Versionen

4Q518

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]○ם֯ ○○[ --]
2[--] נ֯ח֯רץ[ --]
3[-- ]ה֯ הכינו֯[ --]
4[-- ]○נ֯י֯ו֯ ○[ --]
frg. 2
1[--] חזי֯ם֯[ --]
frg. 3
1[-- ]○ ואתח֯○[ --]
2[-- ]ר֯ ואר֯[ --]
3[-- ]○ל ת○[ --]
frg. 4
1[-- ]○ ○○ה֯ [--]
frg. 5
1[-- ]ה֯לל○[ --]
frg. 6
1[-- ]ו֯ר֯[ --]
frg. 7
1[-- ]○ן֯ [--]
2[-- ]ה֯ [--]
frg. 8
1[-- ]○ו֯ [--]
frg. 21
3[-- ]○את ○[ --]
4[-- ]○○מ֯○מ֯[ --]
frg. 22
1[-- ]○ה֯ [--]
2[-- ]○○○[ --]
4[-- ]○○○[ --]
5[-- ]○○ה֯[ --]
frg. 23
1[-- ]ב○ו֯א֯[ --]
2[-- ]○ומש[ --]
frg. 24
2[--] י֯כב○[ --]
frg. 25
2[--] ער○[ --]
frg. 26
1[-- ]○יקו○[ --]
2[-- ]ל○[ --]
frg. 27
1[-- ]○לו֯ [--]
frg. 28
2[-- ]○רי[ --]
frg. 29
1[-- ]○ר֯ת֯○[ --]
frg. 30
1[-- ]ר֯○○[ --]
frg. 31
1[--] מ֯קץ֯[ --]
2[--] יזעק֯[ --]
3[-- ]○ד לפני [--]
frg. 32
1[-- []○[ --]
2[--] בק○[ --]
3[-- ]קודש [--]
frg. 33
1[-- ]○ ב֯ש֯○[ --]
2[-- ]ו֯בכל[ --]
3[-- ]י֯כ֯○○ [--]
frg. 34
1[-- ]דני֯ו֯[ --]
frg. 35
1[-- ]○בר○[ --]
frg. 36
2[--] ט[ --]
frg. 37
1[-- ]ולוא י○[ --]
frg. 38
2[-- ]תא ל֯[ --]
frg. 39
1[-- ]○ ב[ --]
frg. 40
1[-- ]רשע֯ה [--]
frg. 41
1[-- ]ב[ --]
frg. 42
1[-- ]○ב֯○[ --]
frg. 63
1[-- ]י֯ן
frg. 64
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ א֯○[ --]
frg. 65
1[-- ]ב֯ד֯ [--]
frg. 66
1[-- ]○א֯○○ ע֯ל○[ --]
2[-- ]ר֯ מבל[ --]
3[-- ]ל○ ○[ --]
frg. 67
1[-- ]○○ד֯○[ --]
frg. 68
1[-- ]○כ֯○[ --]