אמן‎ I fest, sicher sein, Bestand haben

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אמן‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/76/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ʾMN, [A] i/a mit Fokus auf den Zustand "fest, sicher sein, Bestand haben" (vgl. qatil = ptz. אמן‎ IV, arab. ʾamina "sicher sein, sich sicher fühlen" › saram./sp. she., Florentin 2005, 273–4, u. mhe. pi./samar. pa. intrans. "stehen, standhalten", Lieberman 2001, 295; LOT III/II, 165). [B] u/a mit Fokus auf das Verhalten "zuverlässig, treu sein" (vgl. die def. Schreibungen des ptz. u. qatu/ūl אמן‎ III, אמון‎ I, אמונה, arab. ʾamuna "vertrauenswürdig sein"): he. nif. ("sich als fest, sicher, treu erweisen"), hif./hof. tolerativ "als fest, sicher, treu annehmen/akzeptieren" › "glauben"; pi. faktitivisch "fest machen" erst qhe. u. später piyyut. (zu qal/pi. s.a. oben [A])

  Formen:

  qal ptz. (qatul, vgl. אמן‎ III) m.sg.abs.

  : אמן Sir 37,13 (Ms.B 7v,7; dgg. a.Rd. אמון = Ms.D 1v,3 zu אמון‎ I)

  f.sg.abs.

  : אמנה Sir 7,22 (Ms.A 2v,25; Ms.D 0r,5; od. אמנה‎ III; aufgrund d. def. Schreibung kaum ptz. pass. qal von אמן‎ II)

  nif. pf. 3.m.sg.

  : ]נאמן 4Q491 frg. 11 ii,14 (L.u.); Sir 44,11 (Ms.Mas 7,18; Ms.B 13v,15)

  impf. 3.m.sg.

  : יאמן 4Q270 frg. 6 iv,14; CD 10,2; Sir 50,24 (Ms.B 20r,3); יאמין Sir 37,13 (Ms.B 7v,7; od. hif.)

  2.m.sg. + ו

  : ותאמן 4Q379 frg. 18,7 (L.u.)

  3.m.pl.

  : יאמינו Sir 36,21 (Ms.B 6v,14)

  ptz. m.sg.abs.

  : נאמן 4Q381 frg. 76-77,9; CD 3,19; Sir 30,17 (Ms.B 3r,9)

  det.

  : הנאמן 4Q408 frg. 3+3a,6

  f.sg.abs.

  : נאמנה 1QHa 20,12 (Suk. 12,9); Sir 34,23 (Ms.B 4v,5), נאמנת 4Q267 frg. 9 v,4 (oder zu נאמנות)

  + ו

  : ונאמנה 1QHa 20,15 (Suk. 12,12)

  m.pl.abs.

  : נאמנים CD 9,21

  cs.

  : נאמני 4Q419 frg. 1,3

  f.pl.abs.

  : נאמנות 4Q271 frg. 3,14

  pi. pf. 2.m.sg.

  : אמנתה 4Q436 frg. 1a+b i,4

  hif. pf. 3.m.sg.

  : האמין 1QHa 16,15 (Suk. 8,14); האמן Sir 45,13 (Ms.B 14v,18) (L.u., od. hof.)

  3.comm.pl.

  : האמינו 1QpHab 2,4

  2.m.pl.

  : האמנתמ[ה 4Q364 frg. 26a ii,4

  pf.cons. 3.m.sg.

  : והאמין 4Q200 frg. 3,3

  impf. 3.m.sg.

  : יאמין Sir 36,31 (Ms.B 7r,8; Ms.C 6v,8,; Ms.D 1r,2)

  2.m.sg.

  : תאמין 4Q416 frg. 2 i,16; Sir 12,10 (Ms.A 5r,8); תאמן Sir 7,26 (Ms.A 2v,28; Ms.D 0r,9)

  3.m.pl.

  : יאמינו 1QpHab 2,14; יאמינוא 6

  2.m.pl.

  : ]תאמינו 4Q124 frg. 8,3 (L.u.)

  1.comm.pl.

  : נאמין 4Q504 frg. 3 ii,12 (L.u.)

  impf.cons. 2.m.sg. + sf. 3.f.sg.

  : ותאמנה 1QHa 23,6 (Suk. 18 i,5)

  ptz. m.sg.abs. + ו

  : ומאמין 4Q424 frg. 3,1

  f.sg.abs.

  : מאמנת 1QS 4,3

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : v. einem Arbeitstier (בהמה) Sir 7,22 (Ms.A 2v,25; Ms.D 0r,5) ואם אמנה היא העמידה "und wenn es verlässlich ist, bewahre es" (zum Nebeneinander von אמן u. עמד vgl. Kister 1989, 321–2; oder von אמנה‎ III); Sir 37,13 (Ms.B 7v,7) אמן ממנו "als einer, der zuverlässiger ist als er"    1. : v. einer göttl. gestifteten Gemeinschaft CD 3,19 ויבן להם בית נאמן בישראל "und er baute ihnen ein beständiges Haus in Israel" (vgl. 1 Sam 2,35)

    2. : Sir 30,17 (Ms.B 3r,9) טוב למות מחיי שוא ונוחת עולם מכאב נאמן "Sterben ist besser als vergebliches Leben und ewige Ruhe besser als beständiger Schmerz" (a.Rd. מחיים רעים "als ein schlechtes Leben" für מכאב נאמן)

    3. : in Anspiel. auf die Tora || zu הווה 1QHa 20,1213 (Suk. 12,910) בתכון נאמנה מפי אל ותעודת הווה והיאה תהיה ואין אפס "gemäß der Bestimmung dessen, was durch den Befehl Gottes Bestand hat, und der Bestimmung dessen, was bleibt; und dies wird bleiben und es wird kein Ende geben" (s.a. II.1.b)

    4. : mögl. 4Q267 frg. 9 v,45 ברית אל נאמנת [להם להנצילם מכול מו]קשי [הש]חת "der Bund Gottes hat für sie Bestand, so dass er sie aus allen Fallen des Verderbens retten wird" (par. CD 14,2 l. נאמנות, daher mögl. def. für נאמנות, s.d.)


     1. : Sir 50,24 (Ms.B 20r,3) יאמן עם שמעון חסדו "seine (scil. Gottes) Treue möge beständig mit Simeon sein"

     2. : von den אנשי חסד ("begnadeten Männern") 44,11 (Ms.B 13v,15) עם זרעם נאמן טובם "bei ihrer Nachkommenschaft ist ihr Wohlergehen beständig" (par. Ms.Mas 7,18 l. אם statt עם)     1. : 1Q34bis frg. 3 ii,8 רועה נאמן "ein Hirte, der verlässlich ist" (i.u.K.); Sir 34,2 (Ms.B 3v,4) רע נאמן "ein Freund, der verlässlich ist"; 4Q420 frg. 1a ii-b,5 איש ]נאמן לוא יסור מדרכי צדק[ "derjenige, der verlässlich ist, weicht nicht ab von den Wegen der Gerechtigkeit" (i.u.K.)

     2. : 4Q176 frg. 1-2 ii,1 יייי אשר נ]אמן קדוש יש[ראל "Jhwh, der treu ist, der Heilige Israels" (i.u.K.; vgl. Jes 49,7); 4Q379 frg. 18,7 ותאמן בכל דברי[ך "und du bist/warst verläßlich in all deinen Worten"

     3. : in einem Gebet des Maskil 1QHa 20,15 (Suk. 12,12) ונאמנה שמעתי "und Verlässliches habe ich gehört" (od. "Beständiges", s.a. I.3); Sir 34,23 (Ms.B 4v,5) עדות טובו נאמנה "das Zeugnis seiner Güte ist verlässlich" u. i. folg. V. עדות רועו נאמנה "das Zeugnis seiner Schlechtigkeit ist verlässlich" (עדות a.Rd. für Haupttext רעת od. רעת)

     4. : v. Gott 4Q408 frg. 3+3a,67 הנאמן בכ[ל פקודיך] "der du in allen deinen Verordnungen verlässlich bist" (vgl. Ps 111,7); v. jmd. 4Q421 frg. 10,1 אי]ש נאמן בכו[ל דרכו? "derjenige, der auf all seinen Wegen verlässlich ist" (i.u.K.)


     1. : 4Q375 frg. 1 i,67 נביא [נ]אמן "ein Prophet, der glaubwürdig ist"; Sir 36,21 (Ms.B 6v,14) ונביאיך יאמינו "und deine Propheten werden glaubwürdig sein"; v. Samuel (שמואל) 46,15 (Ms.B 16r,15) וגם בדברו נאמן רוא!ה "und auch wenn er sprach, war er als Seher glaubwürdig" (vgl. 1 Sam 3,20)

     2. : von Frauen ובקרוה נאמנות "und es untersuchen sie (scil. die Jungfrau) vertrauenswürdige Frauen" 4Q159 frg. 2-4,89 (vgl. mhe. נאמן als Bez. eines im Hinblick auf kultische Abgaben vertrauenswürdigen Laien; WTM III, 322), neben ידע 4Q271 frg. 3,1415 [בראות נשים] נאמנות וידעות ברורות ממאמר המבקר אשר על [הרבים "aufgrund einer Untersuchung durch vertrauenswürdige und erfahrene Frauen, ausgewählt auf Anweisung des Aufsehers, der über den Vielen ist" (par. 4Q269 frg. 9,78; 4Q270 frg. 5,21); v. Belastungszeugen (עד‎ III) 4Q270 frg. 6 iv,12 ש]ני עדים נאמנ[ים] "zwei Zeugen, die glaubwürdig sind" (par. CD 9,2223); CD 9,2122 אם נאמנים הם "sofern sie glaubwürdig sind" (par. 4Q270 frg. 6 iv,12)

     3. : 4Q270 frg. 6 iv,14 אל יאמן איש על רעה[ו לעד] "niemand soll als Zeuge gegen einen anderen akzeptiert werden" (par. CD 10,23)

   1. : v. Abraham, mit מצא Sir 44,20 (Ms.B 14r,6) ובניסוי נמצא נאמן "und in Versuchung erwies er sich als Vertrauender"; mit ל‎ II "vertrauen auf", 4Q225 frg. 2 ii,8 ואם לא ימצא נאמן א[ברהם לאלוהים "oder ob sich Abraham nicht als ein auf Gott Vertrauender erweise" (par. 4Q226 frg. 7,1); PAM 43.699 frg. 44,1 ]נאמנים[ "die Vertrauenden" (L.u.; i.u.K.); i. CsVb. v. den Priestern 4Q419 frg. 1,3 כיא המה נאמני ברי[ת אל "denn sie sind die Vertrauenden des Bundes Gottes" (Ggs. vgl. Ps 78,37)

   2. : Sir 20,4 (Ms.B 3r,1213) כן עושה באונס משפט כן נאמן לן עם בתולה "so wie einer, der Recht als Gewalttat ausübt, so ist einer, der als vertrauenswürdig erachtet wird, (aber) der die Nacht mit einer Jungfrau verbringt"

  1. : 4Q436 frg. 1a+b i,4 ובריתכה אמנתה לי "und du hast deinen Bund für mich gefestigt"
     1. : || sich verlassen (שען) 1QS 4,34 מאמנת בכול מעשי אל ונשענת ברוב חסדו "der (scil. der Geist) auf alle Handlungen Gottes vertraut und sich auf seine große Güte verlässt"; Sir 15,15 (Ms.A 6r,2627) אם תאמין בו גם אתה תחיה "wenn du ihm vertraust, wirst auch du am Leben bleiben" (par. Sir 15,15 [Ms.B 2r,17])

     2. : || בטח‎ I 16,3 (Ms.A 6v,45) אל תאמין בחייהם ואל תבטח בעקבותם "vertraue nicht auf ihr Leben und vertraue nicht auf ihr Ende"

    1. : 1QpHab 2,34 כ[י]א לוא האמינו בברית אל "denn sie (scil. die Abtrünnigen) haben nicht auf den Bund Gottes vertraut" (i. Ausl. v. Hab 1,5); 1415 ולוא יאמינו בחוקי[ א]ל[ "und sie vertrauen nicht auf die Gebote Gottes" (i.u.K.; i. Ausl. v. Hab 1,6); 4Q504 frg. 7,16 ל[וא] האמינו "sie haben nicht vertraut" (vgl. 2 Kön 17,14; Ps 78,22; Ps 78,32; Ps 106,24; Klgl 4,12)

    2. : 1QpHab 2,67 המה עריצ[י הבר]ית אשר לוא יאמינוא בשומעם את כול הבא[ות ע]ל הדור האחרון "sie sind die Gewalttätigen des Bundes, die nicht darauf vertrauen, wenn sie alles hören, was über die letzte Generation kommen wird" (i. Ausl. v. Hab 1,5); mit אשר‎ III v. d. Mutter des Tobijah 4Q200 frg. 4,4 ו]אף אמי איננה מאמנת אשר תראנ[י] עוד "und auch meine Mutter vertraut nicht darauf, dass sie mich noch wiedersehen wird"; 4Q424 frg. 3,1 איש שופט בטרם ידרוש ומאמין בטרם "derjenige, der ein Urteil fällt, ehe er Nachforschungen angestellt hat, und der vertraut ehe" (i.u.K.)

    3. : 1QHa 16,1415 (Suk. 8,1314) ראה בלא הכיר ויחשוב בלא האמין למקור חיים "er (scil. ein Fremder) sah, ohne zu erkennen, und er plante, ohne der Quelle des Lebens zu vertrauen"; 4Q364 frg. 26a ii,4 ולוא האמנתמ[ה לו "und ihr habt ihm nicht vertraut (Dtn 9,23); Sir 13,11 (Ms.A 5v,5) ואל תאמן לרב שיחו "vertraue nicht seinem Redeschwall" (i.u.K.)

    4. : 7,26 (Ms.A 2v,28; Ms.D 0r,9, Anfang erg.) ושנואה אל תאמן בה "aber einer Verschmähten traue nicht"; 12,10 (Ms.A 5r,8) אל תאמין בשונא לעד "traue niemals einem Feind"; Sir 36,31 (Ms.B 7r,8) מי יאמין בגדוד צבא המדלג מעיר אל עיר "wer traut einer Heerschar, die von Stadt zu Stadt springt" (par. Sir 36,31 [Ms.C 6v,89]; Sir 36,31 [Ms.D 1r,23])

    5. : jmd. (ב‎ II) vermutl. v. einem Plan (מזמה) 1QHa 23,67 (Suk. 18 i,56) ותאמנה באו[ז]ן עבדכה "und du hast ihn dem Ohr deines Dieners anvertraut" (L.u.); jmd. (ל‎ II) vermutl. v. Priesteramt Sir 45,13 (Ms.B 14v,18) האמן [--] לבניו "und er vertraute es seinen Nachkommen an" (L. sehr unsicher; od. viell. hof. "und es wurde anvertraut")

    6. : im Bild vom Löwen (erg.) und vom Rind, neben רע‎ III 4Q223-224 frg. 2 iv,10 רע ומאמ[י]ן "Freund und Vertrauter" (L.u.; i.u.K.; vgl. Jub 37,22)

    7. : 4Q124 frg. 8,3 ]תאמינו "ihr vertraut"; 4Q504 frg. 3 ii,12 ]ובעבור נאמין "und damit wir vertrauen"; 4Q416 frg. 2 i,16 ]ולא תאמין עוד "und du kannst nicht mehr vertrauen"

   1. : 4Q508 frg. 39,2 ]לוא נאמין בחיינו "wir sind uns unseres Lebens nicht sicher" (vgl. Hi 24,22; Dtn 28,66)

  2. : unklar Sir 37,13 (Ms.B 7v,7) מי יאמין לך אמן ממנו entweder hif. "wer wird als einer, der zuverlässiger ist als er, auf dich vertrauen" od. nif. "... für dich zuverlässiger sein"

  Ableitungen:

  אמת , אמן‎ IV , אמונה , אמן‎ III , אמנה‎ I , אמון‎ I