זעק schreien

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זעק (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/639/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ZʿQ "schreien": bhe. ( צעק; s.a. C); selten mhe.; piyyut.

  Formen:

  qal pf. 3.f.sg.

  : זעקה 11QTa 66,7

  3.comm.pl.

  : זעקו 1QIsaa 27,7 (für צָעֲקוּ Jes 33,7)

  pf.cons. 3.comm.pl.

  : וזעקו 11QTa 59,6

  impf. 3.m.sg.

  : יזעק 1QIsaa 35,11 (für יִצְעַק Jes 42,2)

  3.f.sg.

  : תזעק 1QpHab 9,15

  2.m.sg.

  : תזעק 4Q365 frg. 6a i,4

  1.comm.sg.

  : אזעקה 11Q5 24,14

  2.m.pl.

  : תזעקו 1QIsaa 52,21 (für תִּצְעֲקוּ Jes 65,14)

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויזעק 4Q365 frg. 6a ii+6c,10

  3.m.pl.

  : ויזעקו 4Q462 frg. 1,12

  ptz. m.pl.abs.

  : זעקים 4Q387 frg. 2 ii,10

  inf.cs. + sf. 2.m.sg.

  : זועקכה 4Q163 frg. 23 ii,16

  hif. ptz. m.pl.abs. + ו

  : ומזעיקים 11QTa 59,6

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : i.K. sexueller Vergehen על דבר אשר לוא זעק[ה] בעיר "weil sie (scil. die junge Frau) nicht in der Stadt um Hilfe geschrien hat" 11QTa 66,23 (Dtn 22,24) u. זעקה הנערה המאורשה ואין מושיע לה "die verlobte junge Frau hatte (auf dem Feld) um Hilfe geschrien, aber es gab niemanden, der sie rettete" 11QTa 66,78 (Dtn 22,27)


    1. : Zit. Jes 30,19 חנון יחנכה לקול] זועקכה כשמ[עתו ענך "er wird dir gewiss gnädig sein, wenn du um Hilfe schreist (wörtl. im Hinblick auf die Stimme deines Schreiens), sobald er hört, antwortet er dir" 4Q163 frg. 23 ii,1516; ובני ישראל זעקים "und die Israeliten schrien um Hilfe" 4Q387 frg. 2 ii,10

    2. : 4Q365 frg. 6a i,4 מה תזעק אלי "was schreist du (scil. Mose) zu mir?" (Ex 14,15); ויזעק מושה אל [יהוה "da schrie Mose zu Jhwh" 4Q365 frg. 6a ii+6c,10 (Ex 15,25, ohne מושה); ויזעקו אל •• •• "und sie schrien um Hilfe zu Jhwh" 4Q462 frg. 1,12; || קרא‎ I 11QTa 59,67 וקראו ולוא אשמע וזעקו ולוא אענה אותמה "und sie rufen, aber ich werde nicht hören, und sie schreien, aber ich werde ihnen nicht antworten" (zum Vorausgehenden s.u. B) u. ויזעק[ וקלו] יקרא אל אל גבור להושיעו מידם "da schrie er (scil. Josef) um Hilfe, und seine Stimme rief zu Gott, dem Gewaltigen, dass er ihn aus ihrer Hand rette" 4Q372 frg. 1,1516

    3. : ו[ז]עקו[ ]בני ישראל לאלהים[ "und die Israeliten schrien zu Gott" 4Q387 frg. 4 i,3 (L.u.); 11Q5 24,14 למי אזעקה ויתן לי "zu wem schreie ich, und er gibt mir?" (syr. Psalm 3,16)

    4. : Ausl. v. Hab 1,2 אֶזְעַק אֵלֶיךָ in 1QpHab 1,4 פשרו אשר יז]עקו על "seine Deutung ist: Sie schreien wegen/über ..." (i.u.K.)

   2. : אב[ן ]מקיר תזעק [ו]כפיס מעץ יע[ננה] "ein Stein aus der Mauer schreit, und ein Sparren aus dem Gebälk antwortet ihm" 1QpHab 9,15 (Zit. Hab 2,11)

   3. : יזעק[ "schreit/schreien" 4Q518 frg. 31,2; mögl. 4Q509 frg. 28,3 זעקת[ (L.u.; od. zu זעקה)

  1. : neben אנח hitp. 11QTa 59,56 והמה בארצות אויביהמה מתאנחים ומזעיקים מפני עול כבד "und sie werden in den Ländern ihrer Feinde seufzen und aufschreien wegen des schweren Jochs" (zur Fortsetzung s.o. A.II.2)


   1. : זעקו 27,7 = צָעֲקוּ Jes 33,7; יזעק 35,11 = יִצְעַק Jes 42,2; יזעק 39,12 = יִצְעַק Jes 46,7; תזעקו 52,21 = תִּצְעֲקוּ Jes 65,14

   2. : ויזעקו 4Q88 3,19 = וַיִּצְעֲקוּ Ps 107,28

  Ableitungen:

  זעקה