" mögl. 4Q381 frg. 44,3 ל]קויך ומציל לבטוחים[ בך "für die, die auf dich hoffen, und als Retter für die, die auf dich (?) vertrauen" (vgl. Ps 25,23; 52,1011); auf Gottes Namen 1QM 11,2 כיא בטח בשמכה הגדול ולוא בחרב וחנית "denn er (scil. David) vertraute auf deinen großen Namen und nicht auf Schwert oder Speer"

     2. : || zu שען "sich stützen auf" vom Vertrauen auf die Weisheit ונשען עליה ולא ימוט ובה יבטח ולא יבוש "und er stützt sich auf sie und wird nicht wanken, und er vertraut auf sie und wird nicht zuschanden" Sir 15,4 (Ms.A 6r,1718; Ms.B 2r,4); || zu אמן‎ I (vgl. II.1) i. d. Warnung vor Nichtsnutzen אל תאמין בחייהם ואל תבטח בעקבותם "vertraue nicht auf ihr Leben und vertraue nicht auf ihr Ende" 16,3 (Ms.A 6v,45); Ms.B 2v,9 l. בחיליהם "ihre Kräfte" statt בחייהם "ihr Leben"; || זהר‎ I nif. אל תבטח בדרך רשעים _____ ובארחתיך הזהר "vertraue nicht auf den Weg der Frevler, und sei wachsam auf deinen Wegen" Sir 35,21b22b (Ms.B 5v,12), vgl. II.2 die Var. Sir 35,21a22a (Ms.B 5v,11)


     1. : vom Götzenbild 1QpHab 12,11 כיא בטח יצר יצריו עליהו "dass der Bildner seines Bildes darauf vertraut" (Zit. Hab 2,18)

     2. : קנית אוהב בנסיון קנהו ואל תמהר לבטוח עליו "erlangst du einen Freund, erlange ihn durch Prüfung und übereile dich nicht, auf ihn zu vertrauen" Sir 6,7 (Ms.C 2Ar,810; Ms.A 2r,11); i.K. v. Opfern ואל תבטח על זבח מעשק כי אלהי משפט הוא "und vertraue nicht auf ein Schlachtopfer aus erpresstem Gut, denn ein Gott des Rechts ist er" Sir 32,15 (Ms.B 6r,45); i. d. Warnung vor Reichtum אל תבטח על נכסי שקר כי לא יועילו ביום עברה "verlass dich nicht auf trügerische Reichtümer, denn sie werden nichts nützen am Tag des Zorns" Sir 5,8 (Ms.A 1v,28) u. והבוטח על פנינים "und der, der auf Korallen (vgl. פנינים) vertraut" Sir 34,6 (Ms.B 3v,9)

     3. : בטחו על "man vertraut auf" 1QIsaa 48,15; 1Q8 25,30 für בָּטוֹחַ עַל־ "vertrauen auf" inf. Jes 59,4

    1. : Sir 5,5 (Ms.A 1v,24; Ms.C 2r,7) אל סליחה אל תבטח "verlass dich nicht auf (Gottes) Vergebung"

    2. : mögl. 4Q416 frg. 2 ii,14 ואתה אל תבטח למה ... ואל תשקוד ממדהבכה "und du sollst nicht vertrauen auf (das,) was ... (od. damit nicht ...), und nicht sei (zu) bedacht wegen deiner Not" (i.u.K.), zur mögl. Vb. mit שקד‎ I vgl. a. 4Q418 frg. 55,4 (s.u. C)


    1. : || zu אמן‎ I (vgl. I.1.b) Sir 13,11 (Ms.A 5v,45) i.Bz.a. das Verhalten gegenüber einem Vornehmen אל תבטח לחפש עמו ואל תאמן לרב שיחו "fühle dich nicht sicher, mit ihm frei umzugehen, und vertraue nicht wegen der Menge seines Redens"

    2. : || zu שמר nif. Sir 35,21a22a (Ms.B 5v,11) אל תבטח בדרך מחתף _____ ובאחריתך השמר "fühle dich unterwegs nicht sicher vor einer Räuberbande und wegen deines Endes hüte dich", vgl. I.1.b die Var. Sir 35,21b22b (Ms.B 5v,12)

   1. : ]תבטח 4Q418a frg. 19,1; l. mögl. בטחו בא[ 4Q438 frg. 2,1 (L.u.)


   1. : והשיע לך ושוחק לך והבטיחך "und er wird dir schmeicheln und er lächelt dir zu und flößt dir Vertrauen ein" Sir 13,6 (Ms.A 5r,27); יש נכלם ומבטיח רעהו וקונהו שונא חנם "es gibt einen, der aus Scham seinem Genossen Vertrauen einflößt, ihn sich aber damit grundlos/umsonst als Feind erwirbt" Sir 20,23 (Ms.C 1v,79) mögl. i.S.v. "Versprechungen machen", vgl. 𝔊 επαγγελλομενος

   2. : mögl. von Gott 4Q372 frg. 2,11 המבטיח עמו "der, der seinem Volk Vertrauen einflößt"

  1. : mit דרך‎ II + ב‎ II u. neben שקד‎ II (s. qal I.4) i. 4Q418 frg. 55,4 ]ושקד יהיה בלבבנו ... [ ]ובטוח בכול דרכינו "und Wachsamkeit sei in unseren Herzen ... und Vertrauen auf all unseren Wegen", mögl. l. a. ]ובטוח "... er möge Vertrauen geben/schaffen ...", weniger wahrsch. qalpass. ptz. "vertrauend"

  Ableitungen:

  בטח‎ II