אמונה Zuverlässigkeit, Treue

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אמונה (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/623/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatūl f., Wz. אמן‎ I (mas. אֱמוּנָה, she. å̄mūna), als Verbalnomen i.S.v. "Zuverlässigkeit, Treue" (vgl. אמן‎ I i. d. u/a-Klasse "zuverlässig, treu sein") › "Wahrhaftigkeit" als Zuverlässigkeit i. Hinblick auf Sachverhalte: he.; pl. selten: bhe. nur Prov 28,20, qhe. nur 4Q393 frg. 1 ii-2,6, sonst piyyut. u. mahe.

  Formen:

  sg.abs.

  : אמונה 1QS 8,3; Sir 6,14 (Ms.A 2r,16), אמנה 4Q455 frg. 1,2 (i.u.K., od. zu אמנה‎ I); + ב: באמונה 1QM 13,3; + ו: ואמונה 4Q418 frg. 148 ii,8; Sir 15,15 (Ms.B 2r,16)

  cs. + sf. 3.m.sg. + ב

  : באמונתו Sir 45,4 (Ms.B 14r,18); + ב + ו: ובאמונתו 4Q418 frg. 126 ii,10

  + sf. 2.m.sg.

  : אמונתכה 4Q438 frg. 10,3, אמנתה[ 4Q508 frg. 3,3 (L.u.; s.u. A.II.3); + ב: באמונתכה 11Q5 25,7 (= בֶּאֱמֻנָתְךָ Ps 143,1)

  + sf. 1.comm.sg. + ב

  : ובאמונתו 4Q418 frg. 81+81a,6 (od. l. ובאמונתו)

  + sf. 3.m.pl. + ו

  : ואמנתם 1QpHab 8,2

  det. nicht belegt, vgl. a.

  ואמונה 1QIsaa 10,23 (= 4Q161 frg. 8-10,16) für וְהָאֱמוּנָה Jes 11,5 u. mhe., wo d. det. erst sp. mhe.2 begegnet

  pl.abs.

  : nur אמונות 4Q393 frg. 1 ii-2,6

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : von Mose Sir 45,4 (Ms.B 14r,18) באמונתו ובענותו _____ בחר בו "wegen seiner Treue und seiner Demut hat er (Gott) ihn erwählt"; weisheitl. i.K. d. Behandlung des freien Willens 15,15 (Ms.B 2r,16) אם תחפץ תשמר מצוה _____ ואמונה לעשות רצון אל "du hälst das Gebot, wenn du Gefallen (daran) hast - aber Treue ist es (nur), das, was Gott will, zu tun" (u. par. Sir 15,15 [Ms.A 6r,26] l. ותבונה לעשות רצונו "aber Einsicht ist es, seinen Willen zu tun"); mit בקש u. Gott als Subj. 4Q387 frg. 1,6 ואב]קש אמונה[ ו]לא מצאתי[ "ich suchte Treue, aber fand sie nicht"; mit שמר i.K. von Aufgaben d. Mitglieder i. "Rat der Gemeinschaft" לשמור אמונה בארצ "Treue zu bewahren im Land" 1QS 8,3 (par. 4Q259 2,11) neben לעשות אמת וצדקה ומשפט ואהבת חסד והצנע לכת איש אמ רעהו "um zu tun Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit und Recht und barmherzige Liebe und miteinander umsichtig umzugehen" 2 (vgl. Mi 6,8)

    2. : אוהב אמונה מגן תקוף "ein zuverlässiger Freund ist ein starker Schutz" 6,14 (Ms.C 2Av,67; ähnl. Ms.A 2r,16); לאוהב אמונה אין מחיר "ein zuverlässiger Freund hat keinen Preis" 6,15 (Ms.A 2r,17; Ms.C 2Av,8); צרור חיים אוהב אמונה "ein Beutel des Lebens ist ein zuverlässiger Freund" 16 (Ms.A 2r,1718)

    3. : im Gebet 11Q5 19,14 רוח אמונה ודעת חונני "begnade mich mit einem Geist von Treue und Erkenntnis"

    4. : 4Q393 frg. 1 ii-2,56 ורוח חדשה ברא בנו וכונן בקרבנו יצר אמונות "und schaffe in uns einen neuen Geist und mache fest in unserem Inneren eine Gesinnung von Treue"

    5. : 1QpHab 8,23 יצילם אל מבית המשפט בעבור עמלם ואמנתם במורה הצדק "Gott wird sie aus dem Haus des Gerichts retten wegen ihres Bemühens und ihrer Treue zum Lehrer der Gerechtigkeit" (i. Ausl. v. Hab 2,4)


     1. : 1QHa 4,26 (Suk. 17,14) לעובדיך באמונה "für die, die dir in Treue dienen"; vgl. מש]רתי אמונתכה 4Q438 frg. 10,3 (L.u.)

     2. : 1QHa 8,35 (Suk. 16,17) ה]שבים אליך באמונה "und die zu dir in Treue umkehren"

     3. : 11Q5 17,11 יקראוהו באמונה "sie rufen ihn an in Treue" (dgg. Ps 145,18 בֶאֱמֶת mit anderem Kontext)

     4. : 1QM 13,3 יודעיו באמונה "die mit ihm vertraut sind in Treue" (neben כול משרתיו בצדק "alle, die ihm in Gerechtigkeit dienen")


    1. : 4Q418 frg. 126 ii,10 ובאמונתו ישיחו כול היום תמיד יהללו שמו "und sie sollen den ganzen Tag von seiner Treue reden, beständig sollen sie seinen Namen preisen"; 11Q5 19,89 להלל את שמכה להודות ברנה חסדיכה להגיד אמונתכה "um zu rühmen deinen Namen, um zu preisen mit Jubel deine Treueerweise, um zu verkünden deine Treue"

    2. : 4Q418 frg. 81+81a,6 להלוא לכה טובו ובאמונתו הלך תמיד[ "ist nicht für dich seine Güte? So wandle immer in Treue zu ihm" (paläogr. mögl. a. טובו "meine Güte" u. ובאמונתו "in meiner Treue")

    3. : 4Q508 frg. 3,3 ליצ]חק וליעקוב אמנתה[ "dem Isaak und dem Jakob deine Treue" (L. sehr unsicher; viell. eher von אמנה‎ I od. l. אמנתה[ von אמן‎ I)


   1. : 2Q21 frg. 1,2 לעשות] לך משפט באמת ולהוכיח באמו[נ]ה "um für dich Recht zu üben in Wahrheit und zurechtzuweisen in Wahrhaftigkeit" (i.u.K.)


    1. : im Gebet 4Q511 frg. 18 ii,810 ומוכיחי צדק עם נעוותי ושופטי אמונה בכול פשעי אשמתי "und es weist mich zurecht Gerechtigkeit bei meinen Verkehrtheiten und mein Richter ist Wahrhaftigkeit bei allen Verbrechen meiner Schuld"

    2. : in Anrede durch den Maskil 4Q298 frg. 1-2 i,2 [ורוד]פי צדק הבי[נ]ו במלי ומבקשי אמונה ש[מע]ו למלי "und ihr, die ihr Gerechtigkeit nachjagt, begreift mein Wort,, und ihr, die ihr nach Wahrhaftigkeit sucht, hört auf meine Worte" (vgl. Jer 5,1)

   2. : 4Q455 frg. 1,2 בכל אמנה הגידו "in aller Wahrhaftigkeit (haben sie) verkündet" (i.u.K.; mögl. i.Ggs.z. שקר‎ II "Lüge" ]משקר ירחק "von der Lüge soll er fern sein" 3; weniger wahrsch. zu אמנה‎ I)

  1. : 4Q418 frg. 148 ii,8 ואמונה בפרי "und Wahrhaftigkeit/Zuverlässigkeit in Bezug auf/als Frucht von ..." (i.u.K.); 4Q418a frg. 8,2 ]יבינום באמונה viell. "Antworten(,) in Wahrhaftigkeit/Zuverlässigkeit/Treue" (]יבינום L.u.); 4Q511 frg. 17,1 ]אמונת[] (L.u., i.u.K.)